Contabilitate

Curs
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 87075
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf .dr. Costel Istrate
Descrierea contabilitatii...suport curs

Cuprins

Capitolul 1 - CE REPREZINTA CONTABILITATEA

1.1. Contabilitatea ca sistem de informaCii

1.2. Contabilitatea – compartiment funcCional

1.3. Contabilitatea ca stiinCa

Capitolul 2 – CU CE SE OCUPA CONTABILITATEA SI CUM ÎSI REALIZEAZA

DEMERSUL

2.1. Obiectul de studiu al contabilitaCii

2.2. Categorii de mijloace si resurse

2.3. Principii si convenCii contabile

2.4. Evaluarea în contabilitate

2.5. Pasi de parcurs în metoda contabilitaCii

2.6. Planul de conturi utilizat de agenCii economici (alCii decît bancile, firmele de

asigurari, societaCile financiare nebancare)

Capitolul 3 - DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SI LOCUL LOR ÎN CONTABILITATE

Capitolul 4 - CÎTEVA NOBIUNI PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITABII

Capitolul 5 - CLASIFICAREA CONTURILOR

5.1. Un model simplu de clasificare a conturilor

5.2. Conturi de capitaluri

5.3. Conturi de imobilizari

5.4. Conturi de stocuri si producCie în curs

5.5. Conturi de terCi

5.6. Conturile de trezorerie

5.7. Conturile de cheltuieli si conturile de venituri

5.8. Conturi extrapatrimoniale

Capitolul 6 - REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR GRUPE DE

OPERABIUNI

6.1. Contabilitatea achiziCiilor

6.2. Consumurile de stocuri si înregistrarea lor în contabilitate

6.3. ObCinerea si vînzarea de bunuri si servicii

6.4. Inventar permanent si inventar intermitent

6.5. Decontarile cu salariaCii reflectate în contabilitate

6.6. Alte decontari cu clienCii si furnizorii

6.7. OperaCiunile de trezorerie în cadrul întreprinderii

6.8. Alte situaCii privind taxa pe valoarea adaugata

6.9. Amortizarea imobilizarilor

6.10. Cheltuieli, venituri si rezultate

6.11. Unele operaCiuni de regularizare

6.12. Contabilitatea operaCiunilor de procurare de resurse pe termen lung

Capitolul 7 – SITUABII FINANCIARE ANUALE

7.1. Structura conturilor anuale

7.2. Lucrarile premergatoare întocmirii conturilor anuale

7.3. Sistematizarea posturilor în conturile anuale

7.4. Cîteva elemente de analiza financiara pe baza datelor contabilitaCii

Extras din document

Capitolul 1:Ce reprezinta contabilitatea

OBIECTIVE:

1. Precizarea înCelesurilor termenului contabilitate.

2. Identificarea utilizatorilor informaCiei contabile si a principalelor categorii de informaCii

cerute de acestia.

3. Precizarea locului contabilitaCii în cadrul organizaCiilor.

Atunci cînd se foloseste în limbajul de specialitate ori în vorbirea curenta, termenul de contabilitate

poate avea mai multe înCelesuri, în funcCie de situaCiile concrete în care este invocat precum si de

poziCia celor care vorbesc despre el. Astfel, dicCionarul, ca si unii autori de lucrari de specialitate1

identifica trei semnificaCii ale cuvîntului contabilitate: sistem de informaCii, compartiment specializat

în cadrul unei entitaCi, stiinCa.

1.1. Contabilitatea ca sistem de informaCii

Daca ierarhizam înCelesurile care se pot da termenului de contabilitate, în ordinea accesibilitaCii pentru

public, putem aprecia ca cea mai curenta accepCiune este cea de sistem de informaCii, adica de

ansamblu de tehnici si metode care permit obCinerea si prezentarea unei anumite imagini despre o

întreprindere, despre o instituCie, despre o afacere, despre o situaCie. De asemenea, acest sistem ne

permite nu numai cunoasterea situaCiilor trecute sau prezente, ci si stabilirea evoluCiei viitoare

aproximative a evenimentelor de care se ocupa. De altfel, nevoia de evidenCa, de ordine ca si nevoia de

informaCie au stat la baza apariCiei contabilitaCii, cunoasterea de catre cei interesaCi a situaCiei si a

evoluCiei diferitelor componente ale unui patrimoniu fiind indispensabila, indiferent daca legea impune

sau nu obligativitatea Cinerii unei evidenCe. ApariCia normelor contabile nu face decît sa confirme

caracterul tot mai social dobîndit de contabilitate, prin utilitatea funcCiilor pe care le îndeplineste. Se

ajunge uneori chiar la situaCii în care pentru a defini contabilitatea, se reCine exclusiv acest înCeles

primordial care o caracterizeaza, de sistem de informaCii: “contabilitatea reprezinta un sistem

informaCional utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea si transmiterea informaCiilor utile în procesul de

luare a deciziilor economice”2.

