Contabilitate bancară

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 25 fișiere: doc, docx
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 54115
Mărime: 556.88KB (arhivat)
Publicat de: Ionela I.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

TEMA 1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE

-1. Obiectul contabilităţii bancare

-2. Principiile contabilităţii bancare

-3. Documentele evidenţei bancare

-4. Organizarea circuitului documentelor bancare

-5. Planul de conturi

1. Obiectul contabilităţii bancare

-Obiectul contabilităţii instituţiilor de credit îl constituie reflectarea în expresie bănească a disponibilităţilor şi depozitelor băneşti, a bunurilor mobile şi imobile, a titlurilor de valoare, a plasamentelor bancare, a drepturilor şi obligaţiilor bancare, precum şi a modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor, a veniturilor şi a rezultatelor obţinute de bănci sau alte instituţii de credit.

Pentru îndeplinirea obiectului pe care îl are contabilitatea bancară şi totodată pentru respectarea reglementărilor în domeniu, băncile, în calitate de instituţii de credit cu răspundere patrimonială, au obligaţia să asigure:

-întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afectează patrimoniul băncii;

-înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

-inventarierea patrimoniului băncii;

-întocmirea bilanţului contabil;

-controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;

-furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatelor obţinute de bancă.

Procedeele folosite de metoda contabilitatii sunt:

-generale

-comune stiitelor economice

-specifice contabilitatii

2. Principiile contabilităţii bancare

-Redarea imaginii fidele a patrimoniului instituţiei de credit şi a situaţiei financiare necesită respectarea, cel puţin, a următoarelor principii contabile:

-Principiul prudenţei

-Principiul permanenţei metodelor

-Principiul continuităţii activităţii

-Principiul independenţei exerciţiilor

-Principiul intangibilităţii bilanţului

-Principiul necompensării

- Principiul nominalismului sau costului istoric

-Principiul supremaţiei realităţii asupra aparenţei

-Principiul pragului de importanţă semnificativă

-Principiul prudenţei - conform căruia nu este permisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor şi nici subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor.

- Principiul permanenţei metodelor - conform căruia există continuitate în aplicarea regulilor şi metodelor de evaluare, de înregistrare în contabilitate, de prezentare a situaţiei elementelor patrimoniale şi a rezultatelor pentru a asigura comparabilitatea datelor în timp.

- Principiul continuităţii activităţii – conform căruia activitatea bancară se presupune că va funcţiona într-un viitor previzibil fără să intre în stare de lichidare sau de reducere a activităţii acesteia.

-Principiul independenţei exerciţiilor – conform căruia veniturile şi cheltuielile sunt delimitate în timp pe măsura angajărilor şi a trecerii exerciţiului asupra căruia se referă.

- Principiul intangibilităţii bilanţului – conform căruia bilanţul X de închidere a exerciţiului este egal cu bilanţul X+1 de deschidere a exerciţiului următor.

- Principiul necompensării - potrivit căruia între elemente de activ şi de pasiv ale patrimoniului bancar nu se admite compensarea, precum şi între conturile de venituri şi cheltuieli ce se închid prin contul de rezultate

-Principiul nominalismului sau costului istoric -potrivit căruia costul istoric la care un activ sau un pasiv a intrat în patrimoniu şi a fost înregistrat în contabilitate trebuie să fie menţinut.

- Principiul supremaţiei realităţii asupra aparenţei - prin care, aspectul economic şi financiar este privilegiat faţă de aspectul pur juridic.

- Principiul pragului de importanţă semnificativă - potrivit căruia, toate informaţiile de importanţă semnificativă trebuie să figureze în documentele comunicate terţilor (bilanţ, contul de profit şi pierdere ş.a.).

