Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune

Curs
8.3/10 (14 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5614
Mărime: 30.78KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Esanu Nicolae
documentul contine : Conceptul si principiile bugetarii ,Tipologia bugetelor si Elaborarea bugetelor

Extras din document

- CAPITOLUL III

BUGETUL- COMPONENTA MANAGERIALA A CONTABILITATII DE GESTIUNE

3.1. Conceptul si principiile bugetarii

Principala componenta a controlului de gestiune o constituie bugetarea, întrucât o gestiune previzionala presupune a bugeta principalele domenii de activitate ale întreprinderii si a controla respectarea prevederilor bugetelor. Rezulta ca, în sfera bugetarii se înscriu bugetele, de regula, anuale si controlul bugetar.

Luând ca baza planurile pe termen scurt, defalcate din programele pe termen mediu se elaboreaza bugetele anuale care se cuantifica si se aloca resursele necesare, stabilindu-se responsabilitatile pentru realizarea obiectivelor întreprinderii, în conditiile de rentabilitate.

Deci, bugetul este un document de planificare, întocmit înaintea derularii operatiunilor anticipate, format din date financiare, date operationale nefinanciare sau combinate respectiv „o expresie cantitativa a unui plan de actiuni si un ajutor pentru coordonarea si implementarea obiectivelor previzionale. Înscrierea în bugete a datelor rezultate în urma previziunilor constituie bugetarea.”

Bugetele sunt o caracteristica importanta a celor mai multe sisteme de control. Bugetul schimba comportamentul uman si deciziile în sensul dorit de manager, care trebuie sa tina cont de incertitudini, fie cu un buget, fie fara el. Sustinatorii bugetari afirma ca beneficiile asigurate prin utilizarea bugetelor, aproape întotdeauna, depasesc costurile privind alcatuirea si gestionarea bugetelor.

Folosirea bugetelor în gestiunea întreprinderilor prezinta urmatoarele avantaje:

• impune folosirea planificarii în conducerea afacerilor;

• reprezinta cadrul pentru judecarea performantelor, deoarece indica parametrii pe care firma trebuie sa-i realizeze în timp pentru atingerea obiectivelor stabilite: nivelul vânzarilor, al productiei, al costurilor pentru atingerea beneficiului prevazut:

• promoveaza comunicarea si coordonarea în vederea angrenarii si echilibrarii tuturor departamentelor si functiunilor întreprinderii încât sa-si poata realiza obiectivele preconizate;

• obliga responsabilii centrelor de responsabilitate de a prevedea consecintele deciziilor luate sau de luat, bugetele constituind un instrument de referinta în luarea deciziilor;

• permite existenta unui sistem contabil eficient;

• asigura conducerea prin exceptie;

• participarea la activitatea de planificare atât a conducerii, cât si a executantilor.

Controlul bugetar urmareste desfasurarea efectiva a gestiunii în vederea atingerii obiectivelor strategice. El presupune compararea permanenta a rezultatelor reale cu previziunile cuantificate ce figureaza în bugete, în vederea stabilirii cauzelor abaterilor, informarii conducerii de la diferite niveluri ierarhice, luarii masurilor corective necesare aprecierii activitatii responsabilului de buget etc.

Elaborarea si functionarea eficienta a sistemului bugetar presupune respectarea urmatoarelor principii :

- principiul totalitatii presupune bugetarea tuturor activitatilor întreprinderii, prin asigurarea echilibrului între diferitele compartimente functionale si operationale ale întreprinderii;

- principiul suprapunerii sistemului bugetar pe sistemul de autoritate din întreprinderi în vederea asigurarii responsabilitatii privind realizarea lui (directorul comercial raspunde de bugetul vânzarilor etc.). Deci este necesar ca bugetul sa se identifice cu o persoana responsabila;

- principiul solidaritatii între departamente si al implicarii lor pentru realizarea în conditii de eficienta a obiectivelor întreprinderii;

- principiul adaptabilitatii (supletii) impune adaptarea sistemului bugetar la modificarile mediului sau previziunilor imperfecte;

- principiul motivatiei si adeziunii personalului pentru bugetarea activitatilor, pentru a se asigura realizarea obiectivelor din buget, controlul realizarii lor si responsabilitatea acestora.

