Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6447
Mărime: 45.62KB (arhivat)
Publicat de: Fabia Macovei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Cristina

Extras din curs

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei

1.1Repere privind definirea contabilităţii

Prima lucrare de contabilitate tiparită a apărut în 1944 la Veneţia şi aparţine matematicianului Luca Pacioli. Acesta a realizat o descriere amănunţită a contabilităţii în partida dublă practicată de negustorii veneţieni. Luca Pacioli considera ca obiect al contabilităţii “Tot ceea ce aparţine negustorului, averea mobilă şi imobilă, precum şi toate afacerile cele mari şi mărunte în ordinea în care au avut loc.”

Averea=toate bunurile deţinute de negustor

Afacerile=asimilate în toate operaţiile economico-financiare care se derulează în viaţa unei entităţi economice şi prin care se administrează bunurile supuse ciclului economic.

Ordinea în care au avut loc=înregistrarea în ordine cronologică a derularii în timp a operaţiilor economico-financiare.

Sub raport ştiinţific, contabilitatea se prezintă azi ca o disciplină ştiinţifică bazată pe o serie de concepte, principii şi norme de măsurare şi valoare.

1.2Poziţionarea contabilităţii în cadrul ştiinţelor gestiunii firmei

Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entităţi patrimoniale (societăţi comerciale, regii autonome, instituţii publice, alte persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale). Ca disciplină ştiinţifică, contabilitatea trebuie să ofere 2 categorii de informaţii: publice şi confidenţiale.

Informaţiile publice sunt de regulă sistematizate în situaţii financiare destinate în principal utilizatorilor din afara entităţii patrimoniale respective: acţionarilor sau asociaţilor, clienţilor şi furnizorilor, organizaţiei fiscale şi de credit, administraţiei de stat şi necesităţilor de agregare a soldurilor intermediare de gestiune în sistemul conturilor naţionale.

Situaţiile financiare sunt:

Bilanţul=informaţia despre poziţia financiară a entităţii reflectată în active, datorii şi capitaluri proprii.

Contul de profit şi pierdere=informaţii despre performanţele financiare ale entităţii reflectate în cheltuieli, venituri şi rezultate.

Situaţia fluxurilor de trezorerie=informaţia privind încasările şi plaţile efectuate de entitate.

Situaţia modificărilor capitalurilor proprii=informaţii privind situaţia iniţială, creşterile sau descreşterile şi situaţia finală a capitalului, rezervelor şi rezultatelor.

Notele la situaţiile financiare=rapoarte ce conţin descrieri, analize şi prezentări a informaţiei privind indicatorii prezentaţi: BILANŢUL, CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE, SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE.

Furnizarea informaţiilor publice constituie atributul principal al organizării şi conducerii contabilităţii financiare. Acesta are ca obiect înregistrarea cronologică şi sistematică a fluxurilor reale financiare şi monetare ale entităţilor patrimoniale cu exteriorul, precum şi întocmirea periodică a situaţiilor financiare.

Informaţiile confidenţiale sunt sistematizate de regulă în documente şi analize destinate uzului intern al managerilor, entităţilor patrimoniale de la diferite nivele organizatorice. Furnizarea adună informaţii, constituie atributul principal şi stocul declarat al contabilităţii de gestiune.

Obiectivele fundamentale sunt cele prin care primim cunoaşterea costurilor, produselor obţinute, lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, iar dacă rezultatele nu sunt mulţumitoare, acestea oferă posibilitatea analizei cauzei deficienţelor.

Organizarea şi funcţionarea contabilităţii de gestiune se bazează pe concepte şi principii pur interne al căror conţinut este liber de standardizare, fiind definit în functţe de propriile convenţii ale entităţii patrimoniale.

Contabilitatea financiară este standardizată, adică se bazează pe norme privind producerea, reprezentarea şi utilizarea informaţiilor contabile.

Contabilitatea se diferenţiază conform schemei de organizare actuală, ce rezultă din actele normative în contabilitatea financiară sau generală şi cea de gestiune.

Cele 2 tipuri de contabilitate formează 2 sisteme informaţionale distincte care determină caracterul dualist al sistemului contabil.

Contabilitatea financiară are în principal următoarele funcţii: înregistrarea completă a tranzacţiilor unei entităţi în scopul determinării periodice a situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor financiare; funcţia de comunicare financiar-externă; intrumentul de verificare şi proba în relaţiile de natură juridică şi fiscală a entităţii, furnizarea de informaţii necesare pentru realizarea analizelor financiare şi pentru completarea sintezelor macroeconomice.

Contabilitatea de gestiune organizează fiecare entitate în funcţie de necesităţi având ca scop calcularea costurilor şi stabilirea rezultatelor şi entabilităţii produselor, lucrărilor sau serviciilor prestatale; întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe felul de activităţi şi urmărirea şi controlul execuţiei în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor netestate, fundamentării deciziilor privind gestiunea entităţii.

1.3Obiectul de studiu al contabilităţii

-îl reprezintă Patrimoniul

Literatura de specialitate cunoaşte 3 concepţii, în definirea şi analiza Patrimoniului ca obiect de studiu al contabilităţii:

a)din punct de vedere juridic, Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce aparţin unui subiect de drept.

b)din punct de vedere economic, Patrimoniul reprezintă totalitatea bunurilor economice exprimabile în bani inclusiv rezultatele folosirii lor.

c)definirea economico-juridică a Patrimoniului este totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile economice la care se referă.

Pornind de la cea de-a treia definiţie, economia de echilibru a patrimoniului: BUNURI ECONOMICE=DREPTURI+OBLIGAŢII.

Bunurile economice reprezintă substanţa materială a Patrimoniului şi se identifică cu mijloacele de acţiune ale unei entităţi economice, putând lua forma terenurilor, clădirilor, instalaţiilor de producţie, mijloace de transport, materii prime, mărfuri, produse.

Bunurile economice se găsesc sub formă corporală (materială, tangibilă) şi sub formă necorporală (nemateriale, intangibile).

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea de Mediu

Rezumat Prin lucrarea de faţă se încearcă sublinierea rolului rapoartelor de mediu şi a informaţiilor financiar – contabile cuprinse în aceste...

Istoria Contabilității

Contabilitatea este o ştiinţă şi un important domeniu al practicii sociale. Ca ştiinţă, contabilitatea a evoluat şi s-a impus tot mai mult în...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?