Bazele contabilității

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 165 în total
Cuvinte : 49996
Mărime: 790.85KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Duta C.V.

Cuprins

1. Obiectul, metoda si principiile contabilitatii . 5

1.1. Evidenta economica si formele ei . 5

1.2. Obiectul si functiile contabilitatii . 8

1.3. Metoda si procedeele contabilitatii . 9

1.4. Principiile contabilitatii . 11

2. Elementele patrimoniale ale intreprinderii . 13

2.1. Activele intreprinderii . 13

2.2. Datoriile intreprinderii . 18

2.3. Capitalurile proprii (capital si rezerve) . 19

3. Documentele folosite in activitatea economica . 23

3.1. Rolul, importanta, continutul si intocmirea documentelor economice . 23

3.2. Tipizarea si clasificarea documentelor economice . 24

3.3. Verificarea si circulatia documentelor economice . 26

3.4. Clasarea si arhivarea documentelor economice . 28

4. Evaluarea elementelor patrimoniale . 30

4.1. Necesitatea si continutul evaluarii . 30

4.2. Principii si reguli de evaluare . 31

4.3. Reevaluarea imobilizarilor corporale . 33

5. Situatiile financiare anuale . 35

5.1. Bilantul contabil si modificarea acestuia determinata de miscarea si transformarea elementelor patrimoniale . 36

5.2. Contul de profit si pierderi . 42

5.3. Situatiile fluxurilor de trezorerie . 43

6. Contul si dubla inregistrare a operatiunilor economice . 46

6.1. Notiunea si structura grafica a contului . 46

6.2. Reguli de functionare a conturilor . 49

6.3. Clasificarea conturilor . 52

6.4. Inchiderea si redeschiderea conturilor . 57

7. Inregistrarea in contabilitate . 72

7.1. Inregistrarea in partida dubla a operatiunilor economice . 72

7.2. Analiza contabila si articolul contabil . 74

7.3. Forme de inregistrare in contabilitate . 77

8.3. Aplicatie . .87

9.3. Aplicatii . .94

8. Contabilitatea operatiunilor de capital . 81

8.1. Notiunea de capital, componente si caracteristici . 81

8.2. Contabilitatea capitalului social . 83

9. Contabilitatea imobilizarilor . 89

9.1. Contabilitatea imoblizarilor corporale . 89

9.2. Contabilitatea imobilizarilor necorporale . 91

10.3. Contabilitatea marfurilor . .110

10.4. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea stcurilor si producriei in curs de executie .113

11.2. Contabilitatea datoriilor . .119

11.3. Contabilitatea altor operatiuni privind tertii . .129

13.3. Contabilitatea rezultatelor financiare . .151

14.4. Intocmirea bilantului contabil. .164

10. Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie . 99

10.1. Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si productie in curs de executie . 102

10.2. Contabilitatea produselor finite . 107

11. Contabilitatea creantelor si datoriilor . 116

11.1. Contabilitatea creantelor . 116

12. Contabilitatea trezoreriei . 131

12.1. Contabilitatea investitiilor pe termen scurt . 132

12.2. Contabilitatea operatiunilor prin conturi la banci . 133

12.3. Contabilitatea disponibilitatilor banesti aflate in casierie si alte valori . 136

12.4. Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie . 137

12.5. Contabilitatea ajustarilor pentru pierdere de valoare a conturilor de trezorerie . 140

13. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor financiare . 141

13.1. Contabilitatea cheltuielilor . 141

13.2. Contabilitatea veniturilor . 145

14. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar . 156

14.1. Balanta de verificare contabila . 156

14.2. Organizarea si efectuarea inventarierii . 160

14.3. Regularizarea si inregistrarea diferentelor constatate la inventariere . 162

Extras din document

CAPITOLUL 1

OBIECTUL, METODA SI PRINCIPIILE CONTABILITATII

1.1. Evidenta economica si formele ei

A. Notiunea si rolul evidentei economice

Fiecare organizatie (colectivitate) umana are de regula un patrimoniu

format din bunuri materiale sau drepturi si obligatii evaluabile in bani referitoare

