Bazele Contabilitatii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2273
Mărime: 19.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Ioan
Acest material este o sinteza a cursului.

Extras din document

Legea 82/1991 legea contabilitatii

Contabilitatea este activitatea specializata in cunoasterea, masurarea, evaluarea, gestiunea si controlul activelor datoriilor capitalurilor proprii precun si a rezultatelor obtinute de entitatea economica.

Ea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale entitati economice.

Activele sunt resurse controlate de entitatea economica ca urmare a unor evenimente trecute prin utilizarea carora se presupune ca vor fi generate beneficii economice viitoare.

Pentru a fi recunoscute in bilant, activele trebuie sa indeplineasca conditiile;

- costul lor sa poata sa fie evaluat in mod credibil

- sa genereze benificii economice viitoare

Active sunt bunuri si creante

In functie de durata lor de utilizare activele se grupeaza in doua categorii;

- active imobilizate cu durata de utilizare mai mare de 1 an.

- active circulante cu durata de utilizare mai mica de 1 an

Activele imobilizate cuprind urmatoarele categorii;

- imobilizari necorporale

- imobilizari corporale

- imobilizari financiare

Imobilizarile necorporale sunt active imobilizate fara existenta fizica concreta. Ex. Programe informatice, licente, concesiuni, cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, fondul comercial

Imobilizarile corporale sunt active imobilizate care au o existenta fizica concreta. Ex. Cladirii, instalatii, utilaje, mijloace de transport, terenuri, mobilier.

Imobilizarile financiare sunt active imbilizate de natura titlurilor de valoare sau a creantelor imobilizate. Ex. Actiuni, obligatiuni pe termen lung, imprumuturi acordate pe termen lung.

Activele circulante includ stocuri, creante pe termen scurt, investitii financiare pe termen scurt, disponibilitati banesti,

Stocurile reprezinta bunuri achizitionate pentru a fi vindute sau utilizate in cursul normal al ciclului de exploatare sau bunuri produse pentru a putea fi vindute in cursul normal al ciclului de exploatare. Ele cuprind materii prime, consumabile ambalaje.

Creantele pe termen scurt sunt sume incasate de la clienti.

Investitii financiare pe termen scurt; titluri de valoare, obligatiuni, pe care entitatea economica le achizitioneaza in scop speculativ.

Disponibilitati banesti, cuprind numerarul din caserie, disponibilitati de conturi bancare.

Pasivele sau elementele de pasiv reflecta in contabilitate sursele de finantare ale activelor. Cuprind datoriile si capitalurile proprii ale entitati economice.

Datoriile sunt obligatii certe ale intreprinderii generate de evenimente trecute la decontarea carora se asteapta iesiri de resurse (de active)

Datoriile se clasifica din punct de vedere al eligibilitatii lor (termenul in care o datorie devine scadenta) in;

- datorii pe termen scurt scadente in mai putin de 1 an de la data bilantului

- datorii pe termen mediu sau lung scadente in mai mult de 1 an de la data bilantului

Ex. Datoriile pe termen scurt sau lung pot sa includa;

- datorii comerciale

- datorii fata de salariati

- datorii fata de bugetul statului si fata de asigurarile sociale

Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual la actionarilor sau al proprietarilor in total active dupa deducerea tuturor datoriilor. Cuprind;

- capitalul social care reflecta valoarea contributiei actionarilor sau asociatiilor la formarea patrimoniului societatii

- rezervele constituite din profit

- primele de capital determinate ca diferenta nominala a actiunilor emise

- rezultatul exercutiului financiar

- rezultatul reportat (profit sau pierdere din anii anteriori)

Deoarece activele reprezinta resursele entitatii economice, iar elementele de pasiv surse de finantare ale acestora, in contabilitate egalitatea total active = total pasive este adevarata.

Active Pasive

Active imobilizate capitaluri proprii

Active circulante datorii

TA = TP

ACTIV

CAPITAL FIX

ACTIVE IMOBILIZANTE

- active imobilizate corporale

- active imobilizate necorporale

- active imobilizate financiare

CAPITAL CIRCULANT

ACTIVE CIRCULANTE

1. valori de exploatare

o stocuri de materii prime

o stocuri in curs de fabricatie

o semifabricate

o stocuri produse finite

2. valori realizabile pe termen scurt

o stocuri produse finite livrabile

o clienti

o efecte comerciale primite

o portofoliu de hirtii de valoare pe termen scurt

3. disponibilitati

o cecuri, cupoane, bonuri de tezaur.

o disponibil in cont si casa

o alte valori imediat lichidabile

PASIV

CAPITALUL TOTAL

1. DATORII PE TERMEN SCURT

- furnizori

- creditori

- alte datorii pe termen scurt

- imprumuturi bancare cu scadenta mai mica de un an

CAPITAL PERMANENT

2. DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG

- obligatiuni emise

- imprumuturi bancare pe termen mediu si lung

- alte datori cu scadenta mai mare de un an

CAPITAL PROPRIU

3. REZERVE

4. CAPITAL SOCIAL

Preview document

Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Bazele Contabilitatii - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate - Practic

Actiuni detinute de ent afiliate; 1)achiz de actiuni; 501=5091 2)achitare actiuni; 5090=5121 3)vanzare actiuni; 531=%501,7642 Alte datorii...

Contabilitate Financiara

I. Recapitulare 1.Cunoştinţe recapitulative minimale Egalităţi(ecuaţii) fundamentale studiate de contabilitate: Patrimoniul...

Bazele Contabilitatii

I.Active imobilizate-poarta aceasta denumire intru cat se regasesc o perioada in patrimoniul entitatii de cel putin un an.Activele imobilizate sunt...

Activele

I. Activele: esenţă şi caracteristică Pentru cunoaşterea şi gestionarea patrimoniului contabilitatea foloseşte o serie de categorii proprii...

Rezolvari Contabilitate

Întrebari pentru examen ADEVARAT SAU FALS 1. Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza si Functionarea Conturilor de Cheltuieli, Venituri si Rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate Internationala

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Ai nevoie de altceva?