Contabilitate Bancara

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 29754
Mărime: 118.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciornii Revelia

Cuprins

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare .

Capitolul 2. Bilanţul bancar.

Capitolul 3. Documentaţia bancară şi circuitul documentar.

Capitolul 4. Contabilitatea mijloacelor proprii ale băncii.

Capitolul 5. Contabilitatea mijloacelor atrase ale băncii.

Capitolul 6. Contabilitatea operaţiunilor de casă cu numerarul.

Capitolul 7. Contabilitatea activelor materiale la bancă.

Capitolul 8. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor băncii.

Capitolul 9.Contabilitatea operaţiunilor de decontări .

Capitolul 10. Contabilitatea operaţiunilor de creditare

Capitolul 10. Contabilitatea operaţiunilor cu valori mobiliare.

Extras din document

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare .

1.1.Obiectul contabilităţii bancare.

Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura dezvoltării ştiinţei despre contabilitate în ansamblu. O dată cu editarea în anul 1975, în Franţa, a lucrării lui Edmond de Granjeu “La teme des livres rendue facile” acesta a fost stabilit definitiv ca fiind patrimoniul întreprinderii.

Concepţia economică constă în faptul că obiectul contabilităţii este determinat ca mişcarea capitalului examinat din punct de vedere al utilizării acestuia (pe termen lung sau scurt) şi al modului de procurare al acestuia (propriu sau atras).

Creşterea rolului şi a gradului de independenţă al instituţiilor financiare în condiţiile economiei de piaţă, orientarea lor la utilizarea experienţei, acumulate în practica internaţională, au determinat trecerea la sistemul de evidenţă şi analiză ale operaţiunilor efectuate în baza standardelor internaţionale ale evidenţei.

În scopul reorganizării sistemului evidenţei a fost elaborat Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova (ulterior – Planul de conturi) şi au fost descrise conturile .

Drept obiect al contabilităţii bancare servesc:

• Activele;

• Obligaţiunile;(pasive)

• Capital şi Rezerve; ;(pasive)

• Veniturile;

• Cheltuielile.

1.1.Obiectul contabilităţii bancare.

În definirea activului şi pasivului se creează în plan metodologic posibilitatea de a pune în evidenţă modul de valorificare al patrimoniului. Altfel spus, activul prin elementele sale componente formează baza materială, iar pasivul caracterizează în expresie valorică felul relaţiilor economice privind gestiunea bazei materiale.

Activele grupeaza mijloacele băncii dupa componenţa lor.

La activele băncii se referă:

- Mijloacele băneşti (în casierie, în casele de schimb valutar şi în drum);

- Contul „Nostro” la BNM şi la alte bănci;

- Credite bancare;

- Valori mobiliare investiţionale;

- Plasamente în bănci;

- Active pe temen lung;

- Materiale şi OMVSD;``````````````````````

- Dobânda sporită ce urmează să fie primită;

- Decontări cu personalul (creanţa);

- Decontări cu debitorii;

-Alte active.

Activele societăţilor bancare pot fi grupate în:

1) Active interne:

a) numerar în casieriile bancilor;

b) credite interne, care pot fi credite neguvernamentale pe termen scurt, mediu si lung şi credite guvernamentale;

c) sume în tranzit între sediile băncii;

d) active interbancare;

e) alte active (credite preluate de bănci, profit repartizat, diferenţe nete nefavorabile din reevaluarea activelor şi pasivelor externe).

2) Active externe:

Activele externe reflectă, pe de o parte, activele exprimate în valute convertibile, iar pe de altă parte, active externe exprimate în valute neconvertibile.

Obligaţiunile băncii includ:

- Conturi Loro (conturile altori bănci deschise la bancă);

- Împrumuturi primite;

- Titluri de valoare emise;

- Certificate de depozit;

- Depozitele clienţilor;

- Conturi curente ale clienţilor;

- Dobânda sporită ce urmează să fie plătită;

- Decontări privind leasingul (datorii);

- Decontări cu personalul (datorii);

- Decontări cu bugetul;

-Carduri de debit (depozit);

-Alte obligaţiuni.

La Capital şi rezerve se referă:

- Capitalul social (acţiuni simple şi preferenţiale);

- Surplus de capital (diferenţa dintre valoarea nominală şi cea de piaţă a acţiunilor emise şi plasate);

- Capitalul de rezervă;

- Profitul net;

- Capitalul secundar (diferenţa din reevaluarea activelor pe termen lung);

Pasivele societăţilor bancare deasemenea pot fi grupate:

1) Pasive interne:

a) depozite ale clienţilor nebancari care cuprind disponibilităţi la vedere ale agenţilor economici şi ale populaţiei,economiile populaţiei la vedere sau la termen,depozite în lei,în valuta convertibită şi neconvertibilă;

b) sume în tranzit între sediile băncii;

c) pasive interbancare;

d)depozite publice, care cuprind disponibilităţi pentru investiţii de la bugetul de stat, disponibilităţi ale bugetelor locale, fondul pentru sănătate, disponibilităţi ale asigurărilor sociale de stat, disponibilităţi ale Trezoreriei statului ş.a.;

d)fonduri proprii care cuprind capitalul social, fondul de rezervă, profitul net, acţiuni, fondul de risc, alte fonduri;

i) alte pasive.