la bunuri materiale. Intreprinderea este organizatia care este infiintata si

functioneaza tocmai in vedere cresterii patrimoniului initial de la infiintare,

producand si vanzand bunuri si servicii aducatoare de profit. Pentru realizarea

acestui deziderat, in cadrul intreprinderii au loc o serie de procese care

determina modificari ale locului, marimii valorii, formei bunurilor ce alcatuiesc

patrimoniul. Acest fapt impune, din ratiuni de cunoastere, de integritate si de

lare a unor decizii, ca sa existe o evidenta a bunurilor din patrimoniu in fiecare

faza a ciclului economic, de la iesirea banilor pentru realizarea de cumparari

(aprovizionari) si pana la reintoarecerea banilor in intreprindere in urma

vanzarii si incasarii bunurilor si serviciilor.

Prin evidenta in general intelegem consemnarea, intr-o anumita ordine si

pe baza unor principii stabilite, a fenomenelor social-economice care se petrec

intr-un anumit loc si timp, in scopul obtinerii informatiilor necesare conducerii

activitatii curente.

Evidenta economica este un sistem unitar de inregistrare, urmarire si

control, documentat si sistematic, in indicatori cantitativi si calitativi, a

fenomenelor economice ce au loc in cadrul intreprinderilor, institutiilor

bugetare, a altor unitati organizatorice, inclusiv in cadrul economiei nationale.

Importanta evidentei economice decurge din sarcinile pe care trebuie sa le

indeplineasca. Astfel, evidenta economica trebuie sa ofere datele necesare

planificarii, controlului realizarii planurilor, asigurarea integritatii patrimoniale,

fundamentarii luarii deciziilor operationale pentru realizarea obiectivelor,

oferirea datelor privind stabilirea costurilor, preturilor si profitului.

Pentru a indeplini in bune conditiuni sarcinile multiple ce ii revin,

evidenta economica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

a) sa dispuna de un sistem de indicatori care sa fie in concordanta cu

sistemul indicatorilor folositi in planificare. Aceasta inseamna ca evidenta

trebuie sa urmareasca si sa oglindeasca cum anume sunt realizate obiectivele si

indepliniti indicatorii din documentele de planificare ;

b) sa dispuna de o metoda unitara de calcul si de reflectare a indicatorilor

pentru a asigura posibilitatea centralizarii si comparabilitatii datelor la diferite

nivele, pana la nivelul economiei nationale ;

c) sa fie clara, simpla, precisa, documentata, sistematica, tinuta la zi,

rapida si reala.

B. Etaloanele de evidenta

Evidenta economica se realizeaza pe baza unor etaloane de evidenta,

adica unitati de masura folosite pentru masurarea si exprimarea fenomenelor si

proceselor economice. Evidenta economica se foloseste de etalonul natural, de

etalonul banesc sau valoric, de etalonul munca si de etalonul conventionalnatural.

Etalonul natural serveste pentru exprimarea si masurarea mijloacelor

economice (bunurilor) in unitati de masura specifice proprietatilor fizice ale

bunurilor respective, adica se foloseste exprimarea cantitativa a acestora. Aces

etalon este indispensabil pentru realizarea sarcinilor ce revin evidentei

economice, el servind pentru asigurarea integritatii patrimoniului, pentru

urmarirea indeplinirii sarcinilor de productie pe sortimente, pentru urmarirea

respectarii normelor de consumuri specifice etc.

Etalonul valoric sau banesc serveste pentru masurarea si exprimarea

fenomenelor si proceselor economice pentru a asigura realizarea schimburilor,

platilor si incasarilor, exprimarea valorii patrimoniului si a elementelor

componente (structurii). El este impus si de neomogenitatea unor bunri si

procese economice, de faptul ca unele fenomene si procese economice nu pot fi

exprimate si masurate decat prin intermediul banilor (salariile, impozitele etc.),

precum si de necesitatea urmaririi realizarii rationalizarii si eficientei activitatii.

Etalonul munca serveste pentru exprimarea cantitatii de munca consumata

pentru realizarea unor activitati, bunuri ori servicii (in ore-munca, zile-munca).

El serveste la stabilirea normelor de productie, in functie de care se face

salarizarea in acord, serveste la determinarea productivitatii muncii etc.

