Contabilitate Bancara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Contabilitate Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere doc de 128 de pagini (in total).

Profesor: Neluta Mitea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Contabilitate, Banci

Extras din document

CAPITOLUL I : ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA

In tara noastra, trecerea la economia de piata a determinat numeroase schimbari. Acestea din urma au fost cauzate in principal de cresterea numarului agentilor economici privati, aspect ce a determinat nevoia dezvoltarii unui sistem bancar care sa raspunda solicitarilor pietei si sa asigure oferta de produse si servicii bancare necesare unei economii de piata.

Reforma sistemului bancar a inceput in 1990-1991. Cele mai recente legi, atat cu caracter general cat si cu caracter specific, au fost elaborate in concordanta cu directivele bancare ale Uniunii Europene, in scopul imbunatatirii cadrului legal privind activitatea bancara si alinierea acestuia la reglementarile Uniunii Europene.

B.N.R. urmareste modificarile aparute in legislatie bancara a tarilor dezvoltate si incearca sa creeze un sistem bancar modern, in care sa-si indeplineasca si rolul de banca centrala.

Romania si-a imbunatatit practica bancara cu noi tehnici si instrumente, produse si servicii bancare moderne necesare sustinerii cresterii economice.

1.1. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA

In organizarea sistemului bancar din Romania s-au avut in vedere : experienta sistemelor bancare din alte tari, evolutia sistemului bancar romanesc, recomandarile Fondului Monetar International, Bancii Mondiale si ale Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare si directivele Uniunii Europene.

Sistemul bancar romanesc are doua componente :

- Banca Nationala a Romaniei,

- institutiile, respectiv : institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, alte institutii de credit

a) Banca Nationala a Romaniei este banca centrală a României, având personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară.

Activitatea B.N.R. se desfasoara pe baza Legii 312/28.06.2004.

Obiectivul fundamental al B.N.R. este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Principalele atribuţii ale B.N.R. sunt:

- elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

- autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

- emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

- stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

- administrarea rezervelor internaţionale ale României.

Totodată, B.N.R. sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

În îndeplinirea atribuţiilor, BNR şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate.

În cadrul politicii monetare pe care o promovează, BNR utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii. Se interzice BNR achiziţionarea de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

BNR poate efectua pe piaţa secundară operaţiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanţe asupra sau titluri ale statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de credit, în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

În cadrul politicii sale monetare şi de curs de schimb, B.N.R. poate acorda instituţiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:

- titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul B.N.R., sau

- depozite constituite la B.N.R. sau la alte persoane juridice agreate de B.N.R

De asemenea, se interzice Băncii Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

B.N.R. este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

B.N.R. stabileşte condiţiile si costurile de creditare, deschide şi operează conturi ale instituţiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale B.N.R

Fisiere in arhiva (10):

 • Contabilitate Bancara
  • Contabilitate bancara - Curs 1.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 2.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 3.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 4.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 5.doc
  • Contabilitate bancara - Curs 6.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 1.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 2.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 3.doc
  • Contabilitate bancara - Seminar 4.doc