Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 33611
Mărime: 135.40KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I

FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE

1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real.

1.2 Rolul relaţiilor cu personalul şi structura drepturilor şi datoriilor sale.

1.3 Cadrul legal privind salariile, reţinerile din salarii şi contribuţiile societãţii.

1.4 Venitul global şi reglementarea lui.

1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real.

Munca este un factor activ şi determinant al producţiei, ce antreneazã ceilalţi factori în vederea obţinerii de bunuri şi servicii.

Munca este o activitate specific umanã, fizicã şi/sau intelectualã prin care oamenii îşi folosesc aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa, ajutându-se, în acest scop, de instrumente corespunzãtoare, mobilul ei fiind asigurarea bunurilor necesare satisfacerii trebuinţelor lor imediate şi de perspectivã.

În teoria şi practicaa economicã, salariul ocupã un loc deosebit de important. Termenul caa atare este de origine latinã. Salarium era suma de bani ce se plãtea fiecãrui soldat roman pentru cumpãrarea sãrii. Soldatul era un om dependent şi i se acorda salarium în virtutea acestei dependenţe. Un om liber nu priema salariu. Termenul s-a pãstrat în timp şi ulterior a primit sensul de venit al unui om care este dependent de altul, fie juridic, fie economic.

Salariul a cunoscut numeroase schimbãri în ceea ce priveşte mãrimea, însemnãtatea şi formele de realizare. Esenţa şi dinamica salariului decurg desigur, în mod direct din economia de schimb.

Formarea salariului are loc în cadrul unor relaţii complexe prilejuite de angajarea, utilizarea şi plata muncii ca factor de producţie. Existenţa salariului este determinatã obiectiv de necesitatea întreţinerii forţei de muncã salariate. Fiind forma de venit cea mai des întâlnitã în societatea contemporanã, salariul este, adesea, considerat ca totalitatea veniturilor obţinute. Se extinde astfel conceptul, într-un mod mai puţin justificat, la veniturile din muncã ale micilor producãtori, ale liber profesioniştilor, etc., fãrã ca acestea sã reprezinte de fapt salarii.

Munca este un factor primar, originar, de producţie. O asemenea afirmaţie este valabilã doar pentru munca simplã, pentru cea complexã fiind un factor derivat, respectiv un veritabil capital uman.

Premisa generalã a factorului muncã este populaţia, ca o condiţie indispensabilã a existenţei însãşi, al cãrui rol economic se concretizeazã în aceea cã este un suport al factorului primordial de producţie, ea reprezintã destinatarul şi consumatorul virtual al rezultatelor oricãrei activitţãi economice. În toate ţãrile, salariul condiţioneazã situaţia economicã a unui numãr mare de locuitori. În ţãrile dezvoltate economic, salariaţii reprezintã între 65-93 % din populaţia ocupatã. În ţãrile mai puţin dezvolate din Africa, Asia şi America Latinã, aceastã pondere este evident mai micã, dar în creştere.

Cele mai multe teorii considerã, în mod just, cã salariul reprezintã un venit însuşit prin muncã.

În economiile dezvoltate, salariile reprezintã cea mai mare parte a veniturilor naţionale, chiar dacã ponderea lui este diferitã de la o ţarã la alta.

Salariul este definit de cãtre H. Guitton „venitul ce remunereazã, proporţional cu timpul lucrat sau cu sarcina exercitatã, persoana care este legatã de utilizator (patron) de muncã printr-un contract de închiriere a serviciilor”2).

Clasicii economiei politice considerau salariul un venit ce recompenseazã munca, mãrimea acestuia oscilând în jurul nivelului natural. Substanţa salariului şi mãrimea lui erau explicate prin ceea ce economiştii clasici au numit teoria formãrii resurselor de muncã. În asemenea opticã, salariul este definit ca sumã de bani prin care se asigurã strictul necesar pentru intreţierea salariatului şi a familiei sale. Referindu-se la aceastã problemã, Ferdinand Lassale remarca: „salariul mediu nu depãşeşte întreţinerea muncitorului şi reproducerea speciei”.

