Contabilitate

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 167 în total
Mărime: 121.52KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea Crestina Partium-Oradea cap 2-6

Extras din document

2.1. STRUCTURA CAPITALURILOR

Capitaluri proprii (pasiv intern) – dreptul titularilor de patrimoniu asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor.

CAPITALURI PROPRII = ACTIVE - DATORII

Capital propriu nominalizat (capital social)

Capitaluri proprii nenominalizate (capital acumulat: prime de capital, rezerve, rezultat)

Provizioanele

Capitalurile străine

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

Credite bancare pe termen lung şi mediu

Datorii ce privesc imobilizările financiare

Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

2.2. a. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CAPITALURILOR

Grupa 10 “Capital şi rezerve” – conturi de pasiv

101 “Capital”

104 “Prime de capital”

105 “Rezerve din reevaluare”

106 “Rezerve”

107 “Rezerve din conversie” *

108 “Interese minoritare” *

109 “Actiuni proprii”

Grupa 11 “Rezultatul reportat”

Contul bifuncţional 117 “Rezultatul reportat”

Grupa 12 “Rezultatul exerciţiului”

Contul bifuncţional 121 “Profit şi pierdere”

Contul de activ 129 “Repartizarea profitului”

2.2. b. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CAPITALURILOR

Grupa 13 “Subvenţii pentru investiţii”

131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

133 “Donaţii pentru invstiţii”

134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

138 “Alte sume primite ca subvenţii pentru investiţii”

Grupa 15 “Provizioane”

Contul sintetic de gradul I 115 “Provizioane”

Grupa 16 “Împrumuturi şi datorii asimilate”

161 “Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni”

162 “Credite bancare pe termen lung”

166 “Datorii ce privesc imobilizările financiare”

167 “Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

168 “Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate”

169 “Prime privind rambursarea obligaţiunilor”

2.3.a. CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social = valoarea totală a aporturilor subscrise şi/sau depuse de acţionari sau asociaţi

Documente privind evidenţa capitalului social

Actul constitutiv

Vărsarea capitalului social subscris

Tipuri de documente:

Chitanţă

Foaie de vărsământ

Proces verbal de predare-preluare

Registrul acţionarilor (asociaţilor)

2.3.b. CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

EVALUAREA CAPITALULUI SOCIAL

Valoarea nominală = valoarea capitalului social : numărul de titluri emise (acţiuni sau părţi sociale)

Valoarea de piaţă = valoarea de vânzare-cumpărare a titlurilor

Preţul de emisiune = preţul care trebuie plătit de către persoanele care subscriu acţiunile sau părţile sociale. Preţul de emisiune => valoarea nominală

Valoarea financiară = dividendul distribuit pe acţiune : rata medie a dobânzii pe piaţă

Valoarea de randament = (dividendul distribuit pe acţiune + cota parte din profit pe acţiune încorporată în rezerve) : rata medie a dobânzii pe piaţă

Valoarea contabilă = activul net : numărul de titluri

Conținut arhivă zip

  • 2 CONTAB CAPITALURILOR.ppt
  • 3 CONTAB IMOBILIZARI.ppt
  • 4 CONTAB STOCURILOR.ppt
  • 5 CONTAB DECONT CU TERTII.ppt
  • 6 CONTAB TREZORERIE.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Mărfurilor la Unitațile Detailiste

Capitolul I : Notiuni generale I.1. Introducere Lucrarea de fata isi propune sa evidentieze modul de functionare si principalele operatii...

Contabilitate Financiară

CAPITOLUL I: Prezentarea generala a societatii comerciale VILA CONS S.R.L. Descrierea activitatii economico-productive a unitatii la care se...

Contabilitatea Creantelor Conform Cerintelor SNC

Activitatea oricarei intreprinderi genereaza un sistem complex si variat de relatii economice si juridice cu cumparatorii de produse si marfuri...

Prezentarea unei Unitati Comerciale

1. Prezentarea unităţii comerciale BISTRIŢA PETROLEUM SRL BACĂU, a început activitatea în ianuarie 2003 ca distribuitor autorizat pe zona...

Practica Contabilitate Financiara

1.1Continutul lucrarii si perioada de analiza Prezenta lucrare are ca scop completarea si adancirea cunostiintelor practice in domeniul...

Ai nevoie de altceva?