Contabilitate Bancara

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 14 fișiere: doc, docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 31164
Mărime: 325.11KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Stahovschi

Extras din document

TEMA 1: Organizarea generală a contabilităţii bancare

1. Obiectul şi metoda contabilităţii în băncile comerciale

2. Organizarea zilei de lucru şi controlul bancar intern

3. Documentaţia bancară. Clasificarea documentelor.

4. Planul de conturi al evidenţei bancare şi caracteristica acestuia.

5. Organizarea evidenţei sintetice şi analitice în cadrul băncii.

Bibligrafie:

• Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995

• Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007

• SNC-30 „Dezvăluiri în Rapoartelor Financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare

• Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova nr.55/11-01 din 1997 (www.bnm.md)

• Regulamentul cu privire la sistemele de control intern în bănci nr.96 din 30.04.2010

• Regulamentul privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova din 2002

• www.infomarket.md, www.justice.md, www.bnm.md, www.minfin.md.

-1-

Organizarea contabilităţii băncii se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea consiliului de Administraţie a BNM nr.238 din 10.10.02.

Contabilitatea bancară este forma evidenţei economice care în baza principiului dublei înregistrări şi a egalităţii bilanţiere urmăreşte înregistrarea şi controlează patrimoniul băncii în procesul modificării şi transformării acesteia.

Obiectul fundamental a Contabilităţii bancare este asigurarea unei imagini clare asupra situaţiei patrimoniale şi rezultatul exerciţiului financiar care se realizează pe baza unor norme, metode şi proceduri contabile stipulate în politica de contabilitate elaborată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, SNC şi SIRF. Pe lângă urmărirea structurii patrimoniale a băncii, Contabilitatea bancară urmăreşte şi reflectă fluxurile mijloacelor băneşti dintre agenţii economici (titularii de conturi) prin intermediul documentelor de plată.

În conformitate cu actele normative în vigoare, băncile au obligaţia să asigure:

- Elaborarea desinestătător a procedurilor interne privind iniţierea şi reflectarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor bancare, ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare;

- Întocmirea documentelor primare pentru orice operaţiune efectuată;

- Înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor;

- Inventarierea patrimoniului băncii;

- Întocmirea rapoartelor financiare şi rapoartelor statistice;

- Controlul intern şi confirmarea Rapoartelor Financiare de către Audit;

- Furmizarea, publicarea şi păstrarea informaţiei cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute de bancă;

- Alte obligaţiuni în conformitate cu actele normative.

Înregistrarea operaţiilor în contabilitate se efectuaează în mod cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor primare conforma datei de întocmire sau intrare în bancă, cu reflecarea acestora în conturile sintetice şi analitice, potrivit registrelor de contabilitate în conformaitate cu planul de conturi al evidenţei contabile.

-2-

Ziua de lucru trebuie să asigure perfectarea în timp util a documentelor de plată contabile şi de casă, precum şi reflectarea lor în evidenţa contabilă cu întocmirea balanţei de verificare. Astfel la bănci se stabileşte ziua operaţională.

Ziua operaţională reprezintă o parte din ziua de lucru, în timpul căreia se efectuează operaţiuni cu clienţii, precul şi primirea documentelor bancare pentru reflectarea acestora în contabilitate. Programul zilei operaţionale se aprobă de conducătorul băncii ( la majoritatea băncilor din Republica Moldova acesta este între orele 9.00 – 16.00). Toate documentele bancare primite în contabilitate, inclusiv şi cele de la subdiviziunile băncii, în timpul zilei operaţionale sunt supuse prelucrării şi reflectării în conturile bancare în aceeaşi zi. Documentele bancare primite după expirarea zilei operaţionale se reflectă în conturile contabile în următoarea zi operaţională.

O condiţie esenţială în vederea asigurării funcţionalităţii eficiente a sistemului financiar este stabilirea de către bănci a sistemului de control intern. Băncile elaborează, organizează şi implimentează prpriile sisteme de control intern, în baza Regulamentului cu privire la sistemul de control intern al băncii, ţinând cont de practica general-acceptată în acest domeniu, inclusiv documentele comitetului BASEL şi directivelor comunităţii europene.

Regulamentul cu privire la sistemul intern stabileşte cerinţele privind elaborarea, organizarea, implimentarea şi controlul respectării de către bănci a propriilor sisteme de control intern în vederea asigurării efectuării tranzacţiilor financiare într-un mod sigur şi prudent, veridicităţii şi credibilităţii informaţiei raportate, fiabilităţii şi integrităţii sistemelor informaţionale.

