Contabilitate Bugetară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 51253
Mărime: 1010.58KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Popovici
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.dr.ec. Moisescu Florentina

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. 1. Organizarea contabilitãtii bugetare 6
 3. 1.1 Structura organizatoricã a sistemului bugetar 7
 4. 1.2 Acquis-ul comunitar în domeniul prevederilor financiare si bugetare 27
 5. 1.3 Instrumentele financiare de preaderare 30
 6. 2. Forma si continutul situatiilor financiare 31
 7. 2.1 Prevederi referitoare la pozitia financiarã
 8. (bilant) 31
 9. 2.2 Prevederi referitoare la contul de executie
 10. (inclusiv pe programe) 48
 11. 2.3. Tipuri de modificãri bilantiere 56
 12. 3. Metoda contabilitãtii 59
 13. 3.1 Principiile si conventiile contabile 59
 14. 3.2 Procedeele metodei contabilitãtii 63
 15. 4. Contul si dubla înregistrare 65
 16. 5. Evaluarea - procedeul metodei contabilitatii 75
 17. 6. Balanta de verificare 82
 18. 7. Operatiuni privind incheierea exercitiului bugetar 89
 19. 8. Inventarierea patrimoniului 95
 20. 9. Dãrile de seamã contabile 101

Extras din curs

INTRODUCERE

Contabilitatea, ca activitate specializatã în mãsurarea, evaluarea, cunoasterea,

gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor

obtinute din activitatea persoanelor juridice, asigurã înregistrarea cronologicã si

sistematicã, prelucrarea, publicarea si pãstrarea informatiilor cu privire la pozitia

financiarã, performanta financiarã si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale

acestora, cât si în relatiile cu creditorii financiari, clientii, institutiile publice si alti

utilizatori.

Contabilitatea institutiilor publice asigurã informatii ordonatorilor de credite cu

privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare,

precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a

contului anual de executie a bugetului asigurãrilor sociale de stat, fondurilor speciale,

precum si a conturilor anuale de executie a bugetelor locale.

Finantarea institutiilor publice cuprinde sistemul de colectare a fondurilor publice si

alocarea acestora institutiilor publice, institutii ce joacã un rol deosebit de important în

realizarea practicã a obiectivelor politice si sociale ale fortelor ce se aflã la guvernare.

Gestionarea resurselor financiare publice ale societãtii este atribuitã institutiilor

publice; acestea desi nu desfãsoarã activitãti productive, au sarcini deosebite în domeniul

puterii, administratiei de stat, în domeniul social-cultural (învãtãmânt, sãnãtate, culturã,

artã, protectie socialã), al justitiei, asigurãrii ordinii de drept. O gestionare eficientã a

acestor resurse financiare publice porneste de la o fundamentare riguroasã a bugetului

public national, fundamentare ce are la bazã analize economico-financiare bazate pe

practicã.

Faptul cã finantele publice exprimã relatii economice de repartizare a venitului

national (a PIB) a permis studierea impactului pe care fenomenele financiare de prelevare

(colectare) a resurselor financiare publice si distribuirea acestora cãtre diversi beneficiari le

produc asupra domeniilor economic, social si politic.

Asa cum afirma Paul Leroy-Beaulieu ,,stiinta finantelor publice se referã la stiinta

veniturilor publice si a utilizãrii acestor venituri’’.

În vederea realizãrii sarcinilor si obiectivelor specifice, fiecãrei institutii îi sunt

puse la dispozitie anumite resurse financiare necesare finantãrii cheltuielilor aprobate prin

buget. Acest proces este cunoscut sub numele de finantare bugetarã.

În ultimii anii cele mai importante obiective bugetare au fost: promovarea si

sustinerea activitãtilor investitionale, întãrirea autonomiei financiare a autoritãtilor locale,

gestionarea eficientã a datoriei publice, reducerea deficitului bugetar. Pentru îndeplinirea

acestora cele mai folosite instrumente au fost: ajustarea raportului dintre cheltuielile

curente si cele de capital, reducerea impozitelor pe profit, relaxarea impozitelor directe,

accelerarea armonizãrii legislatiei cu cea a Uniunii Europene, îmbunãtãtirea executãrii

bugetare, sprijinirea restructurãrii etc.

