Bazele Contabilitatii

Curs
8.5/10 (34 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 14 fișiere: pdf
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 77575
Mărime: 2.63MB (arhivat)
Cost: Gratis
Cursurile 1-14

Cuprins

Curs 1: Introducere in Contabilitatea Intreprinderii

Curs 2: Bilantul si Contul de Profit si Pierdere: Principii, Prezentare si Semnificatie

Curs 3: Mecanismul Contabil: Analiza, Inregistrarea si Controlul Tranzactiilor in Conturi

Curs 4: Delimitari si Conturi de Capitaluri

Curs 5: Delimitari si Conturi de Active Imobilizate

Curs 6: Delimitari si Conturi de Stocuri

Curs 7: Delimitari si Conturi Privind Creantele si Datoriile pe Termen Scurt

Curs 8: Delimitari si Conturi Privind Provizioanele Pentru Riscuri si Cheltuieli

Curs 9: Delimitari si Conturi Privind Creantele si Datoriile pe Termen Lung

Curs 10: Delimitari si Conturi Privind Investitiile Financiare

Curs 11: Delimitari si Conturi Privind Trezoreria

Curs 12: Aspecte Conexe Privind Rezultatul Intreprinderii

Curs 13: Introducere in Analiza Financiara

Curs 14: Introducere in Contabilitatea Manageriala

Extras din document

6.1. Delimitari si evaluarea stocurilor

Delimitari

Principalele tipuri de stocuri detinute de o întreprindere sunt destinate utilizarii în productie sau destinate vânzarii, fie în acelasi stadiu în care au fost procurate, fie dupa ce au suferit o prelucrare. Cele mai reprezentative stocuri sunt marfurile, ambalajele, materiile prime, produsele finite, productia în curs de executie, obiectele de inventar.

Marfurile sunt bunuri pe care întreprinderea le cumpara, le stocheaza si le vinde, de obicei în acelasi stadiu, fara prelucrare.

Ambalajele sunt bunuri pentru protectia integritatii materiale, conservarea calitatii sau transportul bunurilor.

Materiile prime sunt bunuri destinate unui proces de prelucrare sau transformare, din care se obtin produse.

Produsele finite reprezinta bunurile obtinute ca urmare a unui proces de fabricatie, daca acestea au parcurs toate fazele de prelucrare si transformare si sunt declarate conforme cu standardele de calitate.

Productia în curs de executie reprezinta bunurile obtinute în diferite stadii de prelucrare, ca urmare a îndeplinirii partiale a standardelor tehnice de fabricatie, destinate în continuare prelucrarii.

Materialele de natura obiectelor de inventar sunt bunuri de mica valoare sau de scurta durata, destinate utilizarii repetate în mai multe cicluri de fabricatie.

Reglementarile din Standardul International de Contabilitate IAS 2

Contabilitatea stocurilor definesc stocurile astfel:

Stocurile sunt active (1) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii; (2) în curs de productie în vederea unei vânzari; sau (3) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite în procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Evaluare

Evaluarea stocurilor se bazeaza pe principiul costului istoric, ceea ce implica recunoasterea stocurilor în contabilitate la costul de achizitie sau la costul de fabricatie. Se pot identifica patru momente ale evaluarii stocurilor: cu ocazia achizitiei sau productiei (prima recunoastere în contabilitate), la inventariere, la întocmirea bilantului si cu ocazia vânzarii sau consumului (încetarea recunoasterii în contabilitate).

Cu ocazia primei recunoasteri în contabilitate, stocurile achizitionate cu titlu oneros sunt evaluate la cost de achizitie, iar stocurile fabricate sunt evaluate la cost de productie. Prin conventie, pretul este expresia monetara a valorii unei tranzactii, iar costul o suma de cheltuieli identificate, calculate sau repartizate în raport cu un criteriu precizat, cunoscut, determinat.

Cu ocazia inventarierii generale, stocurile se evalueaza la valoarea de piata.

În bilant stocurile sunt evaluate la minimum dintre cost si valoarea de piata.

La vânzare sau consum, adica la încetarea recunoasterii în contabilitate, stocurile pot fi evaluate folosind una din urmatoarele metode: primul intrat-primul iesit (FIFO), ultimul intrat-primul iesit (LIFO), costul mediu ponderat (CMP).

