Contabilitate Aprofundata

Curs
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 432 în total
Cuvinte : 171455
Mărime: 4.20MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Ristea
academia de studii economice

Extras din document

1. Definitia contabilitatii financiare

Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la problema

gestiunii valorilor economice separate pe entitati patrimoniale. Pentru tara noastra, în mod concret, se delimiteaza ca

entitati patrimoniale, regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si

celelalte persoane fizice si juridice care desfasoara activitati comerciale.

Din structura tipurilor de entitati patrimoniale, întreprinderea reprezinta sfera de actiune în limitele careia

contabilitatea - ca instrument informational si de gestiune - capata forma completa de reprezentare si control asupra

constituirii si utilizarii resurselor. La acest nivel organizatoric se realizeaza în forma cea mai deplina activitatea de

productie a bunurilor, de prestatii de servicii, de circulatie a marfurilor, a titlurilor de valoare si a instrumentelor de

plata, precum si de alte operatii accesorii activitatii de comert.

Forma organizatorica si de functionare a contabilitatii întreprinderii se diferentiaza, în principal, în raport de

conceptia contabila adoptata. În acest sens cele mai marcante si mai influente culturi contabile din lume sunt doua <<

europeana si anglo - saxona >>. În raport de cele doua culturi contabile, se pot utiliza doua concepte organizatorice,

monist si dualist.

Monist în cazul în care la nivelul întreprinderii se organizeaza un singur circuit contabil, deci o singura

contabilitate, atât pentru latura interna cât si cea externa a întreprinderii. Dualist, daca pentru cele doua laturi sunt

organizate, dar corelate contabilitati separate.

Pentru contabilitatea din România, deocamdata, opereaza conceptul dualist. În consecinta, la nivelul

întreprinderii se disting doua sectiuni ale contabilitatii, financiara si de gestiune sau financiara si manageriala, ori

externa si interna.

Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea si structuralitatea

sa. Obiectivul sau principal îl constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara, performantele si

modificarile pozitiei financiare. Informatia contabila, pe lânga o utilizare interna de catre management, este destinata

utilizatorilor externi definiti de: investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, guvernul si institutiile

sale, precum si publicul.

Relatiile delimitate si evidentiate în contabilitate au, o determinare obiectiva, iar faptul ca ele apar la

intersectia întreprinderii cu tertii sunt divulgabile integral. Pornind de la aceasta stare, contabilitatea este

standardizata, adica se bazeaza pe norme privind productia, prezentarea si utilizarea informatiilor contabile.

Contabilitatea de gestiune furnizeaza toata informatia contabila care este cuantificata, prelucrata si

transmisa pentru utilizarea interna de catre management. Ea descrie circuitul patrimonial intern al întreprinderii,

definit de activitatile consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.

Obiectivele principale ale contabilitatii de gestiune sunt: calcularea analitica (pe feluri, purtatori de

costuri, locuri de activitate) a costurilor si rezultatelor, bugetarea interna a activitatii întreprinderii (pe locuri de

activitati); controlul de gestiune sau managerial privind costurile prestabilite si abaterile de la aceste costuri.

Organizarea si functionarea contabilitatii de gestiune se bazeaza pe concepte si principii pur interne al caror

continut este liber de standardizare, fiind definit în functie de propriile conventii ale fiecarei întreprinderi (de

exemplu, formula costului produselor vândute) si care se gasesc deci în afara oricarei normalizari (standardizari). În

consecinta, desi organizarea contabilitatii de gestiune este obligatorie, aceasta beneficiaza de o libertate separata în

ceea ce priveste posibilitatea de adaptare de catre fiecare întreprindere, în functie de specificul activitatii si de nevoile

de informare în vederea actului decizional.

2. Întreprinderea - sfera de actiune a contabilitatii financiare

Asa cum s-a anticipat în primul paragraf, entitatile patrimoniale reprezinta spatiul de cunoastere si actiune

al contabilitatii. În raport de forma de proprietate asupra capitalului, unitatile patrimoniale pot fi proprietate de

stat si proprietate privata. Pentru exercitarea dreptului de proprietate privata s-au conturat doua forme de organizare

economica a întreprinderii, personala si sociala.

