Contabililtate Generala

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 48934
Mărime: 190.43KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII

Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. În primul rând, prin contabilitate se înţelege forma de evidenţă şi tehnicile prin care se consemnează, se culeg şi se prelucrează informaţiile referitoare la situaţia economico-financiară a unui sistem economic – întreprindere, firmă, economie naţională. În acest cadru, contabilitatea desemnează şi totalitatea informaţiilor referitoare la existenţa şi mişcarea patrimoniului unui agent economic şi stocarea în documentele şi registrele contabile.

În al doilea rând, prin conceptul de contabilitate se desemnează ştiinţa care are drept obiect fundamentarea principiilor, metodei şi tehnicilor de obţinere, prelucrare, analiză şi utilizare a informaţiilor contabile, de organizare şi conducere a practicii contabile.

În fine, în al treilea rând, prin contabilitate se înţelege în practică şi compartimentul funcţional din structura organizatorică a unei întreprinderi care realizează activitatea de evidenţă contabilă.

Din cele de mai sus rezultă că noţiunea de contabilitate se referă atât la practica de contabilitate, cât şi la ştiinţa care orientează această practică.

Scurtă privire istorică asupra contabilităţii

Constituirea contabilităţii, ca ştiinţă şi ca sistem de principii şi tehnici de înregistrare, este rezultatul unui proces îndelungat şi complex. Originile acestuia sunt căutate uneori în formele simple şi primare de evidenţă din antichitate.

Începuturile contabilităţii se găsesc în registrele comerciale, în care, o dată cu dezvoltarea schimbului de mărfuri şi a relaţiilor de credit, au început a fi ţinute în mod sistematic evidenţele afacerilor.

Constituirea contabilităţii a parcurs drumul de la practică la teorie, practica fiind cea care, pe de o parte, a anticipat teoria şi metoda contabilităţii, iar pe de altă parte a impulsionat-o şi i-a formulat noi probleme.

Fondatorul contabilităţii este considerat Luca Paciolo, reputat matematician, care în 1494 a publicat, la Veneţia, lucrarea intitulată „Summa de aritmetica, geometria, proporzioni et proporzionalita”. În această lucrare a fost fundamentată metoda înregistrăii în partidă dublă.

Apariţia lucrării lui Luca Paciolo a marcat începutul unei noi etape de bază în procesul de formare a contabilităţii. Ulterior au fost elaborate numeroase lucrări de contabilitate în Germania, Franţa, Anglia, Olanda, Belgia etc., care se bazau pe metoda fundamentată de Luca Paciolo.

S-au identificat mai multe etape ale formării şi dezvoltării contabilităţii.

În prima etapă contabilitatea era – aşa cum s-a arătat şi mai înainte – simplă.

Începutul celei de a doua etape a fost în strânsă legătură cu dezvoltarea şi extinderea comerţului şi băncilor, îndeosebi în marile oraşe ale Italiei de Nord – Florenţa, Genova şi Veneţia – ale căror bănci şi ai căror negustori activau însă în toată zona Mediteranei şi chiar în Europa de Nord.

Cea de-a treia etapă, care cuprinde secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX, s-a remarcat îndeosebi prin următoarele: a) consacrarea bilanţului şi contului de rezultate şi creşterea rolului contabilului în raporturile dintre asociaţi (acţionari) şi conducerea întreprinderilor; b) dezvoltarea contabilităţii analitice şi conturarea separaţiunii dintre contabilitatea generală şi contabilitate analitică.

Ultima etapă, care cuprinde cea de-a doua jumătate a secolului XX şi perioada actuală, este marcată de patru procese majore:

normarea (normalizarea) şi reglementarea contabilităţii în cadrul fiecărei ţări;

introducerea pe scară largă a mijloacelor tehnice contemporane – la început mecanice şi electrice de calcul, iar în prezent a calculatoarelor moderne şi sistemelor/programelor informatice;

armonizarea şi internaţionalizarea contabilităţii;

dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul contabilităţii în condiţiile actuale.