Etalonul conventional-natural se foloseste pentru exprimarea mai multor

feluri de produse asemanatoare printr-un anumit produs a carui unitate se ia

drept unitate de masura conventionala (de exemplu, productia de tractoare poate

fi exprimata in tractoare de 15 CP luate ca unitate de masura conventionala).

C. Formele evidentei economice

Evidenta economica are o sfera larga de cuprindere, ea trebuind sa

oglindeasca toate laturile activitatii economice. Pentru a realize acest lucru, ea

trebuie sa culeaga si sa prelucreze un volum foarte mare si variat de date, din

diverse sectoare in scopuri si destinatii diverse. In functie de natura datelor

culese, de procedeele folosite pentru prelucrarea si prezentarea acestora se

disting trei forme ale evidentei economice : operativa, contabila si statistica.

Fiecare din aceste trei forme ale evidentei economice isi are domeniul sau

propriu, se foloseste de procedee proprii de lucru, isi are specificul sau, se

delimiteaza intre ele, dar se completeaza reciproc si formeaza un tot unitar.

Evidenta operativa reprezinta atat comensurarea si insumarea unor

fenomene si procese care au loc ca urmare a activitatii intreprinderii, cat si

insumarea unor date din documentatia primara in scopul obtinerii unor

informatii necesare conducerii activitatii curente.

Din definitia data, rezulta ca evidenta operativa are doua surse de date:

a) din consemnarea unor fenomene si procese in momentul si locul

producerii lor si care nu sunt cuprinse in celalte forme ale evidentei economice

(de exemplu, prezenta la lucru a salariatilor);

b) prin insumarea unor date din documentatia primara1 in vederea

obtinerii unor date de sinteze necesare desfasurarii activitatii curente (de

exemplu, centralizarrea zilnica a vanzarilor dintr-un anumit produs).

Caracteristicile evidentei operative sunt:

- inregistreaza fenomene si procese despre care sunt necesare informatii

(date) intr-un termen cu mult mai scurt decat cele furnizate prin prelucrarea

datelor de catre celelalte forme ale evidentei economice;

- se foloseste in acele sectoare de activitate in care evidenta contabila cu

procedeele sale de lucru nu poate patrunde;

- are sarcina de a furniza datele necesare pentru conducerea operative –

zilnica a activitatii intreprinderii;

- consemneaza unele fenomene si procese economice in momentul si

locul producerii lor fie in formulare tipizate, fie in anumite register;

- foloseste cu preferinta etalonul valoric.