Întreprinderea proprietate sociala, denumita si societate comerciala, se constituie prin aportul sau

investitia de capital a doua sau mai multe persoane fizice si/sau persoane juridice în vederea efectuarii de acte de

comert.

Întreprinderea personala reprezinta forma organizatorica de exploatare a proprietatii în care o singura

persoana participa cu întregul capital, conduce direct si raspunde cu întreaga avere pentru obligatiile asumate.

În cadrul unitatilor patrimoniale societatea comerciala reprezinta sfera de actiune în limitele careia

contabilitatea ia forme complete de supraveghere si control a resurselor, cheltuielilor si rezultatelor. La acest nivel

organizatoric se realizeaza în forma cea mai deplina activitatea de productie, de prestatii de servicii, a marfurilor, de

circulatie a marfurilor, a titlurilor de credit si a instrumentelor de plata, precum si alte operatii accesorii activitatii de

comert.

Dupa obiectul activitatii lor, societatile comerciale pot fi: de productie de bunuri; de circulatie a

marfurilor; de constructii - montaj si exploatari miniere de tot felul; de comert; de prestari de servicii în domeniul

financiar - bancar; de prestari de servicii în transporturi si asigurari; de prestari de servicii diverse (controlul

marfurilor, expertize, spectacole de cinematograf, teatru etc).

În raport cu forma de constituire si functionare, asa cum prevad sistemele de drept comercial, societatile

comerciale sunt de mai multe feluri: în nume colectiv, în comandita simpla, în comandita pe actiuni, pe actiuni si cu

raspundere limitata.

a) Societatea în nume colectiv (SNC) este aceea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul

societatii si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatiilor. Totodata, partile sociale nu pot fi reprezentate

de titluri de valoare negociabile.

b) Societatea în comandita simpla (SCS) este cea în care asociatii sunt de doua genuri: comanditati, care

raspund solidar si nelimitat, administrând direct societatea, si comanditari, care raspund numai cu aportul propriu si

care nu au dreptul sa se amestece în administrarea societatii. Capitalul social este divizat în parti sociale care nu pot fi

cedate de comanditari fara acordul unanim al acestora.

c) Societatea în comandita pe actiuni (SCA) are aceleasi caracteristici cu cea în comandita simpla, cu

deosebirea ca partile comanditarilor sunt separate în actiuni ca titluri de valoare negociabile.

d) Societatea pe actiuni (SA) este aceea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar

asociatii sunt obligati sa raspunda în limita capitalului subscris, exprimat în actiuni. Actiunile pot fi transmise liber

tertelor persoane, nefiind necesara o încuviintare din partea celorlalti asociati.

