Bazele Contabilitatii

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Bazele Contabilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 113 de pagini .

Profesor: Mereuta Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS 1
CUVÂNT ÎNAINTE 3
CAPITOLUL I 4
OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 4
1.1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 4
1.2. TRĂSĂTURILE OBIECTULUI CONTABILITĂŢII 6
1.3. STRUCTURILE PATRIMONIALE 6
1.3.1. ACTIVUL ŞI PASIVUL UNITĂŢII PATRIMONIALE 6
1.3.2. STRUCTURI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 17
CAPITOLUL 2 20
METODA CONTABILITĂŢII 20
2.1. PRINCIPIILE CONTABILE 20
2.2. PROCEDEELE METODEI CONTABILITĂŢII 21
CAPITOLUL 3 24
DOCUMENTUL – PROCEDEU DE BAZĂ AL METODEI CONTABILITĂŢII 24
3.1. IMPORTANŢA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 24
3.2. REGISTRELE DE CONTABILITATE 25
3.3. FORMELE DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ 26
3.4. ÎNTOCMIREA, PRELUCRAREA, VERIFICAREA ŞI CORECTAREA DOCUMENTELOR 26
3.5.CIRCUITUL ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR 27
CAPITOLUL 4 28
EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎN CONTABILITATE 28
4.1. PRINCIPIILE EVALUĂRII 28
4.2. FORME ŞI REGULI DE EVALUARE 28
CAPITOLUL 5 31
DUBLA REPREZENTARE A ELEMENTELOR PATRIMONIALE. BILANŢUL. 31
5.1. DEFINIREA, CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA BILANŢULUI 31
5.2. FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL 32
5.3. TIPURI DE MODIFICĂRI BILANŢIERE 33
5.4. TEORII CU PRIVIRE LA BILANŢ 33
CAPITOLUL 6 34
CONTUL ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE 34
6.1. DEFINIREA ŞI FUNCŢIILE CONTULUI 34
6.2. FORMA ŞI STRUCTURA CONTULUI 34
6.3. REGULILE DE FUNCŢIONARE A CONTURILOR 36
6.4. CONTURI SINTETICE ŞI CONTURI ANALITICE 37
6.5. ANALIZA CONTABILĂ A OPERAŢIILOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE 38
6.6. CLASIFICAREA CONTURLLOR 40
6.7. PLANUL DE CONTURI GENERAL 40
CAPITOLUL 7 54
ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR 54
7.1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR 54
7.1.2 STRUCTURA CAPITALURILOR ŞI REFLECTAREA LOR ÎN CONTABILITATE 54
7.2. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 64
7.2.1. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR 64
7.2.2. SISTEME DE AMORTIZARE 65
7.2.3. CONTABILITATEA CONTURILOR DIN CLASA A II-a 65
7.3. CONTABILITATEA STOCURILOR 70
7.3.1. EVALUAREA STOCURILOR 71
7.4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII 75
7.4.1. CONTABILITATEA CREANŢELOR 76
7.4.2. CONTABILITATEA DATORIILOR (OBLIGAŢIILOR) 78
7.5. CONTABILITATEA ACTIVELOR BĂNEŞTI 84
7.5.1. CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR FINANCIARE 84
7.5.2. CONTABILITATEA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI 85
7.6. CONTABILITATEA REZULTATELOR 86
7.6.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 87
7.6.2. CONTABILITATEA VENITURILOR 88
7.6.3 CONTABILITATEA REZULTATELOR FINANCIARE ALE EXERCIŢIULUI 89
PROBLEME REZOLVATE 93
TESTE GRILĂ 106
BIBLIOGRAFIE 113

Extras din document

CUVÂNT ÎNAINTE

Disciplina Bazele Contabilităţii are menirea de a transmite studenţilor fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii. O deosebită atenţie este acordată fundamentării noţiunilor, principiilor şi structurilor care constituie elemente de bază pentru organizarea şi funcţionarea sistemului contabil la orice nivel al circuitului valorilor economice.