Finantarea institutiilor publice este în principal reglementatã prin Legea 500/2002,

privind finantele publice, care reglementeazã cadrul legal de colectare si alocare al

fondurilor necesare îndeplinirii rolului acestor institutii, precum si modul de executare a

cheltuirii acestor resurse publice.

4

Autoritãtilor publice le revine sarcina alegerii instrumentelor prin care se

efectueazã prelevãrile din veniturile populatiei si din profiturile societãtilor comerciale –

impozite, taxe si contributii – în functie de randamentul acestora si nu în ultimul rând de

efectele pe care acestea le induc.

Apelul la împrumuturile de stat, în completarea veniturilor fiscale, atunci când

aceasta devine indispensabilã pentru finantarea cheltuielilor publice responsabil

dimensionate, trebuie fãcute cu discernãmâmt, pentru ca datoria publicã contractatã sã nu

împovãreze în mod insuportabil economia.

Fondurile de resurse financiare publice sunt în continuã modificare ca dimensiune,

provenientã si destinatie. Astfel, mãrimea fondurilor publice este influentatã de volumul

produsului intern brut, provenienta fondurilor de resurse financiare publice se modificã în

functie de gradul de dezvoltare a sectoarelor sociale, de politica promovatã de stat fatã de

acestea, de raportul dintre resursele interne si cele externe, de raportul dintre creditele

externe primite si cele acordate.

Preview document

Contabilitate Bugetară - Pagina 1
Contabilitate Bugetară - Pagina 2
Contabilitate Bugetară - Pagina 3
Contabilitate Bugetară - Pagina 4
Contabilitate Bugetară - Pagina 5
Contabilitate Bugetară - Pagina 6
Contabilitate Bugetară - Pagina 7
Contabilitate Bugetară - Pagina 8
Contabilitate Bugetară - Pagina 9
Contabilitate Bugetară - Pagina 10
Contabilitate Bugetară - Pagina 11
Contabilitate Bugetară - Pagina 12
Contabilitate Bugetară - Pagina 13
Contabilitate Bugetară - Pagina 14
Contabilitate Bugetară - Pagina 15
Contabilitate Bugetară - Pagina 16
Contabilitate Bugetară - Pagina 17
Contabilitate Bugetară - Pagina 18
Contabilitate Bugetară - Pagina 19
Contabilitate Bugetară - Pagina 20
Contabilitate Bugetară - Pagina 21
Contabilitate Bugetară - Pagina 22
Contabilitate Bugetară - Pagina 23
Contabilitate Bugetară - Pagina 24
Contabilitate Bugetară - Pagina 25
Contabilitate Bugetară - Pagina 26
Contabilitate Bugetară - Pagina 27
Contabilitate Bugetară - Pagina 28
Contabilitate Bugetară - Pagina 29
Contabilitate Bugetară - Pagina 30
Contabilitate Bugetară - Pagina 31
Contabilitate Bugetară - Pagina 32
Contabilitate Bugetară - Pagina 33
Contabilitate Bugetară - Pagina 34
Contabilitate Bugetară - Pagina 35
Contabilitate Bugetară - Pagina 36
Contabilitate Bugetară - Pagina 37
Contabilitate Bugetară - Pagina 38
Contabilitate Bugetară - Pagina 39
Contabilitate Bugetară - Pagina 40
Contabilitate Bugetară - Pagina 41
Contabilitate Bugetară - Pagina 42
Contabilitate Bugetară - Pagina 43
Contabilitate Bugetară - Pagina 44
Contabilitate Bugetară - Pagina 45
Contabilitate Bugetară - Pagina 46
Contabilitate Bugetară - Pagina 47
Contabilitate Bugetară - Pagina 48
Contabilitate Bugetară - Pagina 49
Contabilitate Bugetară - Pagina 50
Contabilitate Bugetară - Pagina 51
Contabilitate Bugetară - Pagina 52
Contabilitate Bugetară - Pagina 53
Contabilitate Bugetară - Pagina 54
Contabilitate Bugetară - Pagina 55
Contabilitate Bugetară - Pagina 56
Contabilitate Bugetară - Pagina 57
Contabilitate Bugetară - Pagina 58
Contabilitate Bugetară - Pagina 59
Contabilitate Bugetară - Pagina 60
Contabilitate Bugetară - Pagina 61
Contabilitate Bugetară - Pagina 62
Contabilitate Bugetară - Pagina 63
Contabilitate Bugetară - Pagina 64
Contabilitate Bugetară - Pagina 65
Contabilitate Bugetară - Pagina 66
Contabilitate Bugetară - Pagina 67
Contabilitate Bugetară - Pagina 68
Contabilitate Bugetară - Pagina 69
Contabilitate Bugetară - Pagina 70
Contabilitate Bugetară - Pagina 71
Contabilitate Bugetară - Pagina 72
Contabilitate Bugetară - Pagina 73
Contabilitate Bugetară - Pagina 74
Contabilitate Bugetară - Pagina 75
Contabilitate Bugetară - Pagina 76
Contabilitate Bugetară - Pagina 77
Contabilitate Bugetară - Pagina 78
Contabilitate Bugetară - Pagina 79
Contabilitate Bugetară - Pagina 80
Contabilitate Bugetară - Pagina 81
Contabilitate Bugetară - Pagina 82
Contabilitate Bugetară - Pagina 83
Contabilitate Bugetară - Pagina 84
Contabilitate Bugetară - Pagina 85
Contabilitate Bugetară - Pagina 86
Contabilitate Bugetară - Pagina 87
Contabilitate Bugetară - Pagina 88
Contabilitate Bugetară - Pagina 89
Contabilitate Bugetară - Pagina 90
Contabilitate Bugetară - Pagina 91
Contabilitate Bugetară - Pagina 92
Contabilitate Bugetară - Pagina 93
Contabilitate Bugetară - Pagina 94
Contabilitate Bugetară - Pagina 95
Contabilitate Bugetară - Pagina 96
Contabilitate Bugetară - Pagina 97
Contabilitate Bugetară - Pagina 98
Contabilitate Bugetară - Pagina 99
Contabilitate Bugetară - Pagina 100
Contabilitate Bugetară - Pagina 101
Contabilitate Bugetară - Pagina 102
Contabilitate Bugetară - Pagina 103
Contabilitate Bugetară - Pagina 104
Contabilitate Bugetară - Pagina 105
Contabilitate Bugetară - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Bugetara.pdf