Preview document

Contabilitate Aprofundata - Pagina 1
Contabilitate Aprofundata - Pagina 2
Contabilitate Aprofundata - Pagina 3
Contabilitate Aprofundata - Pagina 4
Contabilitate Aprofundata - Pagina 5
Contabilitate Aprofundata - Pagina 6
Contabilitate Aprofundata - Pagina 7
Contabilitate Aprofundata - Pagina 8
Contabilitate Aprofundata - Pagina 9
Contabilitate Aprofundata - Pagina 10
Contabilitate Aprofundata - Pagina 11
Contabilitate Aprofundata - Pagina 12
Contabilitate Aprofundata - Pagina 13
Contabilitate Aprofundata - Pagina 14
Contabilitate Aprofundata - Pagina 15
Contabilitate Aprofundata - Pagina 16
Contabilitate Aprofundata - Pagina 17
Contabilitate Aprofundata - Pagina 18
Contabilitate Aprofundata - Pagina 19
Contabilitate Aprofundata - Pagina 20
Contabilitate Aprofundata - Pagina 21
Contabilitate Aprofundata - Pagina 22
Contabilitate Aprofundata - Pagina 23
Contabilitate Aprofundata - Pagina 24
Contabilitate Aprofundata - Pagina 25
Contabilitate Aprofundata - Pagina 26
Contabilitate Aprofundata - Pagina 27
Contabilitate Aprofundata - Pagina 28
Contabilitate Aprofundata - Pagina 29
Contabilitate Aprofundata - Pagina 30
Contabilitate Aprofundata - Pagina 31
Contabilitate Aprofundata - Pagina 32
Contabilitate Aprofundata - Pagina 33
Contabilitate Aprofundata - Pagina 34
Contabilitate Aprofundata - Pagina 35
Contabilitate Aprofundata - Pagina 36
Contabilitate Aprofundata - Pagina 37
Contabilitate Aprofundata - Pagina 38
Contabilitate Aprofundata - Pagina 39
Contabilitate Aprofundata - Pagina 40
Contabilitate Aprofundata - Pagina 41
Contabilitate Aprofundata - Pagina 42
Contabilitate Aprofundata - Pagina 43
Contabilitate Aprofundata - Pagina 44
Contabilitate Aprofundata - Pagina 45
Contabilitate Aprofundata - Pagina 46
Contabilitate Aprofundata - Pagina 47
Contabilitate Aprofundata - Pagina 48
Contabilitate Aprofundata - Pagina 49
Contabilitate Aprofundata - Pagina 50
Contabilitate Aprofundata - Pagina 51
Contabilitate Aprofundata - Pagina 52
Contabilitate Aprofundata - Pagina 53
Contabilitate Aprofundata - Pagina 54
Contabilitate Aprofundata - Pagina 55
Contabilitate Aprofundata - Pagina 56
Contabilitate Aprofundata - Pagina 57
Contabilitate Aprofundata - Pagina 58
Contabilitate Aprofundata - Pagina 59
Contabilitate Aprofundata - Pagina 60
Contabilitate Aprofundata - Pagina 61
Contabilitate Aprofundata - Pagina 62
Contabilitate Aprofundata - Pagina 63
Contabilitate Aprofundata - Pagina 64
Contabilitate Aprofundata - Pagina 65
Contabilitate Aprofundata - Pagina 66
Contabilitate Aprofundata - Pagina 67
Contabilitate Aprofundata - Pagina 68
Contabilitate Aprofundata - Pagina 69
Contabilitate Aprofundata - Pagina 70
Contabilitate Aprofundata - Pagina 71
Contabilitate Aprofundata - Pagina 72
Contabilitate Aprofundata - Pagina 73
Contabilitate Aprofundata - Pagina 74
Contabilitate Aprofundata - Pagina 75
Contabilitate Aprofundata - Pagina 76
Contabilitate Aprofundata - Pagina 77
Contabilitate Aprofundata - Pagina 78
Contabilitate Aprofundata - Pagina 79
Contabilitate Aprofundata - Pagina 80
Contabilitate Aprofundata - Pagina 81
Contabilitate Aprofundata - Pagina 82
Contabilitate Aprofundata - Pagina 83
Contabilitate Aprofundata - Pagina 84
Contabilitate Aprofundata - Pagina 85
Contabilitate Aprofundata - Pagina 86
Contabilitate Aprofundata - Pagina 87
Contabilitate Aprofundata - Pagina 88
Contabilitate Aprofundata - Pagina 89
Contabilitate Aprofundata - Pagina 90
Contabilitate Aprofundata - Pagina 91
Contabilitate Aprofundata - Pagina 92
Contabilitate Aprofundata - Pagina 93
Contabilitate Aprofundata - Pagina 94
Contabilitate Aprofundata - Pagina 95
Contabilitate Aprofundata - Pagina 96
Contabilitate Aprofundata - Pagina 97
Contabilitate Aprofundata - Pagina 98
Contabilitate Aprofundata - Pagina 99
Contabilitate Aprofundata - Pagina 100
Contabilitate Aprofundata - Pagina 101
Contabilitate Aprofundata - Pagina 102
Contabilitate Aprofundata - Pagina 103
Contabilitate Aprofundata - Pagina 104
Contabilitate Aprofundata - Pagina 105
Contabilitate Aprofundata - Pagina 106
Contabilitate Aprofundata - Pagina 107
Contabilitate Aprofundata - Pagina 108
Contabilitate Aprofundata - Pagina 109
Contabilitate Aprofundata - Pagina 110
