Bazele Contabilitatii

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 165 în total
Cuvinte : 49996
Mărime: 790.85KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Duta C.V.

Cuprins

1. Obiectul, metoda si principiile contabilitatii . 5

1.1. Evidenta economica si formele ei . 5

1.2. Obiectul si functiile contabilitatii . 8

1.3. Metoda si procedeele contabilitatii . 9

1.4. Principiile contabilitatii . 11

2. Elementele patrimoniale ale intreprinderii . 13

2.1. Activele intreprinderii . 13

2.2. Datoriile intreprinderii . 18

2.3. Capitalurile proprii (capital si rezerve) . 19

3. Documentele folosite in activitatea economica . 23

3.1. Rolul, importanta, continutul si intocmirea documentelor economice . 23

3.2. Tipizarea si clasificarea documentelor economice . 24

3.3. Verificarea si circulatia documentelor economice . 26

3.4. Clasarea si arhivarea documentelor economice . 28

4. Evaluarea elementelor patrimoniale . 30

4.1. Necesitatea si continutul evaluarii . 30

4.2. Principii si reguli de evaluare . 31

4.3. Reevaluarea imobilizarilor corporale . 33

5. Situatiile financiare anuale . 35

5.1. Bilantul contabil si modificarea acestuia determinata de miscarea si transformarea elementelor patrimoniale . 36

5.2. Contul de profit si pierderi . 42

5.3. Situatiile fluxurilor de trezorerie . 43

6. Contul si dubla inregistrare a operatiunilor economice . 46

6.1. Notiunea si structura grafica a contului . 46

6.2. Reguli de functionare a conturilor . 49

6.3. Clasificarea conturilor . 52

6.4. Inchiderea si redeschiderea conturilor . 57

7. Inregistrarea in contabilitate . 72

7.1. Inregistrarea in partida dubla a operatiunilor economice . 72

7.2. Analiza contabila si articolul contabil . 74

7.3. Forme de inregistrare in contabilitate . 77

8.3. Aplicatie . .87

9.3. Aplicatii . .94

8. Contabilitatea operatiunilor de capital . 81

8.1. Notiunea de capital, componente si caracteristici . 81

8.2. Contabilitatea capitalului social . 83

9. Contabilitatea imobilizarilor . 89

9.1. Contabilitatea imoblizarilor corporale . 89

9.2. Contabilitatea imobilizarilor necorporale . 91

10.3. Contabilitatea marfurilor . .110

10.4. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea stcurilor si producriei in curs de executie .113

11.2. Contabilitatea datoriilor . .119

11.3. Contabilitatea altor operatiuni privind tertii . .129

13.3. Contabilitatea rezultatelor financiare . .151

14.4. Intocmirea bilantului contabil. .164

10. Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie . 99

10.1. Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si productie in curs de executie . 102

10.2. Contabilitatea produselor finite . 107

11. Contabilitatea creantelor si datoriilor . 116

11.1. Contabilitatea creantelor . 116

12. Contabilitatea trezoreriei . 131

12.1. Contabilitatea investitiilor pe termen scurt . 132

12.2. Contabilitatea operatiunilor prin conturi la banci . 133

12.3. Contabilitatea disponibilitatilor banesti aflate in casierie si alte valori . 136

12.4. Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie . 137

12.5. Contabilitatea ajustarilor pentru pierdere de valoare a conturilor de trezorerie . 140

13. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor financiare . 141

13.1. Contabilitatea cheltuielilor . 141

13.2. Contabilitatea veniturilor . 145

14. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar . 156

14.1. Balanta de verificare contabila . 156

14.2. Organizarea si efectuarea inventarierii . 160

14.3. Regularizarea si inregistrarea diferentelor constatate la inventariere . 162

Extras din document

CAPITOLUL 1

OBIECTUL, METODA SI PRINCIPIILE CONTABILITATII

1.1. Evidenta economica si formele ei

A. Notiunea si rolul evidentei economice

Fiecare organizatie (colectivitate) umana are de regula un patrimoniu

format din bunuri materiale sau drepturi si obligatii evaluabile in bani referitoare

la bunuri materiale. Intreprinderea este organizatia care este infiintata si

functioneaza tocmai in vedere cresterii patrimoniului initial de la infiintare,

producand si vanzand bunuri si servicii aducatoare de profit. Pentru realizarea

acestui deziderat, in cadrul intreprinderii au loc o serie de procese care

determina modificari ale locului, marimii valorii, formei bunurilor ce alcatuiesc

patrimoniul. Acest fapt impune, din ratiuni de cunoastere, de integritate si de

lare a unor decizii, ca sa existe o evidenta a bunurilor din patrimoniu in fiecare

faza a ciclului economic, de la iesirea banilor pentru realizarea de cumparari

(aprovizionari) si pana la reintoarecerea banilor in intreprindere in urma

vanzarii si incasarii bunurilor si serviciilor.

