Bazele contabilității

Curs
7/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 11221
Mărime: 104.19KB (arhivat)
Publicat de: Axinte Vieru
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conferentiar universitar doctor Mihaela TULVINSCHI
Curs Bazele Cuonatbilitatii , de la cursul 2 pana la cursul 12

Extras din curs

CURS 2

In practica contabila se delimiteaza notiunea de bilant ca expresie a dublei reprezentari a marimii si structurii patrimoniului. Exista doua tipuri de bilant :

- bilant orizontal ;

- bilant vertical.

Ecuatia de echilibru care sta la baza bilantului orizontal are urmatoarea forma :

Active patrimoniale = Pasive patrimoniale

drepturi de propr.

(bunuri economice) drepturi de

creanta(creante) datorii fata de actionari

Capitaluri Proprii datorii fata de

terti

Activele patrimoniale includ drepturile de propritate si drepturile de creanta. Drepturile de proprietate (drepturi reale) sunt formate din totalitatea bunurilor economice tangibile si intangibile asupra carora se exercita un drept de proprietate. Creantele sunt drepturi apartinand unei persoane (creditorului) de a pretinde altei persoane (debitorului) sa-si indeplineasca o anumita obligatie. In contabilitate drepturile de creante sunt incluse in urmatoarele categorii patrimoniale :debitori,clienti,s.a. In categoria activelor patrimoniale mai sunt incluse o serie de elemente cum sunt :

- cheltuieli de constituire ;

- cheltuieli de dezvoltare ;

- cheltuieli inregistrate in avans. Aceasta ultima categorie este vazuta ca o creanta a exercitiului current asupra exercitiului viitor. Bunurile date spre inchiriere altor personae fizice sau juridice raman in proprietatea unitatii patrimoniale in virtutea dreptului de proprietatepe care entitatea il are asupra lui.

Pasivele patrimoniale sunt formate din datoriile unitatii fata de actionari si din datoriile fata de terti. Datoriile unitatii fata de actionari formeaza capitalurile proprii ale unitatii patrimoniale care constau in :

- aportul actionarilor sau asociatilor la constituirea si majorarea capitalului social ;

- profitul nerepartizat si pus la dispozitia firmei sub forma de rezerve sau de profit reportat.

Datoriile fata de terti sunt formate din :

- datorii bine precizate ca marime si scadenta cum sunt : datoriile fata de furnizori, creditori, salariati, bugetul statului, asigurarile sociale, asigurarile de sanatate, fondul de somaj, fata de institutii financiare ;

- datorii probabile sau angajamente conditionate cum sunt provizioanele constituite pt acoperirea unor riscuri viitoare sau a unor cheltuieli viitoare, precum si veniturile de realizat in viitor.

Bilantul vertical pune in evidenta faptul ca in cazul lichidarii unei societati comerciale tertii creditori au o prioritate legala fata de proprietari. Ca urmare se achita mai intai datoriile fata de terti si numai valoarea ramasa denumita interes rezidual se distribuie intre actionari sau asociati.

Ecuatia de echilibru pentru bilantul vertical are forma :

situatia neta = active patrimoniale – datorii fata de terti ;

Datoriile unitatii patrimoniale fata de proprietari corespund creantelor acestora fata de intreprindere. Aceste raporturi de drepturi si obligatii intre unitatea patrimoniala si proprietari sunt cunoscute sub denumirea de situatia neta sau patrimoniul net. Cu alte cuvinte situatia neta este egala cu capitalul propriu.

Conceptia economica cu privirela patrimoniu :

Potrivit conceptii economice patrimoniul se fundamenteaza pe structura calitativa de resurse. Din acest punct de vedere patrimoniul delimiteaza valorile economice ale unei entitati privite prin prisma utilizarilor si resurselor. Utilizarile sunt mijloace economice care definesc modul de intrebuintare a valorilor in cadrul activitatilor desfasurate de o entitate patrimoniala. Ele sunt grupate in :

- utilizari permanente sau stabile adica bunuri de folosinta indelungata(>1an)

- utilizari curente sau temporare ;

- utilizari rezultate sub forma pierderilor generate de o activitate economica nerentabila.

Resursele reprezinta modul de dobandire a bunurilor economice. Discutate prin prisma unei entitati patrimoniale resursele pot fi :

- resurse proprii puse la dispozitie de proprietari ;

- resurse straine sau imprumuturi puse la dispozitie de terte persoane ;

- resurse rezultate sub forma profitului realizat la inchiderea exercitiului financiar.

Schematic conceptia economica cu privire la patrimoniu se prezinta astfel :

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15
Bazele contabilității - Pagina 16
Bazele contabilității - Pagina 17
Bazele contabilității - Pagina 18
Bazele contabilității - Pagina 19
Bazele contabilității - Pagina 20
Bazele contabilității - Pagina 21
Bazele contabilității - Pagina 22
Bazele contabilității - Pagina 23
Bazele contabilității - Pagina 24
Bazele contabilității - Pagina 25
Bazele contabilității - Pagina 26
Bazele contabilității - Pagina 27
Bazele contabilității - Pagina 28
Bazele contabilității - Pagina 29
Bazele contabilității - Pagina 30
Bazele contabilității - Pagina 31
Bazele contabilității - Pagina 32
Bazele contabilității - Pagina 33
Bazele contabilității - Pagina 34
Bazele contabilității - Pagina 35
Bazele contabilității - Pagina 36
Bazele contabilității - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Bazele Contabilitatii
  • curs_10.doc
  • curs_11.doc
  • curs_12.doc
  • curs_2.doc
  • curs_3.doc
  • curs_4.doc
  • curs_5.doc
  • curs_6.doc
  • curs_7i.doc
  • curs_8.doc
  • curs_9.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitate și gestiune fiscală

Capitolul 1 Noţiuni introductive Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se aplică asupra...

Bazele contabilități

Bazele contabilitatii 1.dezvoltarea pe conturi corespondente atat a rulajului debitor cat si a celui creditor al conturilor sintetice este...

Audit și Control de Gestiune

CFC=actiunea de det a unor adevaruri privind starea unor activitati economice care urmeaza a se efectua sau starea celor deja efectuate prin...

Audit multinațional

Notiuni teoretice legate de formele de control aplicate în economia româneasca 1. Introducere în audit Pregatirea României pentru integrarea în...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?