Contabilitate Aprofundata - Pagina 111
Contabilitate Aprofundata - Pagina 112
Contabilitate Aprofundata - Pagina 113
Contabilitate Aprofundata - Pagina 114
Contabilitate Aprofundata - Pagina 115
Contabilitate Aprofundata - Pagina 116
Contabilitate Aprofundata - Pagina 117
Contabilitate Aprofundata - Pagina 118
Contabilitate Aprofundata - Pagina 119
Contabilitate Aprofundata - Pagina 120
Contabilitate Aprofundata - Pagina 121
Contabilitate Aprofundata - Pagina 122
Contabilitate Aprofundata - Pagina 123
Contabilitate Aprofundata - Pagina 124
Contabilitate Aprofundata - Pagina 125
Contabilitate Aprofundata - Pagina 126
Contabilitate Aprofundata - Pagina 127
Contabilitate Aprofundata - Pagina 128
Contabilitate Aprofundata - Pagina 129
Contabilitate Aprofundata - Pagina 130
Contabilitate Aprofundata - Pagina 131
Contabilitate Aprofundata - Pagina 132
Contabilitate Aprofundata - Pagina 133
Contabilitate Aprofundata - Pagina 134
Contabilitate Aprofundata - Pagina 135
Contabilitate Aprofundata - Pagina 136
Contabilitate Aprofundata - Pagina 137
Contabilitate Aprofundata - Pagina 138
Contabilitate Aprofundata - Pagina 139
Contabilitate Aprofundata - Pagina 140
Contabilitate Aprofundata - Pagina 141
Contabilitate Aprofundata - Pagina 142
Contabilitate Aprofundata - Pagina 143
Contabilitate Aprofundata - Pagina 144
Contabilitate Aprofundata - Pagina 145
Contabilitate Aprofundata - Pagina 146
Contabilitate Aprofundata - Pagina 147
Contabilitate Aprofundata - Pagina 148
Contabilitate Aprofundata - Pagina 149
Contabilitate Aprofundata - Pagina 150
Contabilitate Aprofundata - Pagina 151
Contabilitate Aprofundata - Pagina 152
Contabilitate Aprofundata - Pagina 153
Contabilitate Aprofundata - Pagina 154
Contabilitate Aprofundata - Pagina 155
Contabilitate Aprofundata - Pagina 156
Contabilitate Aprofundata - Pagina 157
Contabilitate Aprofundata - Pagina 158
Contabilitate Aprofundata - Pagina 159
Contabilitate Aprofundata - Pagina 160
Contabilitate Aprofundata - Pagina 161
Contabilitate Aprofundata - Pagina 162
Contabilitate Aprofundata - Pagina 163
Contabilitate Aprofundata - Pagina 164
Contabilitate Aprofundata - Pagina 165
Contabilitate Aprofundata - Pagina 166
Contabilitate Aprofundata - Pagina 167
Contabilitate Aprofundata - Pagina 168
Contabilitate Aprofundata - Pagina 169
Contabilitate Aprofundata - Pagina 170
Contabilitate Aprofundata - Pagina 171
Contabilitate Aprofundata - Pagina 172
Contabilitate Aprofundata - Pagina 173
Contabilitate Aprofundata - Pagina 174
Contabilitate Aprofundata - Pagina 175
Contabilitate Aprofundata - Pagina 176
Contabilitate Aprofundata - Pagina 177
Contabilitate Aprofundata - Pagina 178
Contabilitate Aprofundata - Pagina 179
Contabilitate Aprofundata - Pagina 180
Contabilitate Aprofundata - Pagina 181
Contabilitate Aprofundata - Pagina 182
Contabilitate Aprofundata - Pagina 183
Contabilitate Aprofundata - Pagina 184
Contabilitate Aprofundata - Pagina 185
Contabilitate Aprofundata - Pagina 186
Contabilitate Aprofundata - Pagina 187
Contabilitate Aprofundata - Pagina 188
Contabilitate Aprofundata - Pagina 189
Contabilitate Aprofundata - Pagina 190
Contabilitate Aprofundata - Pagina 191
Contabilitate Aprofundata - Pagina 192
Contabilitate Aprofundata - Pagina 193
Contabilitate Aprofundata - Pagina 194
Contabilitate Aprofundata - Pagina 195
Contabilitate Aprofundata - Pagina 196
Contabilitate Aprofundata - Pagina 197
Contabilitate Aprofundata - Pagina 198
Contabilitate Aprofundata - Pagina 199
Contabilitate Aprofundata - Pagina 200
Contabilitate Aprofundata - Pagina 201
Contabilitate Aprofundata - Pagina 202
Contabilitate Aprofundata - Pagina 203
Contabilitate Aprofundata - Pagina 204
Contabilitate Aprofundata - Pagina 205
Contabilitate Aprofundata - Pagina 206
Contabilitate Aprofundata - Pagina 207
Contabilitate Aprofundata - Pagina 208
Contabilitate Aprofundata - Pagina 209
Contabilitate Aprofundata - Pagina 210
Contabilitate Aprofundata - Pagina 211
Contabilitate Aprofundata - Pagina 212
Contabilitate Aprofundata - Pagina 213
Contabilitate Aprofundata - Pagina 214
Contabilitate Aprofundata - Pagina 215
Contabilitate Aprofundata - Pagina 216
Contabilitate Aprofundata - Pagina 217