2) Pasive externe, care cuprind în principal:

a) pasive pe termen scurt, respectiv împrumuturi de la bănci străine, depozite

ale băncilor străine, depozite ale altor nerezidenţi, angajamente şi acorduri

bilaterale de plăţi ş.a.;

b)pasive pe termen mijlociu şi lung exprimate atît în valute convertibile, cît

şi în valute neconvertibile.

Preview document

Contabilitate Bancara - Pagina 1
Contabilitate Bancara - Pagina 2
Contabilitate Bancara - Pagina 3
Contabilitate Bancara - Pagina 4
Contabilitate Bancara - Pagina 5
Contabilitate Bancara - Pagina 6
Contabilitate Bancara - Pagina 7
Contabilitate Bancara - Pagina 8
Contabilitate Bancara - Pagina 9
Contabilitate Bancara - Pagina 10
Contabilitate Bancara - Pagina 11
Contabilitate Bancara - Pagina 12
Contabilitate Bancara - Pagina 13
Contabilitate Bancara - Pagina 14
Contabilitate Bancara - Pagina 15
Contabilitate Bancara - Pagina 16
Contabilitate Bancara - Pagina 17
Contabilitate Bancara - Pagina 18
Contabilitate Bancara - Pagina 19
Contabilitate Bancara - Pagina 20
Contabilitate Bancara - Pagina 21
Contabilitate Bancara - Pagina 22
Contabilitate Bancara - Pagina 23
Contabilitate Bancara - Pagina 24
Contabilitate Bancara - Pagina 25
Contabilitate Bancara - Pagina 26
Contabilitate Bancara - Pagina 27
Contabilitate Bancara - Pagina 28
Contabilitate Bancara - Pagina 29
Contabilitate Bancara - Pagina 30
Contabilitate Bancara - Pagina 31
Contabilitate Bancara - Pagina 32
Contabilitate Bancara - Pagina 33
Contabilitate Bancara - Pagina 34
Contabilitate Bancara - Pagina 35
Contabilitate Bancara - Pagina 36
Contabilitate Bancara - Pagina 37
Contabilitate Bancara - Pagina 38
Contabilitate Bancara - Pagina 39
Contabilitate Bancara - Pagina 40
Contabilitate Bancara - Pagina 41
Contabilitate Bancara - Pagina 42
Contabilitate Bancara - Pagina 43
Contabilitate Bancara - Pagina 44
Contabilitate Bancara - Pagina 45
Contabilitate Bancara - Pagina 46
Contabilitate Bancara - Pagina 47
Contabilitate Bancara - Pagina 48
Contabilitate Bancara - Pagina 49
Contabilitate Bancara - Pagina 50
Contabilitate Bancara - Pagina 51
Contabilitate Bancara - Pagina 52
Contabilitate Bancara - Pagina 53
Contabilitate Bancara - Pagina 54
Contabilitate Bancara - Pagina 55
Contabilitate Bancara - Pagina 56
Contabilitate Bancara - Pagina 57
Contabilitate Bancara - Pagina 58
Contabilitate Bancara - Pagina 59
Contabilitate Bancara - Pagina 60
Contabilitate Bancara - Pagina 61
Contabilitate Bancara - Pagina 62
Contabilitate Bancara - Pagina 63
Contabilitate Bancara - Pagina 64
Contabilitate Bancara - Pagina 65
Contabilitate Bancara - Pagina 66
Contabilitate Bancara - Pagina 67
Contabilitate Bancara - Pagina 68
Contabilitate Bancara - Pagina 69
Contabilitate Bancara - Pagina 70
Contabilitate Bancara - Pagina 71
Contabilitate Bancara - Pagina 72
Contabilitate Bancara - Pagina 73
Contabilitate Bancara - Pagina 74
Contabilitate Bancara - Pagina 75
Contabilitate Bancara - Pagina 76
Contabilitate Bancara - Pagina 77
Contabilitate Bancara - Pagina 78
Contabilitate Bancara - Pagina 79
Contabilitate Bancara - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau

INTRODUCERE În ultimele două decenii, inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Studiul privind Derularea unui Credit pentru Persoane Juridice Acordat de Banca Romana pentru Dezvoltare GSG

Introducere În epoca contemporană, în ţările cu economie de piaţă, creditul şi băncile au un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice,...

Proiectarea unei Aplicații Informatice

CAP. I. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU APLICAŢIA INFORMATICĂ 1.1 Conceptul de studiu de fezabilitate. Rol şi obiective Elaborarea unui sistem...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

INTRODUCERE I. Bazele teoretice a contabilitatii mijloacelor banesti 1.3. Esenta mijloacelor banesti 1.4. Sarcinile contabilitatii mijloacelor...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Organizarea Contabilității Bancare

CAPITOLUL I ORIGINILE SISTEMULUI BANCAR 1.1 Activităţile specifice băncilor de-a lungul istoriei Termenul de bancă vine din limba italiană de la...

Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii

Cap.I. Prezentarea entitatii. 1. Infiintare,denumire,capital. Societatea C&R Partener a luat fiinta in anul 1996. Numarul inregistrarii la...

Ai nevoie de altceva?