Bazele contabilității

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Ă
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 102 în total
Mărime: 951.79KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.dr.ing.ec. Boian Nicolae

Extras din document

STRUCTURA CONTABILITĂŢII (Legea 82)

Contabilitatea generală (financiară)

norme unitare privind organizarea şi conducerea activităţii economice;

obligatorie pentru toate unitatile economice;

furnizeaza informatii pentru organele financiare, bancare, asociaţi, acţionari, clienţi, furnizori etc.

Contabilitatea de gestiune

organizată de fiecare unitate patrimonială în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii.

Legea nr. 82/1991 a Contabilităţii republicată în 2007, enumeră unităţiile patrimoniale obligate să ţină contabilitatea financiară:

regii autonome, companii naţionale, institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

societăţi comerciale care s-au înfiinţat in baza Legii 31/1990 republicată;

societăţi cooperatiste;

Banca Naţională a Romaniei

instituţii publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial de subordonare centrală şi locală;

persoane fizice care prestează activităţi independente;

subunităţile fară personalitate juridică cu sediul in străinatate;

Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor din activitatea economica.

OBIECTIVE:

înregistrarea cronologică şi sistematică a informaţiilor contabile;

prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie

CARACTERISTICI: Contabilitatea se ţine în limba romana şi în moneda naţională

Evul mediu:contabilitatea in “partidă simplă”

Sec XV: Luca Pacioli pune bazele “contabilităţii în partidă dublă”

Sec. XIX: dezvoltare puternică a societăţilor pe acţiuni, a instituţiilor de credit şi a burselor

1861, în Romania, se introduce contabilitatea publică prin lege.

1913 ia fiinţă Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale la Bucureşti şi în 1920, Academia Comercială la Cluj.

1973 ia fiinţă Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC), sediul la Londra

1997 începe programul de armonizare a contabilităţii romaneşti cu Standardele internaţionale de contabilitate (IAS)

1999 - OMF 403 «  Reglementările contabile armonizate cu Directiva IV- a Comunităţii Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate » ce include în 1999 un eşantion reprezentativ de societăţi comerciale cotate şi în 2000, toate societăţile cotate

2001 - OMF 94 ce include în program 197 de societăţi comerciale

2002 - OMF 306 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene care se aplică societăţilor mici

2005 - OMF1752 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

2009 - OMF 3055 - înlocuieşte OMF 1752

2014 - OMF 1802 Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi anuale consolidate - înlocuieşte OMF 3055

Societăţile comerciale sunt entităţi cu scop economic care se înfiinţeaza prin subscriere de capital, în natură sau modedă, de către persoane fizice sau juridice, în baza Legii 31/1990 republicată.

TIPURI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE

societăţi în nume colectiv - răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor care în caz de pierdere işi acoperă această pierdere prin averea actuală şi viitoare

societăţi în comandită simplă - cu 2 categorii de asociaţi :

Comanditaţi, care răspund nelimitat şi solidar şi participă la conducerea societăţii comerciale;

comanditari cu raspundere limitată (pană la concurenţa capitalului subscris) care nu participă în conducerea societăţilor

Conținut arhivă zip

  • Bazele contabilitatii.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Pentru organizaţiile neguvemamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai uzitată modalitate de obţinere de fonduri,...

Buget și Trezorerie

CAPITOLUL I – BUGETUL PUBLIC –PRINCIPALUL MECANISM DE REALIZAREA FUNCTIILOR PUBLICE Obiective: - înțelegerea mecanismului financiar în...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitate și gestiune fiscală

Politica de contabilitate și fiscalitatea întreprinderii; Politica contabilă-Principii, reguli de evaluare, baze de evaluare, convenții și...

Metodologia Adoptării Deciziei

PROCESUL DE DECIZIE. DECIZII MULTIATRIBUT. Metodologia adoptării deciziei PROCESUL DE DECIZIE - Decizia (fr. décision, lat. decisio, -onis). -...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?