Bazele Contabilității

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 24456
Mărime: 487.22KB (arhivat)
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

CAPITOLUL 1 4

BILANtUL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTELOR ÎNTREPRINDERII 4

1.1. Conceptul de bilant: notiune, definire, abordãri 5

1.2. Interpretãri si caracteristici ale bilantului contabil 7

1.3. Functiile de baza ale bilantului 8

1.4. Recunoasterea structurilor bilantiere 9

1.4.1. Recunoasterea activelor in bilant 9

1.4.2. Recunoasterea pasivelor in bilant 10

1.5. Încadrarea structurilor bilantiere in cadrul modelelor de bilant 11

1.6. Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in contul de profit si pierderi 14

1.6.1. Recunoasterea veniturilor 16

1.6.2. Recunoasterea cheltuielilor 17

1.7. Modele de prezentare a informatiilor privind performantele întreprinderii in contul de profit si pierderi 18

1.8. Influenta evenimentelor si tranzactiilor asupra pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii 20

1.9. Exemple privind modificarea pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii reflectate cu ajutorul bilantului contabil 23

CAPITOLUL 2 32

CONTUL SI DUBLA ÎNREGISTRARE 32

2.1. Necesitatea, importanta, definirea si legãtura contului cu

bilantul 32

2.2. Functiile de baza ale contului 34

2.3. Structura si formele specifice ale contului 34

CAPITOLUL 3 40

ANALIZA SI FUNCtIONAREA SISTEMULUI CONTURILOR - CONtINUT ECONOMIC, FUNCtIE CONTABILA,

EXEMPLIFICÃRI 40

3.1.Analiza si functionarea conturilor de bilant 40

3.1.1. Continutul economic si functionarea conturilor de

capitaluri 41

3.1.2. Continutul economic si functionarea conturilor de

imobilizãri 45

3.1.3. Continutul economic si functionarea conturilor de

stocuri si productie in curs de executie 47

3.1.4. Continutul economic si functionarea conturilor de

3

terti 51

3.1.5. Continutul economic si functionarea conturilor de

trezorerie 66

3.1.6. Continutul economic si functionarea conturilor

rectificative 67

3.2. Analiza si functionarea conturilor de rezultate 71

3.2.1. Analiza si functionarea conturilor de cheltuieli 71

3.2.2. Continutul si functionarea conturilor de venituri 72

CAPITOLUL 4 78

BALANtA DE VERIFICARE - PROCEDEU DE CENTRALIZARE SI VERIFICARE A ÎNREGISTRÃRILOR EFECTUATE CU AJUTORUL CONTURILOR 78

4.1. Definire, importanta si functiile balantei de verificare a

conturilor 78

4.2. Categorii de balante de verificare 79

4.3. Întocmirea balantei de verificare a conturilor 80

4.4. Erori de înregistrare, identificabile cu ajutorul balantei de

verificare a conturilor 82

4.5. Aplicatie practica privind întocmirea balantei de verificare a conturilor 83

BIBLIOGRAFIE 90

Extras din document

CAPITOLUL 1

BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII

In acest capitol vom prezenta structura bilantului, modificãrile de volum si de structura ale patrimoniului datorita operatiunilor economice care au loc in cadrul întreprinderii, functiile pe care le indeplineste bilantul contabil si influenta evenimentelor si tranzactiilor asupra pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii.

1.1. Conceptul de bilant: notiune, definire, abordãri

Conceptul de bilant provine de la termenul italienesc „bilancia”, care are la origine douã expresii în limba latinã „bi” si „lanx”, ce semnificã „douã talere”, simbolizând o balantã cu douã brate aflate în pozitie de echilibru.

Istoria contabilitãtii prezintã numeroase „teorii” si „modele” de abordare a bilantului, de la „cântar al averii” pânã la document de sintezã al informatiilor contabile (situatie financiarã) utilizat pe scarã largã în procesul de luare a deciziilor.

Sintetizând tot ceea ce s-a scris de-a lungul timpului dar si rezultatele practicii în domeniu contabilitãtii putem considera bilantul contabil ca un tablou al averii (bogãtiei), care exprimã pozitia financiarã a întreprinderii în unitãti monetare prin corelatia dintre bunurile economice, sursele de finantare si rezultatele obtinute la sfârsitul unei perioade contabile de regulã la sfârsitul anului calendaristic (sfârsitul exercitiului).