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15
Bazele contabilității - Pagina 16
Bazele contabilității - Pagina 17
Bazele contabilității - Pagina 18
Bazele contabilității - Pagina 19
Bazele contabilității - Pagina 20
Bazele contabilității - Pagina 21
Bazele contabilității - Pagina 22
Bazele contabilității - Pagina 23
Bazele contabilității - Pagina 24
Bazele contabilității - Pagina 25
Bazele contabilității - Pagina 26
Bazele contabilității - Pagina 27
Bazele contabilității - Pagina 28
Bazele contabilității - Pagina 29
Bazele contabilității - Pagina 30
Bazele contabilității - Pagina 31
Bazele contabilității - Pagina 32
Bazele contabilității - Pagina 33
Bazele contabilității - Pagina 34
Bazele contabilității - Pagina 35
Bazele contabilității - Pagina 36
Bazele contabilității - Pagina 37
Bazele contabilității - Pagina 38
Bazele contabilității - Pagina 39
Bazele contabilității - Pagina 40
Bazele contabilității - Pagina 41
Bazele contabilității - Pagina 42
Bazele contabilității - Pagina 43
Bazele contabilității - Pagina 44
Bazele contabilității - Pagina 45
Bazele contabilității - Pagina 46
Bazele contabilității - Pagina 47
Bazele contabilității - Pagina 48
Bazele contabilității - Pagina 49
Bazele contabilității - Pagina 50
Bazele contabilității - Pagina 51
Bazele contabilității - Pagina 52
Bazele contabilității - Pagina 53
Bazele contabilității - Pagina 54
Bazele contabilității - Pagina 55
Bazele contabilității - Pagina 56
Bazele contabilității - Pagina 57
Bazele contabilității - Pagina 58
Bazele contabilității - Pagina 59
Bazele contabilității - Pagina 60
Bazele contabilității - Pagina 61
Bazele contabilității - Pagina 62
Bazele contabilității - Pagina 63
Bazele contabilității - Pagina 64
Bazele contabilității - Pagina 65
Bazele contabilității - Pagina 66
Bazele contabilității - Pagina 67
Bazele contabilității - Pagina 68
Bazele contabilității - Pagina 69
Bazele contabilității - Pagina 70
Bazele contabilității - Pagina 71
Bazele contabilității - Pagina 72
Bazele contabilității - Pagina 73
Bazele contabilității - Pagina 74
Bazele contabilității - Pagina 75
Bazele contabilității - Pagina 76
Bazele contabilității - Pagina 77
Bazele contabilității - Pagina 78
Bazele contabilității - Pagina 79
Bazele contabilității - Pagina 80
Bazele contabilității - Pagina 81
Bazele contabilității - Pagina 82
Bazele contabilității - Pagina 83
Bazele contabilității - Pagina 84
Bazele contabilității - Pagina 85
Bazele contabilității - Pagina 86
Bazele contabilității - Pagina 87
Bazele contabilității - Pagina 88
Bazele contabilității - Pagina 89
Bazele contabilității - Pagina 90
Bazele contabilității - Pagina 91
Bazele contabilității - Pagina 92
Bazele contabilității - Pagina 93
Bazele contabilității - Pagina 94
Bazele contabilității - Pagina 95
Bazele contabilității - Pagina 96
Bazele contabilității - Pagina 97
Bazele contabilității - Pagina 98
Bazele contabilității - Pagina 99
Bazele contabilității - Pagina 100
Bazele contabilității - Pagina 101
Bazele contabilității - Pagina 102
Bazele contabilității - Pagina 103
Bazele contabilității - Pagina 104
Bazele contabilității - Pagina 105
Bazele contabilității - Pagina 106
Bazele contabilității - Pagina 107
Bazele contabilității - Pagina 108
Bazele contabilității - Pagina 109
Bazele contabilității - Pagina 110
Bazele contabilității - Pagina 111
Bazele contabilității - Pagina 112
Bazele contabilității - Pagina 113
Bazele contabilității - Pagina 114
Bazele contabilității - Pagina 115
Bazele contabilității - Pagina 116
Bazele contabilității - Pagina 117
Bazele contabilității - Pagina 118
Bazele contabilității - Pagina 119
Bazele contabilității - Pagina 120
Bazele contabilității - Pagina 121
Bazele contabilității - Pagina 122
Bazele contabilității - Pagina 123
Bazele contabilității - Pagina 124
Bazele contabilității - Pagina 125
Bazele contabilității - Pagina 126
Bazele contabilității - Pagina 127
Bazele contabilității - Pagina 128
Bazele contabilității - Pagina 129
Bazele contabilității - Pagina 130
Bazele contabilității - Pagina 131
Bazele contabilității - Pagina 132
Bazele contabilității - Pagina 133
Bazele contabilității - Pagina 134
Bazele contabilității - Pagina 135
Bazele contabilității - Pagina 136
Bazele contabilității - Pagina 137
Bazele contabilității - Pagina 138
Bazele contabilității - Pagina 139
Bazele contabilității - Pagina 140
Bazele contabilității - Pagina 141
Bazele contabilității - Pagina 142
Bazele contabilității - Pagina 143
Bazele contabilității - Pagina 144
Bazele contabilității - Pagina 145
Bazele contabilității - Pagina 146
Bazele contabilității - Pagina 147
Bazele contabilității - Pagina 148
Bazele contabilității - Pagina 149
Bazele contabilității - Pagina 150
Bazele contabilității - Pagina 151
Bazele contabilității - Pagina 152
Bazele contabilității - Pagina 153
Bazele contabilității - Pagina 154
Bazele contabilității - Pagina 155
Bazele contabilității - Pagina 156
Bazele contabilității - Pagina 157
Bazele contabilității - Pagina 158
Bazele contabilității - Pagina 159
Bazele contabilității - Pagina 160
Bazele contabilității - Pagina 161
Bazele contabilității - Pagina 162
Bazele contabilității - Pagina 163
Bazele contabilității - Pagina 164
Bazele contabilității - Pagina 165

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?