Cantabilitate de Gestiune

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 3218
Mărime: 79.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: caraiani chirata

Extras din document

1.4 CLASIFICAREA COSTURILOR

Clasificarea costurilor este procesul de grupare a costurilor după trăsăturile lor comune. Criterii de clasificare (dintre care reţinem):

a) natura elementelor (cheltuieli materiale, cheltuieli cu manopera, alte cheltuieli);

b) corelaţia cu obiectul calculaţiei (cost direct, cost indirect);

c) variabilitate (costuri fixe, costuri variabile, costuri semivariabile);

d) funcţii; e) controlabilitate; f) normalitate; g) capital sau venituri; h) timp; i) previziune şi control; j) decizii manageriale; k) etapele calculaţiei; l) evaluare.

a) Clasificate după natura elementelor, cheltuielile pot fi:

- materiale;

- cu manopera;

- alte cheltuieli.

Gruparea ajută la calculul costului total.

b) Conform corelaţiei cu obiectul de calculaţie (identificarea sau neidentificarea), costul total se divide în:

- cost direct - costul ce se poate identifica la un obiect de calculaţie sau centru de cost (costul materiei prime, manoperei directe etc.);

- cost indirect - costul efectuat în beneficiul unui număr de centre de cost sau de obiecte de calculaţie (chiria localului, salariile conducerii, amortizarea etc.).

Particularităţile activităţii şi, implicit, ale obiectelor de calculaţie impun gruparea costurilor în directe şi costuri indirecte. Costurile directe pot fi afectate obiectului de calculaţie cu acurateţe, în timp ce costurile indirecte se repartizează şi se atribuie conform incidenţei lor asupra obiectelor de calculaţie sau centrelor de cost .

c) În funcţie de variabilitate, costurile se grupează după comportamentul acestora în relaţia cu nivelul de activitate sau volumul de producţie în trei structuri:

- costuri fixe sau ale perioadei;

- costuri variabile sau ale produsului;

- costuri semivariabile.

Costurile fixe sau ale perioadei rămân la acelaşi nivel indiferent de variaţia volumului producţiei sau a nivelului de activitate, într-o perioadă dată de timp. Pe unitatea de produs, costul fix descreşte la orice creştere de producţie şi creşte la orice descreştere de producţie. (exemplu: .). Rezultă:

- pe total costurile fixe sunt constante;

- pe unitatea de produs sunt fluctuante;

- costurile fixe sunt considerate costuri ale perioadei deoarece sunt dependente de factorul timp mai mult decât de producţie şi sunt constante pe unitatea de timp.

Costurile variabile sau ale produsului variază proporţional cu volumul producţiei. Ca urmare rămân relativ constante pe unitate de produs, indiferent de schimbările producţiei (exemplu: .).

Costurile semivariabile cuprind o parte fixă şi una variabilă (exemplu: .).

d) Clasificate după funcţii, costurile sunt divizate în:

- cost de achiziţie – constituit din elemente generate de procurarea bunurilor;

- cost de producţie –totalul elementelor generate de fabricarea unei unităţi de produs;

- cost comercial subdivizat în: costul distribuţiei şi costul vânzării.

e)În funcţie de controlabilitatea responsabililor asupra costurilor distingem:

- costuri controlabile sunt acele costuri care pot fi influenţate de acţiunile persoanelor cu responsabilităţi. (exemplu: .);

- costuri necontrolabile ies din incidenţa responsabilităţilor personalului întreprinderii şi ca atare nu pot fi influenţate de acţiunile acestuia (exemplu: . .).

Această clasificare a costurilor este particulară fiecărei întreprinderi care poate numai singură să judece costurile asupra cărora poate acţiona sau nu. Gruparea controlabil/ necontrolabil are şi un caracter subiectiv, fiind corelată şi cu factorul timp (controlabile pe termen scurt, necontrolabile pe termen lung).

f) În funcţie de nivelul lor normal pentru un anumit volum al producţiei, costurile se clasifică în:

- costuri normale – atinse la un anumit nivel normal al producţiei; se asimilează costurilor de producţie;

- costuri anormale – nu pot fi incluse în costul normal al unui anumit nivel de producţie, ceea ce determină separarea de costul de producţie şi încărcarea directă a contului de rezultate.

g) După legătura cu capitalul sau cu veniturile costurile pot fi:

- costul capitalului: toate costurile legate de procurările de active au ca efect creşterea capacităţii afacerii şi implicit a câştigurilor. Costul se angajează o dată, dar câştigurile sunt etalate în timp.

- costul veniturilor este generat de costurile necesare menţinerii nivelului veniturilor: capacităţii de generare a acestora.

Gruparea are importanţă în calculul costurilor deoarece impune luarea în considerare numai a elementelor din structura costului veniturilor.

h) Criteriul timp generează două categorii de costuri:

- costuri istorice – sunt acele costuri implicate într-o producţie fabricată, evaluată la costuri istorice şi care nu pot fi folosite în scopul controlului. Caracteristicile unui cost istoric sunt: se bazează pe fapte înregistrate; poate fi verificat şi este obiectiv, în mare parte.

- costuri prestabilite – sunt costuri estimate, calculate înainte de procesul de producţie pe baza previziunilor perioadei şi a factorilor care influenţează aceste costuri. Un cost prestabilit pe baze ştiinţifice devine cost standard, folosit în conducere pentru fixarea responsabilităţilor şi justificarea deciziilor.

Preview document

Cantabilitate de Gestiune - Pagina 1
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 2
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 3
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 4
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 5
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 6
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 7
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 8
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 9
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 10
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 11
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 12
Cantabilitate de Gestiune - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Cantabilitate de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Calculatia Costurilor si Contabilitatea de Gestiune

CAPITOLUL I CADRUL TEORETIC AL CALCULAŢIEI COSTURILOR ŞI CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 1.1 Rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei...

Contabilitatea Salariilor, Asigurarilor Sociale si Protectiei Sociale

Capitolul I Structura datoriilor şi creanţelor privind personalul şi bugetele de asigurări şi protecţie sociale Alături de resursele materiale,...

Sisteme Contabile Comparate

CONTABILITATEA ÎN PREZENT Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză. Definirea...

Sisteme Contabile Comparate - SC Carrefour România SA

S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. - Societate pe actiuni cu sediul social in BUCURESTI, SECTOR 6, B-DUL TIMISOARA , NR. 26 Z, CLADIREA ANCHOR PLAZA,...

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

Societatea comercială TEST PRIMA SRL Suceava este constituită ca societate cu răspundere limitată ,cu capital privat şi funcţionează din anul 1992,...

Studii de Caz la Contabilitate

Lucrarea I: Structuri de activ si de pasiv în bilant. Sa se întocmeasca, la libera alegere, cinci bilanturi cu cel putin 20 de posturi în activ si...

Ai nevoie de altceva?