Auditul Situatiilor Financiare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 11874
Mărime: 57.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
modul de efectuare a unei misiuni de audit a situatiilor financiare

Extras din document

Auditul bilanţului contabil

Cu ocazia diverselor verificări şi teste efectuate asupra conturilor, auditorii au putut aduna un număr de elemente probante care le-au permis să tragă concluzii pentru diferitele posturi şi rubrici ale conturilor anuale. Aceste controale, respectiv supravegherea gestiunii de către auditori interni, i-au permis profesionistului să obţină o bună cunoaştere a întreprinderii, a activităţii sale, a variaţiilor în raport cu exerciţiul precedent.

Examinarea generală a situaţiilor financiare are ca obiective principale verificarea dacă bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele:

- sunt coerente, ţinând seama de cunoaşterea generală a întreprinderii, de sectorul de activitate şi de mediul social-economic;

- dacă principiile contabile şi reglementările în vigoare, au fost respectate şi corect aplicate;

- evenimentele posterioare datei de închidere a bilanţului au fost corect evaluate;

1) Prezintă o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului prin:

- evidenţa cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor economico-financiare;

- inventarierea patrimoniului, a corectei valorificări a acesteia şi a cuprin¬derii rezultatului în bilanţ a fost conform reglementărilor în vigoare;

- balanţa de verificare a datelor din conturile sintetice şi concordanţa dintre acestea şi conturile analitice reprezintă baza de referinţă pentru bilanţul contabil;

- operaţiunile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social au fost efectuate corect;

- evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform reglementărilor în vigoare şi s-au respectat principiile ei;

- întocmirea bilanţului contabil pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice;

- corelarea datelor din note cu cele din bilanţ.

2) Imaginea fidelă, clară şi completă a rezultatelor :

- întocmirea contului de profit şi pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare; corecta imputare şi prezentare a veniturilor şi cheltuielilor

- verificarea modului de calcul al profitului impozabil; calculul corect al cheltuielilor nedeductibile fiscal şi al reducerilor fiscale. Corecta înregistrare şi evidenţiere a impozitului pe profit şi regularizările efectuate în urma inventarierii.

- Înregistrarea corectă a profitului net şi distribuirea lui conform cu normele legale.

3) Imaginea situaţiei financiare prin:

- existenţa garanţiilor pentru împrumuturile şi creditele obţinute sau acordate de către întreprindere ;

- existenţa suficientă a resurselor financiare;

- modalităţi de încasare a creanţelor;

- analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie.

În mod deosebit, auditorul va urmări ca notele la conturile anuale să respecte dispoziţiile legale şi să conţină toate informaţiile importante necesare asigurării unei depline înţelegeri a bilanţului contabil de către utilizatorii lui.

Auditorul trebuie să obţină elemente probante, atât calitativ, cât şi cantitativ, pentru a se asigura că notele - în conţinutul lor - şi informaţiile furnizate sunt sincere şi dau, împreună cu celelalte documente de sinteză, o imagine fidelă a întreprinderii.

În cadrul acţiunilor de verificare a bilanţului contabil, auditorul îşi dirijează diligenţele sale verificând şi respectarea cadrului contabil conceptual în concor¬danţă cu Standardele Internaţionale şi Naţionale de Contabilitate.

Auditorul trebuie să obţină un grad rezonabil de asigurare că bilanţul respectă concepţiile fundamentale de bază ale contabilităţii:

- continuitatea activităţii de exploatare;

- contabilitatea de angajamente.

Lipsa continuităţii activităţii într-un viitor previzibil impune un alt tip de evaluare la închiderea bilanţului.

Celelalte principii de bază nu mai pot funcţiona, deoarece valoarea lichidativă (reziduală) este cea care se va aplica.

- principiul prudenţei trebuie tratat astfel încât profitul să fie real, pentru a nu distribui dividende fictive la acţionari sau asociaţi;

- principiul independenţei exerciţiului a fost aplicat pe tot parcursul exerciţiului. Auditorul verifică dacă cheltuielile şi veniturile aferente exerciţiului respectiv au fost înregistrate;

- bilanţul contabil oferă comparabilitatea elementelor patrimoniale pe cel puţin două exerciţii financiare, metodele de evaluare şi prezentare sunt identice cu cele ale anului precedent, iar dacă sunt modificări, ele să fie înscrise şi justificate în notele ataşate bilanţului;

- elementele de activ şi de pasiv sunt evaluate fără a se face compensări între active şi pasive, între cheltuieli şi venituri;

- bilanţul de deschidere corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent;

- auditorul procedează pentru fiecare cont la verificarea contabilă a credibilităţii componentelor sale şi a soldului său;

- datele de inventar ale elementelor de activ şi de pasiv sunt regrupate în registrul inventar cantitativ şi valoric, după caz. Auditorul procedează la o comparare între valorile contabile şi valorile de inventar furnizate de întreprindere, apreciind credibilitatea lor.

Preview document

Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 1
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 2
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 3
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 4
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 5
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 6
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 7
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 8
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 9
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 10
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 11
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 12
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 13
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 14
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 15
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 16
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 17
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 18
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 19
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 20
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 21
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 22
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 23
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 24
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 25
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 26
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 27
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 28
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 29
Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Auditul Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Analiza Situatiei Financiare a Firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Ai nevoie de altceva?

''