Auditul situațiilor financiare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 11874
Mărime: 57.08KB (arhivat)
Publicat de: Tereza Peter
Puncte necesare: 0
modul de efectuare a unei misiuni de audit a situatiilor financiare

Extras din curs

Auditul bilanţului contabil

Cu ocazia diverselor verificări şi teste efectuate asupra conturilor, auditorii au putut aduna un număr de elemente probante care le-au permis să tragă concluzii pentru diferitele posturi şi rubrici ale conturilor anuale. Aceste controale, respectiv supravegherea gestiunii de către auditori interni, i-au permis profesionistului să obţină o bună cunoaştere a întreprinderii, a activităţii sale, a variaţiilor în raport cu exerciţiul precedent.

Examinarea generală a situaţiilor financiare are ca obiective principale verificarea dacă bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele:

- sunt coerente, ţinând seama de cunoaşterea generală a întreprinderii, de sectorul de activitate şi de mediul social-economic;

- dacă principiile contabile şi reglementările în vigoare, au fost respectate şi corect aplicate;

- evenimentele posterioare datei de închidere a bilanţului au fost corect evaluate;

1) Prezintă o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului prin:

- evidenţa cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor economico-financiare;

- inventarierea patrimoniului, a corectei valorificări a acesteia şi a cuprin¬derii rezultatului în bilanţ a fost conform reglementărilor în vigoare;

- balanţa de verificare a datelor din conturile sintetice şi concordanţa dintre acestea şi conturile analitice reprezintă baza de referinţă pentru bilanţul contabil;

- operaţiunile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social au fost efectuate corect;

- evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform reglementărilor în vigoare şi s-au respectat principiile ei;

- întocmirea bilanţului contabil pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice;

- corelarea datelor din note cu cele din bilanţ.

2) Imaginea fidelă, clară şi completă a rezultatelor :

- întocmirea contului de profit şi pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare; corecta imputare şi prezentare a veniturilor şi cheltuielilor

- verificarea modului de calcul al profitului impozabil; calculul corect al cheltuielilor nedeductibile fiscal şi al reducerilor fiscale. Corecta înregistrare şi evidenţiere a impozitului pe profit şi regularizările efectuate în urma inventarierii.

- Înregistrarea corectă a profitului net şi distribuirea lui conform cu normele legale.

3) Imaginea situaţiei financiare prin:

- existenţa garanţiilor pentru împrumuturile şi creditele obţinute sau acordate de către întreprindere ;

- existenţa suficientă a resurselor financiare;

- modalităţi de încasare a creanţelor;

- analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie.

În mod deosebit, auditorul va urmări ca notele la conturile anuale să respecte dispoziţiile legale şi să conţină toate informaţiile importante necesare asigurării unei depline înţelegeri a bilanţului contabil de către utilizatorii lui.

Auditorul trebuie să obţină elemente probante, atât calitativ, cât şi cantitativ, pentru a se asigura că notele - în conţinutul lor - şi informaţiile furnizate sunt sincere şi dau, împreună cu celelalte documente de sinteză, o imagine fidelă a întreprinderii.

În cadrul acţiunilor de verificare a bilanţului contabil, auditorul îşi dirijează diligenţele sale verificând şi respectarea cadrului contabil conceptual în concor¬danţă cu Standardele Internaţionale şi Naţionale de Contabilitate.

Auditorul trebuie să obţină un grad rezonabil de asigurare că bilanţul respectă concepţiile fundamentale de bază ale contabilităţii:

- continuitatea activităţii de exploatare;

- contabilitatea de angajamente.

Lipsa continuităţii activităţii într-un viitor previzibil impune un alt tip de evaluare la închiderea bilanţului.

Celelalte principii de bază nu mai pot funcţiona, deoarece valoarea lichidativă (reziduală) este cea care se va aplica.

- principiul prudenţei trebuie tratat astfel încât profitul să fie real, pentru a nu distribui dividende fictive la acţionari sau asociaţi;

- principiul independenţei exerciţiului a fost aplicat pe tot parcursul exerciţiului. Auditorul verifică dacă cheltuielile şi veniturile aferente exerciţiului respectiv au fost înregistrate;

- bilanţul contabil oferă comparabilitatea elementelor patrimoniale pe cel puţin două exerciţii financiare, metodele de evaluare şi prezentare sunt identice cu cele ale anului precedent, iar dacă sunt modificări, ele să fie înscrise şi justificate în notele ataşate bilanţului;

- elementele de activ şi de pasiv sunt evaluate fără a se face compensări între active şi pasive, între cheltuieli şi venituri;

- bilanţul de deschidere corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent;

- auditorul procedează pentru fiecare cont la verificarea contabilă a credibilităţii componentelor sale şi a soldului său;

- datele de inventar ale elementelor de activ şi de pasiv sunt regrupate în registrul inventar cantitativ şi valoric, după caz. Auditorul procedează la o comparare între valorile contabile şi valorile de inventar furnizate de întreprindere, apreciind credibilitatea lor.

Preview document

Auditul situațiilor financiare - Pagina 1
Auditul situațiilor financiare - Pagina 2
Auditul situațiilor financiare - Pagina 3
Auditul situațiilor financiare - Pagina 4
Auditul situațiilor financiare - Pagina 5
Auditul situațiilor financiare - Pagina 6
Auditul situațiilor financiare - Pagina 7
Auditul situațiilor financiare - Pagina 8
Auditul situațiilor financiare - Pagina 9
Auditul situațiilor financiare - Pagina 10
Auditul situațiilor financiare - Pagina 11
Auditul situațiilor financiare - Pagina 12
Auditul situațiilor financiare - Pagina 13
Auditul situațiilor financiare - Pagina 14
Auditul situațiilor financiare - Pagina 15
Auditul situațiilor financiare - Pagina 16
Auditul situațiilor financiare - Pagina 17
Auditul situațiilor financiare - Pagina 18
Auditul situațiilor financiare - Pagina 19
Auditul situațiilor financiare - Pagina 20
Auditul situațiilor financiare - Pagina 21
Auditul situațiilor financiare - Pagina 22
Auditul situațiilor financiare - Pagina 23
Auditul situațiilor financiare - Pagina 24
Auditul situațiilor financiare - Pagina 25
Auditul situațiilor financiare - Pagina 26
Auditul situațiilor financiare - Pagina 27
Auditul situațiilor financiare - Pagina 28
Auditul situațiilor financiare - Pagina 29
Auditul situațiilor financiare - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Auditul Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Analiza situației financiare a firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Auditul Situațiilor Financiare Anuale

AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. ALFA S.A Societatile Comerciale au obligatia legala sa întocmeasca situatii financiare anuale,...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

INTRODUCERE Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite,...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Ai nevoie de altceva?