Evidenta analitica a stocurilor se poate tine cantitativ-valoric, pe grupe si sortimente, operativ-pe locuri sau centre de responsabilitate sau global valoric, în functie de necesitatile de informatii pentru decizie si control.

Documente justificative privind stocurile

Cumpararea si vânzarea se bazeaza pe transfer de proprietate, fiind necesara consemnarea scrisa a unui contract între client si furnizor.

Stocurile cumparate sosesc la beneficiar împreuna cu factura si avizul de însotire a marfurilor. Avizul însoteste marfurile pe timpul transportului, daca factura de livrare este întocmita ulterior. Primirea stocurilor se numeste receptie, iar inventarul faptic cantitativ si îndeplinirea conditiilor standard de calitate se consemneaza în nota de intrare – receptie. Daca se constata diferente cantitative, calitative sau valorice, se întocmeste nota de constatare – diferente. Pentru stocurile respinse se întocmeste proces verbal de custodie temporara, acestea fiind la dispozitia furnizorului.

Constatarea obtinerii productiei finite are la baza raportul de fabricatie, iar predarea la depozit si miscarea stocurilor operative între gestiuni se face cu bonul de predare – transfer – restituire.

Nota de comanda serveste pentru înregistrarea comenzii ferme de stocuri din partea clientilor. Delegatia pentru ridicare de marfuri atesta legal identitatea cumparatorului. Dispozitia de livrare este dispozitia administrativa de a elibera stocurile din depozit.

Fisa de magazie este documentul de evidenta cantitativa, cronologica a operatiilor de intrare si iesire si de control operativ a concordantei dintre existentul de stocuri faptic si scriptic, fiind deschisa pentru fiecare fel de stoc.

Consumul tehnologic pentru fabricatie se consemneaza în bonul de consum individual sau colectiv, în functie de particularitatile stocurilor consumate.