Scopul principal al disciplinei de Bazele Contabilităţii îl constituie formarea, unei gândiri economice orientată spre gospodărirea riguroasă şi eficientă a resurselor societăţii.

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor din facultăţile de inginerie economică, dar, în egală măsură, şi studenţilor din facultăţile tehnice care doresc sa devină manageri.

Bazele contabilităţii este disciplina de iniţiere în studiul contabilităţii, prin care cei interesaţi fac cunoştinţă cu elementele teoretice fundamentale ale obiectului şi metodei sale de cercetare, cu principiile, procedeele şi instrumentele specifice utilizate pentru reflectarea stării, mişcării şi transformării elementelor patrimoniale, precum şi a rezultatelor obţinute în urma activităţilor desfăşurate.

Lucrarea oferă modalităţi eficiente pentru întelegerea şi aprofundarea tuturor problemelor de contabilitate, pentru formarea unei gândiri contabile logice şi a deprinderilor necesare utilizării informaţiilor contabile în activitatea de gestionare a unităţilor patrimoniale.

În capitole separate sunt tratate probleme privind aspectele aplicative ale contabilităţii: contabilitatea operaţiilor de capital, a imobilizărilor şi a stocurilor, a operaţiilor cu terţii şi a celor de trezorerie, contabilitatea cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor.

Autorul

CAPITOLUL 1

OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII

Contabilitatea este un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o entitate economică identificabilă, informaţii ce permit utilizatorilor să opteze în mod raţional între consumurile alternative ale resurselor rare în procesul desfăşurării activităţilor de producţie şi comerciale.

1.1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII

Referitor la obiectul contabilităţii există trei concepţii

1. Concepţia juridică – potrivit căreia obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie patrimonial. Acesta reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică aparţinând unei persoane fizice sau juridice precum şi bunurile la care se referă.

Patrimoniul este format din două elemente interdependente:

- persoana fizică sau juridică, respectiv subiectul, titularul de patrimoniu sau proprietarul, care posedă şi gestionează bunurile, îşi asumă drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri;

- obiectul patrimoniului, respectiv bunurile care compun patrimoniul, reprezentând materializarea drepturilor şi obligaţiilor. Bunurile economice, ca obiecte de drepturi şi obligaţii, formează averea întreprinzătorului, adică acea parte a patrimoniului cu conţinut concret, material, determinat fizic şi economic.

Deci, echilibrul intern al patrimoniului este expresia dublei determinări a valorilor economice separate patrimonial (bunuri economice = drepturi +obligaţii).

Patrimoniul cuprinde totalitatea bunurilor economice privite sub dublu aspect:

- al componentei materiale;

- al surselor de provenienţă.

Patrimoniul este alcătuit din două parţi: activul patrimonial şi pasivul patrimonial.

Patrimoniul se prezintă sub forma unui tablou având în stânga mijloacele sau bunurile economice (sub aspectul componentei materiale), iar în dreapta mijloacele economice (sub aspectul surselor de provenienţă).

2. Concepţia economică – potrivit căreia obiectul contabilităţii îl constituie elaborarea şi aplicarea procedeelor de evidenţă, calcul, analiză şi control în expresie valorică a existenţei, stării, mişcării şi transformării capitalului. Deci obiectul de studiu îl constituie capitalul privit din două puncte de vedere:

- al modului concret în care bunurile economice se investesc, se întrebuintează, se consumă şi se înlocuiesc;

- al modului de procurare şi de dobândire al acestor bunuri.

BUNURI ECONOMICE = CAPITAL PROPRIU + OBLIGATII (CAPITAL STRAIN)

CAPITAL PROPRIU = ACTIVE – DATORII

CAPITAL FIX + CAPITAL CIRCULANT = CAPITAL PROPRIU + CAPITAL ÎMPRUMUTAT

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Contabilitatii.doc