Bazele Contabilității

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 28869
Mărime: 196.18KB (arhivat)
Publicat de: Anton Vasilache
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mereuta Elena

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. CUVÂNT ÎNAINTE 3
 3. CAPITOLUL I 4
 4. OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 4
 5. 1.1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 4
 6. 1.2. TRĂSĂTURILE OBIECTULUI CONTABILITĂŢII 6
 7. 1.3. STRUCTURILE PATRIMONIALE 6
 8. 1.3.1. ACTIVUL ŞI PASIVUL UNITĂŢII PATRIMONIALE 6
 9. 1.3.2. STRUCTURI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 17
 10. CAPITOLUL 2 20
 11. METODA CONTABILITĂŢII 20
 12. 2.1. PRINCIPIILE CONTABILE 20
 13. 2.2. PROCEDEELE METODEI CONTABILITĂŢII 21
 14. CAPITOLUL 3 24
 15. DOCUMENTUL – PROCEDEU DE BAZĂ AL METODEI CONTABILITĂŢII 24
 16. 3.1. IMPORTANŢA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 24
 17. 3.2. REGISTRELE DE CONTABILITATE 25
 18. 3.3. FORMELE DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ 26
 19. 3.4. ÎNTOCMIREA, PRELUCRAREA, VERIFICAREA ŞI CORECTAREA DOCUMENTELOR 26
 20. 3.5.CIRCUITUL ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR 27
 21. CAPITOLUL 4 28
 22. EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎN CONTABILITATE 28
 23. 4.1. PRINCIPIILE EVALUĂRII 28
 24. 4.2. FORME ŞI REGULI DE EVALUARE 28
 25. CAPITOLUL 5 31
 26. DUBLA REPREZENTARE A ELEMENTELOR PATRIMONIALE. BILANŢUL. 31
 27. 5.1. DEFINIREA, CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA BILANŢULUI 31
 28. 5.2. FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL 32
 29. 5.3. TIPURI DE MODIFICĂRI BILANŢIERE 33
 30. 5.4. TEORII CU PRIVIRE LA BILANŢ 33
 31. CAPITOLUL 6 34
 32. CONTUL ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE 34
 33. 6.1. DEFINIREA ŞI FUNCŢIILE CONTULUI 34
 34. 6.2. FORMA ŞI STRUCTURA CONTULUI 34
 35. 6.3. REGULILE DE FUNCŢIONARE A CONTURILOR 36
 36. 6.4. CONTURI SINTETICE ŞI CONTURI ANALITICE 37
 37. 6.5. ANALIZA CONTABILĂ A OPERAŢIILOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE 38
 38. 6.6. CLASIFICAREA CONTURLLOR 40
 39. 6.7. PLANUL DE CONTURI GENERAL 40
 40. CAPITOLUL 7 54
 41. ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR 54
 42. 7.1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR 54
 43. 7.1.2 STRUCTURA CAPITALURILOR ŞI REFLECTAREA LOR ÎN CONTABILITATE 54
 44. 7.2. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 64
 45. 7.2.1. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR 64
 46. 7.2.2. SISTEME DE AMORTIZARE 65
 47. 7.2.3. CONTABILITATEA CONTURILOR DIN CLASA A II-a 65
 48. 7.3. CONTABILITATEA STOCURILOR 70
 49. 7.3.1. EVALUAREA STOCURILOR 71
 50. 7.4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII 75
 51. 7.4.1. CONTABILITATEA CREANŢELOR 76
 52. 7.4.2. CONTABILITATEA DATORIILOR (OBLIGAŢIILOR) 78
 53. 7.5. CONTABILITATEA ACTIVELOR BĂNEŞTI 84
 54. 7.5.1. CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR FINANCIARE 84
 55. 7.5.2. CONTABILITATEA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI 85
 56. 7.6. CONTABILITATEA REZULTATELOR 86
 57. 7.6.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 87
 58. 7.6.2. CONTABILITATEA VENITURILOR 88
 59. 7.6.3 CONTABILITATEA REZULTATELOR FINANCIARE ALE EXERCIŢIULUI 89
 60. PROBLEME REZOLVATE 93
 61. TESTE GRILĂ 106
 62. BIBLIOGRAFIE 113

Extras din curs

CUVÂNT ÎNAINTE

Disciplina Bazele Contabilităţii are menirea de a transmite studenţilor fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii. O deosebită atenţie este acordată fundamentării noţiunilor, principiilor şi structurilor care constituie elemente de bază pentru organizarea şi funcţionarea sistemului contabil la orice nivel al circuitului valorilor economice.

Scopul principal al disciplinei de Bazele Contabilităţii îl constituie formarea, unei gândiri economice orientată spre gospodărirea riguroasă şi eficientă a resurselor societăţii.

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor din facultăţile de inginerie economică, dar, în egală măsură, şi studenţilor din facultăţile tehnice care doresc sa devină manageri.