Pentru o bugetare eficienta, conducerea la toate nivelurile trebuie sa studieze cu atentie factorii activitatii productiei. Aceasta presupune ca atentia sa se4 îndrepte în primul rând spre valorificarea cât mai completa a capacitatii lor economico-productive, a potentialului acestor factori, deci spre mobilizarea rezervelor interne.

3.2. Tipologia bugetelor

Studiul tipologiei bugetelor recomanda trei criterii de baza, si anume:

1. Criteriul- timp- respectiv al perioadei de timp pentru care sunt proiectate, dupa care se formeaza trei tipuri de bugete:

- bugete previzionale

- bugete ale exercitiului

- bugete operationale

Bugetele previzionale prezinta estimarile facute pe o perioada mai mare (5 ani) în vederea atingerii obiectivelor strategice.

Bugetele exercitiului, prin care se transpun anual prevederile din bugetele previzionale.

Bugetele operationale defalca pe perioade mici, bugetele exercitiului.

2. Criteriul- obiectului activitatii bugetelor -dupa care se cunosc urmatoarele tipuri de bugete:

- bugete comerciale

- bugete ale activitatii de exploatare

- bugete de costuri

- bugete ale rezultatelor

Bugetele comerciale estimeaza prevederile privind vânzarile unei firme si activitatile de aprovizionare ale acesteia.

Bugetele activitatii de exploatare proiecteaza anual volumul fizic si valoric al activitatii sectiilor principale de fabricatie si a celor auxiliare.

Bugetele de costuri antecalculeaza costurile directe si indirecte pe productie, pe locuri generatoare de costuri si purtatori de costuri.

Preview document

Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 1
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 2
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 3
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 4
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 5
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 6
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 7
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 8
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 9
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 10
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 11
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 12
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 13
Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Bugetul - Componenta Manageriala a Contabilitatii de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Calculația costurilor la SC Efil Invest SA Dârmănești

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Viticulture si vinificatia în Republica Moldova au devenit o ramura...

Contabilitatea cheltuielilor și calculația costurilor la Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Zalău

INTRODUCERE CADRUL LEGISLATIV AL CONSTITUIRII SI FUNCTIONARII SUCURSALEI DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ZALAU Regia Autonoma de...

Analiza Performanței Economice Prin Intermediul Tabloului de Bord la O Societate Prestatoare de Servicii

Noţiuni generale Conducătorul întreprinderii, a cărui marjă de eroare este din ce în ce mai limitată, trebuie să răspundă tot timpul la...

Control de gestiune - SC Rombat SA Bistrița

1.1 PREZENTAREA INTREPRINDERII INDUSTRIALE S.C. ROMBAT S.A. BISTRITA S.C. ROMBAT S.A. Bistrita este amplasata în municipiul Bistrita, strada...

Control

1.Notiunea de Control de Gestiune Controlul de Gestiune este definit ca fiind procesul prin care managerii se asigura ca resursele sunt obtinute...

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea managerială a SC Utilajul SA

I. Prezentarea firmei S.C. UTILAJUL S.A. 1. Documentarea preliminară 1.1. Caracteristici tipologice ale firmei investigate Societatea comercială...

Societatea comercială Combinatului Doljchim Craiova SA

I DATE SPECIFICE S.C. S.C. COMBINATULUI DOLJCHIM CRAIOVA S.A. 1. Dispozitii generale Societatea comerciala “S.C. COMBINATULUI DOLJCHIM CRAIOVA”...

Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA

Capitolul I I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C....

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Connel 94

CAPITOLUL I DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1 DOCUMENTAREA PRELIMINARA 1.1.1 Prezentarea generala a S.C. “CONNEL 94”...

Reproiectarea managerială a SC Wilsoft SA - studiu de caz

Obiectul de activitate: producerea şi comercializarea de echipamente complexe destinate unor întreprinderi din industrie, construcţii, transporturi...

Prezentare generală a organizației SC Automobile Dacia SA

Grupul Renault Grupul Renault numără peste 350 de situri industriale şi comerciale în peste 40 de ţări, şi peste 125.000 de colaboratori....

Reproiectarea sistemului de management la societatea comercială Presto Construct SRL

Societatea comerciala PRESTO CONSTRUCT S.A. este o societate cu capital integral privat, infiintata in anul 1994, prin acordul de vointa al celor 5...

Reproiectare managerială în cadrul firmei Princo Grup

CAPITOLUL 1. Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a S.C. Princo Grup S.A. 1.1. Date de identificare ale firmei S.C. PRINCO GRUP...

Ai nevoie de altceva?