Buget și Trezorerie Publică

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3245
Mărime: 27.72KB (arhivat)
Publicat de: Paul Iancu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Sistemul unitar de bugete la nivel naţional

În practică deosebim 2 abordări ale iniţiativei bugetare potrivit cărora distingem:

1 – sistemul parlamentar

- sistemul prezidenţial

- sistemul convenţional

2 – sistemul iniţiativei guvernamentale

- sistemul mixt al iniţiativei bugetare, parlamentare şi guvernamentale

- sistemul american

Conţinutul bugetului public

Bugetul public poate fi analizat:

- ca document - este un act în care sunt prevăzute anual veniturile şi cheltuielile publice după caz numai cheltuielile în funcţie de sistemul de finanţare al instituţiilor publice

- ca lege - este un act juridic în care se prevăd şi se aprobă veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi instituţiilor publice. Din acest punct de vedere bugetul public este un act de previziune indicând resursele băneşti ale statului şi destinaţiile cheltuielilor lui. Este un act anual deoarece previziunea este anuală.

- ca sistem de fluxuri financiare - este determinat de legăturile care se formează între resurse (impozite, taxe, contribuţii şi alte resurse publice) şi repartizarea acestora sub forma creditelor bugetare.

- ca instrument de politică economică - răspunde impulsurilor politice ale statului în domeniul fiscalitîţii şi al cheltuielilor publice (partidul de guvernământ concepe bugetul).

Sistemul de bugete unitare

(constituirea bugetului pe anul viitor începe printr-o previzionare a bugetului din anul precedent; rata inflaţiei şi alte elemente care au stat la baza bugetului precedent).

În sens larg bugetul public reprezintă ansamblul documentelor din sectorul public care împreună formează sistemul unitar de buget.

Componenţa sistemului unitar de buget:

- bugetul de stat - bugetul asigurărilor sociale de stat - bugetele locale - bugetele fondurilor speciale - bugetul trezoreriei statului - bugetul instituţiilor publice autonome - bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bug.asigurărilor sociale de stat, din bug.locale şi din bugetele fondurilor speciale după caz - bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - bugetul fondurilor externe nerambursabile - bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Componentele sistemului unitar de bugete pot fi grupate şi reunite în două categorii:

1. bugetul public naţional format din :

- bugetul de stat

- bugetul asigurărilor sociale de stat

- bugetele locale

2. bugetul general consolidat care formează totalitatea bugetelor şi componentelor sistemului bugetar agregate (unite) pentru a forma un întreg.

1. Bugetul de stat

- este documentul elaborat şi administrat de guvern, adoptat de parlament prin lege

- cuprinde veniturile şi cheltuielile aprobate prin legea bugetară anuală

- autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor şi de repartizare a cheltuielilor pe destinaţii şi ordonatori principali de credite în conformitate cu politicile bugetare.

2. Bugetul asigurărilor sociale de stat

- este documentul ce se întocmeşte distinct de bugetul de stat şi se aprobă de parlament prin lege separată, fiind administrat şi gestionat de ministerul muncii şi solidarităţii sociale

- autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor pe baza contribuţiilor şi vărsămintelor provenite de la persoane fizice/juridice şi repartizarea acestora pe destinaţii

3. Bugetele locale

- sunt bugete de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ teritoriale elaborate autonom pe baza veniturilor locale şi a satisfacerii cerinţelor locale

4. Bugetul fondurilor speciale

- se întocmesc în vederea finanţării anumitor obiective şi acţiuni necesare. Se alimentează din prelevările obligatorii din legi speciale (ex:fondul de handicapaţi)

5. Bugetul trezoreriei statului

- este documentul în care sunt înscrise veniturile şi cheltuielile trezoreriei necesar activităţilor acestora în scopul îndeplinirii funcţiilor sale (ex: cheltuieli cu personalul, cu hârtia de tipărit bani, cu tusul folosit la tipărire, cu programele informatice)

6. Bugetul instituţiilor publice autonome

- cuprind veniturile/cheltuielile sau după caz numai cheltuielile anuale ale instituţiilor publice centrale care nu sunt subordonate nici unei instituţii de drept public.

7. Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul statului

- sunt documente ce includ cheltuielile anuale ale instituţiilor publice ce funcţionează numai pe baza resurselor primite de la bugetul de stat şi toate celelalte bugete şi sunt în subordinea instituţiilor publice autonome

- cuprind veniturile/cheltuielile anuale ale instituţiilor publice ce primesc subvenţii de la bugetul de stat şi celelalte bugete în completarea fondurilor proprii şi sunt în subordinea instituţiilor publice autonome

8. Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din fonduri proprii

- sunt documente ce cuprind veniturile/cheltuielile instituţiilor publice din subordinea instituţiilor publice autonome ce funcţionează pe baza fondurilor proprii provenite din chirii, manifestări culturale, ştinţifice, sportive, studii, proiecte, valorificarea de produse provenite din producţie proprie (ex: institutele de cercetare în domeniul medicamentelor) sau di prestările de serviciişi alte activităţi asemănătoare.

9. Bugetul creditelor externe

- sunt documente în care sunt prevăzute şi aprobate veniturile şi cheltuielile creditelor externe contractate sau garantate de stat a căror rambursare se face exclusiv din fonduri publice

10. Bugetele fondurilor externe nerambursabile

- cuprind veniturile şi cheltuielile fondurilor publice nerambursabile.

Preview document

Buget și Trezorerie Publică - Pagina 1
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 2
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 3
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 4
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 5
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 6
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 7
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 8
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Buget si Trezorerie Publica
    • Buget si Trezorerie publica curs 1.doc
    • Buget si Trezorerie publica curs 2.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor publice

1. Institutiile publice. Trasaturi, particularitati, clasificare. Institutiile publice sunt unitati patrimoniale create si organizate de stat...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Contabilitatea instituțiilor publice

1.1. Statul, administraţia publică şi sectorul public Definirea noţiunii de stat a constituit şi constituie obiectul unui număr mare de domenii...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Felul, importanţa şi trăsăturile instituţiilor publice din...

Contabilitate Publică

Concepte, reglementări şi aspecte particulare ale sectorului şi finanţelor publice 1. Bugetul sectorului public Literatura de specialitate...

Contabilitate publică

CAPITOLUL 5: Active curente (circulante) Definiţie Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cand: -este achizitionat sau produs...

Suport contabilitate publică

1. Concepte specifice contabilităţii publice Principalele concepte utilizate de contabilitatea publică sunt: Bugetul este documentul prin care...

Contabilitatea instituțiilor publice

Definirea si clasificarea I.P. Legea 500/2002 defineste I.P. ca fiind “denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia prezidentiala,...

Te-ar putea interesa și

Buget și trezorerie publică - Marea Britanie

Introducere Regatul Unit este numit, in mod obisnuit, in romaneste, Marea Britanie. Cea mai mare parte a sa este situata langa coasta continentala...

Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Spaniei în perioada 2000-2009

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG 1.1 Date absolute 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.2 Indici cu baza fixa 1.3 Indici cu...

Buget și Trezorerie Publică

Introducere Existenţa mai multor bugete în cadrul sistemului de bugete (atât la nivel central, cât şi local) atrage după sine o operaţie de...

Buget și trezorerie publică

La inceput, termenul de trezorerie era identificat cu banii publici, iar ulterior cu o institutie desemnata sa asigure respectarea ansamblului de...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România....

Buget și trezorerie publică

1.1. Sistemele iniţiativei bugetare În cadrul procesului decizional public, există diferenţe de la o ţară la alta legate de sistemul iniţiativei...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege -...

Buget și trezorerie publică

Cursul I ECONOMIA PUBLICĂ: O REALITATE ŞI UN DOMENIU DE CERCETARE ECONOMICĂ 1.1 Economia publică, ca sector economic 1.1.1. Sectorul public...

Ai nevoie de altceva?