Bazele Contabilitatii

Curs
6.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 41644
Mărime: 183.31KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mocanu Mihai

Extras din document

Apărută din necesitatea practică a cunoaşterii realităţii economice, contabilitatea a înregistrat un proces continuu de dezvoltare, parcurgând mai multe etape.

La început şi încă multe secole, s-a statuat ideea că activitatea de a organiza şi ţine contabilitatea este o activitate cu caracter practic. Odată cu dezvoltarea societăţii, însă, s-au acumulat noi modalităţi şi strategii de a organiza şi conduce contabilitatea. Aşa se face că, în prezent, este de neconceput organizarea şi conducerea contabilităţii în afara unor elemente de maximă rigurozitate ştiinţifică.

Rigurozitatea ştiinţifică a desfăşurării unor activităţi sau domenii de preocupare umană conferă acelui domeniu statutul sau caracterul de ştiinţă.

Pentru ca un domeniu de preocupare umană să fie şi ştiinţă, el trebuie să facă următoarele dovezi :

- să aibă un obiect propriu de investigare;

- să folosească o metodă proprie de cercetare;

- să descopere legi şi să stabilească legităţi;

- să folosească un limbaj propriu.

1. Obiectul contabilităţii

A defini obiectul contabilităţii înseamnă a preciza grupul de fapte şi categoria de fenomene de care contabilitatea se ocupă, a preciza unghiul propriu de vedere sub care contabilitatea abordează faptele şi fenomenele respective şi a determina raporturile cu caracter invariabil ce se stabilesc între fapte şi fenomene, pe de o parte, şi cauzele care le-au generat, pe de altă parte.

Toate acestea trebuie clarificate în condiţii specifice de timp şi loc.

A defini obiectul contabilităţii înseamnă, în final, a defini contabilitatea ca ştiinţă.

Definim contabilitatea ca fiind ştiinţa care observă ansamblul mişcărilor de valori exprimate în bani, dintr-un perimetru de mică sau mare întindere, precum şi raporturile economico-juridice ce se stabilesc între organismele economiei naţionale şi care provoacă decontări băneşti între ele; calculele contabilităţii reflectă, deodată, mişcarea şi transformarea mijloacelor, precum şi a resurselor, în ordinea în care au avut ele loc şi după destinaţia lor în procesul reproductiei sociale.

Din definiţie rezultă următoarele:

- se constituie ca obiect al contabilităţii totalitatea valorilor materiale şi băneşti ce aparţin agentului economic, precum şi raporturile de drepturi şi obligaţii, cu valoare economică, ale agentului economic faţă de terţe persoane, adică patrimoniul agentului economic ;

- unghiul propriu de vedere sub care înţelege contabilitatea să facă abordarea patrimoniului este cel valoric;

- abordarea obiectului propriu (al patrimoniului) de către contabilitate se realizează simultan, dintr-o dublă perspectivă: a mijloacelor economice şi a resurselor ; această abordare se realizează în ordinea în care faptele şi fenomenele au loc, adică cronologic ;

- perimetrul de valori unde se află patrimoniul este de mai mică sau de mai mare intindere, începând cu agentul economic şi terminând cu economia naţională. Prezintă interes organizarea contabilităţii la nivelul agentului economic.

Astfel, am făcut dovada obiectului propriu al contabilităţii.

2. Metoda contabilităţii

Pentru realizarea obiectului propriu, contabilitatea se foloseşte de o serie de tehnici şi procedee specifice, instrumente adecvate, reguli şi principii bine conturate.

Totalitatea tehnicilor şi procedeelor utilizate de contabilitate pentru realizarea obiectului propriu formează metoda contabilităţii.

Cuvântul «metodă» provine din cuvintele greceşti « meta » = « cu » şi « hodos » = « cale ». Prin urmare, definim metoda contabilităţii ca fiind drumul pe planul gândirii sau calea de urmat pe planul raţiunii, în realizarea obiectului propriu. Numai o parte din procedee formează, însă, metoda contabilităţii şi anume numai procedeele specifice ei. De aceea procedeeele utilizate de contabilitate sunt structurate în:

a) procedee generale;

b) procedee comune;

c) procedee specifice.

a) Procedeele generale sunt acele procedee utilizate de toate ştiinţele, deci şi de către contabilitate. Acestea sunt: observarea, clasificarea, compararea, raţionamentul, analiza şi sinteza.

Observarea este procedeul prin care o realitate este înregistrată (consemnată). Contabilitatea se foloseşte de observare prin înregistrarea realităţii economice pe diverşi suporţi fizici (documente, aparate, suporţi magnetici). Contabilitatea va consemna obiectul său de investigaţie şi îl va oferi mai departe ca informaţie.

Clasificarea este procedeul prin care, pornind de la anumite criterii, se pot constitui subgrupe, grupe şi clase de elemente omogene. Contabilitatea se foloseşte de clasificare în structurarea patrimoniului.

Compararea este procedeul prin care se pun faţă în faţă două fenomene şi se raportează unul la celălalt. Contabilitatea, în abordările sale, pune faţă în faţă mijloacele cu resursele economice, ca două faţete ale aceluiaşi patrimoniu.

Raţionamentul este procedeul prin care se formulează anumite adevăruri pe baza unor informaţii existente, despre o anume realitate. Contabilitatea se foloseşte de raţionament în toate demersurile sale de tratare şi redare a patrimoniului.

Analiza este procedeul prin care o realitate complexă este divizată şi studiată în părţi componente, până la cele indivizibile. Contabilitatea foloseşte analiza în cunoaşterea fiecărei structuri patrimoniale.

