Contabilitate Anul 3

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 13463
Mărime: 80.89KB (arhivat)
Publicat de: Marioara Mihai
Puncte necesare: 0
acest curs a fost prezentat la USAMV Bucuresti

Extras din curs

CAPITOLUL 1: Locul și rolul contabilității în activitatea unităților economice

1.1. Contabilitatea – istorie și evoluție

Începuturile contabilității sunt greu de delimitat în timp. În antichitate, grecii, perșii și incașii țineau diferite socoteli cu ajutorul unor sfori înodate , de diferite culori ce jucau rolul unor veritabile registre de evidență. Păstorii își numărau turmele gravând linii verticale pe bucăți de lemn.În Mesopotamia, cu 5 mii de ani în urmă erau gravate operații și socoteli pe tăblițe de argilă umedă care apoi erau uscate.Evoluția contabilității este legată de evoluția schimburilor comerciale.Cea mai veche contabilitate a fost ținută de bancherii din Florența, pe la 1211, când foloseau termenii „dare” și „avere”, deveniți mai târziu „debit ” și „credit”,prima lucrare de literatură contabilă aparținând italianului Luca Paciolo.In concepția lui Paciolo, contabiltatea era „un ansamblu de principii și tehnici privind înregistrarea în partidă dublă a averii unui negustor, precum și a tuturor afacerilor acestuia, în ordinea desfășurării lor”, definind partida dublă prin prisma ecuației de schimb dintre avere și capital, respectiv ce posed și ce datorez.Metoda dublei partide începe să se aplice larg în secolul XVII și XVIII în Europa Occidentală: contabilii își înființează asociații profesionale ce păstrau secretul partidei duble. În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, o dată cu dezvoltarea societăților pe acțiuni, a căror conducere se separă de proprietarii lor, apare contabilitatea de întreprindere cu două circuite distincte: a) contabilitatea generală (numită și financiară) şi b) contabilitatea de gestiune, ce se ocupă de calculația costurilor.In sec. XX pana la al II-lea razboi mondial contabilitatea se dezvolta acumuland norme,reguli si beneficii.În 1973 a fost creat Comitetul Standardelor Internaționale de Contabilitate,care imite norme ce vizeaza obtinerea de informatii contabile la nivel internațional pentru diferite categorii de entitati contabile.Pe plan național se remarcă evoluția contabilității românești, în primul rând în planul literaturii contabile cu un decalaj de aproape 3 decenii față de țările occidentale,cristalizarea relatiilor din capitalism.

O oarecare perioada de timp în Țările Române se foloseau lucrări contabile franțuzești.După al II-lea război mondial, sistemul contabil românesc servea interesele statului bazat pe planificarea centralizată a tuturor domeniilor de activitate.După 1989, tranziția la economia de piață a impus reforme în toate domeniile de activitate, inclusiv la nivelul contabilitățiidupa care se organizeaza si conducerea contabilității în România.

În perioada 1991-1993 au fost eliminate câteva conturi, introducându-se altele, s-au modificat simbolurile și elementele unor conturi.Au fost promulgate cateva ordine ale Ministerului:OMFP-Ordinul Ministerului Finantelor Publice

1.2. Contabilitatea, parte componentă a sistemului informațional economic.

In toate orânduirile sociale s-a simțit nevoia folosirii contabilității pentru a evidenția, sistematiza, controla, analiza și interpreta fenomene legat de activitatea economică a societății omenești, devenind indispensabilă pentru întreprindere ca tutelară de patrimoniu.Contabilitatea este o ştiinţă fundamentală şi aplicativa, teorie şi practică în acelaşi timp. Ca ştiinţă un ansamblu de principii care informeaza si explica si ca tehnologia unui ansamblu de procedee tehnice,sistematizarea datelor si informatiilor despre starea si miscarea elementelor patrimoniale ale unei entitati.

Contabilitatea este o tehnică,este un instrument creat in vederea unei nevoi,este o tehnica de informatii a intreprinderii esential calitativa deoarece informațiile sunt exprimate în unități monetare.

Cu privire la cele două teze (știință și tehnică,),specialistul Charles Penglaou aprecia că dezbaterile asupra acestora „au umplut secolele ce ne separă de Luca Paciolo”, când, de fapt, cele două concepte nu sunt antitetice; contabilitatea este simultan teorie științifică, adică sistem de principii care explică și informează și tehnică, care înregistrează și clasifică tranzacțiile și evenimentele care marchează viața diverselor entități, în scopul furnizării de informații necesare luării deciziilor economice.

