Bazele contabilității

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2273
Mărime: 19.08KB (arhivat)
Publicat de: Marcela Zamfir
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Ioan
Acest material este o sinteza a cursului.

Extras din curs

Legea 82/1991 legea contabilitatii

Contabilitatea este activitatea specializata in cunoasterea, masurarea, evaluarea, gestiunea si controlul activelor datoriilor capitalurilor proprii precun si a rezultatelor obtinute de entitatea economica.

Ea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale entitati economice.

Activele sunt resurse controlate de entitatea economica ca urmare a unor evenimente trecute prin utilizarea carora se presupune ca vor fi generate beneficii economice viitoare.

Pentru a fi recunoscute in bilant, activele trebuie sa indeplineasca conditiile;

- costul lor sa poata sa fie evaluat in mod credibil

- sa genereze benificii economice viitoare

Active sunt bunuri si creante

In functie de durata lor de utilizare activele se grupeaza in doua categorii;

- active imobilizate cu durata de utilizare mai mare de 1 an.

- active circulante cu durata de utilizare mai mica de 1 an

Activele imobilizate cuprind urmatoarele categorii;

- imobilizari necorporale

- imobilizari corporale

- imobilizari financiare

Imobilizarile necorporale sunt active imobilizate fara existenta fizica concreta. Ex. Programe informatice, licente, concesiuni, cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, fondul comercial

Imobilizarile corporale sunt active imobilizate care au o existenta fizica concreta. Ex. Cladirii, instalatii, utilaje, mijloace de transport, terenuri, mobilier.

Imobilizarile financiare sunt active imbilizate de natura titlurilor de valoare sau a creantelor imobilizate. Ex. Actiuni, obligatiuni pe termen lung, imprumuturi acordate pe termen lung.

Activele circulante includ stocuri, creante pe termen scurt, investitii financiare pe termen scurt, disponibilitati banesti,

Stocurile reprezinta bunuri achizitionate pentru a fi vindute sau utilizate in cursul normal al ciclului de exploatare sau bunuri produse pentru a putea fi vindute in cursul normal al ciclului de exploatare. Ele cuprind materii prime, consumabile ambalaje.

Creantele pe termen scurt sunt sume incasate de la clienti.

Investitii financiare pe termen scurt; titluri de valoare, obligatiuni, pe care entitatea economica le achizitioneaza in scop speculativ.

Disponibilitati banesti, cuprind numerarul din caserie, disponibilitati de conturi bancare.

Pasivele sau elementele de pasiv reflecta in contabilitate sursele de finantare ale activelor. Cuprind datoriile si capitalurile proprii ale entitati economice.

Datoriile sunt obligatii certe ale intreprinderii generate de evenimente trecute la decontarea carora se asteapta iesiri de resurse (de active)

Datoriile se clasifica din punct de vedere al eligibilitatii lor (termenul in care o datorie devine scadenta) in;

- datorii pe termen scurt scadente in mai putin de 1 an de la data bilantului

- datorii pe termen mediu sau lung scadente in mai mult de 1 an de la data bilantului

Ex. Datoriile pe termen scurt sau lung pot sa includa;

- datorii comerciale

- datorii fata de salariati

- datorii fata de bugetul statului si fata de asigurarile sociale

Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual la actionarilor sau al proprietarilor in total active dupa deducerea tuturor datoriilor. Cuprind;

- capitalul social care reflecta valoarea contributiei actionarilor sau asociatiilor la formarea patrimoniului societatii

- rezervele constituite din profit

- primele de capital determinate ca diferenta nominala a actiunilor emise

- rezultatul exercutiului financiar

- rezultatul reportat (profit sau pierdere din anii anteriori)

Deoarece activele reprezinta resursele entitatii economice, iar elementele de pasiv surse de finantare ale acestora, in contabilitate egalitatea total active = total pasive este adevarata.

Active Pasive

Active imobilizate capitaluri proprii

Active circulante datorii

TA = TP

ACTIV

CAPITAL FIX

ACTIVE IMOBILIZANTE

- active imobilizate corporale

- active imobilizate necorporale

- active imobilizate financiare

CAPITAL CIRCULANT

ACTIVE CIRCULANTE

1. valori de exploatare

o stocuri de materii prime

o stocuri in curs de fabricatie

o semifabricate

o stocuri produse finite

2. valori realizabile pe termen scurt

o stocuri produse finite livrabile

o clienti

o efecte comerciale primite

o portofoliu de hirtii de valoare pe termen scurt

3. disponibilitati

o cecuri, cupoane, bonuri de tezaur.

o disponibil in cont si casa

o alte valori imediat lichidabile

PASIV

CAPITALUL TOTAL

1. DATORII PE TERMEN SCURT

- furnizori

- creditori

- alte datorii pe termen scurt

- imprumuturi bancare cu scadenta mai mica de un an

CAPITAL PERMANENT

2. DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG

- obligatiuni emise

- imprumuturi bancare pe termen mediu si lung

- alte datori cu scadenta mai mare de un an

CAPITAL PROPRIU

3. REZERVE

4. CAPITAL SOCIAL

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Bazele contabilității

Tipuri de modificari in activul si pasivul bilantului Exista 4 tipuri principale de modificari(cresteri sau scaderi) ale elementelor patrimoniale...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?