Bazele Contabilității

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 28869
Mărime: 196.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mereuta Elena

Cuprins

CUPRINS 1

CUVÂNT ÎNAINTE 3

CAPITOLUL I 4

OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII 4

1.1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 4

1.2. TRĂSĂTURILE OBIECTULUI CONTABILITĂŢII 6

1.3. STRUCTURILE PATRIMONIALE 6

1.3.1. ACTIVUL ŞI PASIVUL UNITĂŢII PATRIMONIALE 6

1.3.2. STRUCTURI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 17

CAPITOLUL 2 20

METODA CONTABILITĂŢII 20

2.1. PRINCIPIILE CONTABILE 20

2.2. PROCEDEELE METODEI CONTABILITĂŢII 21

CAPITOLUL 3 24

DOCUMENTUL – PROCEDEU DE BAZĂ AL METODEI CONTABILITĂŢII 24

3.1. IMPORTANŢA ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 24

3.2. REGISTRELE DE CONTABILITATE 25

3.3. FORMELE DE ÎNREGISTRARE CONTABILĂ 26

3.4. ÎNTOCMIREA, PRELUCRAREA, VERIFICAREA ŞI CORECTAREA DOCUMENTELOR 26

3.5.CIRCUITUL ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR 27

CAPITOLUL 4 28

EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎN CONTABILITATE 28

4.1. PRINCIPIILE EVALUĂRII 28

4.2. FORME ŞI REGULI DE EVALUARE 28

CAPITOLUL 5 31

DUBLA REPREZENTARE A ELEMENTELOR PATRIMONIALE. BILANŢUL. 31

5.1. DEFINIREA, CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA BILANŢULUI 31

5.2. FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL 32

5.3. TIPURI DE MODIFICĂRI BILANŢIERE 33

5.4. TEORII CU PRIVIRE LA BILANŢ 33

CAPITOLUL 6 34

CONTUL ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE 34

6.1. DEFINIREA ŞI FUNCŢIILE CONTULUI 34

6.2. FORMA ŞI STRUCTURA CONTULUI 34

6.3. REGULILE DE FUNCŢIONARE A CONTURILOR 36

6.4. CONTURI SINTETICE ŞI CONTURI ANALITICE 37

6.5. ANALIZA CONTABILĂ A OPERAŢIILOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE 38

6.6. CLASIFICAREA CONTURLLOR 40

6.7. PLANUL DE CONTURI GENERAL 40

CAPITOLUL 7 54

ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR 54

7.1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR 54

7.1.2 STRUCTURA CAPITALURILOR ŞI REFLECTAREA LOR ÎN CONTABILITATE 54

7.2. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 64

7.2.1. EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR 64

7.2.2. SISTEME DE AMORTIZARE 65

7.2.3. CONTABILITATEA CONTURILOR DIN CLASA A II-a 65

7.3. CONTABILITATEA STOCURILOR 70

7.3.1. EVALUAREA STOCURILOR 71

7.4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII 75

7.4.1. CONTABILITATEA CREANŢELOR 76

7.4.2. CONTABILITATEA DATORIILOR (OBLIGAŢIILOR) 78

7.5. CONTABILITATEA ACTIVELOR BĂNEŞTI 84

7.5.1. CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR FINANCIARE 84

7.5.2. CONTABILITATEA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI 85

7.6. CONTABILITATEA REZULTATELOR 86

7.6.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 87

7.6.2. CONTABILITATEA VENITURILOR 88

7.6.3 CONTABILITATEA REZULTATELOR FINANCIARE ALE EXERCIŢIULUI 89

PROBLEME REZOLVATE 93

TESTE GRILĂ 106

BIBLIOGRAFIE 113

Extras din document

CUVÂNT ÎNAINTE

Disciplina Bazele Contabilităţii are menirea de a transmite studenţilor fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii. O deosebită atenţie este acordată fundamentării noţiunilor, principiilor şi structurilor care constituie elemente de bază pentru organizarea şi funcţionarea sistemului contabil la orice nivel al circuitului valorilor economice.

Scopul principal al disciplinei de Bazele Contabilităţii îl constituie formarea, unei gândiri economice orientată spre gospodărirea riguroasă şi eficientă a resurselor societăţii.

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor din facultăţile de inginerie economică, dar, în egală măsură, şi studenţilor din facultăţile tehnice care doresc sa devină manageri.

Bazele contabilităţii este disciplina de iniţiere în studiul contabilităţii, prin care cei interesaţi fac cunoştinţă cu elementele teoretice fundamentale ale obiectului şi metodei sale de cercetare, cu principiile, procedeele şi instrumentele specifice utilizate pentru reflectarea stării, mişcării şi transformării elementelor patrimoniale, precum şi a rezultatelor obţinute în urma activităţilor desfăşurate.