Preview document

Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Bazele Contabilitatii - Pagina 8
Bazele Contabilitatii - Pagina 9
Bazele Contabilitatii - Pagina 10
Bazele Contabilitatii - Pagina 11
Bazele Contabilitatii - Pagina 12
Bazele Contabilitatii - Pagina 13
Bazele Contabilitatii - Pagina 14
Bazele Contabilitatii - Pagina 15
Bazele Contabilitatii - Pagina 16
Bazele Contabilitatii - Pagina 17
Bazele Contabilitatii - Pagina 18
Bazele Contabilitatii - Pagina 19
Bazele Contabilitatii - Pagina 20
Bazele Contabilitatii - Pagina 21
Bazele Contabilitatii - Pagina 22
Bazele Contabilitatii - Pagina 23
Bazele Contabilitatii - Pagina 24
Bazele Contabilitatii - Pagina 25
Bazele Contabilitatii - Pagina 26
Bazele Contabilitatii - Pagina 27
Bazele Contabilitatii - Pagina 28
Bazele Contabilitatii - Pagina 29
Bazele Contabilitatii - Pagina 30
Bazele Contabilitatii - Pagina 31
Bazele Contabilitatii - Pagina 32
Bazele Contabilitatii - Pagina 33
Bazele Contabilitatii - Pagina 34
Bazele Contabilitatii - Pagina 35
Bazele Contabilitatii - Pagina 36
Bazele Contabilitatii - Pagina 37
Bazele Contabilitatii - Pagina 38
Bazele Contabilitatii - Pagina 39
Bazele Contabilitatii - Pagina 40
Bazele Contabilitatii - Pagina 41
Bazele Contabilitatii - Pagina 42
Bazele Contabilitatii - Pagina 43
Bazele Contabilitatii - Pagina 44
Bazele Contabilitatii - Pagina 45
Bazele Contabilitatii - Pagina 46
Bazele Contabilitatii - Pagina 47
Bazele Contabilitatii - Pagina 48
Bazele Contabilitatii - Pagina 49
Bazele Contabilitatii - Pagina 50
Bazele Contabilitatii - Pagina 51
Bazele Contabilitatii - Pagina 52
Bazele Contabilitatii - Pagina 53
Bazele Contabilitatii - Pagina 54
Bazele Contabilitatii - Pagina 55
Bazele Contabilitatii - Pagina 56
Bazele Contabilitatii - Pagina 57
Bazele Contabilitatii - Pagina 58
Bazele Contabilitatii - Pagina 59
Bazele Contabilitatii - Pagina 60
Bazele Contabilitatii - Pagina 61
Bazele Contabilitatii - Pagina 62
Bazele Contabilitatii - Pagina 63
Bazele Contabilitatii - Pagina 64
Bazele Contabilitatii - Pagina 65
Bazele Contabilitatii - Pagina 66
Bazele Contabilitatii - Pagina 67
Bazele Contabilitatii - Pagina 68
Bazele Contabilitatii - Pagina 69
Bazele Contabilitatii - Pagina 70
Bazele Contabilitatii - Pagina 71
Bazele Contabilitatii - Pagina 72
Bazele Contabilitatii - Pagina 73
Bazele Contabilitatii - Pagina 74
Bazele Contabilitatii - Pagina 75
Bazele Contabilitatii - Pagina 76
Bazele Contabilitatii - Pagina 77
Bazele Contabilitatii - Pagina 78
Bazele Contabilitatii - Pagina 79
Bazele Contabilitatii - Pagina 80
Bazele Contabilitatii - Pagina 81
Bazele Contabilitatii - Pagina 82
Bazele Contabilitatii - Pagina 83
Bazele Contabilitatii - Pagina 84
Bazele Contabilitatii - Pagina 85
Bazele Contabilitatii - Pagina 86
Bazele Contabilitatii - Pagina 87
Bazele Contabilitatii - Pagina 88
Bazele Contabilitatii - Pagina 89
Bazele Contabilitatii - Pagina 90
Bazele Contabilitatii - Pagina 91
Bazele Contabilitatii - Pagina 92
Bazele Contabilitatii - Pagina 93
Bazele Contabilitatii - Pagina 94
Bazele Contabilitatii - Pagina 95
Bazele Contabilitatii - Pagina 96
Bazele Contabilitatii - Pagina 97
Bazele Contabilitatii - Pagina 98
Bazele Contabilitatii - Pagina 99
Bazele Contabilitatii - Pagina 100
Bazele Contabilitatii - Pagina 101
Bazele Contabilitatii - Pagina 102
Bazele Contabilitatii - Pagina 103
Bazele Contabilitatii - Pagina 104
Bazele Contabilitatii - Pagina 105
Bazele Contabilitatii - Pagina 106
Bazele Contabilitatii - Pagina 107
Bazele Contabilitatii - Pagina 108
Bazele Contabilitatii - Pagina 109
Bazele Contabilitatii - Pagina 110
Bazele Contabilitatii - Pagina 111
Bazele Contabilitatii - Pagina 112
Bazele Contabilitatii - Pagina 113
Bazele Contabilitatii - Pagina 114
Bazele Contabilitatii - Pagina 115
Bazele Contabilitatii - Pagina 116
Bazele Contabilitatii - Pagina 117
Bazele Contabilitatii - Pagina 118
Bazele Contabilitatii - Pagina 119
Bazele Contabilitatii - Pagina 120
Bazele Contabilitatii - Pagina 121
Bazele Contabilitatii - Pagina 122
Bazele Contabilitatii - Pagina 123
Bazele Contabilitatii - Pagina 124
Bazele Contabilitatii - Pagina 125
Bazele Contabilitatii - Pagina 126
Bazele Contabilitatii - Pagina 127
Bazele Contabilitatii - Pagina 128
Bazele Contabilitatii - Pagina 129
Bazele Contabilitatii - Pagina 130
Bazele Contabilitatii - Pagina 131
Bazele Contabilitatii - Pagina 132
Bazele Contabilitatii - Pagina 133
Bazele Contabilitatii - Pagina 134
Bazele Contabilitatii - Pagina 135
Bazele Contabilitatii - Pagina 136
Bazele Contabilitatii - Pagina 137
Bazele Contabilitatii - Pagina 138
Bazele Contabilitatii - Pagina 139
Bazele Contabilitatii - Pagina 140
Bazele Contabilitatii - Pagina 141
Bazele Contabilitatii - Pagina 142
Bazele Contabilitatii - Pagina 143
Bazele Contabilitatii - Pagina 144
Bazele Contabilitatii - Pagina 145
Bazele Contabilitatii - Pagina 146
Bazele Contabilitatii - Pagina 147
Bazele Contabilitatii - Pagina 148
Bazele Contabilitatii - Pagina 149
Bazele Contabilitatii - Pagina 150
Bazele Contabilitatii - Pagina 151
Bazele Contabilitatii - Pagina 152
Bazele Contabilitatii - Pagina 153
Bazele Contabilitatii - Pagina 154
Bazele Contabilitatii - Pagina 155
Bazele Contabilitatii - Pagina 156
Bazele Contabilitatii - Pagina 157
Bazele Contabilitatii - Pagina 158
Bazele Contabilitatii - Pagina 159
Bazele Contabilitatii - Pagina 160
Bazele Contabilitatii - Pagina 161
Bazele Contabilitatii - Pagina 162
Bazele Contabilitatii - Pagina 163
Bazele Contabilitatii - Pagina 164
Bazele Contabilitatii - Pagina 165
Bazele Contabilitatii - Pagina 166
Bazele Contabilitatii - Pagina 167
Bazele Contabilitatii - Pagina 168
Bazele Contabilitatii - Pagina 169
Bazele Contabilitatii - Pagina 170
Bazele Contabilitatii - Pagina 171
Bazele Contabilitatii - Pagina 172
Bazele Contabilitatii - Pagina 173
Bazele Contabilitatii - Pagina 174
Bazele Contabilitatii - Pagina 175
Bazele Contabilitatii - Pagina 176
Bazele Contabilitatii - Pagina 177
Bazele Contabilitatii - Pagina 178
Bazele Contabilitatii - Pagina 179
Bazele Contabilitatii - Pagina 180
Bazele Contabilitatii - Pagina 181
Bazele Contabilitatii - Pagina 182
Bazele Contabilitatii - Pagina 183
Bazele Contabilitatii - Pagina 184
Bazele Contabilitatii - Pagina 185
Bazele Contabilitatii - Pagina 186
Bazele Contabilitatii - Pagina 187
Bazele Contabilitatii - Pagina 188
Bazele Contabilitatii - Pagina 189
Bazele Contabilitatii - Pagina 190
Bazele Contabilitatii - Pagina 191
Bazele Contabilitatii - Pagina 192
Bazele Contabilitatii - Pagina 193
Bazele Contabilitatii - Pagina 194
Bazele Contabilitatii - Pagina 195
Bazele Contabilitatii - Pagina 196
Bazele Contabilitatii - Pagina 197
Bazele Contabilitatii - Pagina 198
Bazele Contabilitatii - Pagina 199
Bazele Contabilitatii - Pagina 200

