Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4226
Mărime: 192.22KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

3.1.Aspecte teoretice

În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea

OMF 94/2001 (în cazul întreprinderilor mari) si respectiv OMF 306/2002 (în cazul

întreprinderilor mici si mijlocii). Marile posturi bilantiere sunt:

A.Active imobilizate

B.Active circulante

C.Cheltuieli în avans

D.Datorii ce trebuie platite într-o perioada de un an

E.Active circulante, respectiv datorii curente nete

F.Total active minus datorii curente

G.Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an

H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

I.Venituri în avans

J.Capital si rezerve

Activul bilantier este constituit din posturile rubricilor A, B si C în timp ce pasivul

bilantier din posturile rubricilor D, G, H, I si J. Rubricile E si F reprezinta indicatori economicofinanciari,

implicati în analize si, implicit, în fundamentarea unor decizii:

Rubrica E reprezinta indicatorul "fond de rulment". În contextul bilantului lista, suma

algebrica a necesarului în fond de rulment si a trezoreriei nete este data tocmai de suma algebrica

a:

B + C – D – I

La rândul ei, rubrica F reprezinta un alt indicator semnificativ în analizele financiare. El

exprima capitalurile "permanente", ca diferenta între total active si datorii curente (datorii pe

termen scurt).

Prezentarea distincta a datoriilor pe termen scurt (rubrica D) de datoriile pe termen lung

(grupa G), modul în care intentia conducerii întreprinderii conduce la încadrarea investitiilor în

investitii pe termen lung sau investitii pe termen scurt probeaza orientarea modelului promovat de

contabilitatea româneasca spre analizele de tip exigibilitate – lichiditate.

În consonanta cu reglementarile induse de OMF 94, din 20 februarie 2001, vom recurge la

urmatoarele delimitari si definitii impuse structurii bilantului contabil:

a)Pentru activ

Potrivit cadrului contabil conceptual international, un activ este o resursa controlata de

întreprindere:

-care provine din evenimente trecute;

-de la care se asteapta sa genereze avantaje economice viitoare (beneficii; fluxuri de

trezorerie.

Avantajele economice legate de un activ corespund potentialului prin care acest element

contribuie, direct sau indirect, la un flux de lichiditati sau de echivalente de lichiditati de care sa

beneficieze întreprinderea.

Imobilizari necorporale: conform standardului international IAS 38 "Imobilizari

necorporale", aceste bunuri sunt active nemonetare identificabile, fara substanta fizica, detinute în

vederea utilizarii lor pentru productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate

tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative.

În categoria imobilizarilor necorporale sunt incluse: cheltuielile de constituire (numai

conform Directivei a IV-a); cheltuielile de dezvoltare (numai în anumite conditii); concesiunile;

brevetele; licentele; marcile; drepturi si valori similare (know-how, modele, schite); fondul

comercial; programele informatice; imobilizarile necorporale în curs etc.

Imobilizari corporale: conform standardului international IAS 16 "Imobilizari

corporale", aceste bunuri sunt active corporale detinute de o întreprindere fie pentru a fi utilizate

în productia de bunuri sau prestarea de servicii, fie pentru a fi închiriate tertilor sau pentru a fi

folosite în scopuri administrative.

În categoria imobilizarilor corporale sunt incluse: terenurile si amenajarile de terenuri;

constructiile; instalatiile tehnice, mijloacele de transport, animale si plantatii; mobilier, aparatura

birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;

imobilizari corporale în curs etc.

În principiu, recuperarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale se face prin

sistemul amortizarilor, conform standardelor internationale IAS 38 si IAS 36. Deprecierea

suplimentara, dincolo de nivelul amortizarilor, se face conform standardului international IAS 36

"Deprecierea activelor".

Imobilizarile financiare reprezinta titluri si creante financiare (creante, în special sub

forma de împrumuturi acordate). În conformitate cu sistemul contabil practicat în prima etapa a

reformei, imobilizarile financiare cuprindeau titlurile de participare, titlurile imobilizate în

activitatea de portofoliu, alte titluri imobilizate si creante imobilizate. Pentru diferentierea

titlurilor financiare se avea în vedere, în primul rând, intentia pentru care ele au fost achizitionate,

intentie care se regasea în definitia fiecarei categorii. Modelul impus de OMF 94 (conform

Directivei A IV-a) delimiteaza imobilizarile dinanciare în primul rând tinând cont de necesitatile

contabilitatii consolidate (grupurilor de societati). Sunt urmarite, în acest sens, titlurile de

participare detinute la filialele din cadrul grupului, titlurile de participare detinute la societatile

din afara grupului, imobilizari financiare sub forma de interese de participare, titluri puse în

echivalenta. La acestea se adauga alte titluri imobilizate si creante imobilizate.

În viziunea referentialului contabil international, imobilizarile financiare si investitiile

financiare pe termen scurt se regasesc în cele doua categorii de plasamente: plasamente pe termen

lung si plasamente curente. Contabilizarea si evaluarea lor se fac în conformitate cu standardul

internationa IAS 39 "Instrumente financiare: recunoastere si evaluare".

În principiu, plasamentele sunt evaluate la valoarea justa (o forma de exprimare a valorii

de piata). Deprecierile constatate pe parcursul existentei lor se înregistreaza în categoria

provizioanelor.

Activele circulante au fost definite în contextul prezentarii bilantului conform

standardului international IAS 1: termen echivalent, active curente.

Stocurile: conform standardului IAS 2 "Stocurile" sunt active:

-detinute pentru a fi vândute în cursul normal al activitatii;

-în curs de productie, pentru o astfel de vânzare;

-sub forma de materii prime sau de furnituri care trebuie sa fie consumate în procesul de

productie sau de prestare de servicii.

Preview document

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil si Pozitia Financiara a Intreprinderii.pdf

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Principii si Modele de Reflectare a Performantelor Intreprinderii in Documentelor Contabile de Sinteza

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

IAS 2

Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul...

Ai nevoie de altceva?