Contabilitate Bancara

Curs
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20019
Mărime: 134.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chitu Alberta
Sistemul bancar in Romania" Curs Ctb bancara - CIG an III

Extras din document

Tema 1

Sistemul bancar în România

Locul sistemului bancar în România Sistemul bancar din România este inclus în Sectorul instituţional “Instituţii financiare”.Acest sector grupează unităţile instituţionale ce au ca funcţie principală finanţarea. Acestea colectează resursele financiare disponibile în societate şi le redistribuie altor unităţi instituţionale sub forma creditelor. Resursele principale ale acestui sector constau din dobânzile şi comisioanele primite pentru serviciile efectuate. La noi în ţară în sectorul “Instituţii financiare” sunt incluse: Banca Naţională a României, băncile comerciale, Instituţiile de credit nefinanciare şi fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Activităţile principale ale instituţiilor financiare din care se obţin resursele acestui sector se referă la gestionarea depozitelor la vedere şi la termen, a bonurilor negociabile şi a titlurilor monetare pe termen lung.

Rolul sistemului bancar Într-o economie, băncile au rolul de intermediari financiari care atrag disponibilităţile existente la un moment dat de la celelalte sectoare instituţionale şi le distribuie altor sectoare sub forma creditelor acordate pentru acoperirea unor lichidităţi imediate sau pentru perioade mai lungi, pentru efectuarea de investiţii.

Băncile au următoarele roluri:

- emit propriile titluri negociabile, în scopul mobilizării resurselor disponibile într-o economie;

- achiziţionează titluri emise de agenţii nebancari prin plasarea către aceştia a resurselor mobilizate.

Funcţiile sistemului bancar Băncile îndeplinesc două funcţii principale, şi anume:

- funcţia de constituire de resurse, care constă în atragerea disponibilităţilor existente la un moment dat de la clienţi (unităţile instituţionale dintr-o economie, inclusiv de la populaţie) şi plasarea lor către alţi clienţi pentru acoperirea nevoilor temporare ale acestora sub formă de credite.

- funcţia de asigurare a mecanismului de funcţionare a plăţilor, care are ca rol susţinerea creşterii economice, prin efectuarea de operaţii în favoarea clienţilor, precum viramente şi plăţi în numerar.

Componenţa sistemului bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează sistemul bancar. Sistemul bancar este format din:

- banca centrală (BNR);

- băncile comerciale sau de depozit;

- societăţile financiare, băncile şi instituţiile de credit specializate;

Banca centrală – rol şi funcţii Sistemul bancar este organizat având în centru banca centrală, care este şi bancă de emisiune. Banca centrală are rolul de a asigura stabilitatea întregului sistem bancar, deoarece acesta are un rol determinant în asigurarea stabilităţii macroeconomice.

Banca centrală îndeplineşte o serie de funcţii, printre care se pot enumera:

1. Funcţia de centru al politicii monetare; această funcţie constă în faptul că banca centrală asigură finanţarea trezoreriei statului (a bugetului) fără însă, a afecta puterea de cumpărare a banilor, creşterea economică neinflaţionistă, echilibrul financiar într-o economie ordonată.

2. Funcţia de emisiune monetară; această funcţie a fost cedată de stat băncii centrale pentru a înlătura neîncrederea populaţiei în banii emişi de acesta care generau inflaţie în anumite momente. De pe la jumătatea secolului al XIX–lea băncile centrale fiind singurele care emiteau bancnote.

3. Funcţia de creditare a economiei naţionale; această funcţie este foarte importantă pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice. Creditarea economiei naţionale se realizează cu ajutorul băncilor comerciale, care se refinanţează de la banca centrală prin diverse forme precum: rescontare, avansuri de lombard, contracte de răscumpărare, linii de credit pe termen scurt etc.

4. Funcţia de bancă a băncilor; pe lângă faptul că asigură finanţarea indirectă a diverselor sectoare instituţionale, banca centrală se implică direct în activitatea băncilor comerciale astfel:

- elaborează normele de funcţionare ale băncilor şi reglementează din punct de vedere administrativ funcţionarea lor;

- este bancă de depozit pentru băncile comerciale, deţinând disponibilităţile lichide ale acestora;

- este banca de legătură între băncile comerciale, prin aceasta efectuându-se tranzacţiile dintre ele;

- reglementează circulaţia instrumentelor de plată;

- asigură cadrul instituţional de efectuare a tranzacţiilor monetare;

- asigură reglementarea circulaţiei documentelor de plată;

5. Funcţia de centru valutar; banca centrală este participant activ la tranzacţiile de pe piaţa valutară, aceasta determinând influenţarea cererii şi ofertei de monedă în scopul asigurării stabilităţii relative a cursului valutar. Trebuie remarcat că din acest punct de vedere, banca centrală este cea care poate intervenii pe piaţa valutară pentru asigurarea stabilităţii monedei naţionale, desigur nu fără conlucrarea politicilor macroeconomice.