1.2.1. Utilizatori ai informațiilor contabile

Informațiile oferite de contabilitate sunt utile pentru următoarele categorii de utilizatori:

a) Cei ce gestionează o întreprindere (managementul sau conducerea):

proprietari, parteneri, consiliul de ad-ție, președintele și vicepreședintele societății, manageri, șefi de departamente, auditori, adică grupul de oameni ce poartă responsabiltatea totală privind exploatarea întreprindeii și atingerea obiectivelor sale. Pentru a decide dacă rezultatele activității corespund planurilor inițiale, managerii au nevoie de informații pe baza căora să răspundă la întrebări ca: nivelul profitului în ultimul trimestru; care sunt cele mai profitabile produse?; care sunt costurile de fabricație ale fiecărui produs?; rezultatele pe produs etc.În esență, managementul își concentrează atenția asupra a două obiective principale: profitabilitatea și lichiditatea.

b) Cei care au interes financiar direct în societate:

● investitori actuali sau potențiali ce se interesează de rezultatele trecute și profiturile potențiale, pentru a estima beneficiul adus de propriile investiții;creditorii actuali sau potențiali.Ei sunt interesați de informații ce le permit să determine dacă entitatea va avea disponibilitățile necesare pentru a achita la scadență împrumuturile și dobânda;

• furnizorii și alți creditori comerciali consumă informații care să le creeze o imagine asupra indicatorilor de performanță ai întreprinderii;

• clienții, ca parteneri de afaceri, au nevoie de informații ce vizează susținerea

ciclului de fabricație, asigurarea continuității activității întreprinderii pentru derularea contractelor de lungă durată;

• angajații, ca principali furnizori ai forței de muncă au nevoie de informații despre continuitatea activității, profitabilitatea ei, despre capacitatea de a le oferi remunerații, pensii, prime, locuri de muncă, asigurări de sănătate, etc.

c) Persoane, organizații, investitori care au un interes financiar

indirect în întreprindere cum ar fi:organe fiscale; organe de control ;cotațiile la bursă; emisiunile, vânzările, cumpărările de acțiuni; organe de planificare; publicul; guvernul și instituțiile sale, care consumă informații privind politicile de alocare centralizată a resurselor bugetare, fiscalitatea, construirea informațiilor macroeconomice; alte grupuri, care au nevoie de informații referitoare la finanțarea și profitul societăților, la efectele activităților asupra șomajului, inflației, mediului înconjurător, problemelor sociale, calității vieții.

Preview document

Contabilitate Anul 3 - Pagina 1
Contabilitate Anul 3 - Pagina 2
Contabilitate Anul 3 - Pagina 3
Contabilitate Anul 3 - Pagina 4
Contabilitate Anul 3 - Pagina 5
Contabilitate Anul 3 - Pagina 6
Contabilitate Anul 3 - Pagina 7
Contabilitate Anul 3 - Pagina 8
Contabilitate Anul 3 - Pagina 9
Contabilitate Anul 3 - Pagina 10
Contabilitate Anul 3 - Pagina 11
Contabilitate Anul 3 - Pagina 12
Contabilitate Anul 3 - Pagina 13
Contabilitate Anul 3 - Pagina 14
Contabilitate Anul 3 - Pagina 15
Contabilitate Anul 3 - Pagina 16
Contabilitate Anul 3 - Pagina 17
Contabilitate Anul 3 - Pagina 18
Contabilitate Anul 3 - Pagina 19
Contabilitate Anul 3 - Pagina 20
Contabilitate Anul 3 - Pagina 21
Contabilitate Anul 3 - Pagina 22
Contabilitate Anul 3 - Pagina 23
Contabilitate Anul 3 - Pagina 24
Contabilitate Anul 3 - Pagina 25
Contabilitate Anul 3 - Pagina 26
Contabilitate Anul 3 - Pagina 27
Contabilitate Anul 3 - Pagina 28
Contabilitate Anul 3 - Pagina 29
Contabilitate Anul 3 - Pagina 30
Contabilitate Anul 3 - Pagina 31
Contabilitate Anul 3 - Pagina 32
Contabilitate Anul 3 - Pagina 33
Contabilitate Anul 3 - Pagina 34
Contabilitate Anul 3 - Pagina 35
Contabilitate Anul 3 - Pagina 36
Contabilitate Anul 3 - Pagina 37
Contabilitate Anul 3 - Pagina 38
Contabilitate Anul 3 - Pagina 39
Contabilitate Anul 3 - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Anul 3.doc

Alții au mai descărcat și

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Contabilitatea Rezultatelor Financiare - SC Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Abordarea sistemică a firmei

INTRODUCERE Noţiunea de sistem este considerată una dintre cele mai cuprinzătoare realizări ideatice a gândirii umane. Sistemul poate fi definit,...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Lichidarea societăților comerciale. studiu de caz la SC IRO Mad Expert SRL

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC IRO MAD EXPERT SRL 1.1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE SOCIETATE Nume : S.C. IRO MAD EXPERT SRL Adresă : Târgovişte...

Aplicații expert contabil anul 1

1. Studiu de caz privind constituirea și majorarea capitalului social Se înființează o societate comercială pe acțiuni cu un capital social...

Contabilitate anul II

Capitolul I. REGLEMENTARI CONTABILE CONFORME CU CELE DIN U.E. SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE OMFP= Ordinul Ministrului...

Contabilitatea Profitului

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Ai nevoie de altceva?