Teoria si practica contabilã demonstreazã cã studiul (abordarea) bilantului trebuie realizat din douã ipostaze (abordãri) respectiv:

- procedeu al metodei contabilitãtii;

- situatie financiarã de sintezã a informatiilor contabile.

Ca procedeu al metodei contabilitãtii, bilantul exprimã un model al principiului dublei reprezentãri a patrimoniului care determinã echilibrul patrimonial static dintre active si pasive (datorii si capitaluri proprii). Privit astfel bilantul prezintã un pronuntat caracter teoretic si didactico – metodologic, menit a crea premisele întelegerii influentei operatiilor economico financiare ce determinã modificarea cu aceeasi sumã (valoare) a cel putin douã elemente (posturi) bilantiere.

5

Analizat ca situatie financiarã, bilantul evidentiazã un document contabil de sintezã ce prezintã informatii grupate, centralizate si generalizate cu privire la pozitia financiarã a întreprinderii sub aspectul interdependentelor si corelãrilor dintre active, datorii si capitaluri proprii. În calitate de situatie financiarã anualã, bilantul oferã informatii esentiale despre capacitatea întreprinderii de a se adapta schimbãrilor de mediu, de a degaja fluxuri viitoare de numerar si echivalente de numerar, despre necesitãtile de creditare viitoare si capacitatea de onorare a acestora, despre repartizãrile viitoare cãtre creditori, actionari, etc.

Prin modul în care este conceput si structurat bilantul ca situatie financiarã anualã, constituie un instrument de cunoastere, control si analizã a activitãtii întreprinderii, informatiile pe care le oferã stând la baza fundamentãrii deciziilor privind activitatea curentã si de perspectivã, având un pronuntat caracter aplicativ.

1.2. Interpretãri si caracteristici ale bilantului contabil

În conformitate cu principiul dublei reprezentãri a patrimoniului, a cãrui reflectare practicã este bilantul contabil, acesta dezvoltã structurile patrimoniale sub dublu aspect:

- al utilitãtii, adicã al destinatiei sau alocãrii în activitatea întreprinderii (mijloace economice);

- al raporturilor juridice, adicã al provenientei, originii sau resurselor (surse de finantare).

Continuând astfel demersul stiintific putem construi douã structuri calitative ale bilantului aflate în echilibru static întrucât se referã la aceleasi elemente privite sub dublu aspect, ca pãrti distincte: activul (utilitãtile) si pasivul (resursele).

Analiza utilitãtilor si resurselor trebuie realizatã simultan din mai multe puncte de vedere:

a) Din punct de vedere juridic:

a1) activul grupeazã elementele bilantiere în:

- active (bunuri) reale: terenuri, constructii, masini, utilaje, materii prime, produse, mãrfuri, disponibilitãti bãnesti, etc.

- creante (drepturi asupra tertilor): clienti, debitori diversi, etc.

- cheltuieli în avans.

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83
Bazele Contabilității - Pagina 84
Bazele Contabilității - Pagina 85
Bazele Contabilității - Pagina 86
Bazele Contabilității - Pagina 87
Bazele Contabilității - Pagina 88
Bazele Contabilității - Pagina 89
Bazele Contabilității - Pagina 90
Bazele Contabilității - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Reflectarea Financiar-Contabila a Stocurilor de Natura Marfurilor si Ambalajelor in Unitatile Comerciale cu Amanuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Lucrari Practice Bazele Contabilitatii

Lucrarea practica numarul 1 BILANT INITIAL Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in...

Sisteme contabile - Romania - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Contabilitate

Firma S.C. M&H S.R.L. are ca obiect de activitate creşterea păsărilor şi prelucrarea produselor din carne de pasăre. Situatia elementelor...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Proiect Contabilitate - Bilanturi

Bilant initial al unei societati comerciale ce are ca domeniu de activitate productia de bunuri. Bilant initial la 1 ianuarie 2010 Nr. Crt....

Ai nevoie de altceva?

''