Contabilitate Aprofundata - Pagina 218
Contabilitate Aprofundata - Pagina 219
Contabilitate Aprofundata - Pagina 220
Contabilitate Aprofundata - Pagina 221
Contabilitate Aprofundata - Pagina 222
Contabilitate Aprofundata - Pagina 223
Contabilitate Aprofundata - Pagina 224
Contabilitate Aprofundata - Pagina 225
Contabilitate Aprofundata - Pagina 226
Contabilitate Aprofundata - Pagina 227
Contabilitate Aprofundata - Pagina 228
Contabilitate Aprofundata - Pagina 229
Contabilitate Aprofundata - Pagina 230
Contabilitate Aprofundata - Pagina 231
Contabilitate Aprofundata - Pagina 232
Contabilitate Aprofundata - Pagina 233
Contabilitate Aprofundata - Pagina 234
Contabilitate Aprofundata - Pagina 235
Contabilitate Aprofundata - Pagina 236
Contabilitate Aprofundata - Pagina 237
Contabilitate Aprofundata - Pagina 238
Contabilitate Aprofundata - Pagina 239
Contabilitate Aprofundata - Pagina 240
Contabilitate Aprofundata - Pagina 241
Contabilitate Aprofundata - Pagina 242
Contabilitate Aprofundata - Pagina 243
Contabilitate Aprofundata - Pagina 244
Contabilitate Aprofundata - Pagina 245
Contabilitate Aprofundata - Pagina 246
Contabilitate Aprofundata - Pagina 247
Contabilitate Aprofundata - Pagina 248
Contabilitate Aprofundata - Pagina 249
Contabilitate Aprofundata - Pagina 250
Contabilitate Aprofundata - Pagina 251
Contabilitate Aprofundata - Pagina 252
Contabilitate Aprofundata - Pagina 253
Contabilitate Aprofundata - Pagina 254
Contabilitate Aprofundata - Pagina 255
Contabilitate Aprofundata - Pagina 256
Contabilitate Aprofundata - Pagina 257
Contabilitate Aprofundata - Pagina 258
Contabilitate Aprofundata - Pagina 259
Contabilitate Aprofundata - Pagina 260
Contabilitate Aprofundata - Pagina 261
Contabilitate Aprofundata - Pagina 262
Contabilitate Aprofundata - Pagina 263
Contabilitate Aprofundata - Pagina 264
Contabilitate Aprofundata - Pagina 265
Contabilitate Aprofundata - Pagina 266
Contabilitate Aprofundata - Pagina 267
Contabilitate Aprofundata - Pagina 268
Contabilitate Aprofundata - Pagina 269
Contabilitate Aprofundata - Pagina 270
Contabilitate Aprofundata - Pagina 271
Contabilitate Aprofundata - Pagina 272
Contabilitate Aprofundata - Pagina 273
Contabilitate Aprofundata - Pagina 274
Contabilitate Aprofundata - Pagina 275
Contabilitate Aprofundata - Pagina 276
Contabilitate Aprofundata - Pagina 277
Contabilitate Aprofundata - Pagina 278
Contabilitate Aprofundata - Pagina 279
Contabilitate Aprofundata - Pagina 280
Contabilitate Aprofundata - Pagina 281
Contabilitate Aprofundata - Pagina 282
Contabilitate Aprofundata - Pagina 283
Contabilitate Aprofundata - Pagina 284
Contabilitate Aprofundata - Pagina 285
Contabilitate Aprofundata - Pagina 286
Contabilitate Aprofundata - Pagina 287
Contabilitate Aprofundata - Pagina 288
Contabilitate Aprofundata - Pagina 289
Contabilitate Aprofundata - Pagina 290
Contabilitate Aprofundata - Pagina 291
Contabilitate Aprofundata - Pagina 292
Contabilitate Aprofundata - Pagina 293
Contabilitate Aprofundata - Pagina 294
Contabilitate Aprofundata - Pagina 295
Contabilitate Aprofundata - Pagina 296
Contabilitate Aprofundata - Pagina 297
Contabilitate Aprofundata - Pagina 298
Contabilitate Aprofundata - Pagina 299
Contabilitate Aprofundata - Pagina 300
Contabilitate Aprofundata - Pagina 301
Contabilitate Aprofundata - Pagina 302
Contabilitate Aprofundata - Pagina 303
Contabilitate Aprofundata - Pagina 304
Contabilitate Aprofundata - Pagina 305
Contabilitate Aprofundata - Pagina 306
Contabilitate Aprofundata - Pagina 307
Contabilitate Aprofundata - Pagina 308
Contabilitate Aprofundata - Pagina 309
Contabilitate Aprofundata - Pagina 310
Contabilitate Aprofundata - Pagina 311
Contabilitate Aprofundata - Pagina 312
Contabilitate Aprofundata - Pagina 313
Contabilitate Aprofundata - Pagina 314
Contabilitate Aprofundata - Pagina 315
Contabilitate Aprofundata - Pagina 316
Contabilitate Aprofundata - Pagina 317
Contabilitate Aprofundata - Pagina 318
Contabilitate Aprofundata - Pagina 319
Contabilitate Aprofundata - Pagina 320
Contabilitate Aprofundata - Pagina 321
Contabilitate Aprofundata - Pagina 322
Contabilitate Aprofundata - Pagina 323
Contabilitate Aprofundata - Pagina 324
Contabilitate Aprofundata - Pagina 325
