Contabilitate

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 34042
Mărime: 184.79KB (arhivat)
Publicat de: Oana Chirilă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Daniela Rodica Iov, Lect.univ.drd. Boni Mihaela Străoanu, Asist.univ. drd. Maria Tatu

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE 4
 2. 1.1. Structurile bilanţului 8
 3. Aplicaţii 16
 4. 1.2. Structurile contului de profit şi pierdere 20
 5. Aplicaţii 24
 6. 1.3. Fluxurile de trezorerie 27
 7. Aplicaţii 28
 8. 1.4. Tipuri de modificări ale patrimoniului 32
 9. Aplicaţii 35
 10. CAPITOLUL 2 EVALUAREA ÎN CONTABILITATE 40
 11. 2.1. Categorii de valoare 40
 12. Aplicaţii 41
 13. 2.2. Reguli privind evaluarea în contabilitate 43
 14. Aplicaţii 44
 15. 2.3. Momentele evaluării 46
 16. Aplicaţii 49
 17. CAPITOLUL 3 CONTUL ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE 51
 18. 3.1. Conţinutul şi formele contului 51
 19. Aplicaţii 55
 20. 3.2. Reguli de funcţionare 58
 21. Aplicaţii 60
 22. 3.3. Analiza şi formula contabilă 62
 23. Aplicaţii 65
 24. 3.4. Planul de conturi; caracterizarea principalelor conturi 67
 25. 3.4.1. Clasa conturilor de capital 67
 26. 3.4.2. Clasa conturilor de imobilizări 68
 27. 3.4.3. Clasa conturilor de stocuri 68
 28. 3.4.4. Clasa conturilor de terţi 69
 29. 3.4.5. Clasa conturilor de trezorerie 70
 30. 3.4.6. Clasa conturilor de cheltuieli 70
 31. 3.4.7. Clasa conturilor de venituri 70
 32. Aplicaţii 71
 33. CAPITOLUL 4 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CURENTE 73
 34. 4.1. Cumpărare şi revânzare de mărfuri 73
 35. Aplicaţii 76
 36. 4.2. Producţie şi vânzare 77
 37. Aplicaţii 79
 38. 4.3. Evidenţa decontărilor cu partenerii comerciali 80
 39. Aplicaţii 83
 40. 4.4. Decontări cu personalul, obligaţii sociale 83
 41. Aplicaţii 85
 42. 4.5. Operaţii de trezorerie 86
 43. Aplicaţii 89
 44. 4.6. Contabilitatea amortizării 89
 45. Aplicaţii 90
 46. CAPITOLUL 5 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE FINANŢARE-INVESTIRE 91
 47. 5.1. Operaţiuni privind capitalurile proprii 91
 48. Aplicaţii 97
 49. 5.2. Contabilitatea datoriilor pe termen lung 97
 50. Aplicaţii 99
 51. 5.3. Intrarea de imobilizări 99
 52. Aplicaţii 101
 53. 5.4. Ieşiri de imobilizări 102
 54. Aplicaţii 104
 55. CAPITOLUL 6 ÎNCHIDEREA CICLULUI CONTABIL 104
 56. 6.1. Operaţii de regularizare a taxei pe valoarea adăugată 105
 57. Aplicaţii 106
 58. 6.2. Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri şi determinarea impozitului pe profit 106
 59. Aplicaţii 110
 60. 6.3. Balanţa de verificare 111
 61. Aplicaţii 112
 62. 6.4. Inventarierea 113
 63. Aplicaţii 114
 64. BIBLIOGRAFIE 123
 65. ANEXA – PLANUL DE CONTURI 124

Extras din curs

CAPITOLUL 1 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE – PRODUS FINAL AL CONTABILITĂŢII FINANCIARE

Situaţiile financiare sunt raportări anuale privind starea şi mişcarea patrimoniului firmei, destinate gamei largi de utilizatori comuni.

Cei mai uzuali destinatari, utilizatori ai situaţiilor financiare sunt:

- investitorii actuali sau potenţiali, dornici să aprecieze performanţa plasamentelor lor;

- angajaţii, interesaţi de siguranţa şi dimensiunile remuneraţiilor lor;

- creditorii, interesaţi de riscul ataşat împrumuturilor acordate firmei;

- partenerii comerciali, pentru care fiabilitatea firmei contribuie la siguranţa pieţei de aprovizionare şi de desfacere în viitor, dar şi garantează furnizorilor efectuarea în ritm normal a decontărilor;

- organele fiscale, pentru care situaţia financiară a firmei oferă premisele veniturilor bugetare scontate;

- alte instituţii de stat, care au nevoie de informaţii pentru a reglementa activitatea întreprinderilor şi ca bază pentru calculul venitului naţional şi al altor indicatori statistici;

- publicul, pentru care starea unei firme poate afecta întreaga viaţă economico-socială a unei zone.

Situaţiile financiare includ: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalului propriu, politici contabile şi note explicative.

Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, modificărilor capitalurilor proprii şi fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii.