Ne putem imagina cu usurinCa ca primul utilizator al informaCiilor contabilitaCii este chiar

unitatea care o organizeaza, conducerea acesteia: este vorba aici de un utilizator privilegiat care are

acces la toate informaCiile pe care contabilitatea este capabila sa le ofere. Pe lînga nevoile interne de

informare, sistemul de informaCii este construit si se modeleaza continuu pentru a face faCa cerinCelor

utilizatorilor externi: acCionari si asociaCi (în general, investitorii actuali sau potenCiali) clienCi,

furnizori, concurenCi, banci si alte instituCii financiare, salariaCii, presa, diferitele organisme ale

administraCiei publice si oricine altcineva se intereseaza de starea si evoluCia firmei ori ale altei entitaCi.

Este evident ca acestia din urma nu vor avea acces la tot ceea ce poate oferi contabilitatea: publicitatea

informaCiei trebuie sa fie selectiva pentru a nu dauna intereselor firmelor.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65
Contabilitate - Pagina 66
Contabilitate - Pagina 67
Contabilitate - Pagina 68
Contabilitate - Pagina 69
Contabilitate - Pagina 70
Contabilitate - Pagina 71
Contabilitate - Pagina 72
Contabilitate - Pagina 73
Contabilitate - Pagina 74
Contabilitate - Pagina 75
Contabilitate - Pagina 76
Contabilitate - Pagina 77
Contabilitate - Pagina 78
Contabilitate - Pagina 79
Contabilitate - Pagina 80
Contabilitate - Pagina 81
Contabilitate - Pagina 82
Contabilitate - Pagina 83
Contabilitate - Pagina 84
Contabilitate - Pagina 85
Contabilitate - Pagina 86
Contabilitate - Pagina 87
Contabilitate - Pagina 88
Contabilitate - Pagina 89
Contabilitate - Pagina 90
Contabilitate - Pagina 91
Contabilitate - Pagina 92
Contabilitate - Pagina 93
Contabilitate - Pagina 94
Contabilitate - Pagina 95
Contabilitate - Pagina 96
Contabilitate - Pagina 97
Contabilitate - Pagina 98
Contabilitate - Pagina 99
Contabilitate - Pagina 100
Contabilitate - Pagina 101
Contabilitate - Pagina 102
Contabilitate - Pagina 103
Contabilitate - Pagina 104
Contabilitate - Pagina 105
Contabilitate - Pagina 106
Contabilitate - Pagina 107
Contabilitate - Pagina 108
Contabilitate - Pagina 109
Contabilitate - Pagina 110
Contabilitate - Pagina 111
Contabilitate - Pagina 112
Contabilitate - Pagina 113
Contabilitate - Pagina 114
Contabilitate - Pagina 115
Contabilitate - Pagina 116
Contabilitate - Pagina 117
Contabilitate - Pagina 118
Contabilitate - Pagina 119
Contabilitate - Pagina 120
Contabilitate - Pagina 121
Contabilitate - Pagina 122
Contabilitate - Pagina 123
Contabilitate - Pagina 124
Contabilitate - Pagina 125
Contabilitate - Pagina 126
Contabilitate - Pagina 127
Contabilitate - Pagina 128
Contabilitate - Pagina 129
Contabilitate - Pagina 130
Contabilitate - Pagina 131
Contabilitate - Pagina 132
Contabilitate - Pagina 133
Contabilitate - Pagina 134
Contabilitate - Pagina 135
Contabilitate - Pagina 136
Contabilitate - Pagina 137
Contabilitate - Pagina 138
Contabilitate - Pagina 139
Contabilitate - Pagina 140
Contabilitate - Pagina 141
Contabilitate - Pagina 142
Contabilitate - Pagina 143
Contabilitate - Pagina 144
Contabilitate - Pagina 145
Contabilitate - Pagina 146
Contabilitate - Pagina 147
Contabilitate - Pagina 148
Contabilitate - Pagina 149
Contabilitate - Pagina 150
Contabilitate - Pagina 151
Contabilitate - Pagina 152
Contabilitate - Pagina 153
Contabilitate - Pagina 154
Contabilitate - Pagina 155
Contabilitate - Pagina 156
Contabilitate - Pagina 157
Contabilitate - Pagina 158
Contabilitate - Pagina 159
Contabilitate - Pagina 160
Contabilitate - Pagina 161
Contabilitate - Pagina 162
Contabilitate - Pagina 163
Contabilitate - Pagina 164
Contabilitate - Pagina 165
Contabilitate - Pagina 166
Contabilitate - Pagina 167
Contabilitate - Pagina 168
Contabilitate - Pagina 169
Contabilitate - Pagina 170
Contabilitate - Pagina 171
Contabilitate - Pagina 172
Contabilitate - Pagina 173
Contabilitate - Pagina 174
Contabilitate - Pagina 175

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.pdf

Alții au mai descărcat și

Evaluarea in Contabilitate a Elementelor de Natura Activelor - Studiu de Caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Monografie Contabila - Spitalul de Copii Botosani

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu...

Contabilitatea TVA la SC Persiana SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PERSIANA S.R.L. 1.1. Denumirea societati: Intreprinderea, respectiv societatea...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Plan de Conturi

Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul...

Contabilitate Publica

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE Scurt istoric Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str....

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Ai nevoie de altceva?