Caracteristica generală a ONC

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 27240
Mărime: 100.17KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Tema 1: Caracteristica generala a ONC

1. Noţiuni generale privind ONC în RM şi evoluţia acestora.

2. Cadrul legal al organizaţiilor neguvernamentale

3. Clasificarea organizaţiilor neguvernamentale

4. Organizarea sistemului contabil în ONC

5. Politica de contabilitate a ONC

1. Noţiuni generale privind ONC în RM şi evoluţia acestora

Persoanele juridice sunt subiectele remarcabile în activitatea economica contemporana. Acestea pot fi formate şi înregistrate fie ca societăţi comerciale sau ca organizaţii necomerciale. Desi economia contemporana dispune de un caracter comercial evidenţiat, organizaţiile necomerciale ocupa un rol important în societate.

Organizaţie necomercială – persoană juridică al cărui scop principal este altul decît obţinerea de profit şi care este înregistrată sub formă de asociaţie (asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă organizaţie social-politică, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte forme în conformitate cu legislaţia), fundaţie, instituţie.

In esenţă organizaţiile necomerciale- sunt persoane juridice al caror scop este altul decit obţinerea de venit. Venitul obţinut de organizaţiile necomerciale se utilizează doar în scopuri statutare concrete pentru organizarea şi realizarea obiectivelor organizaţiei şi nu poate fi distribuit fondatorilor, membrelor sau angajaţilor organizaţiei. Totodată, acestea formează un domeniu separat în dezvoltarea economica numit „sectorul 3”, celelalte 2 sectoare fiind - statul şi societăţile comerciale.

Organizaţiile necomerciale (în continuare - ONC) au următoarele caracteristici de bază. Ele reprezintă persoane juridice:

• de drept privat fără scop lucrativ (necomercial);

• în a căror privinţă fondatorii (membrii) nu au drepturi de creanţă;

• care activează doar în baza normelor generale cu privire la organizaţiile de tipul respectiv şi care pot desfăşura numai activitatea prevăzută de lege şi de actul de constituire;

• în actele de constituire ale cărora se stabileşte strict obiectul şi scopurile activităţii;

• ale căror scop este altul decît obţinerea de venit (definirea organizaţiei necomerciale);

• care sînt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut (cu condiţia obţinerii licenţei în cazul în care activitatea conform legii este supusă licenţierii);

• cu dreptul de a desfăşura activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut;

• care pentru practicarea activităţii economice, се nu rezultă nemijlocit din scopul prevăzut în statut, pot fonda societăţi comerciale conform drepturilor prevăzute în legislaţie.

ONC sunt organizaţii non-profit. Termenul non-profit în înţeles absolut desemnează o activitate care se încheie cu un rezultat nul, în care veniturile şi cheltuielile sunt egale pentru o anumită perioadă de gestiune. Altfel spus, existenţa profitului este exclusă. În înţeles larg, dar şi sub aspect practic, activitatea organizaţiei necomerciale, poate avea unele rezultate: profit sau pierdere, fapt care nu înseamnă lipsa elementului non-profit.

De aceea termenul non-profit nu trebuie înţeles în varianta absolută. Cu atât mai mult, nu ar fi corect şi obiectiv de prezentat în rapoarte lipsa de informaţie la conturile de venituri şi cheltuieli. Important şi corect este înţelegerea termenului non-profit prin faptul că indiferent de rezultatul obţinut acesta nu este distribuit proprietarilor sau însuşit personal în cadrul ONC, dar este utilizat în scopuri statutare pentru desfăşurarea activităţii de bază în interes public.

De aceea, veniturile înregistrate de ONC sub formă de încasări din diferite tipuri de servicii pot depăşi cheltuielile, înregistrându-se profit. Important este a utiliza acest profit pentru dezvoltarea ONC şi în alte scopuri prevăzute în statut.

Acest fapt face deosebire între ONC şi întreprinderi – ea nu are scop obţinerea de profit şi avantaje, dar contribuie doar la realizarea binelui public.

ONC desfăşoară activităţi care pot fi atribuite activităţilor de utilitate publică, şi astfel se includ în definiţia de organizaţii de utilitate publică. Prin organizaţii de utilitate publică se înţelege organizaţia formată care activează, mai întâi de toate, pentru beneficiul (interesul) societăţii sau o parte a acesteia.

Organizaţiile necomerciale sînt în drept să desfăşoare orice gen de activitate neinterzis de lege, care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statut. Activitatea care, conform legii, este supusă licenţierii va fi practicată de organizaţiile necomerciale doar după obţinerea licenţei.

Sectorul neguvernamental din RM se afla la etapa de stabilizare ca elemente ale societatii civile, ONC-urile se afirma tot mai vizibile în afacerile publice atit la nivel local, cit şi pe plan national. În prezent în RM sunt inregistrate peste 7000 de ONC-uri cu diferite domenii de activitate. La 1000 locuitori ai RM revin în mediu pina la 2 organizatii neguvernamentale. în Ungaria 4 ONC la 1000 locuitori, Ucraina 1 ONC la 2000 locuitori.

