Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 20098
Mărime: 108.84KB (arhivat)
Publicat de: Moise Nae
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Demean Mariana

Extras din curs

Primele informaţii cu privire la audit datează din secolul XVIII, perioadă în care ordonatorii de audit sunt regii, împăraţii şi biserica, iar obiectivul auditului este de prevenire a fraudelor şi pedepsire a celor care le produceau. Auditorii desemnaţi de categoria socială care ordona auditul erau preoţii, după criteriul calităţilor morale.

Evoluţia auditului este analizată prin prisma a trei elemente:

1. ordonatorii de audit (categoria socială care solicită auditul);

2. persoanele care exercită auditul, denumite auditori; şi

3. obiectivele auditului.

În secolul XIX se produc modificări atât în privinţa ordonatorilor de audit cât şi a auditorilor, în sensul că auditul este ordonat de state, tribunale jurisdicţionale şi acţionari, iar auditorii sunt profesionişti contabili sau jurişti. Deasemenea are loc extinderea obiectivelor auditului în sensul că pe lângă obiectivul iniţial, vizează reprimarea fraudelor şi identificarea soluţiilor care să asigure integritatea patrimonilui ordonatorilor de audit.

Datorită evenimentelor care caracterizează secolul XX, economiile naţionale au cunoscut schimbări importante. Are loc dezvoltarea comerţului internaţional, apariţia pieţelor de capital şi în mod implicit intensificarea schimburilor de bunuri şi servicii. Acest fapt determină mutaţii importante şi în domeniul auditului, care vizează în principal următoarele aspecte:

1. Se lărgeşte sfera ordonatorilor de audit. Ordonatorii de audit sunt statele, întreprinderile, terţii, acţionarii, băncile, patronatul, instituţiile financiare s.a.;

2. Are loc dezvoltarea profesiei contabile iar auditul este exercitat de profesionişti în audit, contabilitate şi consiliere, organizate ca profesii liberale, independente, societăţi de expertiză şi audit.

3. Obiectivele auditului cunosc o formă elevată şi anume aceea de atestare a faptului că informaţiile furnizate de situaţiile financiare, sunt conforme cu realitatea. Acestea sunt orientate spre, respectarea cadrului conceptual al contabilităţii (concepte, principii şi norme de evaluare), normelor de audit şi atestarea controlului intern.

Deseori, în contextul actual de dezvoltare economică şi socială, există îndoieli în privinţa realităţii informaţiilor furnizate de situaţiile financiare. Susceptibilitatea realităţii informaţiilor contabile cuprinse în situaţiile financiare anuale, este determinată de mai mulţi factori:

a. creşterea complexităţii lucrărilor contabile, fapt care poate determina erori în prelucrarea datelor, interpretarea şi evaluarea lor, cu consecinţe negative asupra deciziilor utilizatorilor de informaţii contabile.

b. dacă lucrările financiar-contabile sunt incorect realizate şi incorect percepute de utilizatorii informaţiilor pot contribui la apariţia unor probleme economico-sociale grave (degradarea activităţii sau chiar falimentul societăţilor).

c. dacă producătorii de informaţii financiar-contabile nu sunt neutri faţă de operaţiunile efectuate de unitate şi, implicit, faţă de situaţiile financiare ale acesteia, există semne de întrebare cu privire la obiectivitatea informaţiilor financiar-contabile realizate şi furnizate de aceştia.

d. calităţile moral-profesionale ale producătorilor de informaţii.

Din considerentele mai sus prezentate, informaţiile financiare sunt supuse unui anumit risc de a avea mai puţină credibilitate decât ar trebui.

Necesitatea auditului financiar

Se poate spune că auditul a apărut ca o consecinţă a accentuării conflictului de interese existent între preparatorii informaţiei contabile (managerii) şi utilizatorii informaţiei respective (acţionarii, creditorii, statul, salariaţii şi alţii) care poate determina distorsionarea informaţiilor, reducerea credibilităţii şi calităţii informaţiilor de natură financiară şi contabilă, precum şi, creşterea solicitărilor expertizelor de specialitate privind prepararea şi verificarea informaţiilor furnizate de situaţiile financiare.

Necesitatea auditului constă în faptul că atât managerii, cât şi acţionarii doresc o credibilitate mărită a situaţiilor financiare ale societăţii. Dacă motivaţia acţionarilor este evidentă, în cazul managerilor trebuie avut în vedere faptul că aceştia acţionează ca angajaţi ai acţionarilor. Din acest punct de vedere, ei doresc ca acţionarii să aibă încredere în modul în care conduc firma, deoarece în caz contrar veniturile lor s-ar reduce. Există cazuri în care managerii sunt priviţi de acţionari plecând de la premisa că aceştia urmăresc doar maximizarea veniturilor şi prezentarea unor situaţii care să-i avantajeze. În aceste condiţii, auditorul este dorit nu numai de acţionari dar şi de managementul firmei, deoarece opinia adusă de un profesionist independent în favoarea faptului că situaţiile financiare nu prezintă abateri semnificative, va îmbunătăţi şi imaginea conducerii în faţa acţionarilor

Preview document

Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 1
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 2
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 3
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 4
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 5
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 6
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 7
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 8
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 9
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 10
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 11
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 12
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 13
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 14
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 15
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 16
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 17
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 18
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 19
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 20
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 21
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 22
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 23
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 24
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 25
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 26
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 27
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 28
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 29
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 30
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 31
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 32
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 33
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 34
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 35
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 36
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 37
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 38
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 39
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 40
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 41
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 42
Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Auditul si Certificarea Situatiilor Financiare Anuale
    • CADRUL CONCEPTUAL AL AUDITULUI.doc
    • continutul CIM.doc
    • DEMERSUL METODOLOGIA AL AUDITULUI.doc
    • NORMELE AUDITULUI.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea unei misiuni de audit

Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea...

Complexitatea sistemelor informaționale economice

Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Analiză financiară

unoaşterea realităţii obiective necesită utilizarea unor metode unanim recunoscute de diverse domenii ale ştiinţei: analiza sinteza inducţia...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Control de Gestiune

Fundamente privind controlul de gestiune Controlul de gestiune reprezinta principalul instrument prin care managementul conduce o organizatie in...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Probleme de organizare și funcționare a contabilității

,,Ordinea este lumina, unde se administreaza fonduri fara contabilitate - care nu e decat stiinta ordinii - acolo nu este decat intuneric” Th....

Evaluarea performanțelor societăților de asigurare

În urma activitatii desfasurate în exercitiul financiar încheiat de societatile de asigurare se genereaza rezultate economice si rezultate...

Întocmirea Situațiilor Financiare Anuale la SC Mobil SRL

CAPITOLUL I I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII Societatea comercială MOBIL INVESTCOM SRL cu sediul în CLUJ NAPOCA, strada Castanilor nr.6 s-a constituit...

Ai nevoie de altceva?