Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 33611
Mărime: 135.40KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE

1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real.

1.2 Rolul relaţiilor cu personalul şi structura drepturilor şi datoriilor sale.

1.3 Cadrul legal privind salariile, reţinerile din salarii şi contribuţiile societãţii.

1.4 Venitul global şi reglementarea lui.

1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real.

Munca este un factor activ şi determinant al producţiei, ce antreneazã ceilalţi factori în vederea obţinerii de bunuri şi servicii.

Munca este o activitate specific umanã, fizicã şi/sau intelectualã prin care oamenii îşi folosesc aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa, ajutându-se, în acest scop, de instrumente corespunzãtoare, mobilul ei fiind asigurarea bunurilor necesare satisfacerii trebuinţelor lor imediate şi de perspectivã.

În teoria şi practicaa economicã, salariul ocupã un loc deosebit de important. Termenul caa atare este de origine latinã. Salarium era suma de bani ce se plãtea fiecãrui soldat roman pentru cumpãrarea sãrii. Soldatul era un om dependent şi i se acorda salarium în virtutea acestei dependenţe. Un om liber nu priema salariu. Termenul s-a pãstrat în timp şi ulterior a primit sensul de venit al unui om care este dependent de altul, fie juridic, fie economic.

Salariul a cunoscut numeroase schimbãri în ceea ce priveşte mãrimea, însemnãtatea şi formele de realizare. Esenţa şi dinamica salariului decurg desigur, în mod direct din economia de schimb.

Formarea salariului are loc în cadrul unor relaţii complexe prilejuite de angajarea, utilizarea şi plata muncii ca factor de producţie. Existenţa salariului este determinatã obiectiv de necesitatea întreţinerii forţei de muncã salariate. Fiind forma de venit cea mai des întâlnitã în societatea contemporanã, salariul este, adesea, considerat ca totalitatea veniturilor obţinute. Se extinde astfel conceptul, într-un mod mai puţin justificat, la veniturile din muncã ale micilor producãtori, ale liber profesioniştilor, etc., fãrã ca acestea sã reprezinte de fapt salarii.

Munca este un factor primar, originar, de producţie. O asemenea afirmaţie este valabilã doar pentru munca simplã, pentru cea complexã fiind un factor derivat, respectiv un veritabil capital uman.

Premisa generalã a factorului muncã este populaţia, ca o condiţie indispensabilã a existenţei însãşi, al cãrui rol economic se concretizeazã în aceea cã este un suport al factorului primordial de producţie, ea reprezintã destinatarul şi consumatorul virtual al rezultatelor oricãrei activitţãi economice. În toate ţãrile, salariul condiţioneazã situaţia economicã a unui numãr mare de locuitori. În ţãrile dezvoltate economic, salariaţii reprezintã între 65-93 % din populaţia ocupatã. În ţãrile mai puţin dezvolate din Africa, Asia şi America Latinã, aceastã pondere este evident mai micã, dar în creştere.

Cele mai multe teorii considerã, în mod just, cã salariul reprezintã un venit însuşit prin muncã.

În economiile dezvoltate, salariile reprezintã cea mai mare parte a veniturilor naţionale, chiar dacã ponderea lui este diferitã de la o ţarã la alta.

Salariul este definit de cãtre H. Guitton „venitul ce remunereazã, proporţional cu timpul lucrat sau cu sarcina exercitatã, persoana care este legatã de utilizator (patron) de muncã printr-un contract de închiriere a serviciilor”2).

Clasicii economiei politice considerau salariul un venit ce recompenseazã munca, mãrimea acestuia oscilând în jurul nivelului natural. Substanţa salariului şi mãrimea lui erau explicate prin ceea ce economiştii clasici au numit teoria formãrii resurselor de muncã. În asemenea opticã, salariul este definit ca sumã de bani prin care se asigurã strictul necesar pentru intreţierea salariatului şi a familiei sale. Referindu-se la aceastã problemã, Ferdinand Lassale remarca: „salariul mediu nu depãşeşte întreţinerea muncitorului şi reproducerea speciei”.

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ştiinţa economicã în ansamblul ei s-a rupt de analiza clasicã a salariului. Aceasta s-a concretizat în douã direcţii: revoluţia marginalistã; dezvoltarea teoriei marxiste. În concepţia marxistã, salariul este forma principalã a produsului necesar, respectiv forma transformatã a valorii forţei de muncã. Determinarea salariului rezultã din confruntarea dintre clasa muncitoare şi clasa capitaliştilor, aceasta din urmã însuşindu-şi plusvaloarea.

Economiştii neoclasici au susţinut şi au cãutat sã demonstreze cã natura salariului ţine de modul de confruntare dintre cele douã forţe ale pieţii muncii: cererea şi oferta de muncã. Fie cã reprezintã costul mijloacelor de subzistenţã, fie cã reprezintã eficienţa capitalului uman sau productivitatea muncii, salariul exprimã unitatea dintre forţele concurenţiale ale pieţei. Aceasta este o teorie dualistã, doar pe piaţã, salariul fiind mai ales un preţ.

Marea depresiune economicã din anii ’30 ai secolului al XX-lea şi revoluţia keynesianã au determinat schimbãri de fond privind natura şi mãrimea salariului. S-a constatat cã salariul se adapteazã foarte lent la dinamica cererii de muncã, cã acesta este preţul cel mai rigid. Rigiditatea salariului se manifestã doar în sensul pierderii capacitãţii lui de a modifica „în jos”, nu însã şi „în sus”. Astfel s-a ajuns la concluzia cã salariul nu depinde doar de jocul liber de pe piaţa muncii.

Preview document

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 1
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 2
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 3
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 4
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 5
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 6
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 7
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 8
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 9
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 10
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 11
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 12
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 13
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 14
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 15
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 16
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 17
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 18
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 19
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 20
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 21
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 22
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 23
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 24
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 25
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 26
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 27
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 28
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 29
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 30
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 31
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 32
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 33
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 34
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 35
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 36
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 37
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 38
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 39
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 40
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 41
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 42
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 43
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 44
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 45
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 46
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 47
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 48
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 49
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 50
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 51
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 52
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 53
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 54
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 55
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 56
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 57
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 58
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 59
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 60
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 61
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 62
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 63
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 64
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 65
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 66
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 67
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 68
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 69
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 70
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 71
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 72
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 73
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 74
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 75
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 76
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 77
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 78
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 79
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 80
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 81
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 82
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 83
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 84
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 85
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 86
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 87
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 88
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 89
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 90
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 91
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 92
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 93
Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3-5.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii...

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar la SC Gallprint SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. GALLPRINT S.R.L. Sub denumirea S.C. GALLPRINT S.R.L. s-a constituit o societate comercială cu răspundere limitată...

Bilanțul Contabil

INTRODUCERE Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece, prin întregul său conţinut, îmbină armonios teoria abstractă...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Conflicetele de Munca

INTRODUCERE Motto: “ Lucrătorii pretind că patronul câstigă prea mult şi deci cer sporirea salariilor. Patronii, din contră, pretind că pierd în...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Raport practică SC Conservfruct SRL

CAP. I. DESCRIEREA SC CONSERVFRUCT SRL 1.1. Descrierea misiunii, obiectivelor şi strategiilor organizaţionale ale SC CONSERVFRUCT SRL 1.1.1....

Siveco România

SIVECO Romania Introducere. In cei 13 ani de existenta, SIVECO Romania a devenit unul dintre cei mai importanti furnizori si integratori de...

Ai nevoie de altceva?