Bazele Contabilității

Curs
6.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 17886
Mărime: 119.79KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cuprins

1. Obiectul contabilităţii 5

1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic 5

1.2. Concepţii privind obiectul contabilităţii 7

1.2.1. Concepţia juridică 7

1.2.2. Concepţia economică 8

1.2.3. Concepţia financiară 9

1.2.4. Concepţia administrativă privind obiectul contabilităţii 10

1.3. Tipuri de contabilitate 11

1.3.1. Contabilitatea financiară a agenţilor economici 12

1.3.2. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ 13

1.3.3. Contabilitatea bancară 13

1.3.4. Contabilitatea de gestiune 14

1.3.5. Contabilitatea instituţiilor publice 15

1.4. Funcţiile contabilităţii 16

2. Metoda contabilităţii financiare 18

2.1. Principiile contabilităţii 18

2.1.1. Principiul dublei reprezentări 18

2.1.2. Principiul dublei înregistrări 19

2.2. Procedeele contabilităţii financiare 20

3. Elementele patrimoniului 22

3.1. Definirea principalelor elemente ale bilanţului 22

3.2. Influenţa operaţiunilor economice şi financiare asupra patrimoniului 26

4. Contul, procedeu specific al contabilitaţii 29

4.1. Necesitatea şi definirea contului 29

4.2. Tipologia conturilor 29

4.3. Structura şi conţinutul conturilor 31

4.4. Reguli de funcţionare a conturilor 33

4.5. Planul de conturi 34

4.6. Formula contabilă 35

4.6.1. Conţinutul şi tipologia formulelor contabile 35

4.6.2. Analiza operaţiilor economice şi întocmirea formulei contabile 38

5. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice uzuale 40

5.1. Operaţiuni privind finanţarea iniţială a societăţilor comerciale 40

5.2. Operaţiuni privind finanţarea prin creditare 43

5.3. Operaţiuni privind imobilizările 43

5.4. Operaţiuni privind stocurile 50

5.5. Operaţiuni privind creanţele 59

5.6. Operaţiuni privind datoriile curente 60

5.7. Operaţiuni privind disponibilităţile băneşti 60

5.8. Operaţiuni privind cheltuielile 60

5.9. Operaţiuni privind veniturile 60

5.10. Operaţiuni privind rezultatele financiare 60

5.11. Operaţiuni privind autofinanţarea 60

5.12. Operaţiuni privind evidenţa elementelor extrapatrimoniale 60

6. Balanţa de verificare 61

7. Bilanţul contabil 64

7.1. Bilanţul, definire, noţiune, conţinut 64

8. Documentaţia, procedeu al contabilităţii 65

8.1. Clasificarea documentelor 65

8.2. Circuitul documentelor contabile 66

9. Inventarierea 68

Extras din document

1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII

1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic

Administrarea unei firme este o activitate care nu se poate realiza decât pornind de la o percepţie amplă a realităţilor cu care se confruntă respectiva firma. Această percepţie a a conducătorilor este condiţionată de existenţa unor informaţii pertinente.

Informaţia economică reprezintă o comunicare o ştire sau un mesaj ce conţine elemente noi de cunoaştere a anumitor fenomene sau procese din trecut prezent şi viitor.

Informaţiile care sunt utilizate în vederea administrării unei instituţii sunt generate de o sumă de reguli, proceduri, suporturi de date. Termenul generic pentru toate elementele fie materiale, fie nemateriale, fie organizatorice, normative sau de altă natură care colectează, selectează, prelucrează, şi sintetizează informaţiile necesare administraţiei este “sistem informaţional”. Acest sistem, conţine o serie de subsisteme, şi anume:

- Contabilitatea

- Statistica

- Evidenţa operativă

- Planificarea

Din punct de vedere informaţional contabilitatea reprezintă un sistem de urmărire şi control a acelor laturi ale activităţii entităţilor patrimoniale care pot fi exprimate valoric prin intermediul etalonului bănesc.

Se pot identifica unele sarcini ale contabilităţii:

a. să furnizeze datele necesare elaborării planurilor, programelor şi planificării financiare

b. să asigure urmărirea şi controlul valoric a activităţilor desfăşurate prin intermediul înregistrării cronologice şi sistematice a operaţiilor economice şi financiare.

c. Să asigure controlul integrităţii patrimoniului

d. Să furnizeze informaţiile necesare întocmirii documentelor de sinteză asupra patrimoniului şi ale activităţilor desfăşurate

e. Să asigure informaţiile necesare calculării impozitelor datorate de entităţile patrimoniale diverselor organisme ale statului precum şi urmăririi decontării acestora

La nivelul societăţii contabilitatea oferă informaţii cel puţin în două direcţii:

- aministratorilor sau conducătorilor, care au nevoie de informaţii contabile pentru a putea gestiona eficient activitatea entităţii patrimoniale. Din aceste puncte de vedere contabilitatea trebuie să ofere administratorilor atât informaţii sintetice sau concentrate, privind starea patrimoniului cât şi informaţii detaliate privind fiecare element patrimonial în parte

- altor persoane interesate (proprietari, creditori, finanţatori, angajaţi, instituţii publice etc) care au nevoie de informaţii pentru a putea lua decizii privitoare la relaţiile pe care le au cu entitatea patrimonială. Acestea sunt informaţiile generice privitoare la starea patrimoniului, şi în special acele informaţii care permit evaluarea capacităţii de rambursare a datoriilor entităţii patrimoniale, dar şi informaţii de natură fiscală.

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Practica de Specialitate in Cadrul unei Firme - SC Fastpromo SRL

Cap.1.Prezentarea entitatii. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor

INTRODUCERE Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata având în vedere...

Monografie Contabila - Institutii Publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Relatia Dintre Logistica si Functia Financiar-Contabila

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?