Contabilitate

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1127
Mărime: 10.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana-Maria Preda
Facultatea de Informatica Manageriala, an I, universitatea Romano -americana curs 1 si 2, seminar 2

Extras din document

Obiectul Contabilitatii

Patrimoniul Unitatii – totalitatea bunurilor care apartin la un moment dat unei persoane fizice sau juridice, impreuna cu drepturile (de proprieteate) si obligatiile (de plata) ce apar ca urmare a detinerii acestor bunuri; Activ (Capital propriu + datorii) + Pasiv. Se reflecta prin Bilant

Procesele economice care produc MISCAREA si TRANSFORMAREA patrimoniului (Venit + cheltuieli). Se reflecta prin contul de profit si pierdere.

Rezultatul obitnut in urma proceselor economice.

Contabilitatea studiaza patrimoniul sub 2 aspecte

(DUBLA PREZENTARE)

-CE AVEM?

Avere, Bunuri economice (Active)

-DE UNDE AVEM?

Surse proprii si Surse straine

(Capital propriu si Datorii)

Ecuatia fundamentala

(de echilibru) a patrimoniului

ACTIVE = CAPITALURI PROPRII+DATORII

De aici rezulta:

Capitaluri proprii = Active - Datorii

Structuri Patrimoniale

Active (Assets):

- Imobilizate (Non-current)

- Circulante sau Curente (Current)

- *Active de regularizare (cheltuieli inregistrate in avans)

Capitaluri Proprii (Equity)

Datorii (Liabilities):

- Pe termen lung (Long-Term Liabilities); peste 1 an

- Pe termen scurt (Short-Term Liabilities); sub 1 an

- *Pasive de regularizare (venituri in avans, provizioane)

Active imobilizate

- Sunt destinate utilizarii pe o baza continua, in scopul desfasurarii activitatilor entitatii.

- Sunt detinute pe o perioada mai mare de 1 an

- Genereaza beneficii economice viitoare (au potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie catre entitate)

Active circulante (curente)

- Sunt achizitionate sau produse pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizate in termen de 12 luni de la data bilantului;

- Sunt reprezentate de creante aferente ciclului de exploatare (perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie).

- Sunt reprezentate de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata.

Active

Active imobilizate:

o Imobilizari necorporale

o Imobilizari corporale

o Imobilizari financiare

o Imobilizari in curs de executie

o Avansuri pentru imobilizari

Active circulante:

o Stocuri

o Creante (drepturi)

o Investitii pe termen scurt echivalente de trezorerie)

o Casa si conturi la banci (trezorerie)

Un activ – o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil.

O datorie – o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se astepta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

Capitalurile proprii – interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilitatii

I.Active imobilizate-poarta aceasta denumire intru cat se regasesc o perioada in patrimoniul entitatii de cel putin un an.Activele imobilizate sunt...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitate Financiara

1. Structura capitalurilor Capitalurile reprezinta sursele de finantare pe termen lung a valorilor economice constituite ca active patrimoniale la...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Ai nevoie de altceva?