Contabilitate

Curs
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 86
Mărime: 20.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion bucur
Folositor la cursul de contabilitate

Extras din document

CURS 1. CONSTITUIREA SI MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL AL UNEI SOCIETATI

Principii generale de organizare a contabilitatii operatiunilor de capital

Pentru infiintarea unei societati comerciale e necesara inregistrarea actelor juridice care au incidente financiare precum si a operatiunilor respective.

I Principiu: formarea capitalului si reflectarea lui in contabilitate la infiintarea S.C.

Conform Legii 31/1990 se inregistreza dinstinct in contabilitate capitalul subscris si cel varsat. Etapele pe care le comporta procesul de constituire a unei SC se refera la :

1 Incheierea contractului de societate, elaborarea statutului pentru SA si SRL

2 Audentificarea la notariat

3 Prezentarea la instanta teritoriala pentru obtinerea autorizatiei de functionare

4 Obtinerea personalitatii juridice pe baza sentintei judecatoresti prin inregistrarea la adminstratia financiar-teritoriala, publicarea in M.O. si inregistrarea la Registrul Comertului.

II Principiu: structura capitalului, intreprinderii este alcatuita din capitalul propriu si strain.

Capitalul propriu e acelasi ce apartine de drept proprietarilor avand caracterul de capital nerambursabil. E format din totalitatea capitalurilor care se constituie prin aport initial, individual al proprietarului, asociatilor/ actionarilor si care se evidentiaza in pasivul bilantului. In componenta lui se regasesc:

1 Aportul subscris si varsat la capitalul varsat

2 Primele legate de capital

3 Diferentele de reevaluare

4 Rezervele si alte fonduri proprii

5 Beneficiile nerepartizate, raportate din anii precedenti

In structura capitalurilor proprii, capitalul special are un loc important. E constituit la infiintarea SC prin aportul in natura si / sau in numerar al proprietarilor / asociatilor.

Capitalul social este valoarea nominala a actiunilor / partilor sociale respectiv valoarea raportulu in natura / numerar al rezervelor incorporate si profiturile repartizate pentru majorarea capitalurilor.

Pentru sociatatile de persoane si partial pentru SRL, valoarea raportului este egala cu valoarea partilor sociale. Pentru restul categoriilor de sociatati, SA, capitalul social e divizat in actiuni sau parti sociale in raport de natura juridica si economico financiara a SC.

Atiunile si partile sociale reprezinta fractiuni din capitalul unei societati stabilite la valori egale prin actul constitutiv al SC si care poarta denumirea de valoare nominala.

Actiunile = hartii de valoare negociabile care se vand si se cumpara dpv juridic, actiunea reprezentand in semnul prin care este incorporat dreptul actionarului. Cf legii actiunile cuprind denumirea societatii, data contractului de societate, nr de la registrul comertului la care e inregistrata firma, capitalul social, valoarea nominala a actiunilor, nr actiunilor. Dupa emsiunea actiunilor acestea pot fi vandute si cumparate in urma a doua categorii de operatiuni economice:

1. OPERATIUNI DE PLASAMENT : cand posesorul unei sume de bani investeste in cumpararea de actiuni pastrate pe o perioade > de un am , in scopul de a obtine dividente.

2. OPERATIUNI SPECULATIVE: cand actiunile sunt cumparate cu scopul de a fi vandute, castigul rezultand din diferenta de pret. Valoarea la care se vand actiunile la bursa poarta numele de valoare reala / cotatie / valoare bursiera. Suma incasata peste valoarea nominala = prima de emisiune, iar diferenta ce poate fi incasata din valoaea nominala = diferenta de emisiune (valoarea nominala mai mare decat suma incasata )

CURS 2

III Principiu: operatiunile care au loc cu ocazia constituirii capitalului propriu al unei SC. Aceste operatiuni se refera la efectuarea cheluielilor de constituire, subsctierea capitalului la varsarea capitalului subscris.

Subscrierea capitalului = operatiunea prin care subscriitorul declara si semneaza pentru suma de bani si valoarea bunurilor cu care se angajeaza sa participe la constituirea firmei. O SC poate fi constituita numai daca intregul ei capital a fost subscris. Aportulin natura trebuie adus integral la constituirea la SC iar cel in bani partial si in mai multe transe in termen de maxim un an.

Varsarea capitalurilor = operatiunea de punere de punere la dispozitia societatii a aporturilor subscrise. Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari / asociati / cuprinzand printre altele nr si valoarea nominala a actiunilor si a partilor sociale subscrise si varsate.

