Bazele Teoretice ale Contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 45496
Mărime: 311.02KB (arhivat)
Publicat de: Amedeu Pricop
Cost: Gratis

Cuprins

 1. CAPITOLUL ÎNTÎI Bazele teoretice ale contabilităţii pag.
 2. 1.1. Patrimoniul întreprinderii şi generalizarea de bilanţ a acestuia 1
 3. 1.2. Conturile şi dubla înregistrare 7
 4. 1.3. Noţiuni de consumuri, cheltuieli şi venituri 10
 5. CAPITOLUL DOI Contabilitatea principalelor operaţii economice
 6. 2.1. Active nemateriale 16
 7. 2.2. Mijloace fixe 19
 8. 2.3. Investiţii financiare 26
 9. 2.4. Stocurile de materiale 28
 10. 2.5. Mijloace băneşti 34
 11. 2.6. Datoriile faţă de salariaţi 44
 12. 2.7. Consumurile de producţie 50
 13. 2.8. Venituri şi cheltuieli 54
 14. 2.9. Rezultatul financiar 61
 15. CAPITOLUL TREI Cartea mare
 16. CAPITOLUL PATRU Întocmirea Rapoartelor fiscale
 17. 4.1. Întocmirea Dării de seamă privind acumularea şi utilizarea mijloacelor asigurărilor sociale 70
 18. 4.2. Întocmirea Declaraţiei privind impozitul pe venit 82
 19. 4.3. Întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit reţinut la sursa
 20. de plată 99
 21. 4.4. Întocmirea Anexei nr.6 a Instrucţiei Ministerului Finanţelor privind
 22. impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 101
 23. 4.5. Întocmirea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată 106
 24. 4.6. Întocmirea Raportului aferent plăţii pentru apa consumată 113
 25. 4.7. Întocmirea Raportului aferent taxei pentru amenajarea teritoriului 115
 26. CAPITOLUL CINCI Întocmirea Rapoartelor financiare
 27. 5.1. Întocmirea Bilanţului contabil 117
 28. 5.2. Întocmirea Raportului privind rezultatele financiare 125
 29. 5.3. Întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti 128
 30. 5.4. Întocmirea Raportului privind fluxul capitalului propriu 134

Extras din curs

1.1. PATRIMONIUL ÎNTREPRINDERII ŞI GENERALIZAREA

DE BILANŢ A ACESTUIA

Pe parcursul activităţii economice a întreprinderii, au loc diferite procese, pentru care e necesar de a dispune de anumite bunuri economice, care alcătuiesc patrimoniul întreprinderii. Bunurile economice se caracterizează prin aceea, că ele pot aduce un venit întreprinderii. Din acest punct de vedere bunurile economice se consideră ca active. După destinaţie, ele se împart în active pe termen lung şi active curente.

Tabelul 1

Gruparea bunurilor economice după genurile acestora

Grupele de bunuri Structura activelor

Pe termen lung

Curente

Active nemateriale

Active materiale

Active financiare (investiţii)

Alte active

Stocuri

Creanţe

Investiţii

Mijloace băneşti

Alte active curente

Activele pe termen lung se deosebesc prin aceea că sunt deţinute şi utilizate de întreprindere în termen mai mult de un an.

Din activele nemateriale fac parte: cheltuielile de constituire a întreprinderii; fondul comercial (goodwill); brevetele; licenţa (autorizaţia); emblema comercială; programe informatice; alte active nemateriale.

Activele materiale pe termen lung includ: terenurile de pământ, mijloacele fixe, resursele naturale. Un rol deosebit au activele materiale şi anume mijloacele fixe: clădirile, construcţiile speciale (edificiile), maşinile, utilajele şi instalaţiile de transmisie, mijloacele de transport, inventarul etc. Particularităţile distinctive ale mijloacelor fixe constau în păstrarea formei natural-materială în procesul exploatării acestora.

Din cadrul activelor financiare pe termen lung fac parte în prealabil investiţiile pe termen lung: acţiunile, obligaţiunile şi alte titluri de valoare procurate.

Activele curente îşi desfăşoară circuitul într-un timp relativ scurt (până la un an): În componenţa stocurilor intră materialele, mărfurile, produsele finite, care se află la depozitele întreprinderii. Ele pot fi utilizate în producţie sau vîndute clienţilor.

În afară de mijloacele curente enunţate, la ele se referă şi creanţele, adică datoriile altor întreprinderi, organizaţii şi persoane fizice faţă de întreprinderea dată. De exemplu, creanţele cumpărătorilor pentru produsele şi mărfurile expediate, dar încă neplătite, creanţele personalului apărute din diferite obligaţiuni.

Fiecărui fel de bunuri economice este inerentă sursa de formare a acestuia.

După apartenenţă, distingem surse proprii şi atrase. În mod demonstrativ o atare distribuire poate fi prezentată astfel (tabelul 2).

