Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere

Imagine preview
(7/10 din 19 voturi)

Acest curs prezinta Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

3. Contul de profit si pierdere (contul de rezultate)

Contul de profit si pierdere este o lista a cheltuielilor si veniturilor întreprinderii, clasificate dupa anumite criterii.

Veniturile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exercitiului financiar sub forma de: intrari sau cresteri ale valorii activelor sau descresteri ale datoriilor, care se materializeaza în cresteri de capitaluri proprii (altele decât cele rezultate din contributia actionarilor).

Cheltuielile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exercitiului financiar sub forma de: iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se materializeaza în reduceri de capitaluri proprii (altele decât cele rezultate din distribuirea lor catre actionari).

Criteriul de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor în contul de profit si pierdere este cel al contabilitatii de angajamente. Aceasta înseamna ca în contul de PP al exercitiului curent sunt cuprinse cheltuielile angajate în cadrul exercitiului nu cheltuielile platite; referitor la venituri sunt cuprinse veniturile dobândite nu veniturile încasate.

Ex1: daca în cursul exercitiului N exista venituri din vânzarea de marfuri în suma de 10.000.000lei, din care încasate 8.000.000lei, în contul de profit si pierdere va fi recunoscuta suma 10.00.000lei, drept venituri din vânzari de marfuri.

Ex2: daca în cursul exercitiului N exista cheltuieli cu salariile datorate personalului în suma de 50.000.000lei, din care platite 48.000.000lei, în contul de profit si pierdere va fi recunoscuta suma 50.00.000lei, drept cheltuieli cu salariile.

În cadrul contului de PP se pot folosi doua criterii pentru clasificarea cheltuielilor si veniturilor si anume: natura si respectiv destinatia lor.

A: În functie de natura lor, adica de felul resurselor folosite:

Cheltuielile se împart în:

- cheltuieli materiale: mp., mc., marfuri

- cheltuieli privind lucrarile si serviciile primite de la terti

- cheltuieli cu impozitele si taxele

- cheltuieli cu personalul

- alte cheltuieli de exploatare

- cheltuieli cu dobânzile, diferente nefavorabile de curs valutar, sconturile acordate

- alte cheltuieli financiare

- cheltuieli extraordinare (datorate incendiilor, cutremurelor, etc.)

Veniturile se împart astfel:

- venituri din vânzarea produselor si marfurilor

- venituri din lucrari si servicii

- alte venituri de exploatare

- venituri din dobânzi, dividende, diferente favorabile de curs valutar, sconturi primite

- alte venituri financiare

- venituri extraordinare (despagubiri primite pentru calamitati)

B: În functie de destinatie, adica în raport de functiile întreprinderii, cheltuielile se împart în:

- chelt. de productie

- chelt. generale de administratie

- chelt. de desfacere

- chelt. financiare

Veniturile se clasifica ca în cazul prezentat anterior, pentru clasificarea dupa natura.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere.doc

Alte informatii

Capitolul 2 Cursul 4