In afara capitalurilor proprii, pe parcursul functionarii unei SC se constituie cheltuieli si datorii pe temen lung precum si provizionale pentru riscuri si cheltuieli. Inmprumuturile si datoriile pe termen lung reprezinta fonduri la dipozitia intreprinderii aisgurate de alte persoane fizice sau juridice si care urmeaza a fi restituite. In acesta categorie se includ :

1 Credite bancare pe termen mijlociu si lung

2 Imprumuturile pe baza de titluri

3 Datoriile legate de participatii la capitalul altor SC

4 Dobanzi aferente imrumuturile si datoriilor.

Capital propriu + imprumuturi & datorii pe termen lung = CAPITAL PERMANENT AL SC

PRINCIPALELE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII

Pentru contabilitatea operatiunilor legate de capital se utilizeaza conturile din clasa I a planului general de conturi - conturi de capitaluri. Datorita multitidinii de operatiuni implicate in formarea si functionarea capitalului conturile din calasa I sunt ordonate pe mai multe grupe :

1. capital si rezerve

2. rezultatul exercitiului financiar

3. subventii pentru investitii

4. imprumuturi si datorii asimilate

Cel mai important cont al clasei I e contul CAPITAL - 101. In raport de forma juridica a firmei acest cont se detaliaza pe urmatoarele conturi:

- 1011 - capital subscris nevarsat

- 1012 - capital subscris varsat

- 1015 - patrimoniul regiei

- 1016 - patrimoniul public

Contul capital are functie de pasiv si functionarea lui se va subordona regulilor pasivului.

In principal in creditul acestui cont se inregistreaza capitalul social subscris de actionari / asociati, rezervele destinate cresterii capitalului social si profitul net .

In debitul contului capital se vor inregistra:

1 Capitalul retras de actionari / asociati

2 Pierderi realizate in exercitiile precedente dar si in cel curent care diminueaza capitalul social.

Contul capital social are sold creditor si reprezinta capitalul propriu ca sursa permanenta de finantare a intreprinderii.

Contul utilizat pentru evidentierea operatiunilor legate de capital il reprezinta contul decontarii cu actionarii / asociatii. In functie de necesitati capitalul unei SC le poate inregistra cresteri / micsorari. Orice modificare se poate realiza numai in urma unei decizii adoptate de AGA si cu respectarea prevederilor cuprinse in statutul societatii.

Cresterea capitalului e determinata de necesitatea procurarii de noi rsurse pentru finantarea investitiilor sau in scopul consolidarii situatiei financiare. Are loc prin :

1 Procedee specifice

2 Operatiuni interne

3 Transformarea unor angajamente in actiuni

In vederea cresterii capitalului unei SC, acestea pot recurge la subscrierea de capital suplimentar cu palat uneor prime de raport. Aceste prime legate de capital pot fi prime de emisiune de aport sau de fuziune si reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea bunurilor primite ca aport pe de o parte si valoarea nominala a actiunilor pe de alta parte. Contabilitatea acestor prime se tine cu ajotorul unui cont de pasiv - prime legate de capital.

Cf legii, capitalul social al unei firme nu poate fi majorat si nu se pot emite noi actiuni pana cand nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Micsorarea capitalului poate avea loc cand se constata dimensiuni exagerate ale capitalului in raport cu activitatea propriu-zisa a intreprinderii precum si in acele situatii in care se demonstreaza ca nu exista alte surse pentru acoperirea pierderilor inregistrate. Se poate realiza pe mai multe cai:

1 Reducerea nr de actiuni

2 Diminuarea valorilor nominale a actiunilor

3 Retragerea unor actionari

4 Descoperirea pierderilor inregistrate in anii trecuti

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operatiunilor de Incasari si Plati Efectuate prin Conturi Curente si in Numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitatea Datoriilor si Creantelor privind Personalul, Asigurarea si Protectia Sociala

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul,...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Fuziunea prin Absorbtie

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie 1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

SC Logic Construct SRL Zalău

1. PREZENTAREA ENTITĂŢII 1.1. ISTORIC SC LOGIC CONSTRUCT SRL Zalău este o societate comercială cu capital integral românesc, având sediul în...

Functionarea Conturilor

Contul 101 Capital (social/patrimoniul regiei) Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris si varsat in natura si/sau numerar...

Ai nevoie de altceva?