Prin evidenta in general intelegem consemnarea, intr-o anumita ordine si

pe baza unor principii stabilite, a fenomenelor social-economice care se petrec

intr-un anumit loc si timp, in scopul obtinerii informatiilor necesare conducerii

activitatii curente.

Evidenta economica este un sistem unitar de inregistrare, urmarire si

control, documentat si sistematic, in indicatori cantitativi si calitativi, a

fenomenelor economice ce au loc in cadrul intreprinderilor, institutiilor

bugetare, a altor unitati organizatorice, inclusiv in cadrul economiei nationale.

Importanta evidentei economice decurge din sarcinile pe care trebuie sa le

indeplineasca. Astfel, evidenta economica trebuie sa ofere datele necesare

planificarii, controlului realizarii planurilor, asigurarea integritatii patrimoniale,

fundamentarii luarii deciziilor operationale pentru realizarea obiectivelor,

oferirea datelor privind stabilirea costurilor, preturilor si profitului.

Pentru a indeplini in bune conditiuni sarcinile multiple ce ii revin,

evidenta economica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

a) sa dispuna de un sistem de indicatori care sa fie in concordanta cu

sistemul indicatorilor folositi in planificare. Aceasta inseamna ca evidenta

trebuie sa urmareasca si sa oglindeasca cum anume sunt realizate obiectivele si

indepliniti indicatorii din documentele de planificare ;

b) sa dispuna de o metoda unitara de calcul si de reflectare a indicatorilor

pentru a asigura posibilitatea centralizarii si comparabilitatii datelor la diferite

nivele, pana la nivelul economiei nationale ;

c) sa fie clara, simpla, precisa, documentata, sistematica, tinuta la zi,

rapida si reala.

B. Etaloanele de evidenta

Evidenta economica se realizeaza pe baza unor etaloane de evidenta,

adica unitati de masura folosite pentru masurarea si exprimarea fenomenelor si

proceselor economice. Evidenta economica se foloseste de etalonul natural, de

etalonul banesc sau valoric, de etalonul munca si de etalonul conventionalnatural.

Etalonul natural serveste pentru exprimarea si masurarea mijloacelor

economice (bunurilor) in unitati de masura specifice proprietatilor fizice ale

bunurilor respective, adica se foloseste exprimarea cantitativa a acestora. Aces

etalon este indispensabil pentru realizarea sarcinilor ce revin evidentei

economice, el servind pentru asigurarea integritatii patrimoniului, pentru

urmarirea indeplinirii sarcinilor de productie pe sortimente, pentru urmarirea

respectarii normelor de consumuri specifice etc.

Etalonul valoric sau banesc serveste pentru masurarea si exprimarea

fenomenelor si proceselor economice pentru a asigura realizarea schimburilor,

platilor si incasarilor, exprimarea valorii patrimoniului si a elementelor

componente (structurii). El este impus si de neomogenitatea unor bunri si

procese economice, de faptul ca unele fenomene si procese economice nu pot fi

exprimate si masurate decat prin intermediul banilor (salariile, impozitele etc.),

precum si de necesitatea urmaririi realizarii rationalizarii si eficientei activitatii.

Etalonul munca serveste pentru exprimarea cantitatii de munca consumata

pentru realizarea unor activitati, bunuri ori servicii (in ore-munca, zile-munca).

El serveste la stabilirea normelor de productie, in functie de care se face

salarizarea in acord, serveste la determinarea productivitatii muncii etc.

Etalonul conventional-natural se foloseste pentru exprimarea mai multor

feluri de produse asemanatoare printr-un anumit produs a carui unitate se ia

drept unitate de masura conventionala (de exemplu, productia de tractoare poate

fi exprimata in tractoare de 15 CP luate ca unitate de masura conventionala).

C. Formele evidentei economice

Evidenta economica are o sfera larga de cuprindere, ea trebuind sa

oglindeasca toate laturile activitatii economice. Pentru a realize acest lucru, ea

trebuie sa culeaga si sa prelucreze un volum foarte mare si variat de date, din

diverse sectoare in scopuri si destinatii diverse. In functie de natura datelor

culese, de procedeele folosite pentru prelucrarea si prezentarea acestora se

disting trei forme ale evidentei economice : operativa, contabila si statistica.

Fiecare din aceste trei forme ale evidentei economice isi are domeniul sau

propriu, se foloseste de procedee proprii de lucru, isi are specificul sau, se

delimiteaza intre ele, dar se completeaza reciproc si formeaza un tot unitar.

