Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere

Curs
7.6/10 (12 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1427
Mărime: 12.48KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru Eduard G.
Cost: Gratis

Extras din curs

CAPITOLUL II:

BILANTUL CONTABIL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

1. Definirea bilantului contabil

Bilantul contabil: procedeu specific al metodei contabilitatii, prin care este reflectata pozitia financiara a întreprinderii la un moment dat (sau situatia tuturor elementelor patrimoniale la un moment dat).

Astfel bilantul contabil, evidentiaza, sub raport valoric, echilibrul existent între bunurile economice si sursele lor de finantare, respectiv este o lista a tuturor activelor controlate de întreprindere si a tuturor datoriilor întreprinderii.

Termenii prin care bilantul contabil realizeaza modelarea patrimoniului, sunt cei de activ, capitaluri proprii si datorii. În principiu, activul evidentiaza bunurile economice, iar capitalul propriu si datoriile arata sursele de finantare ale bunurilor economice (proprii si straine).

Primul model prezentat este cel al bilantului cu sectiuni separate, model care se bazeaza pe ecuatia:

ACTIV = CAPITAL PROPRIU + DATORII

Bilant contabil încheiat la data...

ACTIV EX. N-1 EX. N PASIV EX. N-1 EX. N

I. ACTIVE IMOBILIZATE I. CAPITALURI SI REZERVE

II. ACTIVE CIRCULANTE II. PROVIZIOANE.

III. CHELTUIELI ÎN AVANS III. DATORII

IV. VENITURI ÎN AVANS

O alta schema de prezentare a bilantului este cea a bilantului sub forma lista sau diferenta, care se bazeaza pe ecuatia:

ACTIV  DATORII = CAPITALURI PROPRII

Formatul simplificat al acestui tip de bilant este:

Bilant contabil încheiat la data...

ELEMENTE EX.

N-1 EX. N

A.)" ACTIVE IMOBILIZATE

B.)+ACTIVE CIRCULANTE

C.) +CHELTUIELI ÎN AVANS

D.)  DATORII CURENTE (CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-UN AN)

E) ACTIV CIRCULANT NET (B+C-D-I)

F) TOTAL ACTIV MINUS DATORII CURENTE (A+E)

G.)  DATORII PE TERMEN LUNG (CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PER. >1 AN)

H.)  PROVIZIOANE

I.)  VENITURI ÎN AVANS

J.) = CAPITAL SI REZERVE

Dupa cum se observa în aceste formate de bilant, au aparut si o serie de elemente noi, de tipul: cheltuieli si venituri în avans si provizioane.

Provizioanele sunt datorii probabile ale întreprinderii care se constituie, de regula la sfârsitul exercitiului financiar, si care se caracterizeaza prin exigibilitate (scadenta) si valoare incerte. Aceste provizioane se constituie, ca exemplu, pentru:

- litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte

- cheltuieli de service în perioada de garantie

- restructurarea întreprinderii

- dezafectarea imobilizarilor corporale

- pensii si obligatii similare

- impozite.

Cheltuielile înregistrate în avans sunt sume de bani platite în exercitiul curent, dar care se refera la servicii care vor fi primite în exercitiul urmator: chirii platite în avans, prime de asigurare platite în avans, abonamente în avans, etc.

Veniturile în avans care cuprind: subventiile pentru investitii (primite de la buget în scopul efectuarii unor investitii) si veniturile înregistrate în avans (sume încasate în cursul exercitiului curent în contul unor servicii care vor fi prestate în exercitiul urmator: chirii, abonamente, etc.).

Preview document

Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere - Pagina 1
Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere - Pagina 2
Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere - Pagina 3
Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere - Pagina 4
Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere - Pagina 5
Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere.doc

Alții au mai descărcat și

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Contul de profit și pierdere - IAS 1

Contul de profit si pierdere – IAS 1 Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, avand ca...

Contabilitatea Profitului

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Te-ar putea interesa și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Evaluarea financiară a întreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Plan de Afaceri - SC Miraj SRL

Sinteza planului de afaceri Date de identificare a firmei Denumire: SC.Miraj.SRL. Unitatea hoteliara are forma juridica de:SRL,conform...

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Practică contabilă

1.Scurta prezentare 1.1.Scurt istoric Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C. ,,Nechi-mar” S.R.L., societate infiintata in anul 2003 in luna...

Raport de Analiza la SC Oltchim SA

1.4. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea s-a infiintat ca societate pe actiuni, prin Hotararea Guvernului nr. 1213 / 20...

Ai nevoie de altceva?