Contabilitate Aprofundata - Pagina 326
Contabilitate Aprofundata - Pagina 327
Contabilitate Aprofundata - Pagina 328
Contabilitate Aprofundata - Pagina 329
Contabilitate Aprofundata - Pagina 330
Contabilitate Aprofundata - Pagina 331
Contabilitate Aprofundata - Pagina 332
Contabilitate Aprofundata - Pagina 333
Contabilitate Aprofundata - Pagina 334
Contabilitate Aprofundata - Pagina 335
Contabilitate Aprofundata - Pagina 336
Contabilitate Aprofundata - Pagina 337
Contabilitate Aprofundata - Pagina 338
Contabilitate Aprofundata - Pagina 339
Contabilitate Aprofundata - Pagina 340
Contabilitate Aprofundata - Pagina 341
Contabilitate Aprofundata - Pagina 342
Contabilitate Aprofundata - Pagina 343
Contabilitate Aprofundata - Pagina 344
Contabilitate Aprofundata - Pagina 345
Contabilitate Aprofundata - Pagina 346
Contabilitate Aprofundata - Pagina 347
Contabilitate Aprofundata - Pagina 348
Contabilitate Aprofundata - Pagina 349
Contabilitate Aprofundata - Pagina 350
Contabilitate Aprofundata - Pagina 351
Contabilitate Aprofundata - Pagina 352
Contabilitate Aprofundata - Pagina 353
Contabilitate Aprofundata - Pagina 354
Contabilitate Aprofundata - Pagina 355
Contabilitate Aprofundata - Pagina 356
Contabilitate Aprofundata - Pagina 357
Contabilitate Aprofundata - Pagina 358
Contabilitate Aprofundata - Pagina 359
Contabilitate Aprofundata - Pagina 360
Contabilitate Aprofundata - Pagina 361
Contabilitate Aprofundata - Pagina 362
Contabilitate Aprofundata - Pagina 363
Contabilitate Aprofundata - Pagina 364
Contabilitate Aprofundata - Pagina 365
Contabilitate Aprofundata - Pagina 366
Contabilitate Aprofundata - Pagina 367
Contabilitate Aprofundata - Pagina 368
Contabilitate Aprofundata - Pagina 369
Contabilitate Aprofundata - Pagina 370
Contabilitate Aprofundata - Pagina 371
Contabilitate Aprofundata - Pagina 372
Contabilitate Aprofundata - Pagina 373
Contabilitate Aprofundata - Pagina 374
Contabilitate Aprofundata - Pagina 375
Contabilitate Aprofundata - Pagina 376
Contabilitate Aprofundata - Pagina 377
Contabilitate Aprofundata - Pagina 378
Contabilitate Aprofundata - Pagina 379
Contabilitate Aprofundata - Pagina 380
Contabilitate Aprofundata - Pagina 381
Contabilitate Aprofundata - Pagina 382
Contabilitate Aprofundata - Pagina 383
Contabilitate Aprofundata - Pagina 384
Contabilitate Aprofundata - Pagina 385
Contabilitate Aprofundata - Pagina 386
Contabilitate Aprofundata - Pagina 387
Contabilitate Aprofundata - Pagina 388
Contabilitate Aprofundata - Pagina 389
Contabilitate Aprofundata - Pagina 390
Contabilitate Aprofundata - Pagina 391
Contabilitate Aprofundata - Pagina 392
Contabilitate Aprofundata - Pagina 393
Contabilitate Aprofundata - Pagina 394
Contabilitate Aprofundata - Pagina 395
Contabilitate Aprofundata - Pagina 396
Contabilitate Aprofundata - Pagina 397
Contabilitate Aprofundata - Pagina 398
Contabilitate Aprofundata - Pagina 399
Contabilitate Aprofundata - Pagina 400
Contabilitate Aprofundata - Pagina 401
Contabilitate Aprofundata - Pagina 402
Contabilitate Aprofundata - Pagina 403
Contabilitate Aprofundata - Pagina 404
Contabilitate Aprofundata - Pagina 405
Contabilitate Aprofundata - Pagina 406
Contabilitate Aprofundata - Pagina 407
Contabilitate Aprofundata - Pagina 408
Contabilitate Aprofundata - Pagina 409
Contabilitate Aprofundata - Pagina 410
Contabilitate Aprofundata - Pagina 411
Contabilitate Aprofundata - Pagina 412
Contabilitate Aprofundata - Pagina 413
Contabilitate Aprofundata - Pagina 414
Contabilitate Aprofundata - Pagina 415
Contabilitate Aprofundata - Pagina 416
Contabilitate Aprofundata - Pagina 417
Contabilitate Aprofundata - Pagina 418
Contabilitate Aprofundata - Pagina 419
Contabilitate Aprofundata - Pagina 420
Contabilitate Aprofundata - Pagina 421
Contabilitate Aprofundata - Pagina 422
Contabilitate Aprofundata - Pagina 423
Contabilitate Aprofundata - Pagina 424
Contabilitate Aprofundata - Pagina 425
Contabilitate Aprofundata - Pagina 426
Contabilitate Aprofundata - Pagina 427
Contabilitate Aprofundata - Pagina 428
Contabilitate Aprofundata - Pagina 429
Contabilitate Aprofundata - Pagina 430
Contabilitate Aprofundata - Pagina 431
Contabilitate Aprofundata - Pagina 432