Evidenta operativa reprezinta atat comensurarea si insumarea unor

fenomene si procese care au loc ca urmare a activitatii intreprinderii, cat si

insumarea unor date din documentatia primara in scopul obtinerii unor

informatii necesare conducerii activitatii curente.

Din definitia data, rezulta ca evidenta operativa are doua surse de date:

a) din consemnarea unor fenomene si procese in momentul si locul

producerii lor si care nu sunt cuprinse in celalte forme ale evidentei economice

(de exemplu, prezenta la lucru a salariatilor);

b) prin insumarea unor date din documentatia primara1 in vederea

obtinerii unor date de sinteze necesare desfasurarii activitatii curente (de

exemplu, centralizarrea zilnica a vanzarilor dintr-un anumit produs).

Caracteristicile evidentei operative sunt:

- inregistreaza fenomene si procese despre care sunt necesare informatii

(date) intr-un termen cu mult mai scurt decat cele furnizate prin prelucrarea

datelor de catre celelalte forme ale evidentei economice;

- se foloseste in acele sectoare de activitate in care evidenta contabila cu

procedeele sale de lucru nu poate patrunde;

- are sarcina de a furniza datele necesare pentru conducerea operative –

zilnica a activitatii intreprinderii;

- consemneaza unele fenomene si procese economice in momentul si

locul producerii lor fie in formulare tipizate, fie in anumite register;

- foloseste cu preferinta etalonul valoric.

