Bazele Contabilitatii

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6137
Mărime: 34.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Bazele contabilitatii Curs Finainte - Contabilitate = Facultatea de Asistenta Manageriala si Secretariat !

Extras din document

FINANTE - CONTABILITATE

Contabilitatea este organizata in cadrul fiecarei unitati patrimoniale(regii autonome sau societati nationale societati comerciale, institutii publice, si alte unitati patimoniale cu personalitate juridica) si a presoanelor fizice ce au calitatea de comercianti.

In cadrul unitatii patrimoniul societatii comerciale reprezinta sfera de actiune in limitele careia contabilitatea ia forme complete de supraveghere si control a rezultatelor.

Pentru societatile comerciale mari organizarea si conducerea contabilitatii se realizeaza potrivit prevederilor legii contabilitatii nr.82/1991 republicata impreuna cu reglementarile contabile armonizate si cu directiva a-IV-a a comunitatii europene si cu standardele internationale de contabilitate.

Pentru intreprinderile mici si mijlocii organizarea contabilitatii se realizeaza potrivit prevederilor aceleiasi legi republicata impreuna cu reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Obiectivul si metoda contabilitatii

Obiectivul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a patrimoniului aflat in gestiunea agentului economic a miscarii si transformarii lui ca urmare a operatiilor economico-financiare si a rezultatelor obtinute.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica precum si bunurile la care se refera apartinand unei persoane fizice sau juridice. Intre bunurile economice ca obiect de drepturi si obligatii pe de o parte si drepturile si obligatiile pe de alta parte se afla persoana fizica sau juridica ca subiect de drepturi si obligatii. Ecuatia patrimoniului astfel definita:

Bunuri economice exprimate in bani=drepturi si obligatii exprimate in bani.

Bunurile economice reprezinta substanta materiala a patrimoniului. Ele se indentifica cu mijloacele de actiune sau cu resursele utilizate de intreprindere pentru realizarea activitatii sale.

Drepturile si obligatiile indica raporturile de proprietate in cadrul carora se procura si gestioneaza bunurile economice. Ele sunt drepturi atunci cand titularul patrimoniului nu acorda nici un echivalent valoric pentru posesiunea si folosinta bunurilor economice si sunt obligatii atunci cand titularul trebuie sa plateasca pentru posesiune si folosinta.

Pornind de la ecuatia patrimoniului in contabilitate masa patrimoniala este reprezentata prin prisma raporturilor de echilibru dintre bunurile economice ca obiect de drepturi si obligatii pe de o parte si drepturile si obligatiile pe de alta parte.

Bunuri economice=drepturi si obligatii exprimate in bani.

Primul termen al ecuatiei este delimitat prin structura de activ si al doilea(depturi si obligatii) prin stuctura de pasiv.

Ecuatia generala a patrimoniului devine: A=P

I.In mod distinct in contabilitate sunt delimitate si reprezentate operatiile economico-financiare care produc modificari in masa patrimoniului. Astfel pentru a dezvalui situatia financiara a intreprinderii operatiile sunt grupate pe urmatoarele tipuri:

- Investitii

- Finantari

- Exploatari

Operatiile de investiti au ca obiect alocarea sau utilizarea surselor de finantare pentru procurarea activelor de folosinta indelungata(pe termen > de un an) denumite imobilizari.

Operatiile de finantari vizeaza crearea resurselor de finantare a imobilizarilor. Ele pot proveni din aportul de capital propriu realizat de proprietar si din fondurile furnizate de terte persoane in raport cu patrimoniul intreprinderii.

Operatiile de exploatare au ca obiect achizitionarea, productia, vanzarea de bunuri sub forma de produse, achizitionarea – revanzarea de marfuri. In sfera operatiilor de exploatare se includ si datoriile – creantele fata de terte persoane generate de cumpararile – utilizarile – vanzarile de bunuri, lucrari si servicii.

Preview document

Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Bazele Contabilitatii - Pagina 8
Bazele Contabilitatii - Pagina 9
Bazele Contabilitatii - Pagina 10
Bazele Contabilitatii - Pagina 11
Bazele Contabilitatii - Pagina 12
Bazele Contabilitatii - Pagina 13
Bazele Contabilitatii - Pagina 14
Bazele Contabilitatii - Pagina 15
Bazele Contabilitatii - Pagina 16
Bazele Contabilitatii - Pagina 17
Bazele Contabilitatii - Pagina 18
Bazele Contabilitatii - Pagina 19
Bazele Contabilitatii - Pagina 20
Bazele Contabilitatii - Pagina 21
Bazele Contabilitatii - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

CAP. 1: CONTABILITATEA CREANŢELOR 1.1 Definirea şi gruparea creanţelor Legea care reglementează atât creanţele cât si datoriile este Legea...

Organizarea Contabilitatii Manageriale in Cadrul Societatii

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. NORISOR S.A. este o intreprindere de dimensiuni mari, infiintata la data de 23.01.1991 prin H.G. nr....

Subiecte Licenta Contabilitate

Pe baza indicatorilor: mil.lei Nr.crt. INDICATORI P0 P1 1. Cifra de afaceri 3.420.000 3.600.000 2. Active circulante, din care: 190.000 180.000...

Cadrul Conceptual privind Intocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare

Situatiile financiare au ca scop general sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul exercitiului...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Cadrul Conceptual privind Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare

Conform cadrului contabil general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ,rationamentul contabil trebuie sa porneasca intotdeauna de...

Ai nevoie de altceva?