Situaţiile financiare furnizează informaţii care trebuie să se caracterizeze prin:

- inteligibilitate sau uşurinţa cu care utilizatorii înţeleg informaţia contabilă trebuie să devină o calitate esenţială a documentelor contabile de sinteză. Un factor important în această privinţă este maniera de prezentare a conturilor anuale. Pentru ca această prezentare să-şi atingă scopul, articolele şi elementele contabile sunt agregate şi clasificate în cel mai adecvat mod cu putinţă. Pe de altă parte însă, prezentarea conturilor anuale nu poate fi redusă până la cel mai scăzut nivel presupus de înţelegere a utilizatorilor de informaţie. Informaţiile care relevă situaţii complexe, prezentate în documentele de sinteză, din motive de pertinenţă, nu trebuie excluse, în cazul în care ele sunt prea puţin inteligibile pentru anumiţi utilizatori. Inteligibilitatea presupune, de asemenea, ca utilizatorii informatiilor să aibă un nivel rezonabil de cunoştinţe (economice, contabile, etc.) care să le permită studierea informaţiilor cu rezonabila diligenţă;

- relevanţa informaţiilor contabile se referă la capacitatea acestora de a fi utile beneficiarilor în luarea de decizii, oferind suportul necesar în evaluarea evenimentelor trecute, prezente şi viitoare sau în corectarea evaluarilor precedente. Cu alte cuvinte, o informaţie relevantă oferă utilizatorilor posibilitatea de a elabora previziuni şi de a-şi confirma aşteptările;

- credibilitate – informaţiile trebuie să fie credibile, adică:

- să reprezinte fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii;

- să reflecte substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, şi nu doar forma juridică,

- să fie neutre, nepărtinitoare,

- să fie prudente,

- să fie exhaustive, complete.

- comparabilitate presupune necesitatea ca utilizatorii să poată compara informaţiile din conturile anuale ale aceleiaşi societăţi, într-un anumit interval de timp şi să extragă tendinţe privind poziţia financiară şi performanţele respectivei entităţi (comparaţii în timp). De asemenea, utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a compara conturile anuale ale diferitelor societăţi din aceeaşi industrie (comparaţii în spaţiu), pentru a evalua poziţia financiară şi performanţele acestora, acţiunea fiind viabilă dacă evenimente similare sunt prezentate în acelaşi mod.

Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ şi de pasiv ale întreprinderii la închiderea exerciţiului sau în alte situaţii prevăzute de lege.

El înfăţişează în formă sintetică şi în expresie valorică activele fixe şi circulante existente la un moment dat, sursele de provenienţă ale acestor active şi rezultatul financiar obţinut în perioada pentru care a fost întocmit bilanţul contabil.

În cadrul bilanţului elementele de activ sunt grupate după natură, destinaţie şi lichiditate. Elementele de pasiv sunt grupate după natură, provenienţă şi exigibilitate.

În tabelul de mai jos observăm cum sunt grupate în bilanţ elementele patrimoniale.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65
Contabilitate - Pagina 66
Contabilitate - Pagina 67
Contabilitate - Pagina 68
Contabilitate - Pagina 69
Contabilitate - Pagina 70
Contabilitate - Pagina 71
Contabilitate - Pagina 72
Contabilitate - Pagina 73
Contabilitate - Pagina 74
Contabilitate - Pagina 75
Contabilitate - Pagina 76
Contabilitate - Pagina 77
Contabilitate - Pagina 78
Contabilitate - Pagina 79
Contabilitate - Pagina 80
Contabilitate - Pagina 81
Contabilitate - Pagina 82
Contabilitate - Pagina 83
Contabilitate - Pagina 84
Contabilitate - Pagina 85
Contabilitate - Pagina 86
Contabilitate - Pagina 87
Contabilitate - Pagina 88
Contabilitate - Pagina 89
Contabilitate - Pagina 90
Contabilitate - Pagina 91
Contabilitate - Pagina 92
Contabilitate - Pagina 93
Contabilitate - Pagina 94
Contabilitate - Pagina 95
Contabilitate - Pagina 96
Contabilitate - Pagina 97
Contabilitate - Pagina 98
Contabilitate - Pagina 99
Contabilitate - Pagina 100
Contabilitate - Pagina 101
Contabilitate - Pagina 102
Contabilitate - Pagina 103
Contabilitate - Pagina 104
Contabilitate - Pagina 105
Contabilitate - Pagina 106
Contabilitate - Pagina 107
Contabilitate - Pagina 108
Contabilitate - Pagina 109
Contabilitate - Pagina 110
Contabilitate - Pagina 111
Contabilitate - Pagina 112
Contabilitate - Pagina 113
Contabilitate - Pagina 114
Contabilitate - Pagina 115
Contabilitate - Pagina 116
Contabilitate - Pagina 117
Contabilitate - Pagina 118
Contabilitate - Pagina 119
Contabilitate - Pagina 120
Contabilitate - Pagina 121
Contabilitate - Pagina 122
Contabilitate - Pagina 123
Contabilitate - Pagina 124
Contabilitate - Pagina 125
Contabilitate - Pagina 126
Contabilitate - Pagina 127
Contabilitate - Pagina 128
Contabilitate - Pagina 129
Contabilitate - Pagina 130
Contabilitate - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 1.1. Bilanțul contabil În...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?