Sinteza este procedeul invers analizei şi constă în unificarea elementelor structurale pe diverse niveluri de detaliere, până la fenomenul final, complex, în vederea caracterizării lui. Contabilitatea se foloseşte de sinteză prin structurarea elementelor patrimoniale în subgrupe, grupe, clase, până la întreg patrimoniul şi cunoaşterea acestuia, în ansamblul lui.

b) Procedeele comune sunt acele procedee ce aparţin doar ştiinţelor economice şi pe care le utilizează, deci şi contabilitatea. Între acestea amintim: documentarea, evaluarea, inventarierea şi calculaţia.

Documentarea este procedeul prin care faptele şi fenomenele economice se consemnează pe diverşi suporţi tehnici, denumiţi generic « documente ».

Contabilitatea se foloseşte de documentare în dublu sens :

- pe de o parte, realitatea economică ce face obiect al contabilităţii, se consemnează pe documente contabile.

Preview document

Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Bazele Contabilitatii - Pagina 8
Bazele Contabilitatii - Pagina 9
Bazele Contabilitatii - Pagina 10
Bazele Contabilitatii - Pagina 11
Bazele Contabilitatii - Pagina 12
Bazele Contabilitatii - Pagina 13
Bazele Contabilitatii - Pagina 14
Bazele Contabilitatii - Pagina 15
Bazele Contabilitatii - Pagina 16
Bazele Contabilitatii - Pagina 17
Bazele Contabilitatii - Pagina 18
Bazele Contabilitatii - Pagina 19
Bazele Contabilitatii - Pagina 20
Bazele Contabilitatii - Pagina 21
Bazele Contabilitatii - Pagina 22
Bazele Contabilitatii - Pagina 23
Bazele Contabilitatii - Pagina 24
Bazele Contabilitatii - Pagina 25
Bazele Contabilitatii - Pagina 26
Bazele Contabilitatii - Pagina 27
Bazele Contabilitatii - Pagina 28
Bazele Contabilitatii - Pagina 29
Bazele Contabilitatii - Pagina 30
Bazele Contabilitatii - Pagina 31
Bazele Contabilitatii - Pagina 32
Bazele Contabilitatii - Pagina 33
Bazele Contabilitatii - Pagina 34
Bazele Contabilitatii - Pagina 35
Bazele Contabilitatii - Pagina 36
Bazele Contabilitatii - Pagina 37
Bazele Contabilitatii - Pagina 38
Bazele Contabilitatii - Pagina 39
Bazele Contabilitatii - Pagina 40
Bazele Contabilitatii - Pagina 41
Bazele Contabilitatii - Pagina 42
Bazele Contabilitatii - Pagina 43
Bazele Contabilitatii - Pagina 44
Bazele Contabilitatii - Pagina 45
Bazele Contabilitatii - Pagina 46
Bazele Contabilitatii - Pagina 47
Bazele Contabilitatii - Pagina 48
Bazele Contabilitatii - Pagina 49
Bazele Contabilitatii - Pagina 50
Bazele Contabilitatii - Pagina 51
Bazele Contabilitatii - Pagina 52
Bazele Contabilitatii - Pagina 53
Bazele Contabilitatii - Pagina 54
Bazele Contabilitatii - Pagina 55
Bazele Contabilitatii - Pagina 56
Bazele Contabilitatii - Pagina 57
Bazele Contabilitatii - Pagina 58
Bazele Contabilitatii - Pagina 59
Bazele Contabilitatii - Pagina 60
Bazele Contabilitatii - Pagina 61
Bazele Contabilitatii - Pagina 62
Bazele Contabilitatii - Pagina 63
Bazele Contabilitatii - Pagina 64
Bazele Contabilitatii - Pagina 65
Bazele Contabilitatii - Pagina 66
Bazele Contabilitatii - Pagina 67
Bazele Contabilitatii - Pagina 68
Bazele Contabilitatii - Pagina 69
Bazele Contabilitatii - Pagina 70
Bazele Contabilitatii - Pagina 71
Bazele Contabilitatii - Pagina 72
Bazele Contabilitatii - Pagina 73
Bazele Contabilitatii - Pagina 74
Bazele Contabilitatii - Pagina 75
Bazele Contabilitatii - Pagina 76
Bazele Contabilitatii - Pagina 77
Bazele Contabilitatii - Pagina 78
Bazele Contabilitatii - Pagina 79
Bazele Contabilitatii - Pagina 80
Bazele Contabilitatii - Pagina 81
Bazele Contabilitatii - Pagina 82
Bazele Contabilitatii - Pagina 83
Bazele Contabilitatii - Pagina 84
Bazele Contabilitatii - Pagina 85
Bazele Contabilitatii - Pagina 86
Bazele Contabilitatii - Pagina 87
Bazele Contabilitatii - Pagina 88
Bazele Contabilitatii - Pagina 89
Bazele Contabilitatii - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii .doc

Alții au mai descărcat și

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Teste Admitere Masterat Contabilitate

1. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat 1. Numarul mediu de personal 240 250 2. Productia marfa fabricata (mii lei)...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Calculatia Costurilor si Contabilitatea de Gestiune

CAPITOLUL I CADRUL TEORETIC AL CALCULAŢIEI COSTURILOR ŞI CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 1.1 Rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei...

SC Olpo Ulei SA

Argument Lucrarea de faţa reflectă competenţele generale dobândite de către elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin...

Contabilitatea Materiilor Prime și Materialelor

Argument Desfăşurare activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante materiale. Întrucât...

Studiu privind Evidenta Stocurilor de Materii Prime, Materiale, Obiecte de Inventar

CAPITOLUL I CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA R.A.A.N. – SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA 1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE;...

Evidenta Operativa si Contabilitatea Stocurilor de Matterii Prime si Materiale

CAP.I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 1.1.Activele circulante şi necesitatea lor în cadrul întreprinderii În cadrul patrimoniului...

Ai nevoie de altceva?