Componenta Sistemului Informational Economic

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 165 în total
Cuvinte : 61122
Mărime: 2.28MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1 Sistemul unitatilor patrimoniale pentru care se organizeaza contabilitatea

Conform Legii contabilitatii, obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie revine regiilor autonome, societatilor comerciale, organizatiilor cooperatiste, societatilor bancare, institutiilor publice de subordonare centrala sau locala, fundatiilor, sindicatelor, altor organizatii obstesti, precum si persoanelor fizice care presteaza activitati independente sau efectueaza acte de comert si sunt înmatriculate la Registrul Comertului. Acestea sunt entitati patrimoniale denumite unitati patrimoniale.

În functie de specificul activitatii desfasurate, contabilitatea este organizata pentru urmatoarele categorii de unitati patrimoniale:

a. unitati economice sunt persoane juridice care dispun de patrimoniu propriu, adecvat profilului de activitate, având drept obiect producerea de bunuri, circulatia marfurilor, banilor si titlurilor de valoare, servicii bancare, lucrari executate, prestari de servicii de transport si asigurare. Specific acestor unitati patrimoniale este faptul ca se conduc dupa principiul gestiunii economice, respectiv îsi acopera cheltuielile din veniturile proprii si realizeaza profit.

Dupa forma juridica de constituire si functionare, unitatile economice se prezinta astfel:

- regii autonome sau societati nationale se înfiinteaza pentru domenii strategice ale economiei nationale si anume producerea de energie electrica, industria de armament, transporturi feroviare, exploatarea resurselor subsolului;

- societati comerciale pe actiuni sunt unitati economice la care capitalul social este împartit în actiuni, iar proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, poarta numele de actionari; obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul, iar actionarii raspund în limita capitalului subscris. Actiunile sunt titluri negociabile, adica pot fi transmise liber altor persoane, fara a fi necesar acordul celorlalti actionari.

- societati comerciale cu raspundere limitata sunt unitati economice la care capitalul social este divizat în parti sociale, iar proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, poarta numele de asociati; obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul, iar asociatii raspund numai în limita participarii lor la capitalul social. În principiu, partile sociale sunt transmisibile altor persoane doar cu acordul celorlalti asociati si nu reprezinta titluri negociabile.

- societati cooperatiste sunt unitati economice care reunesc persoane ce administreaza bunurile comune si muncesc împreuna, dupa reguli de administrare si repartizare a rezultatelor stabilite conform statutului de functionare.

4 Capitolul 1

Dupa forma de proprietate, unitatile economice pot fi:

- de stat sau publice;

- private sau particulare;

- cu capital mixt, de stat si privat, autohton sau strain.

b. institutii publice (bugetare) sunt institutii de stat înfiintate pentru desfasurarea unor activitati neproductive, cu caracter social-cultural si pot fi:

- în administratia publica: guvern, prefecturi, primarii;

- în învatamânt: universitati, licee, scoli generale;

- în sanatate: policlinici, spitale, dispensare;

- în cultura: teatre, muzee, filarmonici, biblioteci, camine culturale;

- în armata: unitati militare, inspectorate de politie si jandarmerie.

c. organizatii obstesti sunt constituite pe principiul asocierii sau participarii libere si reprezentate de partide politice, sindicate, culte, fundatii, asociatii profesionale. Organizatiile obstesti îsi acopera cheltuielile de functionare prin contributia membrilor, sponsorizari, venituri proprii din unele activitati economice.

1.2 Structura organizatorica a unitatilor economice

Domeniul principal de aplicare a contabilitatii îl reprezinta unitatile economice. Pentru realizarea obiectivelor contabilitatii este necesara cunoasterea structurii organizatorice a unitatilor economice.

Organizarea interna a fiecarei unitati economice se delimiteaza pe doua structuri importante, si anume:

- structura de productie, legata de obiectul de activitate, alcatuita din ateliere sau sectii de productie, montaj, service, proiectare, laboratoare de control si cercetare, fabrici, uzine, alte unitati economice fara personalitate juridica;

- structura functionala constituita din compartimente de munca, birouri sau servicii, denumite diviziuni organizatorice.