Bazele contabilităţii este disciplina de iniţiere în studiul contabilităţii, prin care cei interesaţi fac cunoştinţă cu elementele teoretice fundamentale ale obiectului şi metodei sale de cercetare, cu principiile, procedeele şi instrumentele specifice utilizate pentru reflectarea stării, mişcării şi transformării elementelor patrimoniale, precum şi a rezultatelor obţinute în urma activităţilor desfăşurate.

Lucrarea oferă modalităţi eficiente pentru întelegerea şi aprofundarea tuturor problemelor de contabilitate, pentru formarea unei gândiri contabile logice şi a deprinderilor necesare utilizării informaţiilor contabile în activitatea de gestionare a unităţilor patrimoniale.

În capitole separate sunt tratate probleme privind aspectele aplicative ale contabilităţii: contabilitatea operaţiilor de capital, a imobilizărilor şi a stocurilor, a operaţiilor cu terţii şi a celor de trezorerie, contabilitatea cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor.

Autorul

CAPITOLUL 1

OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII

Contabilitatea este un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o entitate economică identificabilă, informaţii ce permit utilizatorilor să opteze în mod raţional între consumurile alternative ale resurselor rare în procesul desfăşurării activităţilor de producţie şi comerciale.

1.1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII

Referitor la obiectul contabilităţii există trei concepţii

1. Concepţia juridică – potrivit căreia obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie patrimonial. Acesta reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică aparţinând unei persoane fizice sau juridice precum şi bunurile la care se referă.

Patrimoniul este format din două elemente interdependente:

- persoana fizică sau juridică, respectiv subiectul, titularul de patrimoniu sau proprietarul, care posedă şi gestionează bunurile, îşi asumă drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri;

- obiectul patrimoniului, respectiv bunurile care compun patrimoniul, reprezentând materializarea drepturilor şi obligaţiilor. Bunurile economice, ca obiecte de drepturi şi obligaţii, formează averea întreprinzătorului, adică acea parte a patrimoniului cu conţinut concret, material, determinat fizic şi economic.

Deci, echilibrul intern al patrimoniului este expresia dublei determinări a valorilor economice separate patrimonial (bunuri economice = drepturi +obligaţii).

Patrimoniul cuprinde totalitatea bunurilor economice privite sub dublu aspect:

- al componentei materiale;

- al surselor de provenienţă.

Patrimoniul este alcătuit din două parţi: activul patrimonial şi pasivul patrimonial.

Patrimoniul se prezintă sub forma unui tablou având în stânga mijloacele sau bunurile economice (sub aspectul componentei materiale), iar în dreapta mijloacele economice (sub aspectul surselor de provenienţă).

2. Concepţia economică – potrivit căreia obiectul contabilităţii îl constituie elaborarea şi aplicarea procedeelor de evidenţă, calcul, analiză şi control în expresie valorică a existenţei, stării, mişcării şi transformării capitalului. Deci obiectul de studiu îl constituie capitalul privit din două puncte de vedere:

- al modului concret în care bunurile economice se investesc, se întrebuintează, se consumă şi se înlocuiesc;

- al modului de procurare şi de dobândire al acestor bunuri.

BUNURI ECONOMICE = CAPITAL PROPRIU + OBLIGATII (CAPITAL STRAIN)

CAPITAL PROPRIU = ACTIVE – DATORII

CAPITAL FIX + CAPITAL CIRCULANT = CAPITAL PROPRIU + CAPITAL ÎMPRUMUTAT

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83
Bazele Contabilității - Pagina 84
Bazele Contabilității - Pagina 85
Bazele Contabilității - Pagina 86
Bazele Contabilității - Pagina 87
Bazele Contabilității - Pagina 88
Bazele Contabilității - Pagina 89
Bazele Contabilității - Pagina 90
Bazele Contabilității - Pagina 91
Bazele Contabilității - Pagina 92
Bazele Contabilității - Pagina 93
Bazele Contabilității - Pagina 94
Bazele Contabilității - Pagina 95
Bazele Contabilității - Pagina 96
Bazele Contabilității - Pagina 97
Bazele Contabilității - Pagina 98
Bazele Contabilității - Pagina 99
Bazele Contabilității - Pagina 100
Bazele Contabilității - Pagina 101
Bazele Contabilității - Pagina 102
Bazele Contabilității - Pagina 103
Bazele Contabilității - Pagina 104
Bazele Contabilității - Pagina 105
Bazele Contabilității - Pagina 106
Bazele Contabilității - Pagina 107
Bazele Contabilității - Pagina 108
Bazele Contabilității - Pagina 109
Bazele Contabilității - Pagina 110
Bazele Contabilității - Pagina 111
Bazele Contabilității - Pagina 112
Bazele Contabilității - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea societăților comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?