Preview document

Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Bazele Contabilitatii - Pagina 8
Bazele Contabilitatii - Pagina 9
Bazele Contabilitatii - Pagina 10
Bazele Contabilitatii - Pagina 11
Bazele Contabilitatii - Pagina 12
Bazele Contabilitatii - Pagina 13
Bazele Contabilitatii - Pagina 14
Bazele Contabilitatii - Pagina 15
Bazele Contabilitatii - Pagina 16
Bazele Contabilitatii - Pagina 17
Bazele Contabilitatii - Pagina 18
Bazele Contabilitatii - Pagina 19
Bazele Contabilitatii - Pagina 20
Bazele Contabilitatii - Pagina 21
Bazele Contabilitatii - Pagina 22
Bazele Contabilitatii - Pagina 23
Bazele Contabilitatii - Pagina 24
Bazele Contabilitatii - Pagina 25
Bazele Contabilitatii - Pagina 26
Bazele Contabilitatii - Pagina 27
Bazele Contabilitatii - Pagina 28
Bazele Contabilitatii - Pagina 29
Bazele Contabilitatii - Pagina 30
Bazele Contabilitatii - Pagina 31
Bazele Contabilitatii - Pagina 32
Bazele Contabilitatii - Pagina 33
Bazele Contabilitatii - Pagina 34
Bazele Contabilitatii - Pagina 35
Bazele Contabilitatii - Pagina 36
Bazele Contabilitatii - Pagina 37
Bazele Contabilitatii - Pagina 38
Bazele Contabilitatii - Pagina 39
Bazele Contabilitatii - Pagina 40
Bazele Contabilitatii - Pagina 41
Bazele Contabilitatii - Pagina 42
Bazele Contabilitatii - Pagina 43
Bazele Contabilitatii - Pagina 44
Bazele Contabilitatii - Pagina 45
Bazele Contabilitatii - Pagina 46
Bazele Contabilitatii - Pagina 47
Bazele Contabilitatii - Pagina 48
Bazele Contabilitatii - Pagina 49
Bazele Contabilitatii - Pagina 50
Bazele Contabilitatii - Pagina 51
Bazele Contabilitatii - Pagina 52
Bazele Contabilitatii - Pagina 53
Bazele Contabilitatii - Pagina 54
Bazele Contabilitatii - Pagina 55
Bazele Contabilitatii - Pagina 56
Bazele Contabilitatii - Pagina 57
Bazele Contabilitatii - Pagina 58
Bazele Contabilitatii - Pagina 59
Bazele Contabilitatii - Pagina 60
Bazele Contabilitatii - Pagina 61
Bazele Contabilitatii - Pagina 62
Bazele Contabilitatii - Pagina 63
Bazele Contabilitatii - Pagina 64
Bazele Contabilitatii - Pagina 65
Bazele Contabilitatii - Pagina 66
Bazele Contabilitatii - Pagina 67
Bazele Contabilitatii - Pagina 68
Bazele Contabilitatii - Pagina 69
Bazele Contabilitatii - Pagina 70
Bazele Contabilitatii - Pagina 71
Bazele Contabilitatii - Pagina 72
Bazele Contabilitatii - Pagina 73
Bazele Contabilitatii - Pagina 74
Bazele Contabilitatii - Pagina 75
Bazele Contabilitatii - Pagina 76
Bazele Contabilitatii - Pagina 77
Bazele Contabilitatii - Pagina 78
Bazele Contabilitatii - Pagina 79
Bazele Contabilitatii - Pagina 80
Bazele Contabilitatii - Pagina 81
Bazele Contabilitatii - Pagina 82
Bazele Contabilitatii - Pagina 83
Bazele Contabilitatii - Pagina 84
Bazele Contabilitatii - Pagina 85
Bazele Contabilitatii - Pagina 86
Bazele Contabilitatii - Pagina 87
Bazele Contabilitatii - Pagina 88
Bazele Contabilitatii - Pagina 89
Bazele Contabilitatii - Pagina 90
Bazele Contabilitatii - Pagina 91
Bazele Contabilitatii - Pagina 92
Bazele Contabilitatii - Pagina 93
Bazele Contabilitatii - Pagina 94
Bazele Contabilitatii - Pagina 95
Bazele Contabilitatii - Pagina 96
Bazele Contabilitatii - Pagina 97
Bazele Contabilitatii - Pagina 98
Bazele Contabilitatii - Pagina 99
Bazele Contabilitatii - Pagina 100
Bazele Contabilitatii - Pagina 101
Bazele Contabilitatii - Pagina 102
Bazele Contabilitatii - Pagina 103
Bazele Contabilitatii - Pagina 104
Bazele Contabilitatii - Pagina 105
Bazele Contabilitatii - Pagina 106
Bazele Contabilitatii - Pagina 107
Bazele Contabilitatii - Pagina 108
Bazele Contabilitatii - Pagina 109
Bazele Contabilitatii - Pagina 110
Bazele Contabilitatii - Pagina 111
Bazele Contabilitatii - Pagina 112
Bazele Contabilitatii - Pagina 113
Bazele Contabilitatii - Pagina 114
Bazele Contabilitatii - Pagina 115
Bazele Contabilitatii - Pagina 116
Bazele Contabilitatii - Pagina 117
Bazele Contabilitatii - Pagina 118
Bazele Contabilitatii - Pagina 119
Bazele Contabilitatii - Pagina 120
Bazele Contabilitatii - Pagina 121
Bazele Contabilitatii - Pagina 122
Bazele Contabilitatii - Pagina 123
Bazele Contabilitatii - Pagina 124
Bazele Contabilitatii - Pagina 125
Bazele Contabilitatii - Pagina 126
Bazele Contabilitatii - Pagina 127
Bazele Contabilitatii - Pagina 128
Bazele Contabilitatii - Pagina 129
Bazele Contabilitatii - Pagina 130
Bazele Contabilitatii - Pagina 131
Bazele Contabilitatii - Pagina 132
Bazele Contabilitatii - Pagina 133
Bazele Contabilitatii - Pagina 134
Bazele Contabilitatii - Pagina 135
Bazele Contabilitatii - Pagina 136
Bazele Contabilitatii - Pagina 137
Bazele Contabilitatii - Pagina 138
Bazele Contabilitatii - Pagina 139
Bazele Contabilitatii - Pagina 140
Bazele Contabilitatii - Pagina 141
Bazele Contabilitatii - Pagina 142
Bazele Contabilitatii - Pagina 143
Bazele Contabilitatii - Pagina 144
Bazele Contabilitatii - Pagina 145
Bazele Contabilitatii - Pagina 146
Bazele Contabilitatii - Pagina 147
Bazele Contabilitatii - Pagina 148
Bazele Contabilitatii - Pagina 149
Bazele Contabilitatii - Pagina 150
Bazele Contabilitatii - Pagina 151
Bazele Contabilitatii - Pagina 152
Bazele Contabilitatii - Pagina 153
Bazele Contabilitatii - Pagina 154
Bazele Contabilitatii - Pagina 155
Bazele Contabilitatii - Pagina 156
Bazele Contabilitatii - Pagina 157
Bazele Contabilitatii - Pagina 158
Bazele Contabilitatii - Pagina 159
Bazele Contabilitatii - Pagina 160
Bazele Contabilitatii - Pagina 161
Bazele Contabilitatii - Pagina 162
Bazele Contabilitatii - Pagina 163
Bazele Contabilitatii - Pagina 164
Bazele Contabilitatii - Pagina 165

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaluarea in Contabilitate a Elementelor de Natura Activelor - Studiu de Caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Contabilitatea Financiara si de Gestiune cu Aplicatie in Restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Ai nevoie de altceva?