Preview document

Contabilitate bancară - Pagina 1
Contabilitate bancară - Pagina 2
Contabilitate bancară - Pagina 3
Contabilitate bancară - Pagina 4
Contabilitate bancară - Pagina 5
Contabilitate bancară - Pagina 6
Contabilitate bancară - Pagina 7
Contabilitate bancară - Pagina 8
Contabilitate bancară - Pagina 9
Contabilitate bancară - Pagina 10
Contabilitate bancară - Pagina 11
Contabilitate bancară - Pagina 12
Contabilitate bancară - Pagina 13
Contabilitate bancară - Pagina 14
Contabilitate bancară - Pagina 15
Contabilitate bancară - Pagina 16
Contabilitate bancară - Pagina 17
Contabilitate bancară - Pagina 18
Contabilitate bancară - Pagina 19
Contabilitate bancară - Pagina 20
Contabilitate bancară - Pagina 21
Contabilitate bancară - Pagina 22
Contabilitate bancară - Pagina 23
Contabilitate bancară - Pagina 24
Contabilitate bancară - Pagina 25
Contabilitate bancară - Pagina 26
Contabilitate bancară - Pagina 27
Contabilitate bancară - Pagina 28
Contabilitate bancară - Pagina 29
Contabilitate bancară - Pagina 30
Contabilitate bancară - Pagina 31
Contabilitate bancară - Pagina 32
Contabilitate bancară - Pagina 33
Contabilitate bancară - Pagina 34
Contabilitate bancară - Pagina 35
Contabilitate bancară - Pagina 36
Contabilitate bancară - Pagina 37
Contabilitate bancară - Pagina 38
Contabilitate bancară - Pagina 39
Contabilitate bancară - Pagina 40
Contabilitate bancară - Pagina 41
Contabilitate bancară - Pagina 42
Contabilitate bancară - Pagina 43
Contabilitate bancară - Pagina 44
Contabilitate bancară - Pagina 45
Contabilitate bancară - Pagina 46
Contabilitate bancară - Pagina 47
Contabilitate bancară - Pagina 48
Contabilitate bancară - Pagina 49
Contabilitate bancară - Pagina 50
Contabilitate bancară - Pagina 51
Contabilitate bancară - Pagina 52
Contabilitate bancară - Pagina 53
Contabilitate bancară - Pagina 54
Contabilitate bancară - Pagina 55
Contabilitate bancară - Pagina 56
Contabilitate bancară - Pagina 57
Contabilitate bancară - Pagina 58
Contabilitate bancară - Pagina 59
Contabilitate bancară - Pagina 60
Contabilitate bancară - Pagina 61
Contabilitate bancară - Pagina 62
Contabilitate bancară - Pagina 63
Contabilitate bancară - Pagina 64
Contabilitate bancară - Pagina 65
Contabilitate bancară - Pagina 66
Contabilitate bancară - Pagina 67
Contabilitate bancară - Pagina 68
Contabilitate bancară - Pagina 69
Contabilitate bancară - Pagina 70
Contabilitate bancară - Pagina 71
Contabilitate bancară - Pagina 72
Contabilitate bancară - Pagina 73
Contabilitate bancară - Pagina 74
Contabilitate bancară - Pagina 75
Contabilitate bancară - Pagina 76
Contabilitate bancară - Pagina 77
Contabilitate bancară - Pagina 78
Contabilitate bancară - Pagina 79
Contabilitate bancară - Pagina 80
Contabilitate bancară - Pagina 81
Contabilitate bancară - Pagina 82
Contabilitate bancară - Pagina 83
Contabilitate bancară - Pagina 84
Contabilitate bancară - Pagina 85
Contabilitate bancară - Pagina 86
Contabilitate bancară - Pagina 87
Contabilitate bancară - Pagina 88
Contabilitate bancară - Pagina 89
Contabilitate bancară - Pagina 90
Contabilitate bancară - Pagina 91
Contabilitate bancară - Pagina 92
Contabilitate bancară - Pagina 93
Contabilitate bancară - Pagina 94
Contabilitate bancară - Pagina 95
Contabilitate bancară - Pagina 96
Contabilitate bancară - Pagina 97
Contabilitate bancară - Pagina 98
Contabilitate bancară - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Bancara
  • Tema 2Decontari.doc
  • Tema 3Numerar.doc
  • Tema1Organizarea generala a contabilitatiii bancare.doc
  • Tema4Contabilitatea creditelor bancare.doc
  • tema5contabilitatea depozitelorbancare.doc
  • tema6Contabilitatea operatiunilor valutare ale bancii.doc
  • Tema7Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bancii.doc
  • Tema8contabilitatea cap propriu.doc
  • T1.docx
  • T2-Cont operatiilor de plata in numerar in moneda nationala.docx
  • t3.doc
  • T4 - contabilitatea operatiilor de creditare.docx
  • T5 - Operatiile cu valori mobiliare.docx
  • T7 - Contabilitatea operatiunilor de depozit.docx
  • Contabilitate bancara 1.doc
  • TEMA 10.doc
  • TEMA 11.doc
  • Tema 2 Contabilitatea capitalului bancar.doc
  • TEMA 3 CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE TREZORERIE.doc
  • TEMA 4.doc
  • TEMA 5.doc
  • TEMA 6 CONTABILITATEA.doc
  • TEMA 7.doc
  • TEMA 8.doc
  • TEMA 9.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Politici Financiar Monetare

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi...

Contabilitate internațională

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situațiilor Financiare

A. CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Situatiile financiare ale unei companii reprezinta cel mai important...

Introducere în Știința Contabilității

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi...

Contabilitate și Control de Gestiune

CAPITOLUL I ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 1.1. Contabilitatea financiară...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Ai nevoie de altceva?