Bazele Contabilitatii Semestrul 1

Curs
4/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: pdf
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 40014
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL

CONTABILITATII

CUPRINS:

1.1. Definitia contabilitatii

1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune (domeniul de aplicare)

1.3. Metoda contabilitatii

1.3.1. Notiunea si continutul metodei contabilitatii

1.3.2. Procedeele metodei contabilitatii

1.3.3. Conventiile contabile

1.4. Obiectivul fundamental al contabilitatii

CUVINTE CHEIE: contabilitate, teorie stiintifica, practica sociala normalizata

1.1. Definitia contabilitatii

Orice persoana fizica sau juridica în viata /activitatea sa se foloseste de anumite bunuri (valori1)

economice. În legatura cu aceste bunuri, persoana respectiva are drepturi si obligatii, aceasta întrucât orice

valoare economica are o dubla natura: ca utilitate indicând destinatia sa si ca resursa indicând provenienta,

respectiv relatiile juridice în cadrul carora s-a obtinut.

Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoarea economica apartinând unei persoane fizice sau

juridice, precum si bunurile la care se refera, constituie patrimoniul. Patrimoniul, în aceasta acceptie, se

constata, are o dubla natura: economica si juridica.

Stiinta care studiaza modificarile ce au loc, în timp, în patrimoniul unei persoane juridice (organizatii),

adica miscarile de valori, explicând cauzele si consecintele lor este contabilitatea. De cuantificarea si evidenta

acestor modificari se ocupa tehnica contabila, adica contabilitatea ca activitate practica. Asadar, contabilitatea

reprezinta simultan, o teorie stiintifica si o tehnica, o practica sociala normalizata.

Analiza statutului contabilitatii se circumscrie în perimetrul unei controverse: contabilitatea poate fi

considerata fie arta, fie tehnica, fie stiinta, fie limbaj.

Contabilitatea

privita ca

arta

- are în vedere aplicarea cunostintelor în vederea obtinerii de rezultate utile omului. Se

refera la maiestria, priceperea contabilului de a se baza pe cunostinte empirice. În aceasta

acceptie, contabilitatea este arta a identificarii, masurarii, înregistrarii, clasificarii,

1 Prin valoare, aici, întelegem lucrurile carora societatea le acorda pretuire, întrucât satisfac anumite trebuinte ale acesteia. Valori

economice sunt bunurile si serviciile care sunt destinate a satisface nevoile economice prin aceasta asigurându-se, în primul rând, viata

materiala a oamenilor si a societatii omenesti în continuitatea si înnoirea ei permanenta.

6

interpretarii si comunicarii datelor exprimate numeric, dominant prin etalonul banesc,

date implicate de evenimente ce au afectat întreprinderile;

- consta în aplicarea unui ansamblu coerent de principii, proceduri si instrumente pentru a

înregistra si clasifica tranzactiile (operatiile economico-financiare) care marcheaza viata

diverselor entitati patrimoniale (organizatii de diferite tipuri) în scopul furnizarii

informatiilor necesare luarii deciziilor economice.

- ca tehnica de gestiune, contabilitatea poate fi considerata partea aplicativa a teoriei

contabile. În acest sens, Legea contabilitatii din România nr. 82/1991 precizeaza la art. 2:

„contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea,

gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a

rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 12

trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si

pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si

fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu

investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile

publice si alti utilizatori.”

- contabilitatea, ca activitate practica se poate exprima sub doua forme ale acesteia si

anume:

Contabilitatea

privita ca

tehnica

 ca parte componenta a sistemului informational al întreprinderii;

 ca structura organizatorica, respectiv compartimentul de contabilitate având

misiunea de a îndeplini functiunea contabila a întreprinderii.

- reprezinta: (1) un sistem de principii si cunostinte care explica legaturile si raporturile

între componentele patrimoniului, iar pe aceasta baza furnizeaza informatii asupra

modului cum trebuie gestionat eficient patrimoniul si (2) totodata, în plan metodologic,

elaboreaza tehnici de lucru pentru realizarea contabilitatii ca practica, ca sistem de

culegere, de prelucrare, stocare, transmitere si analiza a informatiilor privind pozitia

financiara si performanta entitatii patrimoniale.

Contabilitatea

privita ca

teorie

stiintifica

- reprezinta, deci „un sistem de principii care fundamenteaza modul de cunoastere si

gestiune” a patrimoniului.

Preview document

Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 1
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 2
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 3
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 4
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 5
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 6
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 7
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 8
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 9
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 10
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 11
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 12
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 13
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 14
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 15
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 16
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 17
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 18
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 19
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 20
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 21
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 22
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 23
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 24
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 25
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 26
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 27
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 28
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 29
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 30
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 31
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 32
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 33
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 34
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 35
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 36
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 37
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 38
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 39
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 40
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 41
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 42
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 43
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 44
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 45
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 46
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 47
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 48
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 49
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 50
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 51
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 52
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 53
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 54
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 55
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 56
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 57
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 58
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 59
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 60
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 61
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 62
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 63
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 64
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 65
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 66
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 67
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 68
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 69
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 70
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 71
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 72
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 73
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 74
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 75
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 76
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 77
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 78
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 79
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 80
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 81
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 82
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 83
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 84
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 85
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 86
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 87
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 88
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 89
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 90
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 91
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 92
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 93
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 94
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 95
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 96
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 97
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 98
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 99
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 100
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 101
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 102
Bazele Contabilitatii Semestrul 1 - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • 3Cap_I_Natura_si_obiectivele_contabilitatii.pdf
  • 4Cap_II_Modelarea_si_modele_de_baza_in_contabilitate.pdf
  • 5Cap_III_Conturile_si_partida_dubla.pdf
  • 6Cap_IV_Evaluarea_si_calculatia_in_ctb.pdf
  • 7Cap_V_Sistemul_informational_contabil.pdf

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Activitati unei Societati Comerciale

Partea I PREZENTATREA UNITATII UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATEA Unitatea aleasa este firma S.C. Pan-Cof-Extra S.R.L. 1.1...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de Curs - Bazele Contabilitatii

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele Contabilitatii

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri si Operatii Contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Ai nevoie de altceva?