Aceste doua structuri se delimiteaza si particularizeaza de catre fiecare agent economic în functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii pe care o desfasoara.

În functie de importanta si specificul activitatilor desfasurate, sectiile de productie se pot clasifica astfel:

- sectii de baza sau principale;

- sectii auxiliare sau ajutatoare;

- sectii anexe.

Sectiile de baza reprezinta componentele cele mai importante din structura de productie; ele asigura fabricarea produselor, executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor pentru care a fost înfiintata unitatea economica în cauza. În cadrul acestor sectii se utilizeaza cea mai mare parte a mijloacelor de productie (utilaje, forta de munca, materii prime, bani) iar rezultatele economice obtinute de sectiile principale influenteaza rezultatele de ansamblu ale agentului economic.

Preview document

Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 1
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 2
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 3
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 4
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 5
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 6
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 7
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 8
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 9
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 10
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 11
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 12
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 13
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 14
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 15
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 16
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 17
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 18
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 19
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 20
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 21
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 22
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 23
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 24
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 25
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 26
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 27
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 28
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 29
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 30
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 31
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 32
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 33
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 34
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 35
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 36
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 37
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 38
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 39
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 40
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 41
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 42
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 43
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 44
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 45
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 46
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 47
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 48
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 49
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 50
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 51
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 52
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 53
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 54
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 55
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 56
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 57
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 58
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 59
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 60
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 61
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 62
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 63
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 64
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 65
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 66
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 67
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 68
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 69
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 70
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 71
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 72
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 73
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 74
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 75
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 76
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 77
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 78
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 79
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 80
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 81
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 82
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 83
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 84
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 85
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 86
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 87
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 88
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 89
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 90
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 91
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 92
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 93
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 94
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 95
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 96
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 97
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 98
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 99
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 100
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 101
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 102
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 103
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 104
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 105
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 106
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 107
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 108
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 109
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 110
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 111
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 112
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 113
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 114
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 115
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 116
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 117
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 118
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 119
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 120
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 121
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 122
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 123
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 124
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 125
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 126
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 127
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 128
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 129
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 130
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 131
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 132
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 133
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 134
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 135
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 136
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 137
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 138
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 139
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 140
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 141
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 142
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 143
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 144
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 145
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 146
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 147
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 148
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 149
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 150
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 151
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 152
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 153
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 154
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 155
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 156
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 157
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 158
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 159
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 160
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 161
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 162
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 163
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 164
Componenta Sistemului Informational Economic - Pagina 165

Conținut arhivă zip

 • Componenta Sistemului Informational Economic
  • Cap 1.pdf
  • Cap 2a (2.1-2.5).pdf
  • Cap 2b (2.6-2.7).pdf
  • Cap 3a (3-3.4.5).pdf
  • Cap 3b (3.4.6-3.7.3).pdf
  • Cap 4.pdf
  • Coperta.pdf

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Proiectarea Sistemelor Informatice

CAPITOLUL 1. 1.1. PREZENTAREA GENERALA A UNITATII Denumirea societatii comerciale este S.C. STYLINVEST S.R.L., in conformitate cu dovada...

Diagnosticul Global al Firmei Fleet Management Services SRL

Rezumat Evoluţia şi dezvoltarea unei organizaţii presupun numeroase schimbări în diferite domenii şi cu diferite intensităţi, fie pentru ca...

Dimensiuni ale Profesiei Contabile în România

I DIMENSIUNI ALE PROFESIEI CONTABILE IN ROMANIA La baza organizarii si conducerii contabilitatii se afla reglementari continute in: • Legea...

Sisteme Informationale Financiar Contabile

1.1. Notiuni generale referitoare la relatiile economico-financiare cu furnizorii si clientii 1.1.1. Datorii si creante În vederea realizarii...

Postulatele și Principiile Contabile

Postulatele si principiile contabile Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea situatiilor financiare, politicile...

Dispozitivul de Normalizare a Contabilitații Întreprinderii

“Dispozitivul de normalizare a contabilitatii întreprinderii” Orisice sistem tehnic, pentru a functiona are nevoie de un dispozitiv , angrenaj...

Ai nevoie de altceva?