Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 36301
Mărime: 3.75MB (arhivat)
Publicat de: Rzv P.
Cost: Gratis

Extras din curs

CURS NR. 1

Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este

considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre limbajele formalizate ale

organizațiilor, o știință și un sistem informațional.

Contabilitatea este un sistem informațional care cuantifică, prelucrează și

comunică informații financiare despre o entitate economică identificabilă.1

În ceea ce privește organizarea sistemului informațional contabil, trebuie

remarcat că s-au conturat două concepții: una monistă și cealaltă dualistă. Conform

concepției moniste, sistemul informațional contabil este organizat într-un singur

circuit atât pentru operațiile care privesc relațiile cu terții cât și pentru cele care

privesc gestiunea internă.

Concepția dualistă, după care este organizat sistemul contabil din țara noastră

începând cu 1 ianuarie 1994, presupune delimitarea într-un circuit distinct a conturilor

care au ca obiect înregistrarea schimburilor și relațiilor cu terții precum și rezultatele

financiare și într-un alt circuit conturile care înregistrează producția, costurile și

rentabilitatea produselor, lucrărilor și serviciilor executate. Se formează astfel

circuitul contabilității financiare sau generale și circuitul contabilității de gestiune2.

Organizarea contabilității în țara noastră în două circuite este motivată de faptul că, pe

de-o parte, trebuie asigurat accesul la informațiile financiar-contabile a tuturor

utilizatorilor interesați și, pe de altă parte, într-o economie de piață concurențială

secretul afacerilor trebuie să protejeze întreprinderea în competiție cu celelalte

întreprinderi. Deci, caracteristica principală a sistemului contabil dualist este că

distinge în mod clar informațiile ce pot fi date publicității de cele confidențiale.

CAPITOLUL 1

OBIECTUL CONTABILITĂȚII

1.1. Entitățile economice - obiect de studiu pentru contabilitate

Contabilitatea a apărut din necesitatea de a răspunde pe plan informațional și

decizional la problema gestiunii valorilor circumscrise unei entități economico-sociale

date.

Entitățile pot fi studiate din diferite puncte de vedere: juridic, economic, social3:

 ca entitate juridică, aceasta poate lua diferite forme de personalitate

juridică. În această calitate ea are drepturi și își asumă obligații, iar statutul

său juridic servește ca suport noțiunii de patrimoniu (definit prin relațiile

cu terții, care dau naștere la creanțe și datorii);

 ca entitate economică, ea este un agent economic care angajează un capital

într-un proces de transformare și/sau de fabricație în vederea furnizării pe

piață de bunuri și servicii;

 ca entitate socială utilizează resurse umane în vederea obținerii bunurilor

și serviciilor.

Tipurile de entități economice diferă de la o țară la alta, iar în cadrul aceleiași

țări, de la o perioadă la alta. Dată fiind diversitatea, ele pot fi clasificate după mai

multe criterii, și anume:

a) după forma de proprietate distingem4:

ș întreprinderi proprietate de stat (publice), care aparțin în totalitate sau

parțial statului;

ș întreprinderi proprietate privată, în cadrul cărora s-au conturat două forme

de organizare economică, și anume:

- întreprinderi proprietate socială, denumite și societăți comerciale

constituite prin aportul a două sau mai multe persoane fizice și/sau juridice;

- întreprinderi individuale în care o singură persoană participă cu întregul

capital, conduce direct și răspunde cu întreaga avere pentru obligațiile asumate.

ș întreprinderi mixte la care participă atât investitori particulari cât și puterea

publică sau întreprinderi la care participă atât investitori autohtoni cât și străini.

b) după dimensiunile lor, unitățile patrimoniale pot fi:

ș entități mijlocii și mari;

ș entități mici;

ș microentități.

Microentitățile sunt entități care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel

puțin două dintre următoarele trei criterii: 5

- totalul activelor: 1.500.000 lei;

- cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

- numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Entitățile mici sunt entități care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel

puțin două dintre următoarele trei criterii:

- totalul activelor: 17.500.000 lei;

- cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

- numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entitățile mijlocii și mari sunt entități care, la data bilanțului, depășesc limitele

a cel puțin două dintre următoarele trei criterii

- totalul activelor: 17.500.000 lei;

- cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

- numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

c) în funcție de sectoarele de activitate în care operează deosebim

ș întreprinderi care operează în sectorul primar (agricultură, silvicultură,

industrie extractivă etc.);

ș întreprinderi care operează în sectorul secundar (industrie și construcții) -

acestea se bazează, în general, pe prelucrarea sau transformarea rezultatelor obținute

în sectorul primar ;

ș întreprinderi care operează în sectorul terțiar (transporturi, comunicații,

asigurări, turism, bănci etc.).

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65
Contabilitate - Pagina 66
Contabilitate - Pagina 67
Contabilitate - Pagina 68
Contabilitate - Pagina 69
Contabilitate - Pagina 70
Contabilitate - Pagina 71
Contabilitate - Pagina 72
Contabilitate - Pagina 73
Contabilitate - Pagina 74
Contabilitate - Pagina 75
Contabilitate - Pagina 76
Contabilitate - Pagina 77
Contabilitate - Pagina 78
Contabilitate - Pagina 79
Contabilitate - Pagina 80
Contabilitate - Pagina 81
Contabilitate - Pagina 82
Contabilitate - Pagina 83
Contabilitate - Pagina 84
Contabilitate - Pagina 85
Contabilitate - Pagina 86
Contabilitate - Pagina 87
Contabilitate - Pagina 88
Contabilitate - Pagina 89
Contabilitate - Pagina 90
Contabilitate - Pagina 91
Contabilitate - Pagina 92
Contabilitate - Pagina 93
Contabilitate - Pagina 94
Contabilitate - Pagina 95
Contabilitate - Pagina 96
Contabilitate - Pagina 97
Contabilitate - Pagina 98
Contabilitate - Pagina 99
Contabilitate - Pagina 100
Contabilitate - Pagina 101
Contabilitate - Pagina 102
Contabilitate - Pagina 103
Contabilitate - Pagina 104
Contabilitate - Pagina 105
Contabilitate - Pagina 106
Contabilitate - Pagina 107
Contabilitate - Pagina 108
Contabilitate - Pagina 109
Contabilitate - Pagina 110
Contabilitate - Pagina 111
Contabilitate - Pagina 112
Contabilitate - Pagina 113
Contabilitate - Pagina 114
Contabilitate - Pagina 115
Contabilitate - Pagina 116
Contabilitate - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • curs_1_geo_2018_2019.pdf
  • curs_1_geo_2018_2019.ppt [Compatibility Mode].pdf
  • curs_2_geo_2018_2019.pdf
  • curs_3_geo_2018_2019.pdf
  • curs_4_geo_2018_2019.pdf
  • curs_5_geo_2018_2019.pdf
  • curs_6_geo_2018_2019.pdf
  • curs_7_geo_2018_2019.pdf
  • curs_8_geo_2018_2019.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Standardul internațional de contabilitate 33 - rezultatul pe acțiune

1. Introducere Acest standar international de Contabilitate a fost aprobat de consiliu IASC in ianuarie 1997 si a intrat in vigoare pentru...

Contabilitatea rezultatului contabil și a rezultatului fiscal și principalii indicatori ai rezultatului financiar

1.Analiza rezultatului contabil și a rezultatului fiscal la S.C.MGH S.R.L. 1.1. Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil și rezultatul...

Auditul Impozitului pe Profit

1. CADRUL LEGISLATIV SI NORMATIV PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT. Legea contabilitatii nr . 82/1991 cu modificarile de rigoare. Codul Fiscal Al...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?