Bazele contabilității

Curs
6.8/10 (14 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5051
Mărime: 24.99KB (arhivat)
Publicat de: Angelica Mihalache
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Ioana

Extras din curs

Legea Contabilitatii

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente.

Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

(2) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

Art. 3. - (1) Contabilitatea se tine în limba româna si în moneda nationala.

(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala, cât si în valuta, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens.

(3) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele prevazute la art. 1, cu exceptia institutiilor publice, pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare si într-o moneda stabila.

Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari în domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

(2) Normele si reglementarile contabile pentru institutiile de credit, unitatile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitatile care opereaza pe piata de capital se elaboreaza si se emit de Banca Nationala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil.

Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla si sa întocmeasca situatii financiare anuale.

(2) Categoriile de persoane fizice si juridice care pot tine contabilitatea în partida simpla, precum si sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 6. - (1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dupa caz.

Art. 7. - (1) Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decât cele prin achizitie sau productie, dupa caz.

(2) Creantele si datoriile se înregistreaza în contabilitate la valoarea lor nominala.

Art. 8. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la începutul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, în cazul fuziunii sau încetarii activitatii, precum si în alte situatii prevazute de lege.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(3) Rezultatul inventarierii se înregistreaza în contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate în acest sens de catre Ministerul Finantelor Publice.

Art. 9. - (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora în situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementarilor contabile.

(2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

(3) Plusul sau minusul rezultat din reevaluare se recunoaste în contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate în acest sens.

Art. 10. - (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.

(3) Societatile comerciale care detin participatii în capitalul altor societati comerciale, denumite în continuare societati comerciale de grup, vor întocmi si vor prezenta si situatii financiare anuale consolidate, în conformitate cu reglementarile specifice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop.

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Standardele internaționale de raportare financiară

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Scurtă istorie a contabilității

De la primele lucrari publicate in domeniul contabilitatii cu cinci secole in urma, si pana in zilele noastre,bazele teoretice ale contabilitatii...

Bazele contabilități

Bazele contabilitatii 1.dezvoltarea pe conturi corespondente atat a rulajului debitor cat si a celui creditor al conturilor sintetice este...

Evaluarea Afacerilor

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari,...

Contabilitatea instituțiilor publice

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?