Conținut arhivă zip

 • bazele contabilitatii
  • cap 1.pdf
  • cap 3.pdf
  • cap 5.pdf
  • cap 7.pdf
  • cap 9.pdf
  • cap 2.pdf
  • cap 6.pdf
  • cap 10.pdf
  • cap 11.pdf
  • cap 13.pdf
  • cap 14.pdf
  • cap 4.pdf
  • cap 8.pdf
  • cap 12.pdf

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Operatiunilor de Incasari si Plati Efectuate prin Conturi Curente si in Numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Contabilitatea Stocurilor

Contabilitatea stocurilor I. Referinte normative - IAS 2 „Stocuri” - Reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a II. Definitie...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Contabilitatea Marfurilor si a Ambalajelor

ARGUMENT TEMA PROIECTULUI PE CARE AM ALES-O ESTE CONTA-BILITATEA MARFURIILOR SI AMBALAJELOR.IN CADRUL ACESTUI PROIECT COMBIN TEORIA ACUMULATA...

Proiect Economie - SC Cementab SRL

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ENTITĂŢII Informaţia contabilă este un element esenţial al activităţii economice...

Evaluarea în Contabilitate

Evaluarea in contabilitate 1. Generalitati In toata lumea, pamantul si cladirile reprezinta unul dintre cele mai mari si mai valoroase active ale...

Ai nevoie de altceva?