Contabilitate bancară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 35027
Mărime: 269.40KB (arhivat)
Publicat de: Rafael Negrea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neluta Mitea

Extras din curs

CAPITOLUL I : ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA

In tara noastra, trecerea la economia de piata a determinat numeroase schimbari. Acestea din urma au fost cauzate in principal de cresterea numarului agentilor economici privati, aspect ce a determinat nevoia dezvoltarii unui sistem bancar care sa raspunda solicitarilor pietei si sa asigure oferta de produse si servicii bancare necesare unei economii de piata.

Reforma sistemului bancar a inceput in 1990-1991. Cele mai recente legi, atat cu caracter general cat si cu caracter specific, au fost elaborate in concordanta cu directivele bancare ale Uniunii Europene, in scopul imbunatatirii cadrului legal privind activitatea bancara si alinierea acestuia la reglementarile Uniunii Europene.

B.N.R. urmareste modificarile aparute in legislatie bancara a tarilor dezvoltate si incearca sa creeze un sistem bancar modern, in care sa-si indeplineasca si rolul de banca centrala.

Romania si-a imbunatatit practica bancara cu noi tehnici si instrumente, produse si servicii bancare moderne necesare sustinerii cresterii economice.

1.1. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA

In organizarea sistemului bancar din Romania s-au avut in vedere : experienta sistemelor bancare din alte tari, evolutia sistemului bancar romanesc, recomandarile Fondului Monetar International, Bancii Mondiale si ale Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare si directivele Uniunii Europene.

Sistemul bancar romanesc are doua componente :

- Banca Nationala a Romaniei,

- institutiile, respectiv : institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, alte institutii de credit

a) Banca Nationala a Romaniei este banca centrală a României, având personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară.

Activitatea B.N.R. se desfasoara pe baza Legii 312/28.06.2004.

Obiectivul fundamental al B.N.R. este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Principalele atribuţii ale B.N.R. sunt:

- elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

- autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

- emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

- stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

- administrarea rezervelor internaţionale ale României.

Totodată, B.N.R. sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

În îndeplinirea atribuţiilor, BNR şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate.

În cadrul politicii monetare pe care o promovează, BNR utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii. Se interzice BNR achiziţionarea de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

BNR poate efectua pe piaţa secundară operaţiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanţe asupra sau titluri ale statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de credit, în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

În cadrul politicii sale monetare şi de curs de schimb, B.N.R. poate acorda instituţiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:

- titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul B.N.R., sau

- depozite constituite la B.N.R. sau la alte persoane juridice agreate de B.N.R

De asemenea, se interzice Băncii Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

B.N.R. este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

B.N.R. stabileşte condiţiile si costurile de creditare, deschide şi operează conturi ale instituţiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale B.N.R

