Contabilitate Bancara

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 25 fișiere: doc, docx
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 54115
Mărime: 556.88KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

TEMA 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE

-1. Obiectul contabilităţii bancare

-2. Principiile contabilităţii bancare

-3. Documentele evidenţei bancare

-4. Organizarea circuitului documentelor bancare

-5. Planul de conturi

1. Obiectul contabilităţii bancare

-Obiectul contabilităţii instituţiilor de credit îl constituie reflectarea în expresie bănească a disponibilităţilor şi depozitelor băneşti, a bunurilor mobile şi imobile, a titlurilor de valoare, a plasamentelor bancare, a drepturilor şi obligaţiilor bancare, precum şi a modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor obţinute de bănci sau alte instituţii de credit.

Pentru îndeplinirea obiectului pe care îl are contabilitatea bancară şi totodată pentru respectarea reglementărilor în domeniu, băncile, în calitate de instituţii de credit cu răspundere patrimonială, au obligaţia să asigure:

-întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afectează patrimoniul băncii;

-înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

-inventarierea patrimoniului băncii;

-întocmirea bilanţului contabil;

-controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;

-furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatelor obţinute de bancă.

Procedeele folosite de metoda contabilitatii sunt:

-generale

-comune stiitelor economice

-specifice contabilitatii

2. Principiile contabilităţii bancare

-Redarea imaginii fidele a patrimoniului instituţiei de credit şi a situaţiei financiare necesită respectarea, cel puţin, a următoarelor principii contabile:

-Principiul prudenţei

-Principiul permanenţei metodelor

-Principiul continuităţii activităţii

-Principiul independenţei exerciţiilor

-Principiul intangibilităţii bilanţului

-Principiul necompensării

- Principiul nominalismului sau costului istoric

-Principiul supremaţiei realităţii asupra aparenţei

-Principiul pragului de importanţă semnificativă

-Principiul prudenţei - conform căruia nu este permisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor şi nici subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor.

- Principiul permanenţei metodelor - conform căruia există continuitate în aplicarea regulilor şi metodelor de evaluare, de înregistrare în contabilitate, de prezentare a situaţiei elementelor patrimoniale şi a rezultatelor pentru a asigura comparabilitatea datelor în timp.

- Principiul continuităţii activităţii – conform căruia activitatea bancară se presupune că va funcţiona într-un viitor previzibil fără să intre în stare de lichidare sau de reducere a activităţii acesteia.

-Principiul independenţei exerciţiilor – conform căruia veniturile şi cheltuielile sunt delimitate în timp pe măsura angajărilor şi a trecerii exerciţiului asupra căruia se referă.

- Principiul intangibilităţii bilanţului – conform căruia bilanţul X de închidere a exerciţiului este egal cu bilanţul X+1 de deschidere a exerciţiului următor.

- Principiul necompensării - potrivit căruia între elemente de activ şi de pasiv ale patrimoniului bancar nu se admite compensarea, precum şi între conturile de venituri şi cheltuieli ce se închid prin contul de rezultate

-Principiul nominalismului sau costului istoric -potrivit căruia costul istoric la care un activ sau un pasiv a intrat în patrimoniu şi a fost înregistrat în contabilitate trebuie să fie menţinut.

- Principiul supremaţiei realităţii asupra aparenţei - prin care, aspectul economic şi financiar este privilegiat faţă de aspectul pur juridic.

- Principiul pragului de importanţă semnificativă - potrivit căruia, toate informaţiile de importanţă semnificativă trebuie să figureze în documentele comunicate terţilor (bilanţ, contul de profit şi pierdere ş.a.).