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Aprofundata
  • cap 3.pdf
  • cap 4.pdf
  • cap 5.pdf
  • cap 6.pdf
  • cap 7.pdf
  • cap 8.pdf
  • capitolul 1.pdf
  • capitolul 2.pdf
  • studiu de caz.pdf
  • teste.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Banii, fiind o denumire generica pentru toate tipurile de monede si de semne de valoare, reprezinta un instrument social, o forma particulara...

Optimizarea Fluxurilor Financiare ale Întreprinderii

«Optimizarea fluxurilor financiar monetare, a încasărilor şi plăţilor, constă în luarea unor măsuri tehnice pentru a evita risipa, în scopul...

Sistemul Informational Privind Contabilitatea Impozitelor si Taxelor

Societatea comerciala este o entitate de natura contractuala care are o istorie de mii de ani, având ca punct de pornire: Codul lui Hammurapi~...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Reforma Contabilității Publice

1.Contextul general al reformei contabilitatii publice Dupa 1990, România s-a caracterizat prin reforme politice si economice semnificative. În...

Contabilitatea Materiilor Prime

1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. COMAT S.A. DEVA 1.1. SCURT ISTORIC Societatea Comerciala COMAT DEVA S.A. este persoana juridica româna, cu sediul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Contabilitate Aprofundata

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate Aprofundata - Lichidarea si Dizolvarea Societatii Comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate Aprofundata

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Ai nevoie de altceva?