Preview document

Contabilitate bancară - Pagina 1
Contabilitate bancară - Pagina 2
Contabilitate bancară - Pagina 3
Contabilitate bancară - Pagina 4
Contabilitate bancară - Pagina 5
Contabilitate bancară - Pagina 6
Contabilitate bancară - Pagina 7
Contabilitate bancară - Pagina 8
Contabilitate bancară - Pagina 9
Contabilitate bancară - Pagina 10
Contabilitate bancară - Pagina 11
Contabilitate bancară - Pagina 12
Contabilitate bancară - Pagina 13
Contabilitate bancară - Pagina 14
Contabilitate bancară - Pagina 15
Contabilitate bancară - Pagina 16
Contabilitate bancară - Pagina 17
Contabilitate bancară - Pagina 18
Contabilitate bancară - Pagina 19
Contabilitate bancară - Pagina 20
Contabilitate bancară - Pagina 21
Contabilitate bancară - Pagina 22
Contabilitate bancară - Pagina 23
Contabilitate bancară - Pagina 24
Contabilitate bancară - Pagina 25
Contabilitate bancară - Pagina 26
Contabilitate bancară - Pagina 27
Contabilitate bancară - Pagina 28
Contabilitate bancară - Pagina 29
Contabilitate bancară - Pagina 30
Contabilitate bancară - Pagina 31
Contabilitate bancară - Pagina 32
Contabilitate bancară - Pagina 33
Contabilitate bancară - Pagina 34
Contabilitate bancară - Pagina 35
Contabilitate bancară - Pagina 36
Contabilitate bancară - Pagina 37
Contabilitate bancară - Pagina 38
Contabilitate bancară - Pagina 39
Contabilitate bancară - Pagina 40
Contabilitate bancară - Pagina 41
Contabilitate bancară - Pagina 42
Contabilitate bancară - Pagina 43
Contabilitate bancară - Pagina 44
Contabilitate bancară - Pagina 45
Contabilitate bancară - Pagina 46
Contabilitate bancară - Pagina 47
Contabilitate bancară - Pagina 48
Contabilitate bancară - Pagina 49
Contabilitate bancară - Pagina 50
Contabilitate bancară - Pagina 51
Contabilitate bancară - Pagina 52
Contabilitate bancară - Pagina 53
Contabilitate bancară - Pagina 54
Contabilitate bancară - Pagina 55
Contabilitate bancară - Pagina 56
Contabilitate bancară - Pagina 57
Contabilitate bancară - Pagina 58
Contabilitate bancară - Pagina 59
Contabilitate bancară - Pagina 60
Contabilitate bancară - Pagina 61
Contabilitate bancară - Pagina 62
Contabilitate bancară - Pagina 63
Contabilitate bancară - Pagina 64
Contabilitate bancară - Pagina 65
Contabilitate bancară - Pagina 66
Contabilitate bancară - Pagina 67
Contabilitate bancară - Pagina 68
Contabilitate bancară - Pagina 69
Contabilitate bancară - Pagina 70
Contabilitate bancară - Pagina 71
Contabilitate bancară - Pagina 72
Contabilitate bancară - Pagina 73
Contabilitate bancară - Pagina 74
Contabilitate bancară - Pagina 75
Contabilitate bancară - Pagina 76
Contabilitate bancară - Pagina 77
Contabilitate bancară - Pagina 78
Contabilitate bancară - Pagina 79
Contabilitate bancară - Pagina 80
Contabilitate bancară - Pagina 81
Contabilitate bancară - Pagina 82
Contabilitate bancară - Pagina 83
Contabilitate bancară - Pagina 84
Contabilitate bancară - Pagina 85
Contabilitate bancară - Pagina 86
Contabilitate bancară - Pagina 87
Contabilitate bancară - Pagina 88
Contabilitate bancară - Pagina 89
Contabilitate bancară - Pagina 90
Contabilitate bancară - Pagina 91
Contabilitate bancară - Pagina 92
Contabilitate bancară - Pagina 93
Contabilitate bancară - Pagina 94
Contabilitate bancară - Pagina 95
Contabilitate bancară - Pagina 96
Contabilitate bancară - Pagina 97
Contabilitate bancară - Pagina 98
Contabilitate bancară - Pagina 99
Contabilitate bancară - Pagina 100
Contabilitate bancară - Pagina 101
Contabilitate bancară - Pagina 102
Contabilitate bancară - Pagina 103
Contabilitate bancară - Pagina 104
Contabilitate bancară - Pagina 105
Contabilitate bancară - Pagina 106
Contabilitate bancară - Pagina 107
Contabilitate bancară - Pagina 108
Contabilitate bancară - Pagina 109
Contabilitate bancară - Pagina 110
Contabilitate bancară - Pagina 111
Contabilitate bancară - Pagina 112
Contabilitate bancară - Pagina 113
Contabilitate bancară - Pagina 114
Contabilitate bancară - Pagina 115
Contabilitate bancară - Pagina 116
Contabilitate bancară - Pagina 117
Contabilitate bancară - Pagina 118
Contabilitate bancară - Pagina 119
Contabilitate bancară - Pagina 120
Contabilitate bancară - Pagina 121
Contabilitate bancară - Pagina 122
Contabilitate bancară - Pagina 123
Contabilitate bancară - Pagina 124
Contabilitate bancară - Pagina 125
Contabilitate bancară - Pagina 126
Contabilitate bancară - Pagina 127
Contabilitate bancară - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Bancara
  • Contabilitate bancara - Curs 1.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 2.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 3.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 4.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 5.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 6.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 1.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 2.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 3.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 4.doc

Alții au mai descărcat și

Practică contabilă

1. Prezentarea S.C. XXL & COMP S.R.L. 1.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii Societatea S.C. XXL & COMP S.R.L cu sediul în Suceava, are ca...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Practică contabilitate - Sushimania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Practică contabilitate financiară

PRACTICA LA CONTABILITATE FINANCIARA PUNCTUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII Societatea “IMPERIALCRIS IMPEX SRL” , cu sediul social in sat...

Lucrări practice - contabilitate financiară

CAP. I Contabilitatea capitalurilor A. Contabilitatea operatiunilor privind constituirea capitalului social 1. Se înfiinteaza o societate...

Proiect practică - contabilitate financiară - SC Fitze SRL

1.Prezentarea unitatii patrimoniale , cadru legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice Prezenta lucrare a fost...

Bazele contabilității - note de curs

1. SCURT ISTORIC Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element...

Bazele contabilității - aplicații

APLICATIA NR. 1 BILANTUL. VARIATIA POSTURILOR BILANTIERE. PATRIMONIUL BRUT SI PATRIMONIUL NET. I. Sa se intocmeasca bilantul initial al unei...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Ai nevoie de altceva?