Bazele Contabilitatii

Imagine preview
(6/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Bazele Contabilitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cuprins
1. Obiectul contabilităţii 5
1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic 5
1.2. Concepţii privind obiectul contabilităţii 7
1.2.1. Concepţia juridică 7
1.2.2. Concepţia economică 8
1.2.3. Concepţia financiară 9
1.2.4. Concepţia administrativă privind obiectul contabilităţii 10
1.3. Tipuri de contabilitate 11
1.3.1. Contabilitatea financiară a agenţilor economici 12
1.3.2. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ 13
1.3.3. Contabilitatea bancară 13
1.3.4. Contabilitatea de gestiune 14
1.3.5. Contabilitatea instituţiilor publice 15
1.4. Funcţiile contabilităţii 16
2. Metoda contabilităţii financiare 18
2.1. Principiile contabilităţii 18
2.1.1. Principiul dublei reprezentări 18
2.1.2. Principiul dublei înregistrări 19
2.2. Procedeele contabilităţii financiare 20
3. Elementele patrimoniului 22
3.1. Definirea principalelor elemente ale bilanţului 22
3.2. Influenţa operaţiunilor economice şi financiare asupra patrimoniului 26
4. Contul, procedeu specific al contabilitaţii 29
4.1. Necesitatea şi definirea contului 29
4.2. Tipologia conturilor 29
4.3. Structura şi conţinutul conturilor 31
4.4. Reguli de funcţionare a conturilor 33
4.5. Planul de conturi 34
4.6. Formula contabilă 35
4.6.1. Conţinutul şi tipologia formulelor contabile 35
4.6.2. Analiza operaţiilor economice şi întocmirea formulei contabile 38
5. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice uzuale 40
5.1. Operaţiuni privind finanţarea iniţială a societăţilor comerciale 40
5.2. Operaţiuni privind finanţarea prin creditare 43
5.3. Operaţiuni privind imobilizările 43
5.4. Operaţiuni privind stocurile 50
5.5. Operaţiuni privind creanţele 59
5.6. Operaţiuni privind datoriile curente 60
5.7. Operaţiuni privind disponibilităţile băneşti 60
5.8. Operaţiuni privind cheltuielile 60
5.9. Operaţiuni privind veniturile 60
5.10. Operaţiuni privind rezultatele financiare 60
5.11. Operaţiuni privind autofinanţarea 60
5.12. Operaţiuni privind evidenţa elementelor extrapatrimoniale 60
6. Balanţa de verificare 61
7. Bilanţul contabil 64
7.1. Bilanţul, definire, noţiune, conţinut 64
8. Documentaţia, procedeu al contabilităţii 65
8.1. Clasificarea documentelor 65
8.2. Circuitul documentelor contabile 66
9. Inventarierea 68

Extras din document

1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII

1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic

Administrarea unei firme este o activitate care nu se poate realiza decât pornind de la o percepţie amplă a realităţilor cu care se confruntă respectiva firma. Această percepţie a a conducătorilor este condiţionată de existenţa unor informaţii pertinente.

Informaţia economică reprezintă o comunicare o ştire sau un mesaj ce conţine elemente noi de cunoaştere a anumitor fenomene sau procese din trecut prezent şi viitor.

Informaţiile care sunt utilizate în vederea administrării unei instituţii sunt generate de o sumă de reguli, proceduri, suporturi de date. Termenul generic pentru toate elementele fie materiale, fie nemateriale, fie organizatorice, normative sau de altă natură care colectează, selectează, prelucrează, şi sintetizează informaţiile necesare administraţiei este “sistem informaţional”. Acest sistem, conţine o serie de subsisteme, şi anume:

- Contabilitatea

- Statistica

- Evidenţa operativă

- Planificarea

Din punct de vedere informaţional contabilitatea reprezintă un sistem de urmărire şi control a acelor laturi ale activităţii entităţilor patrimoniale care pot fi exprimate valoric prin intermediul etalonului bănesc.

Se pot identifica unele sarcini ale contabilităţii:

a. să furnizeze datele necesare elaborării planurilor, programelor şi planificării financiare

b. să asigure urmărirea şi controlul valoric a activităţilor desfăşurate prin intermediul înregistrării cronologice şi sistematice a operaţiilor economice şi financiare.

c. Să asigure controlul integrităţii patrimoniului

d. Să furnizeze informaţiile necesare întocmirii documentelor de sinteză asupra patrimoniului şi ale activităţilor desfăşurate

e. Să asigure informaţiile necesare calculării impozitelor datorate de entităţile patrimoniale diverselor organisme ale statului precum şi urmăririi decontării acestora

La nivelul societăţii contabilitatea oferă informaţii cel puţin în două direcţii:

- aministratorilor sau conducătorilor, care au nevoie de informaţii contabile pentru a putea gestiona eficient activitatea entităţii patrimoniale. Din aceste puncte de vedere contabilitatea trebuie să ofere administratorilor atât informaţii sintetice sau concentrate, privind starea patrimoniului cât şi informaţii detaliate privind fiecare element patrimonial în parte

- altor persoane interesate (proprietari, creditori, finanţatori, angajaţi, instituţii publice etc) care au nevoie de informaţii pentru a putea lua decizii privitoare la relaţiile pe care le au cu entitatea patrimonială. Acestea sunt informaţiile generice privitoare la starea patrimoniului, şi în special acele informaţii care permit evaluarea capacităţii de rambursare a datoriilor entităţii patrimoniale, dar şi informaţii de natură fiscală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele Contabilitatii.doc