Lucrarea oferă modalităţi eficiente pentru întelegerea şi aprofundarea tuturor problemelor de contabilitate, pentru formarea unei gândiri contabile logice şi a deprinderilor necesare utilizării informaţiilor contabile în activitatea de gestionare a unităţilor patrimoniale.

În capitole separate sunt tratate probleme privind aspectele aplicative ale contabilităţii: contabilitatea operaţiilor de capital, a imobilizărilor şi a stocurilor, a operaţiilor cu terţii şi a celor de trezorerie, contabilitatea cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor.

Autorul

CAPITOLUL 1

OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII

Contabilitatea este un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică informaţii financiare despre o entitate economică identificabilă, informaţii ce permit utilizatorilor să opteze în mod raţional între consumurile alternative ale resurselor rare în procesul desfăşurării activităţilor de producţie şi comerciale.

1.1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII

Referitor la obiectul contabilităţii există trei concepţii

1. Concepţia juridică – potrivit căreia obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie patrimonial. Acesta reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică aparţinând unei persoane fizice sau juridice precum şi bunurile la care se referă.

Patrimoniul este format din două elemente interdependente:

- persoana fizică sau juridică, respectiv subiectul, titularul de patrimoniu sau proprietarul, care posedă şi gestionează bunurile, îşi asumă drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri;

- obiectul patrimoniului, respectiv bunurile care compun patrimoniul, reprezentând materializarea drepturilor şi obligaţiilor. Bunurile economice, ca obiecte de drepturi şi obligaţii, formează averea întreprinzătorului, adică acea parte a patrimoniului cu conţinut concret, material, determinat fizic şi economic.

Deci, echilibrul intern al patrimoniului este expresia dublei determinări a valorilor economice separate patrimonial (bunuri economice = drepturi +obligaţii).

Patrimoniul cuprinde totalitatea bunurilor economice privite sub dublu aspect:

- al componentei materiale;

- al surselor de provenienţă.

Patrimoniul este alcătuit din două parţi: activul patrimonial şi pasivul patrimonial.

Patrimoniul se prezintă sub forma unui tablou având în stânga mijloacele sau bunurile economice (sub aspectul componentei materiale), iar în dreapta mijloacele economice (sub aspectul surselor de provenienţă).

2. Concepţia economică – potrivit căreia obiectul contabilităţii îl constituie elaborarea şi aplicarea procedeelor de evidenţă, calcul, analiză şi control în expresie valorică a existenţei, stării, mişcării şi transformării capitalului. Deci obiectul de studiu îl constituie capitalul privit din două puncte de vedere:

- al modului concret în care bunurile economice se investesc, se întrebuintează, se consumă şi se înlocuiesc;

- al modului de procurare şi de dobândire al acestor bunuri.

BUNURI ECONOMICE = CAPITAL PROPRIU + OBLIGATII (CAPITAL STRAIN)

CAPITAL PROPRIU = ACTIVE – DATORII

CAPITAL FIX + CAPITAL CIRCULANT = CAPITAL PROPRIU + CAPITAL ÎMPRUMUTAT

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83
Bazele Contabilității - Pagina 84
Bazele Contabilității - Pagina 85
Bazele Contabilității - Pagina 86
Bazele Contabilității - Pagina 87
Bazele Contabilității - Pagina 88
Bazele Contabilității - Pagina 89
Bazele Contabilității - Pagina 90
Bazele Contabilității - Pagina 91
Bazele Contabilității - Pagina 92
Bazele Contabilității - Pagina 93
Bazele Contabilității - Pagina 94
Bazele Contabilității - Pagina 95
Bazele Contabilității - Pagina 96
Bazele Contabilității - Pagina 97
Bazele Contabilității - Pagina 98
Bazele Contabilității - Pagina 99
Bazele Contabilității - Pagina 100
Bazele Contabilității - Pagina 101
Bazele Contabilității - Pagina 102
Bazele Contabilității - Pagina 103
Bazele Contabilității - Pagina 104
Bazele Contabilității - Pagina 105
Bazele Contabilității - Pagina 106
Bazele Contabilității - Pagina 107
Bazele Contabilității - Pagina 108
Bazele Contabilității - Pagina 109
Bazele Contabilității - Pagina 110
Bazele Contabilității - Pagina 111
Bazele Contabilității - Pagina 112
Bazele Contabilității - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea Constructiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Ai nevoie de altceva?