Sistemul de control intern al băncii reprezintă un proces în care sunt implicate organele de conducere ale băncii şi personalul acesteia, indiferent de funcţia acesteia, bazat pe procedee, metode, standarde, măsuri, restricţii, relaţii de emitere-executare-raportare-control al al tranzacţiilor şi operaţiilor.

Obiectivele principale ale controlului intern sunt următoarele:

- Protejarea intereselor băncii şi a clientelei pe calea minimizării riscurilor activităţii financiare;

- Controlul respectării de către bancă a legislaţiei;

- reglementarea conflictelor de interese;

- asigurarea securităţii informaţionale, transparenţei structurii de proprietate şi de control asupra băncii.

Controlul preventiv include controlul asupra operaţiilor executate de către bancă din punct de vedere al corectitudinii întocmirii documentelor primare şi a veridicităţii datelor incluse în aceste documente.

Controlul curent include controlul ierarhic asupra modului de deservire a titularului de cont, circuitul documentelor, modul de verificare a corectitudinii întocmirii documentelor, modul de reflectare a operaţiunilor în evidenţa contabilă, întocmirea corectă a extraselor de conturi şi prezenţa anexelor, modul de utilizare a formularelor cu regim special.

Controlul periodic include controlul sistematic al situaţiei evidenţei şi circuitul documentelor, legalitatea şi corectitudinea perfectării documentelor de plată contabile şi de casă care au consemnat operaţiile bancare, precum şi corectitudinea reflectării în evidenţa contabilă a acestor operaţiuni.

Activitatea de control intern se realizează în conformitate cu procedeele de control intern şi includ:

1. Controale organizatorice şi administrative;

2. Metode de dirijarea a activităţii;

3. Separarea funcţiilor şi obligaţiilor;

4. Procedee de autorizare şi aprobare a activităţilor;

5. Procedee de ţinere a evidenţei;

6. Procedee de securitate;

7. Procedee de verificare;

8. Procedee de evaluare;

9. Procedee de gestionare şi control al riscurilor;

10. Procedee de asigurare a continuităţii activităţii.

Preview document

Contabilitate Bancara - Pagina 1
Contabilitate Bancara - Pagina 2
Contabilitate Bancara - Pagina 3
Contabilitate Bancara - Pagina 4
Contabilitate Bancara - Pagina 5
Contabilitate Bancara - Pagina 6
Contabilitate Bancara - Pagina 7
Contabilitate Bancara - Pagina 8
Contabilitate Bancara - Pagina 9
Contabilitate Bancara - Pagina 10
Contabilitate Bancara - Pagina 11
Contabilitate Bancara - Pagina 12
Contabilitate Bancara - Pagina 13
Contabilitate Bancara - Pagina 14
Contabilitate Bancara - Pagina 15
Contabilitate Bancara - Pagina 16
Contabilitate Bancara - Pagina 17
Contabilitate Bancara - Pagina 18
Contabilitate Bancara - Pagina 19
Contabilitate Bancara - Pagina 20
Contabilitate Bancara - Pagina 21
Contabilitate Bancara - Pagina 22
Contabilitate Bancara - Pagina 23
Contabilitate Bancara - Pagina 24
Contabilitate Bancara - Pagina 25
Contabilitate Bancara - Pagina 26
Contabilitate Bancara - Pagina 27
Contabilitate Bancara - Pagina 28
Contabilitate Bancara - Pagina 29
Contabilitate Bancara - Pagina 30
Contabilitate Bancara - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Bancara
  • Tema 2Decontari.doc
  • Tema 3Numerar.doc
  • Tema1Organizarea generala a contabilitatiii bancare.doc
  • Tema4Contabilitatea creditelor bancare.doc
  • tema5contabilitatea depozitelorbancare.doc
  • tema6Contabilitatea operatiunilor valutare ale bancii.doc
  • Tema7Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bancii.doc
  • Tema8contabilitatea cap propriu.doc
  • T1.docx
  • T2-Cont operatiilor de plata in numerar in moneda nationala.docx
  • t3.doc
  • T4 - contabilitatea operatiilor de creditare.docx
  • T5 - Operatiile cu valori mobiliare.docx
  • T7 - Contabilitatea operatiunilor de depozit.docx

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Contabilitate Financiara Aplicata

Tranzactiile se desfasoara in luna OCTOMBRIE, luna in care s-a infiintat societatea comerciala cu raspundere limitata; obiectul de activitate al...

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit....

Organizarea Activitatii de Decontare si Evidenta Bancara

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Contabilitate Bancara

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Ai nevoie de altceva?