Reglementarea, armonizarea, internaţionalizarea ştiinţifică îşi găsesc expresia în faptul că, în majoritatea ţărilor, contabilitatea se bazează pe o terminologie şi pe reguli comune şi produce documente de sinteză a căror prezentare este asemănătoare şi accesibilă tuturor categoriilor de utilizatori.

Definiţia şi obiectul contabilităţii

Privită ca tehnică şi metodă de înregistrare, contabilitatea reflectă şi controlează, pe baza unui sistem propriu de informaţii, patrimoniul unităţilor economice şi administrative, autonomizate din punct de vedere gestionar, modificările care se produc ca urmare a proceselor de aprovizionare, producţie şi desfacere, precum şi rezultatele obţinute în activitatea economică.

Privită ca disciplină ştiinţifică, contabilitatea studiază şi fundamentează principiile, metoda şi normele după care se desfăşoară procesul de reflectare contabilă a fenomenelor economice, urmărind, în acelaşi timp, atât aplicarea în practică a acestor principii şi norme, cât şi perfecţionarea lor.

Şi în legătură cu obiectul contabilităţii s-au exprimat diferite poziţii şi concepţii care pot fi sintetizate în trei grupe: administrativă, juridică şi economică.

Conform concepţiei administrative, obiectul contabilităţii îl constituie patrimoniul unui subiect de drept privit prin prisma relaţiilor juridice, a drepturilor şi obligaţiilor, luate în corelaţie cu bunurile materiale la care se referă.

Concepţia economică pune în centrul contabilităţii, ca obiect de cercetare, circuitul capitalului, privit sub aspectul destinaţiei şi structurii lui – capitalul fix şi capitalul circulant – şi al modului de dobândire – capital propriu şi capital străin (împrumutat). Aceste procese şi fenomene sunt studiate nu izolat, ci în conexiune cu relaţiile juridice pe care le generează şi în cadrul cărora se formează capitalul.