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Bugetul Uniunii Europene

Introducere Ce este Uniunea Europeană? ,,Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 28 de țări europene...

Contabilitatea la o Instituție Publică

Contabilitatea la o institutie publica din domeniul sanatatii Conform legii fiecare unitate spitaliceasca trebuie sa-si organizeze contabilitatea....

Elementele bilanțului

ELEMENTELE BILANTULUI Elementele bilantului sunt activele, capitalul propriu si datoriile, primul regasindu-se în activul bilantului, iar ultimele...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea veniturilor la Primăria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Monografie gestiune financiară - SCDA Secuieni-Neamț

Capitolul 1 Organizare si functionalitate la SCDA Secuieni – Neamt 1.1. Caracterizare generala Amplasata în partea de N-V a Podisului Central...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice într-o instituție din învățământ

1.1. Scurt istoric si obiectul de activitate la Scoala Nr. 8 Ca urmare a cresterii populatiei orasului Piatra Neamt si a extinderii cartierului...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Comunei Scânteia

Capitolul 1 Organizarea si functionalitatea la Primaria com. Scânteia 1.1. Scurt istoric Descoperirile arheologice atesta ca teritoriul comunei...

Organizarea Gestiunii Financiare la Spitalul Municipal Dorohoi

CAP 1 Organizarea si functionarea Spitalului Municipal Dorohoi 1.1 Scurt istoric Spitalul Municipal Dorohoi este unitatea sanitara cu paturi, de...

Practică Prefectura Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 1.1 Elemente de referinţă 1.1.1 Scurtă prezentare a judeţului şi...

Ai nevoie de altceva?