Conatbilitate Aprofundata - Fuziunea prin Contopire

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 935
Mărime: 6.08KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Fuziunea prin contopire presupune ca doua sau mai multe societati care-si pierd personalitatea juridica prin dizolvare isi unesc elementele patrimoniale rezultand o noua societate care pana la fuziune nu a existat. Raportul de schimb a activelor se detrmina fie pe baza valorii matematice si contabile fie pe baza raportului net evaluat. Capitalul social nou constituit este egal cu suma aporturilor nete ale societatilorfuzionale.

Etapele fuziunii prin contopire:

1.Inventarierea si evaluarea activului si a pasivului

2Intocmirea situatiilor financiare de fuziune, determinarea capitalului propriu

3.Constituirea noii societati constituite pe baza capitalului propriu al societatilor ce se fuzioneaza si det nr de actiuni sau parti sociale prin raportul capitalului propriu la valoarea nominala a unei actiuni

4.Reflectarea in contabilitate a societatii nou infiintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societatii care isi inceteaza existenta.

5.Reflectarea in contabilitata societatilor comerciale ce s-au dizolvat a elementelor de activ si pasiv transmise societatii nou infiintate

Tratamentul fiscal

a)In cazul fuziunii prin contopire la societatile ce-si inceteaza existenta

1.Veniturile provenite din transferul actuvului sunt venituri neimpozabile iar cheltuielile privind activele cedate sunt nedeductibile.

2.Societatea ce se divizeaza trebuie sa stabileasca valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transformat si sa o comunice societatii nou infiintate. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferabile se determina luand in considerare valoarea utilizata pentru calculul amortizarii pentru a folosi datele din contabilitate sau reevaluarile contabile a acestor active.

3.Reducerea sau anularea orcariu provizion pentru deprecierea ori a rezervei care aiu fost ulterior deduse la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale socetatii ce-si inceteaza existenta cu exceptia in care societatea ce ia fiinta preia aceste reduceri sau anulari.

4.Societatea ce-si inceteaza existenta are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile de la data inregistarii incetarii existentei la Registrul Comertului.

b)Fuzine prin contopire la societatea nou infiintata

1.Pierderea fiscala inregistrata la societatea ce-si inceteaza existenta nu se recupereaza de societatea nou infiintata

2.Societarea ce ia finta foloseste la determinarea profitului impozabil caloarea activleor si pasivelor transmise de societatea ce-si inceteaza existenta, amortizarea mijloacelor fixe se face potrivit ergulilor utilizate ca si cum fuziunea nu ar fi avut loc. In cazul in caee societatea noua nu recunoaste valoarea fiscala ale activelor si pasivelor transferabile la societatea ce-si inceteaza existenta la societatea noua este 0

3.In cazul in care se preiau de la societatea ce-si inceteaza existenta rezervele provizionele care au fost deductiblile la determinarea profitului impozabil acesta urmeaza reg stab de cadrul fiscal.

4.In sist in care valoarea rezervei legale rezultate in uurma fuziunii depaseste5% sin capitalul social al societatii, diferenta se trateaza ca un venit impozabil atata timp cat rezerva se mentine la valoarea rez valoarea din rez reprezeinta venituri impozabile iar reconstituirea ei ulterioara nefiind deductibila la determinarea pasivului.

5.Valoarea titulurilor de part permite de persoane ce contribuie cu A este egala cu valoarea fiscala a act aduse drept contrde pers respt si se inreg in reg fiscal.

Preview document

Conatbilitate Aprofundata - Fuziunea prin Contopire - Pagina 1
Conatbilitate Aprofundata - Fuziunea prin Contopire - Pagina 2
Conatbilitate Aprofundata - Fuziunea prin Contopire - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Conatbilitate Aprofundata - Fuziunea prin Contopire.doc

Alții au mai descărcat și

Fuziunea Societatilor Comerciale Garanti Bank SA si GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Fuziunea prin Absorbtie

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Fuziunea Întreprinderilor

Fuziunea este o operatie prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una...

Fuziune prin Absorbtie a Societatilor Comerciale SC Zorexim SA si SC Unimatex SA

1.1. PREAMBUL: Avand in vedere: - Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ZOREXIM nr. 36 din data de 18.06.2008; - Hotararea...

Proiect Contabilitate Consolidata

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA FUZIUNII Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc separat să se unească în vederea...

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Ai nevoie de altceva?