Auditul si Controlul Sistemelor Informationale

Curs
7.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 61 în total
Mărime: 45.64KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Boghean
Suport curs masterat, nou editat pt specializarea CAFEC.

Extras din document

INTRODUCERE

Profesia de audit intern a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă de la începuturile ei şi până în prezent, evoluţia sa fiind marcată de câteva momente cruciale care au avut influenţe majore asupra acestei profesii, transformând-o într-una legitimă.

În acest sens, adoptarea Standardelor de Audit Intern, urmată de adoptarea Declaraţiei de Responsabilităţi şi a Codului de Etică şi, în final, a programului de certificare pentru auditorii interni au adus legitimitate acestei profesii, ceea ce mulţimea de ani de practică nu a reuşit. În acest mod se asigură participanţilor la această profesie, recunoaşterea necesară de către alte organisme, nivele înalte de pregătire profesională, o mai bună acceptare pe piaţa muncii şi un nivel ridicat al satisfacţiilor profesionale

În continuare, vom evidenţia câteva dintre cele mai importante argumente care ar putea susţine necesitatea creşterii interesului pentru îmbunătăţirea educaţiei în domeniul auditului intern:

Auditorul intern deţine o poziţie unică în cadrul structurii organizaţionale a entităţii, având şansa de a fi la cunoştinţă cu toate procesele şi activităţile din cadrul entităţii, şi având astfel avantajul de a putea identifica potenţialele cauze ale aspectelor negative din cadrul organizaţiei;

Pentru a putea face faţă responsabilităţilor tot mai mari pe care le au, instituţiile de învăţământ trebuie să asigure studenţilor oportunitatea de a primi pregătirea necesară în auditul intern, precum şi în prevenirea raportării financiare frauduloase, în cazul în care doresc să îmbrăţişeze o carieră de auditor intern;

Experienţa auditorului intern include şi capacitatea acestora de a depista indicatorii care denotă indicii de fraudă. Prin urmare, programa de audit intern trebuie să includă şi examinarea testelor de audit şi a altor instrumente care îi ajută pe auditorii interni în prevenirea şi detectarea fraudelor;

Dezvoltarea unui curs de audit intern în programa instituţiilor de învăţământ contribuie la promovarea unui cadru de transmitere către studenţi a setului de valori etice care coordonează activitatea de audit intern.

Beneficii şi avantaje pentru studenţii şi organizaţiile private, care s-ar putea obţine prin promovarea educaţiei de audit intern la nivel universitar:

Dezvoltarea unei surse primare de auditori interni la un nivel de „entry-level” (începători);

Îmbunătăţirea consecvenţei cu care se realizează educaţia auditorilor interni începători;

O descreştere globală a costurilor cu educaţia concomitent cu o creştere a eficienţei acesteia;

O creştere a cunoştinţelor despre auditul intern pentru studenţi, profesori şi publicul în general.

Conținut arhivă zip

  • Auditul si Controlul Sistemelor Informationale.ppt

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Proiect Auditul si Controlul Sistemelor Informationale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Evaluarea Patrimoniului în Contabilitate

Contabilitatea masoarã elementele patrimoniale în calitatea lor de valori economice. În condiţiile existenţei producţiei de mãrfuri, mãrimea...

Control Financiar și Expertiză Contabilă

CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de actiune, obiectivele si functiile controlului financiar....

Evaluarea în Contabilitate

CAP. 1: NOŢIUNEA ŞI PRINCIPIILE EVALUĂRII ÎN CONTABILITATE Evaluarea este procedeul metodei contabilităţii care asigură exprimarea valorică a...

Cererea și Oferta de Informații Contabile

Informaţiile contabile stau la baza a numeroase decizii economice şi politice difuzarea lor interesând un grup larg de utilizatori. Prima parte a...

Ai nevoie de altceva?