Formarea şi consolidarea sectorului neguvernamental din RM a fost influientat de diversi factori sociali, economici, precum: somajul, veniturile mici ale cetatenilor, protectia sociala insuficienta. Incepind cu 1992 s-a observat o crestere de proportii a ONC-urilor, insa au fost şi perioade de stagnare, intre anii 2003-2005 în RM erau inregistrate peste 700 noi ONC-uri, în 2005-a depasit 900. În ultimii ani au fost create 67% din ONC-uri ce functioneaza pe scara nationala şi 80% ce activeaza la nivel local. Asociatilor obstesti le revin 92,6% din totalul ONC-urilor, Institutiile 4,7%, fundatiile-restul. în mediul rural ponderea organizatiilor create la initiativa persoanelor este mai mica decit în mediul urban. 82% fata de 76%. în mediul urban sunt concentrate cel mai mult şi preponderent în zona de centru a tarii, doar fiecare a 4 organizatie provine din mediul rural. în timp ce 2/3 din ONC-uri se afla în zona de centru a tarii din cauza capitalei, unde isi au sediu 90% din ONC-uri cu aria de acoperire nationala. Fiecare a 10 organizatie neguvernamentala lucreaza în domeniul drepturilor omului, iar alta 7,4 %- în sectorul de tineret. Preocuparile fata de mediul ambeant reprezinta domeniul de activitate pentru 6,5% din ONC-uri iar 4,3% din ONC-uri sunt preocupate de dezvoltarea economica. Mass-media constituie preocuparea pentru 3,4% din ONC-uri.

2. Cadrul legal al organizaţiilor neguvernamentale.

Contabilitatea organizaţiilor necomerciale este reglementată de un şir de acte legislative şi normative care permit desfăşurarea activităţii şi reflectarea operaţiunilor economice în conturile contabile.

În practica economică este utilizat termenul de „organizatie neguvernamentala” (ONG), deşi legislaţia prevede o altă noţiune de „organizaţie necomercială” (ONC).

Legislatia RM în domeniul reglementării sectorului asociativ se află în faza de constituire. Începind cu 1995, Parlamentul RM a adoptat un şir de legi care reglementeaza activitatea ONC-urilor.

Preview document

Caracteristica generală a ONC - Pagina 1
Caracteristica generală a ONC - Pagina 2
Caracteristica generală a ONC - Pagina 3
Caracteristica generală a ONC - Pagina 4
Caracteristica generală a ONC - Pagina 5
Caracteristica generală a ONC - Pagina 6
Caracteristica generală a ONC - Pagina 7
Caracteristica generală a ONC - Pagina 8
Caracteristica generală a ONC - Pagina 9
Caracteristica generală a ONC - Pagina 10
Caracteristica generală a ONC - Pagina 11
Caracteristica generală a ONC - Pagina 12
Caracteristica generală a ONC - Pagina 13
Caracteristica generală a ONC - Pagina 14
Caracteristica generală a ONC - Pagina 15
Caracteristica generală a ONC - Pagina 16
Caracteristica generală a ONC - Pagina 17
Caracteristica generală a ONC - Pagina 18
Caracteristica generală a ONC - Pagina 19
Caracteristica generală a ONC - Pagina 20
Caracteristica generală a ONC - Pagina 21
Caracteristica generală a ONC - Pagina 22
Caracteristica generală a ONC - Pagina 23
Caracteristica generală a ONC - Pagina 24
Caracteristica generală a ONC - Pagina 25
Caracteristica generală a ONC - Pagina 26
Caracteristica generală a ONC - Pagina 27
Caracteristica generală a ONC - Pagina 28
Caracteristica generală a ONC - Pagina 29
Caracteristica generală a ONC - Pagina 30
Caracteristica generală a ONC - Pagina 31
Caracteristica generală a ONC - Pagina 32
Caracteristica generală a ONC - Pagina 33
Caracteristica generală a ONC - Pagina 34
Caracteristica generală a ONC - Pagina 35
Caracteristica generală a ONC - Pagina 36
Caracteristica generală a ONC - Pagina 37
Caracteristica generală a ONC - Pagina 38
Caracteristica generală a ONC - Pagina 39
Caracteristica generală a ONC - Pagina 40
Caracteristica generală a ONC - Pagina 41
Caracteristica generală a ONC - Pagina 42
Caracteristica generală a ONC - Pagina 43
Caracteristica generală a ONC - Pagina 44
Caracteristica generală a ONC - Pagina 45
Caracteristica generală a ONC - Pagina 46
Caracteristica generală a ONC - Pagina 47
Caracteristica generală a ONC - Pagina 48
Caracteristica generală a ONC - Pagina 49
Caracteristica generală a ONC - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Caracteristica Generala a ONC.doc

Alții au mai descărcat și

Practica la Societatea cu Răspundere Limitată Mediasucces

Capitolul I. Caracteristica generală a activităţii economico-financiare a întreprinderii şi structura contabilităţii Unitatea economică Societatea...

Organizarea Contabilității în Ramura Comerțului

Tema 1: Organizarea contabilităţii în ramura comerţului 1. Rolul şi principiile de organizare a contabilităţii în comerţ. 2. Organizarea...

Activitatea Comercială în Cadrul Relațiilor de Piață

1.1. Definirea, necesitatea şi rolul comerţului în dezvoltarea economico-socială Necesităţile individuale şi comune ale societăţii sunt asigurate...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Impozitul pe Venit

Impozitul pe venit, se aplică următoarelor venituri: 1. în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor...

Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta in bilantul conform OMF 3055/2009 elemente de active mai mici de un an ;ele reprezinta creantele...

Contabilitatea Activelor Nemateriale

1. Componenţa şi caracteristica activelor nemateriale Activele nemateriale reprezintă active nebăneşti indentificate care nu imbracă o formă...

Te-ar putea interesa și

Falsificarea Banilor și Măsuri de Prevenire a Acestui Fenomen

Capitolul 1. Istoric privind evoluţia falsificării banilor Falsificarea banilor este considerată o infracţiune care prezintă un pericol social...

Cromozomii în Cancer

INTRODUCERE Nu există o definiție simplă și exactă a cancerului. Etimologia cuvântului provine din limba greacă „karkinos“, ceea ce înseamnă...

Ai nevoie de altceva?