Tabelul 2

Gruparea bunurilor economice după sursele de formare a acestora

Grupele surselor de provenienţă a activelor Structura surselor

Proprii

Împrumutate

Atrase

Capitalul statutar, suplimentar, de rezervă, secundar

Rezerve la capital

Profit nerepartizat

Credite bancare

Împrumuturi de la terţi

Datoria de creditor privind decontările cu furnizorii, personalul, bugetul, organele de asigurare socială, etc.

Din punct de vedere a bilanţului contabil gruparea bunurilor economice după sursele de formare se cunoaşte ca noţiune de pasive.

Principala sursă a mijloacelor proprii o reprezintă capitalul statutar – valoarea mijloacelor depuse de fondatori la crearea întreprinderii date. La societatea pe acţiuni fondul statutar reprezintă valoarea acţiunilor, la care s-au subscris acţionarii.

Rezervele create sînt constituite la sfârşitul anului prin defalcare din profitul net care rămâne la dispoziţia întreprinderii, adică după scăderea din profit a sumei cheltuielilor aferente impozitului pe venit.

Dacă la întreprindere şi după aceste operaţii mai rămâne o parte din profit, ea poartă denumirea de profit nerepartizat, care de asemenea reprezintă o sursă de formare a miloacelor proprii.

Dacă întreprinderii nu-i sunt suficiente mijloacele proprii, atunci ea este nevoită temporar să le atragă (împrumute ) de la terţi. Atare active pot fi primite de la bănci în formă de credite sau prin emiterea şi vânzarea obligaţiilor şi altor titluri de valoare (împrumuturi). Creditele şi împrumuturile primite pe un termen de rambursare până la un an sunt numite pe termen scurt, iar peste un an – pe termen lung.

Preview document

Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 1
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 2
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 3
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 4
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 5
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 6
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 7
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 8
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 9
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 10
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 11
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 12
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 13
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 14
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 15
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 16
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 17
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 18
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 19
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 20
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 21
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 22
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 23
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 24
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 25
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 26
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 27
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 28
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 29
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 30
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 31
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 32
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 33
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 34
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 35
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 36
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 37
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 38
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 39
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 40
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 41
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 42
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 43
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 44
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 45
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 46
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 47
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 48
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 49
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 50
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 51
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 52
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 53
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 54
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 55
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 56
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 57
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 58
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 59
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 60
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 61
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 62
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 63
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 64
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 65
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 66
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 67
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 68
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 69
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 70
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 71
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 72
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 73
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 74
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 75
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 76
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 77
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 78
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 79
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 80
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 81
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 82
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 83
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 84
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 85
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 86
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 87
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 88
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 89
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 90
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 91
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 92
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 93
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 94
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 95
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 96
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 97
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 98
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 99
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 100
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 101
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 102
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 103
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 104
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 105
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 106
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 107
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 108
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 109
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 110
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 111
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 112
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 113
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 114
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 115
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 116
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 117
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 118
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 119
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 120
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 121
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 122
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 123
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 124
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 125
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 126
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 127
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 128
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 129
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 130
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 131
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 132
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 133
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 134
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 135
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 136
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 137
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 138
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 139
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 140
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 141
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 142
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 143
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 144
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 145
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 146
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 147
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 148
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 149
Bazele Teoretice ale Contabilității - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Bazele Teoretice ale Contabilitatii
  • 2.5. Mijloace banesti.doc
  • 2.6 Datorii.doc
  • CAPITOLUL 4.doc
  • CAPITOLUL 5.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.1.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic

Cap I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR 1.1 VENITURI SALARIALE Conform Codului Muncii , salariul...

Asemănări și Deosebiri între Leasing și Credit

Introducere 2 INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţa a fost instituită, atât prin...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Bazele Teoretice a Contabilității Mijloacelor Bănești

I. Bazele teoretice a contabilităţii mijloacelor băneşti 1.1 Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti În procesul...

Programa practică de licență

I. SCOPUL PRACTICII Practica de licenţă are ca scop pregătirea specialistului cu o calificare corespunzătoare şi aprofundarea cunoştinţelor...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Proiectarea unui flux informațional financiar-contabil

Cap.1 Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului contabil 1.1 Conceptia dualista a actualului sistem contabil Sistemul contabil poate fi...

Contabilitatea stocurilor - practică de specialitate în domeniul contabilității

1. SCURT ISTORIC 1.1. Prezentarea generala a societatii comerciale Modul de constituire Societatea comerciala “ SAS BERTON ” este o societate...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Organizarea și Conducerea Sistemului financiar-contabil al Societății Comerciale Agromec Berești SA

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL I.1. CONCEPTUL DE CIRCUIT FINANCIAR ŞI CLASIFICAREA CIRCUITELOR...

Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii,...

Ai nevoie de altceva?