Preview document

Contabilitate Bancara - Pagina 1
Contabilitate Bancara - Pagina 2
Contabilitate Bancara - Pagina 3
Contabilitate Bancara - Pagina 4
Contabilitate Bancara - Pagina 5
Contabilitate Bancara - Pagina 6
Contabilitate Bancara - Pagina 7
Contabilitate Bancara - Pagina 8
Contabilitate Bancara - Pagina 9
Contabilitate Bancara - Pagina 10
Contabilitate Bancara - Pagina 11
Contabilitate Bancara - Pagina 12
Contabilitate Bancara - Pagina 13
Contabilitate Bancara - Pagina 14
Contabilitate Bancara - Pagina 15
Contabilitate Bancara - Pagina 16
Contabilitate Bancara - Pagina 17
Contabilitate Bancara - Pagina 18
Contabilitate Bancara - Pagina 19
Contabilitate Bancara - Pagina 20
Contabilitate Bancara - Pagina 21
Contabilitate Bancara - Pagina 22
Contabilitate Bancara - Pagina 23
Contabilitate Bancara - Pagina 24
Contabilitate Bancara - Pagina 25
Contabilitate Bancara - Pagina 26
Contabilitate Bancara - Pagina 27
Contabilitate Bancara - Pagina 28
Contabilitate Bancara - Pagina 29
Contabilitate Bancara - Pagina 30
Contabilitate Bancara - Pagina 31
Contabilitate Bancara - Pagina 32
Contabilitate Bancara - Pagina 33
Contabilitate Bancara - Pagina 34
Contabilitate Bancara - Pagina 35
Contabilitate Bancara - Pagina 36
Contabilitate Bancara - Pagina 37
Contabilitate Bancara - Pagina 38
Contabilitate Bancara - Pagina 39
Contabilitate Bancara - Pagina 40
Contabilitate Bancara - Pagina 41
Contabilitate Bancara - Pagina 42
Contabilitate Bancara - Pagina 43
Contabilitate Bancara - Pagina 44
Contabilitate Bancara - Pagina 45
Contabilitate Bancara - Pagina 46
Contabilitate Bancara - Pagina 47
Contabilitate Bancara - Pagina 48
Contabilitate Bancara - Pagina 49
Contabilitate Bancara - Pagina 50
Contabilitate Bancara - Pagina 51
Contabilitate Bancara - Pagina 52
Contabilitate Bancara - Pagina 53
Contabilitate Bancara - Pagina 54
Contabilitate Bancara - Pagina 55
Contabilitate Bancara - Pagina 56
Contabilitate Bancara - Pagina 57
Contabilitate Bancara - Pagina 58
Contabilitate Bancara - Pagina 59
Contabilitate Bancara - Pagina 60
Contabilitate Bancara - Pagina 61
Contabilitate Bancara - Pagina 62
Contabilitate Bancara - Pagina 63
Contabilitate Bancara - Pagina 64
Contabilitate Bancara - Pagina 65
Contabilitate Bancara - Pagina 66
Contabilitate Bancara - Pagina 67
Contabilitate Bancara - Pagina 68
Contabilitate Bancara - Pagina 69
Contabilitate Bancara - Pagina 70
Contabilitate Bancara - Pagina 71
Contabilitate Bancara - Pagina 72
Contabilitate Bancara - Pagina 73
Contabilitate Bancara - Pagina 74
Contabilitate Bancara - Pagina 75
Contabilitate Bancara - Pagina 76
Contabilitate Bancara - Pagina 77
Contabilitate Bancara - Pagina 78
Contabilitate Bancara - Pagina 79
Contabilitate Bancara - Pagina 80
Contabilitate Bancara - Pagina 81
Contabilitate Bancara - Pagina 82
Contabilitate Bancara - Pagina 83
Contabilitate Bancara - Pagina 84
Contabilitate Bancara - Pagina 85
Contabilitate Bancara - Pagina 86
Contabilitate Bancara - Pagina 87
Contabilitate Bancara - Pagina 88
Contabilitate Bancara - Pagina 89
Contabilitate Bancara - Pagina 90
Contabilitate Bancara - Pagina 91
Contabilitate Bancara - Pagina 92
Contabilitate Bancara - Pagina 93
Contabilitate Bancara - Pagina 94
Contabilitate Bancara - Pagina 95
Contabilitate Bancara - Pagina 96
Contabilitate Bancara - Pagina 97
Contabilitate Bancara - Pagina 98
Contabilitate Bancara - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Bancara
  • Tema 2Decontari.doc
  • Tema 3Numerar.doc
  • Tema1Organizarea generala a contabilitatiii bancare.doc
  • Tema4Contabilitatea creditelor bancare.doc
  • tema5contabilitatea depozitelorbancare.doc
  • tema6Contabilitatea operatiunilor valutare ale bancii.doc
  • Tema7Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bancii.doc
  • Tema8contabilitatea cap propriu.doc
  • T1.docx
  • T2-Cont operatiilor de plata in numerar in moneda nationala.docx
  • t3.doc
  • T4 - contabilitatea operatiilor de creditare.docx
  • T5 - Operatiile cu valori mobiliare.docx
  • T7 - Contabilitatea operatiunilor de depozit.docx
  • Contabilitate bancara 1.doc
  • TEMA 10.doc
  • TEMA 11.doc
  • Tema 2 Contabilitatea capitalului bancar.doc
  • TEMA 3 CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE TREZORERIE.doc
  • TEMA 4.doc
  • TEMA 5.doc
  • TEMA 6 CONTABILITATEA.doc
  • TEMA 7.doc
  • TEMA 8.doc
  • TEMA 9.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Politici Financiar Monetare

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitate Internationala

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Organizarea Generala a Contabilitatii Societatilor Comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Introducere în Știința Contabilității

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi...

Ai nevoie de altceva?