Contabilitate Bugetară

Curs
7.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 22326
Mărime: 78.98KB (arhivat)
Publicat de: Cristian P.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciomaga Adrian
este ptr facultatea de stiinte economice sectia finante , banci , contabilitate anul 3

Extras din curs

Contabilitatea are rolul de a masura, evalua, cunoaste, gestiona si efectua controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice.

Contabilitatea institutiilor publice asigura „informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie a bugetelor locale”.

Institutiile publice pot fi definite ca unitati patrimoniale ce desfasoara activitati în folosul comunitatii, activitati care nu produc venituri sau produc venituri evaluate la pretul factorilor si care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesara alocare de la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Legea 500/2002 stipuleaza ca denumirea de „institutie publica” se refera de fapt la denumirea generica data Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice, ale autoritatii publice, institutiilor publice autonome, precum si institutiilor din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare al acestora.

Pretul factorilor cuprinde cheltuielile efectuate de institutie pentru obtinerea serviciului în folosul comunitatii (cheltuieli cu forta de munca, consumul de materiale si de servicii necesare desfasurarii activitatii).

Ordonatorii de credite sunt persoanele ce au calitatea de conducatori ai institutiilor publice, care au rolul de a repartiza si utiliza creditele bugetare aprobate. În functie de competenta si de importanta institutiilor pe care le conduc, ordonatorii de credite sunt:

- ordonatori de credite principali;

- ordonatori de credite secundari;

- ordonatori de credite tertiari.

Ordonatorii principali sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.

Ordonatorii secundari ti tertiari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite.

Responsabilitatea ordonatorilor de credite

Ordonatorii de credite sunt obligati în a angaja si utiliza creditele bugetare în limita prevedrilor si detinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.

Ordonatorii de credite raspund de:

- angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate si repartizate;

- realizarea veniturilor;

- angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

- pastrarea integritatii bunurilor încredintate institutiilor;

- organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare;

- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;

- organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora.

În cadrul institutiilor publice, contabilitatea se organizeaza în compartimente distincte conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie. Compartimentul financiar contabil este o structura organizatorica distincta în cadrul institutiei publice, în cadrul careia se organizeaza executia bugetara.

Contabilitatea institutiilor publice va cuprinde:

- contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte încasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

- contabilitatea trezoreriei statului;

- contabilitatea generala care sa reflecte drepturile si obligatiile, evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul bugetar;

- contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.

Organizarea contabilitatii în România este decupata în exercitii financiare. Exercitiul financiar este perioada în care se înregistreaza operatiile economice si financiare si pentru care se întocmesc situatiile de raportare contabila. Exercitiul financiar este de 12 luni si, de regula, începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie. În institutiile publice, exercitiul financiar coincide cu exercitiul bugetar.

Preview document

Contabilitate Bugetară - Pagina 1
Contabilitate Bugetară - Pagina 2
Contabilitate Bugetară - Pagina 3
Contabilitate Bugetară - Pagina 4
Contabilitate Bugetară - Pagina 5
Contabilitate Bugetară - Pagina 6
Contabilitate Bugetară - Pagina 7
Contabilitate Bugetară - Pagina 8
Contabilitate Bugetară - Pagina 9
Contabilitate Bugetară - Pagina 10
Contabilitate Bugetară - Pagina 11
Contabilitate Bugetară - Pagina 12
Contabilitate Bugetară - Pagina 13
Contabilitate Bugetară - Pagina 14
Contabilitate Bugetară - Pagina 15
Contabilitate Bugetară - Pagina 16
Contabilitate Bugetară - Pagina 17
Contabilitate Bugetară - Pagina 18
Contabilitate Bugetară - Pagina 19
Contabilitate Bugetară - Pagina 20
Contabilitate Bugetară - Pagina 21
Contabilitate Bugetară - Pagina 22
Contabilitate Bugetară - Pagina 23
Contabilitate Bugetară - Pagina 24
Contabilitate Bugetară - Pagina 25
Contabilitate Bugetară - Pagina 26
Contabilitate Bugetară - Pagina 27
Contabilitate Bugetară - Pagina 28
Contabilitate Bugetară - Pagina 29
Contabilitate Bugetară - Pagina 30
Contabilitate Bugetară - Pagina 31
Contabilitate Bugetară - Pagina 32
Contabilitate Bugetară - Pagina 33
Contabilitate Bugetară - Pagina 34
Contabilitate Bugetară - Pagina 35
Contabilitate Bugetară - Pagina 36
Contabilitate Bugetară - Pagina 37
Contabilitate Bugetară - Pagina 38
Contabilitate Bugetară - Pagina 39
Contabilitate Bugetară - Pagina 40
Contabilitate Bugetară - Pagina 41
Contabilitate Bugetară - Pagina 42
Contabilitate Bugetară - Pagina 43
Contabilitate Bugetară - Pagina 44
Contabilitate Bugetară - Pagina 45
Contabilitate Bugetară - Pagina 46
Contabilitate Bugetară - Pagina 47
Contabilitate Bugetară - Pagina 48
Contabilitate Bugetară - Pagina 49
Contabilitate Bugetară - Pagina 50
Contabilitate Bugetară - Pagina 51
Contabilitate Bugetară - Pagina 52
Contabilitate Bugetară - Pagina 53
Contabilitate Bugetară - Pagina 54
Contabilitate Bugetară - Pagina 55
Contabilitate Bugetară - Pagina 56
Contabilitate Bugetară - Pagina 57
Contabilitate Bugetară - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Bugetara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE ACTIVITĂŢII Fiind o activitate specifică voi începe prin a prezenta o serie de elemente privin...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Lucrare practică la contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Bugetul de venituri și cheltuieli - instrument de previziune și analiză financiară

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Contabilitatea instituțiilor bugetare

Unitatile de invatamant cu personalitate juridica trebuie sa aiba 200 elevi sau 100 de prescolari inscrisi in cursul unui an sau mai putinde 200 si...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea veniturilor la Primăria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Monografie gestiune financiară - SCDA Secuieni-Neamț

Capitolul 1 Organizare si functionalitate la SCDA Secuieni – Neamt 1.1. Caracterizare generala Amplasata în partea de N-V a Podisului Central...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice într-o instituție din învățământ

1.1. Scurt istoric si obiectul de activitate la Scoala Nr. 8 Ca urmare a cresterii populatiei orasului Piatra Neamt si a extinderii cartierului...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Comunei Scânteia

Capitolul 1 Organizarea si functionalitatea la Primaria com. Scânteia 1.1. Scurt istoric Descoperirile arheologice atesta ca teritoriul comunei...

Organizarea Gestiunii Financiare la Spitalul Municipal Dorohoi

CAP 1 Organizarea si functionarea Spitalului Municipal Dorohoi 1.1 Scurt istoric Spitalul Municipal Dorohoi este unitatea sanitara cu paturi, de...

Practică Prefectura Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi 1.1 Elemente de referinţă 1.1.1 Scurtă prezentare a judeţului şi...

Ai nevoie de altceva?