Contabilitate

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 24224
Mărime: 134.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Cursul la contabilitate pt anul 4 - inginerie electrica. Specializarea actionari electrice in limba franceza.

Extras din document

Contabilitatea studiaza efectele tranzactiilor economice si ale altor evenimente asupra situatiei economice si financiare, precum si asupra performantei unei entitati contabile, în scopul informarii utilizatorilor interni si externi. Prin limbajul sau, prin sistemul propriu de concepte si proceduri, contabilitatea este singura disciplina care poate furniza informatii financiare despre o entitate. Aceste informatii formeaza baza pentru evaluarea organizatiei de catre un ansamblu de utilizatori din interiorul si exteriorul organizatiei.

Tipuri de informatie contabila

Informatia contabila dintr-o întreprindere se poate clasifica în doua mari categorii: informatie contabila financiara si informatie contabila de gestiune.

Informatia contabila financiara este destinata utilizatorilor externi si este desemnata prin situatiile financiare de sinteza compuse din: bilantul contabil, contul de rezultate, situatia modificarilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de numerar, politicile contabile si notele explicative.

Informatia contabila de gestiune este destinata utilizatorilor interni, respectiv conducerii întreprinderii.

Utilizatorii informatiei contabile

Principalii utilizatori ai informatiei contabile produse într-o entitate sunt:

- Investitorii actuali si potentiali sunt interesati de câstigurile care pot fi obtinute din investitia într-o anumita întreprindere, împreuna cu riscurile aferente;

- Conducerea întreprinderii Managerii folosesc informatiile contabile la întocmirea sistemului de bugete, dar mai ales în faza de control a realizarii planurilor si programelor;

- Salariatii doresc informatii privind stabilitatea locurilor de munca, dar si despre gradul în care li se repartizeaza o fractiune corecta din valoarea adaugata de întreprindere;

- Creditorii financiari sunt bancile si alte institutii similare interesate de lichiditatea si solvabilitatea pe termen lung a întreprinderii, de capacitatea ei de a rambursa la termen creditele contractate, împreuna cu dobânzile aferente;

- Creditorii comerciali sunt furnizorii de bunuri si servicii, a caror preocupare este lichiditatea pe termen scurt a întreprinderii;

- Clientii au în vedere continuitatea relatiilor comerciale cu întreprinderea, în special în situatiile în care aceasta se afla în situatie de monopol sau oligopol pe piata respectiva;

- Nevoile informationale ale guvernului se individualizeaza la nivelul institutiilor sale;

- Publicul se asteapta ca întreprinderile sa furnizeze informatii despre impactul activitatii asupra comunitatilor locale, asupra mediului natural, iar organizatiile pentru protectia consumatorilor sunt interesate de reflectarea în preturi a calitatii produselor si serviciilor.

Reglementarea contabilitatii în România

În temeiul prevederilor art.3 alin. (1) pct. 43 din Hotarârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ministrul finantelor publice emite ordinul 1752 prin care se aproba reglementarile contabile conforme cu directivele europene, care cuprind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica de persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul în strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum si sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie.

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de marime:

- total active: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

- numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50

întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

- bilant;

- cont de profit si pierdere;

- situatia modificarilor capitalului propriu;

- situatia fluxurilor de trezorerie;

- note explicative la situatiile financiare anuale.

Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute anterior, întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilant prescurtat;

- cont de profit si pierdere;

- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot întocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Obiectul contabilitatii

Obiectul de studiu al contabilitatii este averea entitatii, numita în continuare patrimoniu.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile la care se refera.

Deci, patrimoniul este format din doua elemente interdependente:

- persoana fizica sau juridica, respectiv subiectul, titularul de patrimoniu sau proprietarul, care poseda si gestioneaza bunurile, îsi asuma drepturi si obligatii asupra unor bunuri. În aceasta calitate subiectul de patrimoniu poate exercita acte de dispozitie si administrare asupra patrimoniului;

- obiectul patrimoniului, respectiv bunurile economie care compun patrimoniul, reprezentând materializarea drepturilor si obligatiilor.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Bilantul Contabil

Persoanele juridice care aplica prezentele reglementari au obligatia sa intocmesca situatii financiare anuale simplificate. Situatiile financiare...

Analiza Financiara

1.Rata activelor imobilizate a crescut de la 45,91% in anul de baza, la 63,7% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de investire a capitalului...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Contul de Profit si Pierdere – IAS 1

Contul de profit si pierdere – IAS 1 Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, avand ca...

Controlul Conturilor

Controlul conturilor este o etapa succesiva sau concomitenta cu controlul intern, functie de experienta auditorului. Concluziile rezonabile pe...

Ai nevoie de altceva?