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ştiinţa economicã în ansamblul ei s-a rupt de analiza clasicã a salariului. Aceasta s-a concretizat în douã direcţii: revoluţia marginalistã; dezvoltarea teoriei marxiste. În concepţia marxistã, salariul este forma principalã a produsului necesar, respectiv forma transformatã a valorii forţei de muncã. Determinarea salariului rezultã din confruntarea dintre clasa muncitoare şi clasa capitaliştilor, aceasta din urmã însuşindu-şi plusvaloarea.

Economiştii neoclasici au susţinut şi au cãutat sã demonstreze cã natura salariului ţine de modul de confruntare dintre cele douã forţe ale pieţii muncii: cererea şi oferta de muncã. Fie cã reprezintã costul mijloacelor de subzistenţã, fie cã reprezintã eficienţa capitalului uman sau productivitatea muncii, salariul exprimã unitatea dintre forţele concurenţiale ale pieţei. Aceasta este o teorie dualistã, doar pe piaţã, salariul fiind mai ales un preţ.

Marea depresiune economicã din anii ’30 ai secolului al XX-lea şi revoluţia keynesianã au determinat schimbãri de fond privind natura şi mãrimea salariului. S-a constatat cã salariul se adapteazã foarte lent la dinamica cererii de muncã, cã acesta este preţul cel mai rigid. Rigiditatea salariului se manifestã doar în sensul pierderii capacitãţii lui de a modifica „în jos”, nu însã şi „în sus”. Astfel s-a ajuns la concluzia cã salariul nu depinde doar de jocul liber de pe piaţa muncii.

Preview document

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 1
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 2
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 3
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 4
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 5
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 6
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 7
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 8
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 9
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 10
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 11
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 12
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 13
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 14
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 15
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 16
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 17
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 18
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 19
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 20
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 21
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 22
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 23
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 24
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 25
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 26
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 27
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 28
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 29
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 30
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 31
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 32
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 33
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 34
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 35
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 36
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 37
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 38
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 39
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 40
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 41
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 42
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 43
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 44
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 45
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 46
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 47
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 48
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 49
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 50
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 51
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 52
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 53
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 54
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 55
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 56
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 57
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 58
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 59
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 60
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 61
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 62
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 63
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 64
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 65
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 66
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 67
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 68
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 69
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 70
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 71
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 72
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 73
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 74
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 75
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 76
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 77
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 78
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 79
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 80
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 81
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 82
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 83
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 84
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 85
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 86
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 87
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 88
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 89
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 90
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 91
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 92
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 93
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3-5.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii...

Contabilitatea Materiilor Prime, Materialelor Consumabile si Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar la SC Gallprint SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. GALLPRINT S.R.L. Sub denumirea S.C. GALLPRINT S.R.L. s-a constituit o societate comercială cu răspundere limitată...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Evaluarea Patrimoniului

9.1. Evaluarea – noţiune Scopul evaluarii: - obţinerea unei imagini fidele asupra elementelor patrimoniale ; - obţinerea unei imagini fidele...

Elementele Bilantului

ELEMENTELE BILANTULUI Elementele bilantului sunt activele, capitalul propriu si datoriile, primul regasindu-se în activul bilantului, iar ultimele...

Aplicatii - Contabilitate de Gestiune

Exemplificarea privind utilizarea conturilor din contabilitatea de gestiune în paralel cu contabilitatea financiara Presupunând funcCionarea unui...

Crearea unei Baze de Date Microsoft Acces

In Access, nu se pot deschide simultan mai multe baze de date. Pentru a crea o baza de date se alegec Blank Database Introducem numele bazei...

Imobilizări Necorporale

Acest Standard se ocupa de tratamentul contabil aplicabil imobilizarilor necorporale. În conformitate cu acest Standard, o entitate trebuie sa...

Ai nevoie de altceva?