Colectarea Creantelor Bugetare

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 14498
Mărime: 55.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionescu Mihai

Extras din document

I Dispozitii generale

a) Obiectul colectarii creantelor bugetare

Activitatea de colectare consta in exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare si a creantelor debitorului, reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget, si este reglementata de prezenta ordonanta si de actele normative emise in aplicarea acesteia.

Stingerea creantelor bugetare se realizeaza prin plata voluntara efectuata de catre debitor, prin executare silita ori prin alte modalitati intreprinse de catre creditorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Constituie obiect al colectarii creantele bugetare provenind din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere.

Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele bugetare, intocmit de organele de specialitate sau de persoanele imputernicite potrivit legii, dupa cum urmeaza:

- actul/documentul de impunere pentru obligatiile bugetare provenite din impozite, taxe si contributii, care se emite de catre organele de specialitate pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, sau alte documente privind materia impozabila;

- declaratia sau documentul intocmit de platitor prin care declara impozitul, taxa, contributia ori alte venituri bugetare, in cazul obligatiilor bugetare care se stabilesc de catre acesta, potrivit legii;

- documentul care cuprinde rezultatele controlului ulterior efectuat de organele abilitate de lege in acest scop pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de platitor si cele legal datorate, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere, precum si alte penalitati stabilite conform legii cu privire la impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare;

- declaratia vamala pentru obligatiile de plata in vama;

- documentul de plata sau actul pe care s-au anulat, conform legii, timbrele mobile fiscale pentru obligatiile bugetare, reprezentand taxe pentru prestarea unor servicii sau taxe de timbru;

- procesul-verbal de constatare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;

- ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat, intocmit in baza acestor acte in cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare si al altor creante bugetare stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca;

- procesul-verbal sau documentul prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru obligatii bugetare reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati, stabilite de organele competente pe baza evidentelor proprii;

- decizia emisa de organul competent in cazul solutionarii unei cai administrative de atac sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste obligatia la plata creantelor bugetare;

- alte documente emise de organele competente, prin care se constata si se individualizeaza creante bugetare.

Autoritati competente

Sunt competente sa gestioneze colectarea creantelor bugetare autoritatile administratiei publice centrale sau unitatile teritoriale ale acestora, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale ori alte institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetare.

Obligatia si raspunderea la plata

Platitor al obligatiei bugetare este debitorul sau persoana care, in numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare.

Pentru persoanele juridice cu sediul in Romania care au sucursale si/sau puncte de lucru, platitor de obligatii bugetare este persoana juridica atat pentru activitatea proprie, cat si in numele sucursalelor si/sau al punctelor de lucru, dupa caz, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru plata caruia persoana juridica poate imputernici sucursalele si/sau punctele de lucru.

Pentru sucursale si/sau puncte de lucru cu activitate in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, platitor de impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesorii ale acestora este sucursala si/sau punctul de lucru, dupa caz.

In cazul in care obligatia bugetara nu a fost achitata de debitor, sunt obligati la plata sumei datorate, dupa caz, in conditiile legii, urmatorii:

a) mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat;

b) cel care preia, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului supus divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare, dupa caz;

c) persoana careia i s-a stabilit raspunderea in conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;

d) persoana care isi asuma obligatia de plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plata;

e) alte persoane, in conditiile legii.

Pentru obligatiile bugetare restante ale debitorului declarat insolvabil in conditiile prezentei ordonante raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, in cei 3 ani anteriori datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, cumpara sau dobandesc in alt mod active de la debitorii care isi provoaca astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbarii sediului social.

Pentru obligatiile bugetare restante ale societatii comerciale debitoare raspund solidar administratorii, directorii si persoanele care exercita sau au exercitat administrarea si conducerea societatii si care:

a) au determinat, cu rea-credinta, acumularea de obligatii bugetare restante pe o perioada de 12 luni intr-un interval de 2 ani consecutivi;

b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silita.

Raspunderea asociatilor si actionarilor la societatile comerciale debitoare se stabileste potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Preview document

Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 1
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 2
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 3
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 4
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 5
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 6
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 7
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 8
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 9
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 10
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 11
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 12
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 13
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 14
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 15
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 16
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 17
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 18
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 19
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 20
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 21
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 22
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 23
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 24
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 25
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 26
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 27
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 28
Colectarea Creantelor Bugetare - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Colectarea Creantelor Bugetare.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Contabilitatea Institutiilor Bugetare

Unitatile de invatamant cu personalitate juridica trebuie sa aiba 200 elevi sau 100 de prescolari inscrisi in cursul unui an sau mai putinde 200 si...

Calculul si Inregistrarea Salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Sisteme Informaționale Contabile

STUDIU DE CAZ SISTEME INFORMAŢIONALE CONTABILE Obectivul studiului de caz din prezent lucrare o constitue analiza sistemului informaţional,...

Obligatii si Creante Fiscale

1. Creanța fiscală - noțiune și trăsături Creanțele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de...

Decontari fara Numerar

1. Delimitari privind operatiile de incasare si plata fara numerar. Operatiile de incasari si plati se efectueaza atat in numerar cat si prin...

Ai nevoie de altceva?