6. Funcţia de bancă pentru stat;

Contul curent general al trezoreriei statului este ţinut de Banca Naţională a României, acesta fiind deschis pentru Ministerul Finanţelor Publice, a unităţilor trezoreriei statului din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti. În acest cont se înregistrează încasările şi plăţile efectuate, în limita disponibilităţilor existente în cont. Contul curent general al trezoreriei statului se consolidează zilnic la nivelul Centralei Băncii Naţionale a României.

7. Funcţia de reprezentant al statului în relaţiile internaţionale;

Banca centrală poate participa în nume propriu sau în numele statului la tratative şi negocieri internaţionale în probleme financiare, monetare, de credit, valutare etc.

De asemenea, banca centrală poate încheia în nume propriu sau al statului acorduri de decontare şi de plăţi sau alte convenţii cu instituţii publice sau private ce-şi au sediul în străinătate.

Preview document

Contabilitate Bancara - Pagina 1
Contabilitate Bancara - Pagina 2
Contabilitate Bancara - Pagina 3
Contabilitate Bancara - Pagina 4
Contabilitate Bancara - Pagina 5
Contabilitate Bancara - Pagina 6
Contabilitate Bancara - Pagina 7
Contabilitate Bancara - Pagina 8
Contabilitate Bancara - Pagina 9
Contabilitate Bancara - Pagina 10
Contabilitate Bancara - Pagina 11
Contabilitate Bancara - Pagina 12
Contabilitate Bancara - Pagina 13
Contabilitate Bancara - Pagina 14
Contabilitate Bancara - Pagina 15
Contabilitate Bancara - Pagina 16
Contabilitate Bancara - Pagina 17
Contabilitate Bancara - Pagina 18
Contabilitate Bancara - Pagina 19
Contabilitate Bancara - Pagina 20
Contabilitate Bancara - Pagina 21
Contabilitate Bancara - Pagina 22
Contabilitate Bancara - Pagina 23
Contabilitate Bancara - Pagina 24
Contabilitate Bancara - Pagina 25
Contabilitate Bancara - Pagina 26
Contabilitate Bancara - Pagina 27
Contabilitate Bancara - Pagina 28
Contabilitate Bancara - Pagina 29
Contabilitate Bancara - Pagina 30
Contabilitate Bancara - Pagina 31
Contabilitate Bancara - Pagina 32
Contabilitate Bancara - Pagina 33
Contabilitate Bancara - Pagina 34
Contabilitate Bancara - Pagina 35
Contabilitate Bancara - Pagina 36
Contabilitate Bancara - Pagina 37
Contabilitate Bancara - Pagina 38
Contabilitate Bancara - Pagina 39
Contabilitate Bancara - Pagina 40
Contabilitate Bancara - Pagina 41
Contabilitate Bancara - Pagina 42
Contabilitate Bancara - Pagina 43
Contabilitate Bancara - Pagina 44
Contabilitate Bancara - Pagina 45
Contabilitate Bancara - Pagina 46
Contabilitate Bancara - Pagina 47
Contabilitate Bancara - Pagina 48
Contabilitate Bancara - Pagina 49
Contabilitate Bancara - Pagina 50
Contabilitate Bancara - Pagina 51
Contabilitate Bancara - Pagina 52
Contabilitate Bancara - Pagina 53
Contabilitate Bancara - Pagina 54
Contabilitate Bancara - Pagina 55
Contabilitate Bancara - Pagina 56
Contabilitate Bancara - Pagina 57
Contabilitate Bancara - Pagina 58
Contabilitate Bancara - Pagina 59
Contabilitate Bancara - Pagina 60
Contabilitate Bancara - Pagina 61
Contabilitate Bancara - Pagina 62
Contabilitate Bancara - Pagina 63
Contabilitate Bancara - Pagina 64
Contabilitate Bancara - Pagina 65
Contabilitate Bancara - Pagina 66
Contabilitate Bancara - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • curs 1 studenei.doc
  • curs 2. 1.doc
  • curs 3.1 studenti.doc
  • curs 5.1 studenti.doc
  • curs 5.2. studenti.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau

INTRODUCERE În ultimele două decenii, inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat...

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Studiu De Caz- S.C. Tricotaje Somesul S.A.

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Studiul privind Derularea unui Credit pentru Persoane Juridice Acordat de Banca Romana pentru Dezvoltare GSG

Introducere În epoca contemporană, în ţările cu economie de piaţă, creditul şi băncile au un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice,...

Contabilitatea creditelor și a împrumuturilor

INTRODUCERE În sistemul bancar contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale...

Lichidarea unei Societati Comerciale - Procedura, Evaluari, Valorificarea Patrimoniului, Despagubirea Creditorilor si Actionarilor

1.DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SC “PROSPER “SRL, a fost infiintata in anul 2000 si are ca obiect de activitate producerea de mobilier pentru...

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit....

Contabilitate Bancara

CAPITOLUL I : ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA In tara noastra, trecerea la economia de piata a determinat numeroase schimbari. Acestea...

Ai nevoie de altceva?