Contabilitate Aprofundata

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 341 în total
Mărime: 2.20MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Sumar:

Partea I. Dreptul contabil. Noţiuni generale.

Partea a II –a. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

Partea a III-a. Fuziunea şi divizarea Societăţilor Comerciale

Partea a IV-a Consolidarea conturilor

Partea a V-a Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare

Partea a VI-a Reflectarea în standardele internaţionale de contabilitate a ciclulului investiţional

Partea a VII-a Reflectarea în standarde internaţionale de contabilitate a ciclului de exploatare

Partea a VIII-a Reflectarea în standarde internaţionale a ciclului de finanţare

Extras din document

1. Formarea dreptului contabil

Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a dreptului privat care reglementează contabilitatea şi activitatea contabilului.

Încadrarea dreptului contabil în dreptul privat are în vedere faptul că el reglementează ,de regulă, raporturi între persoane precum:

reglementările privind misiunea contabilului;

valoarea probatorie a conturilor;

aspecte legate de difuzarea conturilor în beneficiul asociaţilor, salariaţilor, terţelor persoane.

Dreptul contabil reglementează măsurile, responsabilităţile şi modul de exercitare a profesiunii de către cei care produc sau examinează informaţia contabilă, inclusiv obţinerea calităţilor necesare unui expert contabil, auditor,contabil autorizat sau cenzor.

Pe de altă parte, dreptul contabil fixează norme privind tehnica contabilă

Dreptul contabil se opreşte îndeosebi asupra contabilităţii financiare şi a contabilităţii naţionale şi mai puţin a contabilităţii de gestiune.

Nu poate fi pus semnul egalităţii între dreptul contabil şi contabilitate. Dreptul contabil fixează norma în timp ce contabilitatea fixează fapta contabilizabilă în interpretarea profesionistului care este obligat să ţină seama de norma de drept contabil dar nu numai de ea. Specialistul în domeniu contabilităţii trebuie să ţină seama şi de normele care reglementează materia respectivă în dreptul comercial, dreptul fiscal,în dreptul muncii etc.

Deşi aceleaşi fapte şi fenomene sunt reglementate şi de alte ramuri de drept, dreptul contabil le reglementează dintr-un unghi specific.

La progresul dreptului contabil , rolul profesionistului contabil este, fără îndoială, cel mai important. Înainte de a deveni o obligaţie legală, imaginea fidelă a fost stabilită ca obiectiv a imaginii contabile în spaţiul Uniunii Europene de către contabili.

La ora actuală nevoia de lege contabilă izvorăşte în principiu din :

nevoia de protecţie a terţilor care intră în relaţii cu societăţile care oferă ca şi garanţie doar patrimoniul social;

internaţionalizarea activităţii economice, care obligă la căutarea unor comparabilităţi a informaţiilor contabile.

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Aprofundata.ppt

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Fuziunea Societatilor Comerciale Garanti Bank SA si GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Organizarea Contabilitatii in Partida Simpla la PFA

Introducere Mi-am ales ca tema « Organizarea contabilităţii în partidă simplă la P.F.A. », fiind cea mai apropiată în domeniul în care eu lucrez,...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

IAS 19 Beneficiile Angajatilor

I. INTRODUCERE În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a amplificării an de an a procesului de globalizare, a devenit o...

IAS 19 - Beneficiile Angajatilor

1. Introducere Acest standard recomanda modul de contabilizare si prezentare de catre angajatori a beneficiilor angajatilor. El inlocuieste IAS...

Controlul Faptic prin Inventariere la SC PaulaCosmetics SA

ABSTRACT Lucrarea abordează noţiunea de control financiar faptic ca fiind una dintre cele mai utilizate forme de control financiar pentru...

Normalizare Contabila

1. Conceptele de normare si normalizare contabila. Definitii, obiective, forme ale normalizarii contabile. Nevoia de armonizare si uniformitate in...

Ai nevoie de altceva?