Contabilitate Bancara

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9527
Mărime: 78.69KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tutu Anca

Extras din document

UNITATEA 1

CONCEPTE CHEIE PRIVIND CONTABILITATEA ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT

1. Instituţiile financiare , componentă a sistemului bancar

Conform cadrului legal din ţara noastră, activitatea financiar bancară se desfăşoară prin instituţii financiare monetare (IFM) şi instituţii financiare nebancare(IFN)

Instituţiile financiare monetare sunt reprezentate de : Banca Naţională a României, Instituţii de credit.

Banca Nţională a României

- Banca centrală cu rol de coordonare şi reglementare a activităţii bancare

- Asigură menţinerea stabilităţii preţurilor

- Principalele atribuţii sunt :

- Elaborează şi aplică politica monetară şi stabileşte cursul de schimb

- Autorizează şi supraveghează activitatea celorlalte instituţii de credit

- Emisiune de bancnote şi monedă

- Stabilirea regimului valutar şi supravegherea acestuia.

Instituţiile de credit

Sunt unităţi prin a căror activitate sunt atrase resurse băneşti de la public ,acordă credite ăn nume propriu şi emit monedă electronică Din această categorie fac parte : băncile, organizaţii cooperatiste de credit, banci de economisire şi creditare ăn domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, insituţii emitente de monedă electronică.

Pentru ca o instituţie de credit să funcţioneze şi să fie autorizată de BNR trebuie să aibe un capital iniţinial de minim 5 milionane euro sau echivalentul în lei.

Instituţiile de credit pot desfăşura următoarele categorii de activităţi:

- Atragere de depozite şi alte fonduri nerambursabile

- Acordare de credite

- Leasing financiar

- Operaţiuni da plăţi

- Emitere şi administare mijloace de plată, cum ar fi cărţi de credit,cecuri de călătorie monedă electronică

- Tranzacţionare în nume propriu sau în numele clienţilor cu : instrumente ale pieţei moinetare( cecuri, cambii, bilete laordin, etc); valută;instrumente având la bază cursul de schim şi rata dobânzii

- Participarea la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare , servicii de consultanţă

- Intermediere pe piaţa interbanvcară

- Operaţiuni cu metale şi pietre preţioase

Instituţiile financiare nebancare sunt entutăţi economice cu personalitate juridică ce desfăşoară activităţi de creditare în baza unor surse de fianţare proprii sau împrumutate. Capitalul iniţial trebuie să fie echivalentul în lei a minim 200.000 euro, sau 3 milioane euro în cazul socităţilor ce acordă credite ipotecare

Activităţile desfăşurate de IFN sunt :

- Acordare de credite

- Leasing financiar

- Emietere de garanţii şi asumare de angajamente , inclusiv garantarea creditului

- Acordare de credite cu primire de bunuri spre pastrare, cum ar fi casele de amanet.

- Alte forme de finanţare de natura creditului

2. Organizarea instituţiilor financiare

Principalele funcţii indeplinite de către o instituţie de credit sunt următoarele:

- Funcţii de conducere generală , care asigură buna desfăşurare a activităţii băncii

- Funcţii comerciale, care asigură relaţiile cu clientela

- Funcţiile de execuţie, cuprind activităţile ce permit finalizarea activităţilor comerciale iniţiate de cientelă sau de instituţie.

- Funcţiile administrative : sunt activităţi prin care se realizează toate obligaţiile legate de relaţiile sociale, fiscale şi profesionale ale băncii precum şi cele prin care se realizează difuzarea normelor de funcţionare internă

Structurile organizatorice de bază în desfăşurarea activităţii băncilor sunt :

- Direcţiile comerciale şi asimilate : întreţin relaţiilecu clientela, fiind generatoare de venituri.

- Serviciile de execuţie : desfăşoară activităţi ce completează relaţiile cu clientela

- Serviciile de intendenţă generală: desfăşoară aactivităţi ce nu sunt legate în mod direct de produsele bancare , dar sunt necesare.

- Serviciile funcţionale şi administrative realizează activităţi de organizare , control, asistenţă de specialitate

Deoarece relaţiile cu clientela pot depăşi teritoriul unui oraţ sau ţară, instituţiile de credit îşi crează reţele în teritoriu, având astfel o organizare piramidală. Distingem astfel următoarele structuri organizatorice :

- Centrala – unitate ce are personalitate juridică , cu rol de îndrumare , analiză şi control a activităţii unităţilor din subordine

- Sucursalele – nu au personalitate juridică. Desfăşoară activităţi privind relaţiile cu clientela, şi activităţi privind coordonarea unităţilor din subordine

- Agenţiile – nu au personalitate juridică, fiind deschise pe lângă sucursale

- Punctele de lucru – nu au personalitate juridică fiind deschise în locaţii unde volumul clientelei şi operaţiunile cerute sunt mari

Preview document

Contabilitate Bancara - Pagina 1
Contabilitate Bancara - Pagina 2
Contabilitate Bancara - Pagina 3
Contabilitate Bancara - Pagina 4
Contabilitate Bancara - Pagina 5
Contabilitate Bancara - Pagina 6
Contabilitate Bancara - Pagina 7
Contabilitate Bancara - Pagina 8
Contabilitate Bancara - Pagina 9
Contabilitate Bancara - Pagina 10
Contabilitate Bancara - Pagina 11
Contabilitate Bancara - Pagina 12
Contabilitate Bancara - Pagina 13
Contabilitate Bancara - Pagina 14
Contabilitate Bancara - Pagina 15
Contabilitate Bancara - Pagina 16
Contabilitate Bancara - Pagina 17
Contabilitate Bancara - Pagina 18
Contabilitate Bancara - Pagina 19
Contabilitate Bancara - Pagina 20
Contabilitate Bancara - Pagina 21
Contabilitate Bancara - Pagina 22
Contabilitate Bancara - Pagina 23
Contabilitate Bancara - Pagina 24
Contabilitate Bancara - Pagina 25
Contabilitate Bancara - Pagina 26
Contabilitate Bancara - Pagina 27
Contabilitate Bancara - Pagina 28
Contabilitate Bancara - Pagina 29
Contabilitate Bancara - Pagina 30
Contabilitate Bancara - Pagina 31
Contabilitate Bancara - Pagina 32
Contabilitate Bancara - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

Tema 1 INFORMATICA DE GESTIUNE SI INFORMATICA FINANCIARĂ. Unităţi de învăţare Timp alocat temei : 2 ore Noţiunea de informatică de gestiune şi...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Politici Financiar Monetare

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Contabilitate Internationala

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem transparent de raportare care va micsora costul...

Organizarea Generala a Contabilitatii Societatilor Comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Introducere în Știința Contabilității

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi...

Ai nevoie de altceva?