Preview document

Contabililtate Generala - Pagina 1
Contabililtate Generala - Pagina 2
Contabililtate Generala - Pagina 3
Contabililtate Generala - Pagina 4
Contabililtate Generala - Pagina 5
Contabililtate Generala - Pagina 6
Contabililtate Generala - Pagina 7
Contabililtate Generala - Pagina 8
Contabililtate Generala - Pagina 9
Contabililtate Generala - Pagina 10
Contabililtate Generala - Pagina 11
Contabililtate Generala - Pagina 12
Contabililtate Generala - Pagina 13
Contabililtate Generala - Pagina 14
Contabililtate Generala - Pagina 15
Contabililtate Generala - Pagina 16
Contabililtate Generala - Pagina 17
Contabililtate Generala - Pagina 18
Contabililtate Generala - Pagina 19
Contabililtate Generala - Pagina 20
Contabililtate Generala - Pagina 21
Contabililtate Generala - Pagina 22
Contabililtate Generala - Pagina 23
Contabililtate Generala - Pagina 24
Contabililtate Generala - Pagina 25
Contabililtate Generala - Pagina 26
Contabililtate Generala - Pagina 27
Contabililtate Generala - Pagina 28
Contabililtate Generala - Pagina 29
Contabililtate Generala - Pagina 30
Contabililtate Generala - Pagina 31
Contabililtate Generala - Pagina 32
Contabililtate Generala - Pagina 33
Contabililtate Generala - Pagina 34
Contabililtate Generala - Pagina 35
Contabililtate Generala - Pagina 36
Contabililtate Generala - Pagina 37
Contabililtate Generala - Pagina 38
Contabililtate Generala - Pagina 39
Contabililtate Generala - Pagina 40
Contabililtate Generala - Pagina 41
Contabililtate Generala - Pagina 42
Contabililtate Generala - Pagina 43
Contabililtate Generala - Pagina 44
Contabililtate Generala - Pagina 45
Contabililtate Generala - Pagina 46
Contabililtate Generala - Pagina 47
Contabililtate Generala - Pagina 48
Contabililtate Generala - Pagina 49
Contabililtate Generala - Pagina 50
Contabililtate Generala - Pagina 51
Contabililtate Generala - Pagina 52
Contabililtate Generala - Pagina 53
Contabililtate Generala - Pagina 54
Contabililtate Generala - Pagina 55
Contabililtate Generala - Pagina 56
Contabililtate Generala - Pagina 57
Contabililtate Generala - Pagina 58
Contabililtate Generala - Pagina 59
Contabililtate Generala - Pagina 60
Contabililtate Generala - Pagina 61
Contabililtate Generala - Pagina 62
Contabililtate Generala - Pagina 63
Contabililtate Generala - Pagina 64
Contabililtate Generala - Pagina 65
Contabililtate Generala - Pagina 66
Contabililtate Generala - Pagina 67
Contabililtate Generala - Pagina 68
Contabililtate Generala - Pagina 69
Contabililtate Generala - Pagina 70
Contabililtate Generala - Pagina 71
Contabililtate Generala - Pagina 72
Contabililtate Generala - Pagina 73
Contabililtate Generala - Pagina 74
Contabililtate Generala - Pagina 75
Contabililtate Generala - Pagina 76
Contabililtate Generala - Pagina 77
Contabililtate Generala - Pagina 78
Contabililtate Generala - Pagina 79
Contabililtate Generala - Pagina 80
Contabililtate Generala - Pagina 81
Contabililtate Generala - Pagina 82
Contabililtate Generala - Pagina 83
Contabililtate Generala - Pagina 84
Contabililtate Generala - Pagina 85
Contabililtate Generala - Pagina 86
Contabililtate Generala - Pagina 87
Contabililtate Generala - Pagina 88
Contabililtate Generala - Pagina 89
Contabililtate Generala - Pagina 90
Contabililtate Generala - Pagina 91
Contabililtate Generala - Pagina 92
Contabililtate Generala - Pagina 93
Contabililtate Generala - Pagina 94
Contabililtate Generala - Pagina 95
Contabililtate Generala - Pagina 96
Contabililtate Generala - Pagina 97
Contabililtate Generala - Pagina 98
Contabililtate Generala - Pagina 99
Contabililtate Generala - Pagina 100
Contabililtate Generala - Pagina 101
Contabililtate Generala - Pagina 102
Contabililtate Generala - Pagina 103
Contabililtate Generala - Pagina 104
Contabililtate Generala - Pagina 105
Contabililtate Generala - Pagina 106
Contabililtate Generala - Pagina 107
Contabililtate Generala - Pagina 108
Contabililtate Generala - Pagina 109
Contabililtate Generala - Pagina 110
Contabililtate Generala - Pagina 111
Contabililtate Generala - Pagina 112
Contabililtate Generala - Pagina 113
Contabililtate Generala - Pagina 114
Contabililtate Generala - Pagina 115
Contabililtate Generala - Pagina 116
Contabililtate Generala - Pagina 117
Contabililtate Generala - Pagina 118
Contabililtate Generala - Pagina 119
Contabililtate Generala - Pagina 120
Contabililtate Generala - Pagina 121
Contabililtate Generala - Pagina 122
Contabililtate Generala - Pagina 123
Contabililtate Generala - Pagina 124
Contabililtate Generala - Pagina 125
Contabililtate Generala - Pagina 126
Contabililtate Generala - Pagina 127
Contabililtate Generala - Pagina 128
Contabililtate Generala - Pagina 129
Contabililtate Generala - Pagina 130
Contabililtate Generala - Pagina 131
Contabililtate Generala - Pagina 132
Contabililtate Generala - Pagina 133
Contabililtate Generala - Pagina 134
Contabililtate Generala - Pagina 135
Contabililtate Generala - Pagina 136
Contabililtate Generala - Pagina 137
Contabililtate Generala - Pagina 138
Contabililtate Generala - Pagina 139
Contabililtate Generala - Pagina 140
Contabililtate Generala - Pagina 141
Contabililtate Generala - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Contabililtate Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Lichidarea unei Societati Comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Contabilitatea in Conditiile Revolutiei Microinformatiei

CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Proiect Contabilitate Financiara

I. CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. Operatiuni privind constituirea capitalului social: - Inregistrarea dreptului de creanta al societatii fata...

Metode de Evaluare

Capitolul 1. EVALUAREA CA PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII 1.1. Definirea, importanta si principiile evaluarii Evaluarea este procedeul...

Ai nevoie de altceva?