Componența Veniturilor și Cheltuielilor Întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1335
Mărime: 8.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tatiana Macovei

Extras din document

2. Componenţa şi clasificarea veniturilor întreprinderii

1.Clasificarea cheltuielilor si consumurilor.

Activitatea oricarei întreprinderi atrage dupa sine consumuri si cheltuieli.

Consumuri – reprezinta resursele utilizate pentru fabricarea produselor si prestarea serviciilor în scopul obtinerii veitului. De regula consumurile sunt specifice numai procesului de producere.

Cheltuielile – reprezinta cheltuieli si pierderi care apar care apar în rezultatul activitatii economico financiare si nu sunt legate de procesul de productie spre deosebire de consumuri care obligat se includ în pretul de cost al produselor fabricate cheltuielile au alta sursa de provenienta si în pretul de cost nu se includ.

Consumurile – Reprezinta bunurile economice folosite pentru fabricarea produselor si prestarea serviciilor în scopul obtinerii venitului.

Consumurile sunt nemijlocit legate de procesul de productie întreprinderea materiala în stocurile productiei finite si produselor în curs de executie care la finele perioadei de gestiune se reflecta în bilantul contabil ca active si nu se iau în calculul de determinare a rezultatului financiar al întreprinderii.

Cheltuielile – reprezinta cheltuielile si pierderile care apartin în rezultatul activitatii economico-financiare dar nu sunt legate nemijlocit de procesul de productie.

Spre deosebire de consumuri, cheltuielile nu se includ în pretul de caz al produselor (serviciilor) dar se reflecta în raport privind rezultatele financiare si se scad din venituri la determinarea profitului perioadei de gestiune.

Componenta consumurilor si cheltuielilor de determinare si constatare a acestora sunt reflectate în prevederile SNC nr 3 „componenta consumurilor si cheltuielilor întreprinderii”.

În SNC nr 3 componenta consumurilor este prezentata sub aspectul întreprinderilor din 3 sfere principale ale activitatii:

- sfera de productie;

- sfera comerciala;

- prestari de servicii;

Cheltuielile sunt divizate pe felurile de activitati ale unei întreprinderi separate operationala, activitatea de investitii, activitatea financiara, pe evenimente exceptionale.

Componenta consumurilor – consumurile incluse în cotul productiei fabricate sau serviciilor prestate cuprind urmatoarele articole:

- consumuri de materiale;

- consumuri privind retribuirea muncii;

- consumuri indirecte de productie;

în unele ramuri speciale ale economiei nationale pot fi prevazute si alte consumuri care reflecta particularitatile activitatii economice si de productie a acestora (De Ex în ramurile extractive este un articol special uzura si epuizarea acestor bunuri materiale).

1). Consumurile de materiale cuprind:

- la întreprinderea de productie consumurile directe de materiale;

-la întreprinderea de prestari de servicii includ consumurile de materiale;

- la întreprinderile comerciale consumurile de materiale nu se includ în costul marfurilor dar se reflecta în componenta cheltuielilor perioadei de gestiune.

2). Consumurile privind retribuirea muncii includ:

la întreprinderea de produse si prestari de servicii consumurile directe privind suma calculata producatorilor în vederea retribuirii muncii lor. (+ calculul în fondul social) la întreprinderile comerciale consumurile privind retribuirea muncii (salariu vânzatorilor nu se include în costul marfii ci se trec la cheltuielile perioadei de gestiune).

Consumurile indirecte de produs – sunt legate de deservirea si gestiunea subdiviziunilor de produse (sectiilor, sectoarelor) Ele se sub divizioneaza în:

- Consumuri variabile – a caror marime depinde de modificarile volumului de productie;

- Consumuri constante – a caror marimi nu depinde de volumul de productie.

Componenta Cheltuielilor - cheltuielile au loc la întreprinderile cu toate tipurile de activitati în functie de directiile efectuarii acestea se subdivizioneaza sub 3 grupe:

- Cheltuieli ale activitatii operationale;

- Cheltuieli ale activitatii neoperationale;

- Cheltuieli privind impozitul pe venit;

La rândul sau cheltuielile activitatii operationale cuprind:

- Costul vânzarilor;

- Cheltuieli comerciale;

- Cheltuieli generale si ordinare;

- Alte cheltuieli operationale;

- Costul vânzarilor – reprezinta costul efectiv al produselor realizate sau a serviciilor prestate.

- Cheltuieli comerciale – cheltuieli aferente desfacerii produselor marfurilor si de prestari servicii (cheltuieli de marketing, pentru ambalarea si împachetarea produselor, si marfurilor realizate, cheltuieli de transport, pentru reclama, retribuirea muncii vânzatorilor, costul cladirii, curent, numai în sfera de desfacere).

- Cheltuieli generale si administrative – cuprind cheltuieli privind deservirea si gestiunea întreprinderii în ansamblu (salariu aparatului administrativ, cheltuieli pentru deplasari de servicii a personalului, pentru ocrotirea sanatatii, pentru pregatirea si reciclarea cadrelor, costul cladirii, apei, curent)

- Alte cheltuieli operationale – se includ cheltuieli legate de vânzarea activelor curente, achitarea arenda, penalitati, amenda, plata pentru credite bancare.

Cheltuielile activitatii neoperationale cuprind:

1. Cheltuieli activitati de investitii;

2. Cheltuieli din activitatea financiara;

3. cheltuieli exceptionale;

Preview document

Componența Veniturilor și Cheltuielilor Întreprinderii - Pagina 1
Componența Veniturilor și Cheltuielilor Întreprinderii - Pagina 2
Componența Veniturilor și Cheltuielilor Întreprinderii - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Componenta Veniturilor si Cheltuielilor Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara SC MJ Maillis Romania SA

Pornind de la un set de situaţii financiare (bilanţ şi cont de profit si pierdere ) să se calculeze şi interpreteze: 1. Evoluţia şi structura...

Interpretarea Continutului Bilantului Contabil

INTERPRETAREA CONTINUTULUI BILANTULUI CONTABIL Utilizarea bilantului contabil ca instrument de analiza a activitatii economico-financiare la nivel...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza si Functionarea Conturilor de Cheltuieli, Venituri si Rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate Internationala

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Ai nevoie de altceva?