Bilantul Contabil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 15805
Mărime: 141.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stere Mihai

Extras din document

6. Rezultatul exercițiului

Rezultatul exercițiului reprezintă fluxul net de avere generat de activităţile ordinare şi extra-ordinare desfăşurate de întreprindere în cadrul unui exerciţiu financiar.

Rezultatul exerciţiului face obiectul repartizării pe următoarele destinaţii:

- rezerve;

- dividende;

- acoperirea pierderilor din anii precedenţi;

- rezultatul reportat;

- etc.

Formularul de bilanț utilizat în practica contabilă românească este prezentat mai jos:

Formatul urmează deci o prezentare a bilanțului de tip <listă> în care datoriile sunt deduse din active pentru determinarea capitalurilor proprii (reprezentate în bilanț de postul capital și rezerve).

Acest format de bilanț poate fi <reașezat> pentru a putea pune în evidență mai clar modul de calcul al indicatorilor calculați la punctele E (active circulante nete/datorii curente nete) și F (Total active minus datorii curente):

Notă: practica actuală solicită ca în calculul indicatorului E (B+C-D-I) să se scadă doar partea pe termen scurt a veniturilor înregistrate în avans și a subvențiilor pentru investiții.

Indicatorul F (Total active minus datorii curente) reprezintă capitalurile permanente, adică finanțarea pe termen lung a întreprinderii. Într-o viziune de detaliu, capitalurile permanente includ capitalurile proprii (J), datoriile pe termen lung (G), provizioanele (H) precum și (în lumina notei de mai sus) partea pe termen lung a veniturilor înregistrate în avans și a subvențiilor pentru investiții(partea pe termen lung de la elementul I).

Indicatorul E active circulante nete/Datorii curente nete reprezintă fondul de rulment. Formatul cont al bilanțului prezentat mai sus ne permite să înțelegem semnificația fondului de rulment în două moduri:

- Fondul de rulment arată gradul în care datoriile curente sunt acoperite de activele curente.

- Fondul de rulment arată de asemenea măsura în care capitalurile permanente (F) acoperă imobilizările și finanțează activele circulante.

Un fond de rulment:

- pozitiv – reflectă o situație puțin riscantă;

- negativ – o situație riscantă (Imobilizările sunt finanțate prin datorii pe termen scurt)

Preview document

Bilantul Contabil - Pagina 1
Bilantul Contabil - Pagina 2
Bilantul Contabil - Pagina 3
Bilantul Contabil - Pagina 4
Bilantul Contabil - Pagina 5
Bilantul Contabil - Pagina 6
Bilantul Contabil - Pagina 7
Bilantul Contabil - Pagina 8
Bilantul Contabil - Pagina 9
Bilantul Contabil - Pagina 10
Bilantul Contabil - Pagina 11
Bilantul Contabil - Pagina 12
Bilantul Contabil - Pagina 13
Bilantul Contabil - Pagina 14
Bilantul Contabil - Pagina 15
Bilantul Contabil - Pagina 16
Bilantul Contabil - Pagina 17
Bilantul Contabil - Pagina 18
Bilantul Contabil - Pagina 19
Bilantul Contabil - Pagina 20
Bilantul Contabil - Pagina 21
Bilantul Contabil - Pagina 22
Bilantul Contabil - Pagina 23
Bilantul Contabil - Pagina 24
Bilantul Contabil - Pagina 25
Bilantul Contabil - Pagina 26
Bilantul Contabil - Pagina 27
Bilantul Contabil - Pagina 28
Bilantul Contabil - Pagina 29
Bilantul Contabil - Pagina 30
Bilantul Contabil - Pagina 31
Bilantul Contabil - Pagina 32
Bilantul Contabil - Pagina 33
Bilantul Contabil - Pagina 34
Bilantul Contabil - Pagina 35
Bilantul Contabil - Pagina 36
Bilantul Contabil - Pagina 37
Bilantul Contabil - Pagina 38
Bilantul Contabil - Pagina 39
Bilantul Contabil - Pagina 40
Bilantul Contabil - Pagina 41
Bilantul Contabil - Pagina 42
Bilantul Contabil - Pagina 43
Bilantul Contabil - Pagina 44
Bilantul Contabil - Pagina 45
Bilantul Contabil - Pagina 46
Bilantul Contabil - Pagina 47
Bilantul Contabil - Pagina 48
Bilantul Contabil - Pagina 49
Bilantul Contabil - Pagina 50
Bilantul Contabil - Pagina 51
Bilantul Contabil - Pagina 52
Bilantul Contabil - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil
    • Curs 2-3-4-5 Bilantul contabil.docx
    • Curs 6 Contul de profit si pierdere.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Financiare si Patrimoniale la SC Agricola International SA Bacau

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Analiza Financiar Contabila Privind Pozitia Financiara a Entitatii Economice Studiu de Caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Analiza Financiara pe Exemplul SC Casielma SRL Ivesti

INTRODUCERE Analiza financiară, ca parte componentă a analizei economico-financiare, este inclusă în categoria disciplinelor cu caracter...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Elementele Bilantului

ELEMENTELE BILANTULUI Elementele bilantului sunt activele, capitalul propriu si datoriile, primul regasindu-se în activul bilantului, iar ultimele...

Aplicatii - Contabilitate de Gestiune

Exemplificarea privind utilizarea conturilor din contabilitatea de gestiune în paralel cu contabilitatea financiara Presupunând funcCionarea unui...

Crearea unei Baze de Date Microsoft Acces

In Access, nu se pot deschide simultan mai multe baze de date. Pentru a crea o baza de date se alegec Blank Database Introducem numele bazei...

Ai nevoie de altceva?